Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Retransplantacja wątroby - wskazania i wnioski.
  Tytuł angielski: Liver retransplantation - indications and conclusions.
  Autorzy: Dudek Krzysztof, Nyckowski Paweł, Michałowicz Bogdan, Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Zieniewicz Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.561-568, bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była anazliza wskazań oraz ocena wczesnych i odległych wyników retransplantacji wątroby w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby w Warszawie. Materiał i metodyka. W latach 1989 - 2001 w klinice wykonano 104 ortotopowe przeszczepy wątroby u 97 chorych. Wskazania do retransplantacji ustalono w 10 przypadkach (10,3 proc.). U 6 chorych stwierdzono zakrzepicę tętnicy wątrobowej, u 2 chorych powikłania żółciowe, w jednym przypadku nawracające epizody ostrego odrzucania oporne na leczenie farmakologiczne oraz w jednym przypadku pierwotne niepodjęcie czynności. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych 7 retransplantacji wątroby, wczesne dobre wyniki uzyskano u 7 (100 proc.) chorych, a odległe u 5 (71 proc.) chorych. W grupie chorych z zakrzepicą tętnicy wątrobowej w 5 przypadkach wykonano retransplantację, z czego dobre odległe wyniki uzyskano tylko u 3 chorych. W grupie chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych w obydwu przypadkach wynik retransplantacji był dobry. W trzech pozostałych przypadkach, tj. u chorej z zakrzepicą tętnicy wątrobowej, u chorej z ostrym odrzucaniem oraz u chorej z pierwotnym niepodjęciem czynności, pomimo ustalonych pilnych wskazań, nie wykonano retransplantacji z powodu braku narządów do przeszczepienia. Wnioski. 1. Retransplantacja wątroby nadal pozostaje jedyną skuteczną metodą leczenia nieodwracalnego uszkodzenia przeszczepu. 2. Wyniki leczenia w ogromnej mierze zależą od pilności i rodzaju wskazań do tego postępowania. ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and distant liver transplantation results on the basis of our own material. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, 104 orthotopic liver transpalntations in 97 patients were performed at or Department. Indications for liver retransplantation were defined in 10 cases, including hepatic artery thrombosis (HAT) in 6, biliary complications in 2, recurrent acute graft rejections resistant towards pharmacological treatment in one female patient and primary liver non-function in one female patient. Results. Retransplantation of the liver was performed in 7 patients (7.2 p.c.). In three cases, including on female patient with hepatic artery thrombosis, one with primary non-function and one female patient with acute rejection despite urgent indications, liver transplantations were not conducted due to lack of suitable organs for surgery. Patients were divided into two groups, depending on liver retransplantation indications: 1) patients with hepatic artery thrombosis, in whom surgery was regarded as an emergency procedure, 2) patients with biliary complications, in whom retransplantation may be considered elective. Early good results were observed in 7 patients (100 p.c.) - in 4 with HAT and in 2 with biliary complications. One female patient with HAT died 7 days after ReOLTx due to hemorrhagic diathesis. Satisfactory distant results were observed in 5 patients (71 p.c.), three group land two group 2 patients. One ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Żółtaczka spowodowana kamicą żółciową.
  Autorzy: Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Pawlak Jacek, Żurakowski Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.475-480, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Żółtaczka mechaniczna w przebiegu kamicy zółciowej może być spowodowana zastojem żółci powstałym zarówno w przewodach wewnątrzwątrobowych, jak i w przewodzie wątrobowym lub przewodzie żółciowym wspólnym. Uzależnione jest to od lokalizacji złogów w drogach żółciowych, stanowiących przeszkodę w odpływie żółci, jak również, co zdarza się rzadziej, od nacieku zapalnego lub ucisku więzadła wątrobowo-dwunastniczego wywołanego powiększeniem chorobowo zmienionego pęcherzyka żółciowego. Występowanie kamicy przewodowej nierozerwalnie łączy się z kamicą pęcherzyka żółciwego. Opinie różnych autorów dotyczące częstości powstawania złogów pierwotnie w drogach żółciowych, nie są w stanie zmienić faktu, że obydwie te patologie rozpatrywane są zazwyczaj łącznie, szczególnie w kontekście badań diagnostyczych oraz stosowanych metod terapeutycznych.


  4/8

  Tytuł oryginału: Żółtaczka jako problem diagnostyczny i leczniczy u chorych z pierwotnymi i przerzutowymi guzami wątroby.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.481-484, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczasowy podział kompetencyjny w leczeniu pacjentów z rozpoznaną żółtaczką, mówiący o tym, że leczenie cholestazy wewnątrzwątrobowej to domena internisty, a zewnątrzwątrobowej - chirurga ulega modyfikacji. Wśród przyczyn wywołujących wewnątrzwątrobowe zaburzenia przepływu żółci coraz liczniejszą grupę stanowią zmiany ogniskowe - pierwotne lub przerzutowe, pojedyncze i mnogie, łagodne i złośliwe. Likwidacja bezpośredniej przyczyny utrudnienia lub zablokowania przepływu żółci lub wytworzenia drogi omijającej przeszkodę pozwala na całkowite wyleczenie pacjenta lub zapewnienie choremu większego niż dotychczas komfortu życia. Sposób leczenia definitywnego czy paliatywnego uzależniony jest od lokalizacji, liczby i charakteru zmian ogniskowych powodujących zastój żółci w wewnątrzwątrobowych drogach żółciowych.


  5/8

  Tytuł oryginału: Krwotok z żylaków przełyku - standardy diagnostyczne i lecznicze.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.352-374, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U jednego z dziesięciu pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym do szpitala z powodu krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego przyczyną krwawienia są żylaki przełyku. Wiadomo, że część chorych umiera przed uzyskaniem kwalifikowanej pomocy. Wskaźnik śmiertelności wynosi 15-18 proc. dla całej grupy chorych krwawiących, a dla chorych krwawiących z żylaków przełyku sięga 30-50 proc. Dane te świadczą o powadze problemu choć istynieją publikacje mówiące o skrajnie niskich (6 proc.) i wysokich (90 proc.) odsetkach zgonów.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wymogi Unii Europejskiej a rzeczywistość kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce.
  Autorzy: Małkowski Piotr, Kądalska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.57-58 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/8

  Tytuł oryginału: Czynniki kształtujące zainteresowanie młodzieży studiami licencjackimi na kierunku pielęgniarstwo w akademiach medycznych.
  Tytuł angielski: Factors influencing the interest of youth in bachelor's studies at the faculty of nursing in medical academies on the basis of survey.
  Autorzy: Kądalska E., Sienkiewicz Z., Krupienicz A., Małkowski P.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.27-33, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  8/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: