Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Hiperandrogenizm jajnikowy u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania.
Tytuł angielski: Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls with menstrual disorders.
Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Zachurzok Agnieszka, Wrześniewski Narcyz, Kurkowska Małgorzata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.93-101, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 dziewcząt w wieku 17,5 ń 1,6 lat z zaburzeniami miesiączkowania, u których nie występowały kliniczne objawy hiperandrogenizacji, określono podstawowe i stymulowane analogiem GnRH stężenia gonadotropin i sterydów jajnikowych i porównano je ze stężeniami występującymi u dziewcząt regularnie miesiączkujących. W grupie badanej stwierdzono istotnie większe podstawowe stężenie testosteronu oraz podstawowe i stymulowane stężenie LH, 17-hydroksyprogesteronu, i androstendionu. U ponad połowy badanych dziewcząt stymulowane stężenie 17-hydroksyprogesteronu przekraczało dwa odchylenia standardowe stężenia obserwowanego w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnicy w wartościach wskaźnika LH/FSH pomiędzy badanymi grupami. Policystyczną strukturę jajników stwierdzono zaledwie u trzech dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania, a także u jednej z grupy kontrolnej. Czynnościowy hiperandrogenizm jajnikowy może więc być jedną z przyczyn zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, u których nie występują inne objawy kliniczne nadmiaru androgenów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: In women with polycystic ovaries (PCO) hyperandrogenemia, an increased LH - concentration and a hightened ratio of LH/FSH are common. In adolescent hirsute girls with menstrual disorder, which may herald PCO in adulthood, ovarian hyperandrogenemia was under scrutiny. In most of them functional ovarian hyperandrogenism (FOH) is present in response to challenge with GnRH analog. It is not known whether FOH is involved in the pathogenesis of menstrual disorders in adolescent girls without hirsutism. Material and methods: 24 girls with menstrual disorder in the mean age of 17,5 ń 1,6 years old were invesigated and compared to the age matched group of girls with regular menses. Basal and GnRH stimulated levels of ovarian androgens and gonadotropins were measured and USG of the ovaries were performed in all girls. Results: In over 50 p.c. of girls with menstrual disorder basal and stimulated 17 OH progesteron and androstenedion levels were found significantly higher as compared to the control groups. In all girls but three they were not associated with the polycystic structure of the ovaries. Only half of these girls had an increased LH/FSH ratio. Conclusions: Functional ovarian hyperandrogenism may be present in adolescent girls with menstrual disorder in spite of the absence of the clinical signs of hirsutism and polycystic structure of the ovaries.


  2/21

  Tytuł oryginału: International Journal of Cardiology
  Tytuł angielski: Verapamil improves the pacing-induced vasodilatation in symptomatic patients with hypertrophic cardiomyopathy.
  Autorzy: Dimitrow Paweł Petkow, Krzanowski Marek, Grodecki Janusz, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Szczeklik Andrzej, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (3) s.239-247, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the effect of varapamil on the response of diastolic coronary flow velocity and coronary vascular resistance to pacing in symptomatic patients with hypertrophic cardiomyopathy. In 14 patients with hypertrophic cardiomyopathy, the coronary flow velocity was detected in the left anterior descending coronary artery using transthoracic Doppler echocardiography. The peak diastolic coronary flow velocity and coronary and coronary vascular resistance was measured at baseline and during pacing. Changes of these parameters induced by the pacing (expressed as the percentage of baseline values) were compared on varapamil treatment and after verapamil withdrawal. The same measurements were obtained in ten control subjects. The results show that, in hypertrophic cardiomyopathy patients, increase in coronary flow velocity during pacing was significantly higher on than off varapamil therapy (64.8 ń 32.5 vs. 41.1 ń 21.3 p.c., P 0.05). In control subjects, pacing-induced increase in coronary flow velocity was comparable to changes in coronary flow velocity in hypertrophic cardiomyopathy patients receiving verapamil (80.2 ń 18.4 vs. 64.8 ń 32.5 p.c., P 0.05). After verapamil withdrawal in hypertrophic cardiomyopathy patients, coronary flow velocity increase during pacing was significantly lower than in control subjects (41.1 ń 21.3 vs. 80.2 ń 18.4 p.c., P 0.05). During pacing the coronary vascular resistance decreased more on verapamil than after drug withdrawal (-34.7 ń 11.7 vs. -24.6 ń 12.9 p.c., P 0.05). In control subjects the coronary...


  3/21

  Tytuł oryginału: Rola czynników wzrostowych w procesie karcynogenezy trzustki.
  Tytuł angielski: Role of growth factor in pancreas carcinogenesis.
  Autorzy: Talar-Wojnarowska Renata, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.595-600, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/21

  Tytuł oryginału: Przebieg atopowej alergii pokarmowej w pierwszych latach życia.
  Tytuł angielski: The course of atopic food allergy in the first years of life.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.115-121, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 87 dzieci w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 5,8 lat) z atopową alergią pokarmową rozpoznaną w wieku 1-2 lat (dodatnie w pierwszej dobie otwarte próby prowokacji, obecne swoiste IgE), u których przeprowadzono 226 prób prowokacji w celu sprawdzenia czy wytworzyły tolernację na pierwotnie szkodliwy pokarm. Wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby z użyciem placebo kontynuując prowokację pokarmem natywnym przez 42 dni. Stosowano liofilizaty pokarmów (Apipol-FARMA) lub pokarm natywny ukryty w innym (tolerowanym). Po średnio 3,7-letnim (1-16 lat) okresie diety eliminacyjnej objawy alergii pokarmowej stwierdzono u 33 proc. dzieci uczulonych na 55 pokarmów, z których 39 wyzwalało reakcje niepożądane w pierwszej dobie: natychmiastowe (72 proc.), pośrednie (8 proc.) i późne (20 proc.), 13 - od 2 do 7 doby, 3 - w 4 tygodniu prowokacji. Przeważało uczulenie na mleko (59 proc. dzieci i 31 proc. alergenów), białko jajka ( 48 proc. i 25 proc.) i przenicę (28 proc. i 14 proc.), które wyzwalały najczęściej objawy jelitowe (40 proc.) i skórne (25 proc.). Po 4 pokarmach (7 proc.) wystąpił wstrząs anafilaktyczny (białko jajka - 3, pszenica - 1). Tolerancję rozwinęły wszystkie dzieci uczulone na wieprzowinę, mięso kury, mleko kozie, jęczmień, ryż i owies, większość uczulonych na wołowinę (90 proc.), kukurydzę (91 proc.), żyto (86 proc.), soję (80 proc.), pszenicę (82 proc.), mleko krowie (73 proc.) i żółtko jajka (69 proc.) oraz 42 proc. uczulonych na białko jajka; żadne z ...

  Streszczenie angielskie: The study covered 87 children aged 1.5 - 17 years (mean 5.8 years) with atopic food allergy diagnosed at the age of 1-2 years (in the first day positive open provocation test and specific IgE antibody), in whom 226 provocation tests were performed to determine wheter they developed tolerance to the earlier offending foods. Double-blind placebo-controlled food challenge was used, continuing open food provocation test for 42 days. Lyophilized foods or native food containing other tolerants were employed. After the period of 1-16 years (mean 3.7 years) of elimination diet food allergy symptoms were detected in 33 p.c. of children affected by 55 foods; 39 of which developed adverse reactions in the first 24hrs; immediate (72 p.c.), intermediate (8 p.c.) and delayed (20 p.c.), 13 during 2-7 days, three - in the 4th provocation week. Allergy to milk (59 p.c. of children and 31 p.c. of allergens), egg white (48 p.c. and 25 p.c.) and wheat (28 p.c. and 14 p.c.) was predominant, whereas the menschened foods produced intestinal (40 p.c.) and skin (25 p.c.) symptoms most frequently. Anaphylactic shock appeared following the ingestion of 4 foods (7 p.c.). Tolerans was developed by all children sensitised to pork, chicken, goat's milk, barley, rice and oats. The majority of the children being sensitised to beef (90 p.c.), corn (91 p.c.), rye (86 p.c.), soya (80 p.c.), wheat (82 p.c.), cow's milk (73 p.c.) and egg yolk (69 p.c.) as well as 42 p.c. sensitised to egg white; none of ...


  5/21

  Tytuł oryginału: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
  Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with permanent cardiac pacing.
  Autorzy: Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Bednarek Jacek, Majewski Jacek, Tomala Igor
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tolerancja wisiłku oznacza zdolność do wykonania pracy bez głębszych zaburzeń homeostazy lub zakłóceń sprawności ustroju. Cel pracy: Ocena tolerancji wysiłku populacji pacjentów z przewlekłą stymulacją serca przeprowadzona na grupie reprezentacyjnej. Materiał i metodyka: Oceniono tolerancję wysiłku w 190-osobowej grupie chorych z przewlekłą elektryczną stymulacją serca (100 mężczyzn, 90 kobiet w wieku od 50 do 85 lat, śr. 68,6). Zła tolerancja wysiłku oznaczała pojawienie się w czasie testu 6-minutowego marszu (M6): arytmii nadkomorowej, komorowej, nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego lub stenokardii. Analizowano obecność złej tolerancji wysiłku w całej 190-osobowej grupie pacjentów, jak również w wyłonionej z niej 3 podgrupach: o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego w czasie testu M6 obciążenia względnego. Poddano analizie procentowy udział schorzeń kardiologicznych w zbiorach pacjentów z dobrą i złą tolerancją wysiłku a także zachowanie się ich rytmu podstawowego. Wyniki: W całej grupie zła tolerancja wysiłku była obecna u 44,5 proc. pacjentów; w podobnym procencie u chorych z podgrup o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego obciążenia względnego. Różnice między grupami chorych o dobrej i złej tolerancji wysiłku w występowaniu schorzeń kardiologicznych i zachowaniu się rytmu podstawowego nie były istotne. Najczęstszym objawem złej tolerancji wysiłkowej okazała ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The term exercise tolerance means the ability to perform physical exercise without experiencing significant homeostasis disorders or physiological disturbances. The aim: The aim of this study was to assess the exercise tolerance in representative group of patients with permanent pacemaker. Material and method: Exercise tolerance evaluation in the group of 190 pacemaker (100 males, 90 females; aged 50-85, mean 68,6) was performed using the 6-minutes corridor walk test (M6). Poor tolerance was defined as exercise-induced supraventricular and ventricular arrhythmia, inappropriate increase of blood pressure or angina. Poor exercise tolerance was studied analyzed in entire group as well as in three subgroups characterized by: low, median, and good exercise capacity evaluated in M6 test by relative workload. The analysis of cardiac disorders proportional presence in the cohorts of good and poor exercise tolerance, as well as basic heart rate behavior had beed also carried out. Results: Poor exercise tolerance occurred in 44.5 p.c. of all patients. Its prevalence in subgroups characterized by low, median and good capacity evaluated by relative exercise loading, was evenly distributed. The differences in preexisting cardiac disorders and basic heart rate behavior between the cohorts with good and poor exercise tolerance were insignificant. Exercis induced arrythmia was the most frequent indicator of poor tolerance. Complex ventricular arrhythmia (couplets, ...


  6/21

  Tytuł oryginału: Otyłość wieku rozwojowego - wstęp do analizy ekonomicznej.
  Tytuł angielski: Obesity in childhood - introduction to economic analysis.
  Autorzy: Mazur Artur, Mazur Marek, Małecka-Tendera Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.184-187, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na wzrost występowania w naszym kraju nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. W dotychczasowych badaniach nie uwzględniano skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości wieku rozwojowego. W pracy przedstawiono metody badań i analiz oraz modeli ekonomicznych umożliwiających ustalenie rzeczywistych kosztów związanych z profilaktyką i leczeniem otyłości u dzieci. Wskazano również na potrzebę przeprowadzenia ujednoliconych badań i procedur medycznych, dzięki którym będzie możliwe ustalenie skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości w naszym kraju.


  7/21

  Tytuł oryginału: Przeciwciała anty-TNF-ŕ w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Anti-tumor necrosis factor alfa antibody in therapy of Leśniowski-Crohn's disease.
  Autorzy: Pazurek Marek, Linke Krzysztof, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.215-220, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest jedną z nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o przewlekłym charakterze. Do chwili obecnej nie opracowano skutecznego sposobu jej leczenia. Czynnik martwicy guzów alfa (TNF-ŕ) jest jedną z cytokin odpowiedzialną za powstawnaie procesu zapalnego w tej chorobie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych poglądów dotyczących zastosowania przeciwciał przeciwko czynnikowi martwicy guzów (anty-TNF-ŕ) w leczeniu powyższej jednostki chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Leśniowski-Crohn's disease is one of the chronic inflammatory bowel diseases. Its effective therapy has not been known up to now. Tumor necrosis factor alfa is one of the cytokines, which is responsible for creating inflammation in this disease. The aim of this paper is to present temporary views on therapy with anti-tumor necrosis factor alfa antibody in above mentioned disease entity.


  8/21

  Tytuł oryginału: Ciężki przebieg zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołanego pałeczką Haemophilus influenzae u dzieci.
  Tytuł angielski: Serious course of Haemophilus influenzae meningoencephalitis in children.
  Autorzy: Szumińska-Napiontek Emilia, Małecka Ilona, Wysocki Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.701-705, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanego przez pałeczkę Haemophilus influenzae u 4 dzieci. Wywiad chorobowy był u wszystkich dzieci krótki (1-2 doby) i wszystkie wykazywały zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Przebieg zakażenia był ciężki, a okres hospitalizacji wyniósł od 22 do 40 dni. Wiek dzieci w momencie zachorowania nie był typowy dla zakażeń Hib. Najmłodsze z dzieci miało 3 tygodnie. Jedno dziecko zachorowało w wieku typowym, ale było to już drugie b.z.o.m.-r. w okresie niemowlęcym. U tego dziecka doszło do rozwoju wodogłowia wymagajacego leczenia chirurgicznego. Najstarsze dzieci miały 6 i 8 lat. Może to wskazywać na duże rozpowszechnienie i inwazyjność pałeczki Hib wśród polskich dzieci.

  Streszczenie angielskie: Haemophilus influenzae is a gram-negative bacteria. It can be isolated in encapsulated and unencapsulated forms. Humans are its only known reservoir. Encapsulated forms, mainly capsulat type b, are responsible for severe bacterial meningitis. The authors present the course of the disease in four children with bacterial meningitis due to Haemophilus influenzae. In all cases a short-term history was observed (1-2 days), the clinical course was severe and CNS disorders developed. The duration of hospitalization was from 22 to 40 days. The age of children was not typical for Hib invasive infections. The youngest child was 3 weeks old. One child developed infections in the infantile period, but it was the second bacterial meningitis. Hydrocephalus requiring surgical treatment was observed in this case. The oldest patients were 6 and 8 years old. This may indicate the prevalence and invasiveness of Hib in Polish children.


  9/21

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
  Autorzy: Pazurek Marek, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.48, 50-54, 56, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ze względu na wysoką częstość występowania choroby wrzodowej w populacji ludzi dorosłych pozostaje ona bardzo istotnym problemem w codziennej praktyce lekarskiej. Odkrycie roli bakterii Helicobacter pylori w patogenezie omawianej choroby przyniosło znaczny postęp w jej leczeniu. Ponadto istotną rolę w etiologii choroby wrzodowej odgrywa stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych. Trafne rozpoznanie i ukierunkowane leczenie choroby wrzodowej pozwala na szybką poprawę stanu klinicznego, zmniejszenie liczby nawrotów i unikniecie groźnych powikłań.


  10/21

  Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
  Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
  Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  11/21

  Tytuł oryginału: Gęstość i metabolizm tkanki kostnej u dziewcząt z wolem prostym leczonych lewotyroksyną : praca doktorska
  Autorzy: Matusik Paweł, Małecka-Tendera Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Katowicach]
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20031

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/21

  Tytuł oryginału: Równoczesna ocena stężenia eozynofilowego białka kationowego i eozynofili krwi obwodowej w czasie dodatnich prób prowokacji pokarmowych.
  Tytuł angielski: Simultaneous evaluation of eosinophilic cationic protein concentration and eosinophilia of peripheral blood during positive food provocation challenges.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.225-229, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z IgE-zależną alergią pokarmową w czasie dodtanich DBPCFC w miejscu reakcji alergicznej dochodzi do akumulacji i aktywacji eozynofilów. Cel pracy: Sprawdzenie, czy zjawiska te można śledzić poprzez pomiar w surowicy krwi eozynofilii krwi obwodowej, EOS (marker wzrostu syntezy eozynofilów) i eozynofilowego białka kationowego, ECP (marker aktywacji eozynofilów). Materiał i metodyka: Oznaczenia wykonano w czasie 18 DBPCFC (pszenica - 16, żyto - 1, kukurydza - 1), które przeprowadzono u 18 dzieci z IgE-zależną alergia na ziarna zbóż (5 dziewczynek, 13 chłopców w wieku 2,5 - 14 lat, średnio 5 lat). Reakcje niepożądane występujące w DBPCFC obejmowały objawy z przewodu pokarmowego i skóry; w jednym przypadku wstrząs anafilaktyczny. Stężenie ECP i wielkość EOS oznaczano w czasie 0 h, 2 h, 24 h, 48 h, 14 dni. Rozpoznanie IgE-zależńej alergii pokarmowej postawiono na podstawie dodatniej natychmiastowej DBPCFC u dzieci z dodatnimi markerami atopii (slgE 0,7 kU/L oznaczane w systemie CAP, Pharmacia). Stężenie ECP oznaczano metodą FEIA (Pharmacia), EOS metodami rutynowymi. Istotność różnic pomiędzy badanymi parametrami oceniano testem Kołmogorova-Smirnova. Wyniki: Przed prowokacją mediana stężenia ECP wynosiła 7,3 ćg/L (2,3 - 20,9 ćg/L), a liczba EOS: 338,5 x 10**6/L (87,0 - 643,0 x 10**6/L). W 2 h po dodtaniej DBPCFC liczba EOS była istotnie niższa (p 0,001), a ECP istotnie wyższa (p 0,001) w stosunku do wartości sprzed prowokacji. Po 24 h od prowokacji liczba EOS była wyższa od wartości sprzed prowokacji (p 0,001); nie zmieniała się przez 14 dni...


  13/21

  Tytuł oryginału: Stężenie tryptazy w surowicy krwi w czasie dodatnich prób prowokacji pokarmowych.
  Tytuł angielski: Tryptase concentration in serum during positive food provocation challenges.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.231-234, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z IgE-zależną alergią pokarmową w czasie dodatnich DBPCFC w miejscu reakcji alergicznej dochodzi do aktywacji mastocytów. Cel pracy: Sprawdzenie, czy zjawiska te można śledzić poprzez pomiar w surowicy krwi tryptazy, markera aktywacji mastocyta. Materiał i metoda: Oznaczenia wykonano w czasie 35 dodoatnich DBPCFC, które przeprowadzono u 25 dzieci z IgE-zależna alergią na ziarna zbóż (9 dziewcząt, 16 chłopów w wieku 3-14,5 lat, średnio 5 lat). Reakcje niepożądane występujące w DBPCFC obejmowały objawy z przewodu pokarmowego i skóry. Stężenie tryptazy oznaczano w czasie 0 h, 1 h i 2 h. Rozpoznanie IgE-zależnej alergii pokarmowej postawiono na podstawie dodatniej natychmiastowej DBPCFC u dzieci z dodatnimi makrerami atopii (slgE 0,7 kU/L oznaczane w systemie CAP, Pharmacia). Stężenie tryptazy oznaczano metodą FEIA (Pharmacia). Istotność różnic pomiędzy badanymi parametrami oceniano testemi: Kołmogorova-Smirnova i Manna-Whitney'a. Wyniki: Przed prowokacją mediana stężenia tryptazy wynosiła 5,1 ćg/L (2,5-20,7 ćg/L), w 60 min po prowokacji: 5,69 ćg/L (2,72-20,0 ćg/L), a w 120 min po prowokacji: 5,72 ćg/L (2,62-21,7 ćg/L); wartości nie różniły się statycznie. W 1 h po prowokacji stężenie tryptazy wzrastało o 0,0-2,02 ćg/L; różnica była istotna statystycznie indywidualnie dla każdego pacjenta (p 0,001). Pomiędzy 1 h a 2 h od prowokacji obserwowano wzrost (w 54 proc. próbach, maksymalnie o 1,57 ćg/L) lub spadek stężenia tryptazy (w 46 proc. próbach, maksymalnie o 1,7 ćg/L); różnica nie była istotna staytycznie w oznaczaniach idnywidualnych dla każdego pacjenta. Wniosek: Pomiar stężenia tryptazy w surowicy krwi nie jest przydatny do oceny aktywacji mastocytów w dodatnich próbach prowokacji pokarmowych.


  14/21

  Tytuł oryginału: Argon plasma coagulation in the treatment of colon polyps.
  Tytuł polski: Zastosowanie koagulacji strumieniem argonowym w leczeniu polipów jelita grubego.
  Autorzy: Neneman Beata, Gąsiorowska Anita, Małecka-Panas Ewa
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.363-370, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie endoskopii i polipektomii umożliwiło nieoperacyjne leczenie polipów jelita grubego. Koagulacja strumieniem argonowym (argon plasma coagulation, APC) jest bezkontaktową metodą jednobiegunowej koagulacji, w której prąd wysokiej częstotliwości przepływa przez zjonizowany argon. Celem pracy była ocena skuteczności koagulacji strumieniem argonowym w niszczeniu resztek utkania polipów okrężnicy po polipektomii endoskopowej oraz poszukiwanie klinicznych parametrów użytecznych dla prognozowania skuteczności tej metody leczenia. Badaniami objęto 29 pacjentów, u których na podstawie badania endoskopowego stwierdzono łącznie 58 polipów jelita grubego. Polipy były usuwane pętlą diatermiczną, natomiast resztki utkania polipa niszczono koagulacją strumieniem. Przeprowadzone badania wykazały, że koagulacja strumieniem argonowym jest wysoce skuteczną i bezpieczną metodą usuwania pozostałości po polipektomii endoskopowej dokonanaej w świetle okrężnicy. W przypadku dużych polipów, zlokalizowanych w odbytnicy i o utkaniu kosmkowym należy rekomendować użycie wyższych mocy prądu elektrycznego.


  15/21

  Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
  Autorzy: Czunko Agnieszka, Lelakowski Jacek, Małecka Barbara, Bednarek Jacek, Majewski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 54-letniego mężczyznę z istotną pozawałową dysfunkcją skurczową lewej komory oraz obecnością tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej ze współistniejacymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) w postaci stałego bloku p-k Iř z okresową progresją do bloku p-k IIř o typie periodyki Wenckiebacha przyjęto do kliniki w celu wykonania implantacji stymulator dwujamowego (DDD). W obrazie echokardiograficznym oprócz znacznie upośledzonej funckji skurczowej lewej komory EF ok. 38 proc., rejestrowano m.in. zaburzenia funkcji rozkurczowej o typie restrykcji napływu, istotną niedomykalność mitralną (III/IVř) oraz obecność tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. Współistnienie zwrotnego przepływu mitralnego pod koniec rozkurczu związane było z istotnym wydłużeniem czasu przewodzenia p-k i z brakiem prawidłowej synchronizacji skurczu przedsionków i komór. Klinicznie chory prezentował cechy niewydolności układu krążenia w III stopniu NYHA. Po wykonanej implantacji stymulatora DDD przeprowadzono badanie echokardiograficzne oceniające wybrane parametry hemodynamiczne funkcji lewej komory podczas stałej stymulacji sekwencyjnej w trybie VAT i częstości 75/min przy różnych czasach sprzężenia p-k (180, 140, 120, 100, 60 ms). Pozwoliło to ustalić optymalną wartość czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego - 120 ms, przy której uzyskano maksymalną wartość rzutu minutowego i nie rejestrowano rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. W dalszej obserwacji ambulatoryjnej uzyskano redukcję objawów czynnościowej niewydolności układu krążenia do II sotpnia NYHA.

  Streszczenie angielskie: 54-year old man presenting severe left ventricular dysfunction and coexisting so-called diastolic mitral insufficency, with atrioventricular (a-v) conduction disturbances (first and second of Wenckebach type a-v block) was admitted to the Department for dual chamber pacemaker (DDD) implantation. ECHO examination revealed severe left ventricular systolic dysfunction with EF 38 p.c., diastolic compliance imparement of inflow restriction type, significant mitral insufficency (III/IV), with diastolic mitral regurgitation. The coexistence of end-diastolic mitral regurgitation remained in line with essential atrioventricular conduciton interval prolongation with inproper atrial and ventricular systolic synchronisation. The patient presented symptoms of heart insufficiency classified as NYHA III. Chosen echocardiographic aparameters of left ventricular function had been estimated following DDD pacemaker implantation, during sequential pacing at rate of 75/min, with different a-v delay intervals set (180, 140, 120, 100, 60 ms respectively). The optimal a-v delay appeared to be 120 ms, since maximal cardiac otput with loss of diastolic mitral regurgitation was noted at this set. In further ambulatory follow-up we found the reduction of heart insufficency to NYHA II class.


  16/21

  Tytuł oryginału: Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablations in the traetment of reentrant tachycardias with complex anatomical basis.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek, Małecka Barbara, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.361-365, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie mnogich szlaków dodatkowych lub obecność szlaku dodatkowego (AP) i podwójnego przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym (AV) stanowią złożone podłoże anatomiczne częstoskurczów nawrotnych. Celem pracy była ocena występowania częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym w grupie chorych poddanych zabiegom ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RF). Oceniano ró nież skutecznosć doraźną oraz odległe efekty zabiegu. Materiał i metody: Badaniem objęto 131 chorych (46 M, 85 K) w wieku 17-72 lat (średnio 42,5 lat), u których wykonano ablację RF z powodu częstoskurczów nawrotnych AVRT lub AVNRT. Ablację RF drogi wolnej (SP) łącza AV wykonywano, posługując się metodą anatomiczną. Ablacje AP o położeniu lewostronnym wykonywano z dostępu od strony lewego przedsionka (punkcja transseptalna), lewej komory (dojście przezaortalne) lub zatoki wieńcowej. Prawostronne AP poddawano ablacji od strony prawego przedsionka. Zabieg uznawano za skuteczny, jeżeli w testach kontrolnych po ablacji nie wywoływano częstoskurczu nawrotnego i nie stwierdzono przewodzenia przez AP. Wyniki: W badanej grupie wykonano ablację 75 AP oraz 63 SP. U 7 osób (5,3 proc.) stwierdzono złożone podłoże anatomiczne częstoskurczu. U 4 pacjentów wykonano ablację 2 AP (podgrupa I), a u 3 chorych - ablację AP i SP (podgrupa II). Liczba aplikacji RF w podgrupie I i II wynosiła 6-17 (średnio 11,2), czas skopii-RTG - 19-46 min (średnio 29 min). Nie stweirdzono powikłań zabiegu. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The presence of mulitple accessory pathways (AP) or coexistence of AP and dual AV node physiology form a complex anatomical basis of reentrant tachycardias. The aim of the study was to evaluate the occurrence of reentrant tachycardias with complex anatomical basis in pts treated with RF ablation. Material and methods: The study group consisted of 131 patients (46 M, 85 F), mean age 42.5 years (17-72 years) in whom RF ablation procedures were performed due to AVRT or AVNRT. Slow pathway (SP) ablations were performed using anatomical approach. Transseptal puncture, retrograde transaortic approach or coronary sinus approach were used for ablation of left-sided AP. Right-sided AP were ablated from right atrium. Noninducibility of tachycardia and absence of conduction over AP were the endpoints of successful procedure. Results: A total number of 75 AP and 63 SP were ablated in the study population. Complex anatomical basis of tachycardias was found in 7 patients (5.3 p.c.). In 4 patients 2 AP were ablated (subgroup I); in 3 patients AP and SP were ablated during the same session (subgroup II). Total number of RF applications in subgroups I and II was 6-17 (mean 11.2) and fluoroscopy time was 19-46 min (mean 29 min). There were no procedure-related complications. THere were no tachycardia recurrences during follow-up of 13-35 months (mean 27 months). Conclusions: Complex anatomical basis of reentrat tachycardias was diagnosed in 5 p.c. of patients undergoing ...


  17/21

  Tytuł oryginału: Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Correlation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Matusik Paweł, Franek Edward, Klimek Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.9-15, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (BMC) i gęstość mineralną (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2 - L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4 ń 1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vBMD). Zbadano zależnośc BMD, BMC i vBMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność BMC i BMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt. Średnia BMC wynosiłą 40,0 ń 10,8 g, a średnia BMD 1,03 ń 0.15 g/cmý. Wykazano również statystycznie istotną zależność vBMD od wieku wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikacha korelacji. Średnia wartość vBMD wynosiła 0,34 ń 0,04 g/cm3.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Bone mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescaence. Measurements of bone mineral density (BMD) and bone mineral conent (BMC) in children are adjusted for age ad sex but these parameters may not vorrelate with body size. Materail and methods. BMC and BMD of the lumbar spine L2 - L4 were estiamted by DEXA in 45 healthy girls in the mean age of 14.4 ń 1.6 years. Volumetric bone mineral density (vBMD) was calculated from the volume of lumbar bodies. BMD, BMC adn vBMD were correlated with aged, height, weight and BMI of the girls. Results. Significant correaltion with age, height, weight and BMI was found for BMC and BMD. Mean BMC was 40.0 ń10.8 g and mean BMD was 1.03 ń 0.15 g/cmý. vBMD also correlated signifcantly with age, height, weight and BMI but correlation coefficient values for height, weight and BMI were lower than those for BMC and BMD. Mean vBMD was 0.34 ń 0.04 g/cm3. Conclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEXA are much influenced by weight and height of subjects in the same age. Calculation of volumetric BMD diminishes the erroneous effect of bone size on areal BMD.


  18/21

  Tytuł oryginału: Patogeneza i klinika czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and clinical symptoms of functional dysregulation of ovarian steroidogenesis in adolescent girls.
  Autorzy: Zachurzok-Buczyńska Agnieszka, Małecka-Tendera Ewa, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.55-65, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt, określanych też jako funkcjonalny hiperandrogenizm jajnikowy (FOH). Zaburzenie to spowodowane jest najprawdopodobniej zwiększoną aktywnością enzymów steroidogenezy: 17ŕ-hydroksylazy i 17,20c-liazy, i charakteryzuje się wzrostem stężenia 17ŕ-hydroksyprogesteronu po stymulacji analogiem GnRH do wartości przekraczająąćej 2 SD stężenia obsrwowanego u dziewcząt zdrowych. FOH jest częśto poprzedzony małą masą urodzeniową i przedwczesnym rozwojem owłosienia łonowego, a towarzyszy mu insuliooporność i hiperinsulinemia. Tylko u około połowy dziewcząt z FOH w badaniu USG można zaobserwować strukturę policystyczną i zwiększoną objętość jajników. Wystąpienie tego zespołu w okresie dojrzewania wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju pełnoobjawowego PCO w późniejszym okresie życia. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia FOH jest więc niezmiernie ważne, aby zapobiaec zaburzeniom płodności, gospodarki lipidowej i cukrowej oraz chorobom ukłądu sercowo-naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Functional dysregulation of ovarian stroidogenesis, known also as functional ovarian hyperandrogenism (FOH), in most of affecated girls is due to abanormalities in teh steroidogenic pathway with incrased activaity of 17ŕ-hydroxylase adn C-17.20-llyase. FOH can bae heralded bay the low birth weight and dpubarche praecox with concomitant hyperinsulinemia adn decreased insulin sensitivity. Only stimulated 17ŕ-hydroxyprogestserone values with peak response exceeding 2 SD of normal seem to specaifically identify patients with FOH. Polycystic structure or incrased volumes of ovaries are common finding in girls with FOH but normal ovaries in ultrasonography are not discriminatory. Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls is a risk factor for policystic ovaries syndrome in adulthood. Early diagnosis and treatmetn of FOH are essential because of endocrine and gynecological disorders that may impair fertility. They can also prevent disorders of lipdis and glucose metabolism as well as cariovascular diseases.


  19/21

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne neuropatii wzrokowej Lebera u pacjentów z taką samą mutacją genową.
  Tytuł angielski: Clinical examination of Leber Hereditary Optic Neuropathy in patients with the same gene mutation.
  Autorzy: Chełstowska Joanna, Mroczek Katarzyna, Niebudek Dorota, Małecka-Idzikowska Alicja, Bartnik Ewa, Niżankowska Maria Hanna, Sąsiadek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.777-779, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Neuropatia wzrokowa Lebera (Leber Hereditary Optic Neuropathy - LHON) jest bardzo rzadką chorobą dziedziczną. W obrazie klinicznym występuje obustronny zanik nerwów wzrokowych spowodowany degeneracją komórek zwojowych i aksonów. Etiologia schorzenia jest złożona. Obserwuje się pierwotną mutację mitochondrialnego DNA (mtDNA), jak również wtórne genetyczne lub pozagenetyczne zmiany. W pracy porównywano postać kliniczna LHON u pacjentów z taką samą mutacją mitochondrialną. Diagnostykę molekularną metodą PCR wykonano u 8 pacjentów z dwóch pokoleń badanej rodziny. W grupie znalazły się 2 kobiety podejrzane o nosicielstwo i 6 mężczyzn. U 3 mężczyzn rozpoznano LHON a 3 zakwalifikowano do grupy ryzyka. Pierwotna mitochondrialna mutacja 11778 mtDNA została potwierdzona u wszystkich przebadanych pacjentów z wyjątkiem syna mężczyzny chorująceg na LHON. Jest to zgodne z teoretycznymi założeniami dziedziczenia chorób mitochondrialnych.

  Streszczenie angielskie: Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON), which is a relatively rare disease, is an inherited form of bilateral atrophy of optic nerves. This atrophy is related to degeneration of retinal ganglion cells and optic nerve axons. The aetiology of this disease is complex and involves primary mutations of mitochondrial DNA, as well as secondary genetic and/or epigenetic changes. We compared to clinical course of LHON in the patients with identical mitochondrial mutations. The molecular PCR-diagnosis was performed in 8 patients, representing 2 generations of the tested family. The group included 2 women suspected of being carriers and 6 men, 3 of whom were diagnosed with LHON and 3 suspected of being at risk of LHON. The primary 11778 mtDNA mutation was diagnosed in all tested patients with one exception of the son of a male with LHON, which is in agreement with inheritance of mtDNA mutations.


  20/21

  Tytuł oryginału: Współczesny rozrusznik serca: implikacje kliniczne zaawansowania technicznego.
  Tytuł angielski: Contemporary pacemaker: clinical implications of technical advancement.
  Autorzy: Machejek Jakub, Czunko Agnieszka, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.58-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ponad 40 lat wszczepialny rozrusznik serca uległ daleko idącej ewolucji technicznej. Rozwój odbywał się dialektycznie - z jednej strony lekarze stawiali coraz wyższe wymagania producentom, z drugiej strony coraz lepiej zorganizowany przemysł dostarczał zaawansowanych urządzeń, których pełne praktyczne wykorzystanie stanowiło prawdziwe wyzwanie dla klinicystów. Obecnym standardem jest miniaturowy i lekki (rzędu 20-30 g) rozrusznik zmontowany sposobem hybrydowym , jedno lub dwujamowy, oparty o układy scalone typu CMOS, wyposażony w mikroprocesor, zasilany pojedynczym ogniwem litowo-jodowym. W przyszłości być może jego miejsce zajmie uniwersalne urządzenie o tych samych gabarytach łączące funkcje rozrusznika, defibrylatora i kardiowertera, które w sposób liberalny stosowane będzie do zwalczania zarówno bradykardii, jak i tachykardii, także ze wskazań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: During the period of the recent years, implantable pacemakers have been influenced by deep technical evolution. Development took place in dialectic mode - more improved pacemakers were in great request on the one hand and better organized industry provided more sofisticated devices on the other hand. It's practical clinical utilization was real challenge for physicians. Nowadays, standard pacemaker (single or dual chamber) poses small size and weight (20-30 g), hybrid - mounted circuit with CMOS integrated chips and with a microprocessor, and single lithium primary cell as a power source. Perhaps, not in the far future it willbe exchanged for a universal miniaturized device working as a pacemaker - defibrillator - cardioverter. It will be widely applicated for bradycardia and tachycardia treatment, for prophylactic indications as well.


  21/21

  Tytuł oryginału: Elektrody jedno i dwubiegunowe - wady i zalety.
  Tytuł angielski: Unipolar and bipolar leads - advantages and disadvantages.
  Autorzy: Małecka Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.63-65, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W artykule przeanalizowano wady i zalety stosowanych w przewlekłej symulacji serca elektrod jedno i dwubiegunowych. Wadami elektrod dwubiegunowych są: zwiększona sztywność końcowego odcinka elektrody i ich krótsza przeżywalność. Poza tym elektrody dwubiegunowe mają same zalety wyrażające się możliwością wybiórczego, stałego lub czasowego przekształcania funkcji stymulacji i wykrywania na jedno lub dwubiegunową zależnie od potrzeb kontroli pacjenta z rozrusznikiem.

  Streszczenie angielskie: Advanatges and disadvantages of permanent cardiac pacing leads have been analysed. Disavdvantages of bipolar leads are: increased stiffness of the distal tip and decreased survival. Moreover bipolar leads offer us a possibility of choosing between unipolar or bipolar systems both in pacing or sensing in the selective, permanent or temporal way. It depends on what is needed in pacemaker patients followup.

  stosując format: