Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŚLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ krioterapii na przebieg odczynu zapalnego. Badania doświadczalne.
Tytuł angielski: Influence of cryotherapy on the course of inflammatory process. Experimental study. [P.] 1.
Autorzy: Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Księżopolska-Orłowska Krystyna, Burakowski Tomasz, Marton Agnieszka, Maślińska Danuta, Ciurzyńska Grażyna, Wątroba Mateusz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.28-35, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ skojarzonego stosowania krio-, farmako- i kinezyterapii na przebieg poadiuwantowego zapalenia stawów u szczurów. Zwierzęta oziębiano parami ciekłego azotu, a ich ruch odbywał się na specjalnej bieżni. Stosowano preparaty o przewadze działania na cyklooksygenazę 1 lub cyklooksygenazę 2 oraz hydrokortyzon. Wykazano, że najbardziej korzystnie przeciwzapalnie działa łączne stosowanie krioterapii oraz inhibitorów cyklooksygenazy 2. Działanie krioterapii związane jest z pobudzeniem osi podwzgórze przysadka-nadnercza, podwyższeniem histaminy we krwi oraz zwiększeniem aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The influence of the combined kinezy-, pharmaco- and cryotherapy on the course of post adjuvant arthritis in rats was studied. The animals were cooled with the vapour of liquid nitrogen, and their movement was carried out on specially constructed treadmill. The drugs with majority of action against cyclooxygenase-1 or cyclooxygenase-2 and hydrocortisone were employed. It was shown that the most beneficial anti-inflammatory effect arises from concomitant use of cryotherapy and cyclooxygenase-2 inhibitors. The effect of cryotherapy relates to activation of the hypothalamus-pituitary-supra renal glands axis, increased levels of the histamine in the blood and increased metabolic activity of the neutrophils.


  2/4

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Proinflammatory cytokines in injured rat brain following perinatal asphyxia.
  Autorzy: Maślińska Danuta, Laure-Kamionowska Milena, Kaliszek Agnieszka, Makarewicz Dorota
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.177-182, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In contrast to astrogliosis, which is common to injuries of the adult CNS, in the developing brain this process is minimal. Reasons postulated for this include the relative immaturity of the immune system and the consequent insufficient production of cytokines to evoke astrogliosis. To explore this hypothesis, the study was undertaken to detect the presence of some proinflammatory cytokines in the injured rat brain following perinatal asphyxia (ischaemia/hypoxia). The localisation of TNF-ŕ, IL-15, IL-17 and IL-17 recpetors was visualised by means of immunohistochemistry. In numerous neurones of the rat brain, the IL-17 appeared to be constitutively expressed. In the early period of inflammation the IL-15 was produced mainly by the blood cells penetrating the injured brain but later it was synthesised also by reactive astrocytes surroundding brain cysts and forming dense astrogliosiss around necrotic brain regions. The direct effect on astrogliosis of other estimated cytokines seems to be negligible. All the results lead to the conclusion that from all cytokines identified in the injured immature rat brain the IL-15 plays the most important role during inflammatory response and participates in the gliosis of reactive astrocytes.


  4/4

  Tytuł oryginału: Discrete glioneuronal malformative lesions in the foetal and infantile cerebral cortex.
  Autorzy: Laure-Kamionowska Milena, Maślińska Danuta, Raczkowska Barbara
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.183-191, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Microdysginesis is a term describing microscopic cortical cytoarchitectural abnormalities. Histologically this change shows an irregular glioneuronal tissue combination forming an abnormal structure of the cortex. The pathological features of this malformation are subtle and less well defined than other more distinctive cortical malformations. The clinical significance of these discrete glioneuronal malformations is controversial. Microscopic dysgenetic changes have been reported in cases with intractablee epilepsy but similar changes may be seen in neurologically normal adults. The purpose of our study was the investigation of microdysgenetic lesions in the developing nervous system with regard to normal migration, differentiation and maturation. The post-mortem routine investigated foetal and infantile brains were analysed histologically for the presence of discrete cortical malformations. A wide spectrum of cytoarchitectural glioneuronal malformations was found in the invetigated material. We observed leptomeningeal glioneuronal heterotopias, subpial bands of heterotopic neurones, nests of ectopic neurones in the first cortical layers, neuronal and glial clusters, small foci with irregularity of laminar structure of the cortex. Microdysgenetic changes arose from an insult occurring in the later stages of cortical development and influencing the normal fate of neuroglial cells. Various types of focal morphological and cytoarchitectonial developmental abnormalities have been associated with behavioural and neuropsychological deficits in older infants.

  stosując format: