Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAĆKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Realizacja szczepień ochronnych w opinii rodziców regionu kujawsko-pomorskiego.
Tytuł angielski: Realisation of prophylactic vaccinations in the opinion of parents from the Kujawy-Pomerania region.
Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Maćkowska Maria, Wika Lidia
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.99-105, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza realizacji szczepień ochronnych w opinii rodziców dzieci regionu kujawsko-pomorskiego, ich wiedzy na ten temat i źródeł jej pochodzenia. Badaniami objęto matki 6-24-miesięcznych dzieci w trakcie ich hospitalizacji w klinice lub wizyty w poradni rejonowej. Podstawową metodą badawczą była 24-pytaniowa ankieta własnego autorstwa zawierająca pytania dotyczące szczepień ochronnych. Ankietę wypełniło 309 matek. Prawie połowa z nich (41,8 proc.) swoją wiedzę na temat szczepień ochronnych oceniła jako małą lub żadną. Większość z nich (67,3 proc.) zgłasza potrzebę edukacji w tym zakresie. Źródłem wiedzy o szczepieniach są najczęściej rozmowy z pielęgniarką środowiskową (50.2 proc.), lekarzem rodzinnym (39,8 proc.) i innymi rodzicami (30,7 proc.). Co piąte dziecko (23 proc.) było zwalniane ze szczepień ochronnych zazwyczaj z powodu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Co 7 dziecko (15,5 proc.) było szczepione dodatkowo, tylko dwoje z nich (0,6 proc.) - dwoma szczepionkami zalecanymi w tej grupie wiekowej. Szczepienia dodatkowe wykonywane były częściej w rodzinach, w których matka miała wykształcenie średnie medyczne lub wyższe oraz w rodzinach zamożniejszych. Głównym źródłem wiedzy o szczepieniach ochronnych w tych rodzinach były materiały reklamowe, fachowa literatura medyczna oraz ogólnodostępne czasopisma o zdrowiu i pielęgnacji dzieci. Głównymi przyczynami rezygnacji ze szczepień dodatkowych były: nieznajomość tych szczepień (29,8 proc.), ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of realisation of the prophylactic vaccinations in the opinion of parents from the Kujawy-Pomerania region, their information about this topic and its source. Mothers of children aged from 6 to 24 months, were enrolled in the study during their children's hospitalisation or follow-up as outpatients. The basic study method was our original questionnaire that consisted of 24 questions about prophylactic vaccinations. 309 mothers filled out the questionnaire. Almost half of them (41.8 p.c.) assessed their own information on prophylactic vaccinations as little or none. The most popular suorces of information on vaccinations were talks with a social nurse (50.2 p.c.), general practitioner (39.8 p.c.) and other parents (30.7 p.c.). Twenty-three percent of the studied children did not undergo vaccinations, usually because of infections of the upper and lower airways. Every seventh child (15.5 p.c.) underwent additional vaccinations, but only in two cases (0.6 p.c.) were recommended vaccines used. Additional vaccinations were carried out more frequently in affluent families and in families with mothers with secondary medical education or higher education. The main sources of information on prophylactic vaccinations in these families were advertisments, professional medical literature and publication available worldwide on health and child care. The main causes of resignation of additional vaccinations were ignorance of these vaccinations ...

  stosując format: