Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁECKA-PANAS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rola czynników wzrostowych w procesie karcynogenezy trzustki.
Tytuł angielski: Role of growth factor in pancreas carcinogenesis.
Autorzy: Talar-Wojnarowska Renata, Małecka-Panas Ewa
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.595-600, il., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Przeciwciała anty-TNF-ŕ w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Anti-tumor necrosis factor alfa antibody in therapy of Leśniowski-Crohn's disease.
  Autorzy: Pazurek Marek, Linke Krzysztof, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.215-220, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest jedną z nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o przewlekłym charakterze. Do chwili obecnej nie opracowano skutecznego sposobu jej leczenia. Czynnik martwicy guzów alfa (TNF-ŕ) jest jedną z cytokin odpowiedzialną za powstawnaie procesu zapalnego w tej chorobie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych poglądów dotyczących zastosowania przeciwciał przeciwko czynnikowi martwicy guzów (anty-TNF-ŕ) w leczeniu powyższej jednostki chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Leśniowski-Crohn's disease is one of the chronic inflammatory bowel diseases. Its effective therapy has not been known up to now. Tumor necrosis factor alfa is one of the cytokines, which is responsible for creating inflammation in this disease. The aim of this paper is to present temporary views on therapy with anti-tumor necrosis factor alfa antibody in above mentioned disease entity.


  3/4

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
  Autorzy: Pazurek Marek, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.48, 50-54, 56, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ze względu na wysoką częstość występowania choroby wrzodowej w populacji ludzi dorosłych pozostaje ona bardzo istotnym problemem w codziennej praktyce lekarskiej. Odkrycie roli bakterii Helicobacter pylori w patogenezie omawianej choroby przyniosło znaczny postęp w jej leczeniu. Ponadto istotną rolę w etiologii choroby wrzodowej odgrywa stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych. Trafne rozpoznanie i ukierunkowane leczenie choroby wrzodowej pozwala na szybką poprawę stanu klinicznego, zmniejszenie liczby nawrotów i unikniecie groźnych powikłań.


  4/4

  Tytuł oryginału: Argon plasma coagulation in the treatment of colon polyps.
  Tytuł polski: Zastosowanie koagulacji strumieniem argonowym w leczeniu polipów jelita grubego.
  Autorzy: Neneman Beata, Gąsiorowska Anita, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.363-370, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie endoskopii i polipektomii umożliwiło nieoperacyjne leczenie polipów jelita grubego. Koagulacja strumieniem argonowym (argon plasma coagulation, APC) jest bezkontaktową metodą jednobiegunowej koagulacji, w której prąd wysokiej częstotliwości przepływa przez zjonizowany argon. Celem pracy była ocena skuteczności koagulacji strumieniem argonowym w niszczeniu resztek utkania polipów okrężnicy po polipektomii endoskopowej oraz poszukiwanie klinicznych parametrów użytecznych dla prognozowania skuteczności tej metody leczenia. Badaniami objęto 29 pacjentów, u których na podstawie badania endoskopowego stwierdzono łącznie 58 polipów jelita grubego. Polipy były usuwane pętlą diatermiczną, natomiast resztki utkania polipa niszczono koagulacją strumieniem. Przeprowadzone badania wykazały, że koagulacja strumieniem argonowym jest wysoce skuteczną i bezpieczną metodą usuwania pozostałości po polipektomii endoskopowej dokonanaej w świetle okrężnicy. W przypadku dużych polipów, zlokalizowanych w odbytnicy i o utkaniu kosmkowym należy rekomendować użycie wyższych mocy prądu elektrycznego.

  stosując format: