Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁECKA-TENDERA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Hiperandrogenizm jajnikowy u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania.
Tytuł angielski: Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls with menstrual disorders.
Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Zachurzok Agnieszka, Wrześniewski Narcyz, Kurkowska Małgorzata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.93-101, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 dziewcząt w wieku 17,5 ń 1,6 lat z zaburzeniami miesiączkowania, u których nie występowały kliniczne objawy hiperandrogenizacji, określono podstawowe i stymulowane analogiem GnRH stężenia gonadotropin i sterydów jajnikowych i porównano je ze stężeniami występującymi u dziewcząt regularnie miesiączkujących. W grupie badanej stwierdzono istotnie większe podstawowe stężenie testosteronu oraz podstawowe i stymulowane stężenie LH, 17-hydroksyprogesteronu, i androstendionu. U ponad połowy badanych dziewcząt stymulowane stężenie 17-hydroksyprogesteronu przekraczało dwa odchylenia standardowe stężenia obserwowanego w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnicy w wartościach wskaźnika LH/FSH pomiędzy badanymi grupami. Policystyczną strukturę jajników stwierdzono zaledwie u trzech dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania, a także u jednej z grupy kontrolnej. Czynnościowy hiperandrogenizm jajnikowy może więc być jedną z przyczyn zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, u których nie występują inne objawy kliniczne nadmiaru androgenów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: In women with polycystic ovaries (PCO) hyperandrogenemia, an increased LH - concentration and a hightened ratio of LH/FSH are common. In adolescent hirsute girls with menstrual disorder, which may herald PCO in adulthood, ovarian hyperandrogenemia was under scrutiny. In most of them functional ovarian hyperandrogenism (FOH) is present in response to challenge with GnRH analog. It is not known whether FOH is involved in the pathogenesis of menstrual disorders in adolescent girls without hirsutism. Material and methods: 24 girls with menstrual disorder in the mean age of 17,5 ń 1,6 years old were invesigated and compared to the age matched group of girls with regular menses. Basal and GnRH stimulated levels of ovarian androgens and gonadotropins were measured and USG of the ovaries were performed in all girls. Results: In over 50 p.c. of girls with menstrual disorder basal and stimulated 17 OH progesteron and androstenedion levels were found significantly higher as compared to the control groups. In all girls but three they were not associated with the polycystic structure of the ovaries. Only half of these girls had an increased LH/FSH ratio. Conclusions: Functional ovarian hyperandrogenism may be present in adolescent girls with menstrual disorder in spite of the absence of the clinical signs of hirsutism and polycystic structure of the ovaries.


  2/5

  Tytuł oryginału: Otyłość wieku rozwojowego - wstęp do analizy ekonomicznej.
  Tytuł angielski: Obesity in childhood - introduction to economic analysis.
  Autorzy: Mazur Artur, Mazur Marek, Małecka-Tendera Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.184-187, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na wzrost występowania w naszym kraju nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. W dotychczasowych badaniach nie uwzględniano skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości wieku rozwojowego. W pracy przedstawiono metody badań i analiz oraz modeli ekonomicznych umożliwiających ustalenie rzeczywistych kosztów związanych z profilaktyką i leczeniem otyłości u dzieci. Wskazano również na potrzebę przeprowadzenia ujednoliconych badań i procedur medycznych, dzięki którym będzie możliwe ustalenie skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości w naszym kraju.


  3/5

  Tytuł oryginału: Gęstość i metabolizm tkanki kostnej u dziewcząt z wolem prostym leczonych lewotyroksyną : praca doktorska
  Autorzy: Matusik Paweł, Małecka-Tendera Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Katowicach]
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20031

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Correlation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Matusik Paweł, Franek Edward, Klimek Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.9-15, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (BMC) i gęstość mineralną (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2 - L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4 ń 1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vBMD). Zbadano zależnośc BMD, BMC i vBMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność BMC i BMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt. Średnia BMC wynosiłą 40,0 ń 10,8 g, a średnia BMD 1,03 ń 0.15 g/cmý. Wykazano również statystycznie istotną zależność vBMD od wieku wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikacha korelacji. Średnia wartość vBMD wynosiła 0,34 ń 0,04 g/cm3.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Bone mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescaence. Measurements of bone mineral density (BMD) and bone mineral conent (BMC) in children are adjusted for age ad sex but these parameters may not vorrelate with body size. Materail and methods. BMC and BMD of the lumbar spine L2 - L4 were estiamted by DEXA in 45 healthy girls in the mean age of 14.4 ń 1.6 years. Volumetric bone mineral density (vBMD) was calculated from the volume of lumbar bodies. BMD, BMC adn vBMD were correlated with aged, height, weight and BMI of the girls. Results. Significant correaltion with age, height, weight and BMI was found for BMC and BMD. Mean BMC was 40.0 ń10.8 g and mean BMD was 1.03 ń 0.15 g/cmý. vBMD also correlated signifcantly with age, height, weight and BMI but correlation coefficient values for height, weight and BMI were lower than those for BMC and BMD. Mean vBMD was 0.34 ń 0.04 g/cm3. Conclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEXA are much influenced by weight and height of subjects in the same age. Calculation of volumetric BMD diminishes the erroneous effect of bone size on areal BMD.


  5/5

  Tytuł oryginału: Patogeneza i klinika czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and clinical symptoms of functional dysregulation of ovarian steroidogenesis in adolescent girls.
  Autorzy: Zachurzok-Buczyńska Agnieszka, Małecka-Tendera Ewa, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.55-65, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt, określanych też jako funkcjonalny hiperandrogenizm jajnikowy (FOH). Zaburzenie to spowodowane jest najprawdopodobniej zwiększoną aktywnością enzymów steroidogenezy: 17ŕ-hydroksylazy i 17,20c-liazy, i charakteryzuje się wzrostem stężenia 17ŕ-hydroksyprogesteronu po stymulacji analogiem GnRH do wartości przekraczająąćej 2 SD stężenia obsrwowanego u dziewcząt zdrowych. FOH jest częśto poprzedzony małą masą urodzeniową i przedwczesnym rozwojem owłosienia łonowego, a towarzyszy mu insuliooporność i hiperinsulinemia. Tylko u około połowy dziewcząt z FOH w badaniu USG można zaobserwować strukturę policystyczną i zwiększoną objętość jajników. Wystąpienie tego zespołu w okresie dojrzewania wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju pełnoobjawowego PCO w późniejszym okresie życia. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia FOH jest więc niezmiernie ważne, aby zapobiaec zaburzeniom płodności, gospodarki lipidowej i cukrowej oraz chorobom ukłądu sercowo-naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Functional dysregulation of ovarian stroidogenesis, known also as functional ovarian hyperandrogenism (FOH), in most of affecated girls is due to abanormalities in teh steroidogenic pathway with incrased activaity of 17ŕ-hydroxylase adn C-17.20-llyase. FOH can bae heralded bay the low birth weight and dpubarche praecox with concomitant hyperinsulinemia adn decreased insulin sensitivity. Only stimulated 17ŕ-hydroxyprogestserone values with peak response exceeding 2 SD of normal seem to specaifically identify patients with FOH. Polycystic structure or incrased volumes of ovaries are common finding in girls with FOH but normal ovaries in ultrasonography are not discriminatory. Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls is a risk factor for policystic ovaries syndrome in adulthood. Early diagnosis and treatmetn of FOH are essential because of endocrine and gynecological disorders that may impair fertility. They can also prevent disorders of lipdis and glucose metabolism as well as cariovascular diseases.

  stosując format: