Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŃKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane cechy morfologiczne noworodków ze szpitala miejskiego w Siedlcach.
Tytuł angielski: Selected morphological characteristics of infants born in the city hospital of Siedlce.
Autorzy: Mańkowska-Pliszka Hanna, Sikorska-Piwowska Zofia, Węgrzyn Mieczysław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.411-415, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wybranych cech morfologicznych noworodków ze Szpitala Miejskeigo w Siedlcach. Badaniem objęto 1829 noworodków urodzonych w latach 1997 - 1999. Porównano noworodki matek ze środowiska miejskiego i wiejskiego z uwzględnieniem płci. Dla długości i masy ciała ustalono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik Clifforda oraz częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. Stwierdzono istotne matemetycznie różnice dla częstości występowania dysplazji stawów biodrowych i wcześniactwa u noworodków matek ze środowiska wiejskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at analysing selected morphological characteristics of infants born in the City Hospital of Siedlce. The research covered a group of 1829 infants born between 1997 and 1999. A comparison of infants born to urban and rural mothers was made, the sex of the infant being taken into account. Average length and weight of the infants was determined in addition to standard variance, variability coefficient, Clifford's coefficient, and hip displasia frequency rate. Significant differences, in mathematical terms, concerning the occurrence of hip displasia and prematurity were identified in the development of infants born to mothers from outside of Siedlce.


  2/2

  Tytuł oryginału: Nietypowa lokalizacja i obraz kliniczny esthesioneuroblastoma.
  Tytuł angielski: Unusual localisation and clinical picture of esthesioneuroblastoma.
  Autorzy: Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Mańkowska Barbara
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.125-127, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Esthesioneuroblastoma jest rzadkim guzem pochodzenia neuroektodermalnego z reguły zlokalizowanym w górnej części jamy nosowej. Przypadki z wewnątrzczaszkowym rozrostem guza są niezmiernie rzadkie. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 11-letniego chłopca u którego esthesioneuroblastoma zlokalizował się w prawej okolicy czołowej i zamanifestował występowaniem napadów padaczkowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje, że wystąpienie napadów padaczkowych częściowych i wtórnie uogólnionych zwłaszcza opornych na leczenie przeciwpadaczkowe oraz utrzymywanie się zmian ogniskowych w zapisie eeg są wskazaniem do wykonania u pacjenta badań neuroobrazowych.

  stosując format: