Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁACZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa w wieku rozwojowym a stan narządu żucia - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Bronchial asthma in children and the state of the masticatory system.
Autorzy: Wierchoła Beata, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Małaczyńska Teresa
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.510-516, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do najczęściej występujących u dzieci w wieku rozwojowym przewlekłych chorób układu oddechowego. Jej patomechanizm jest wypadkową z jednej strony czynników środowiskowych, z drugiej pewnych uwarunkowań genetycznych. Jako przewlekła choroba ogólnoustrojowa ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia dziecka. Równocześnie długotrwała terapia farmakologiczna prowadzona w okresie rozwojowo-wzrostowym może modyfikować rozwój młodego organizmu w tym także rozwój narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma is one of the most frequent chronic inflammatory diseases of the respiratory system occuring in children. Its pathology is due to both environmental conditions and certain genetic determinants. As a chronic systemic disease, bronchial asthma directly influences a childs health. The long-term pharmacological therapy conducted during a childs developmental can modify the young organisms development, including the development of the masticatory system.


  2/3

  Tytuł oryginału: Alergia pokarmowa niemowląt.
  Autorzy: Zalewski Tadeusz, Breuer Kristine, Małaczyńska Teresa
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.15-18, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w tej pracy fizjologiczne odrębności przewodu pokarmowego - odrębności różnicujące częstość występowania i bezpośredni przebieg alergii pokarmowej niemowląt. Zdaniem autorów prawidłowa diagnoza ściśle związana jest tu z właściwym zastosowaniem testów prowokacyjnych i ich wykonywaniem. Polecają wykonanie testu prowokacyjnego od 12 do 18 miesiąca życia. U niemowląt z "grupy ryzyka" wskazują na celowość podawania hydrolizatów białkowych przy braku efektu podczas podawania mieszanek opartych na białku soi. Również w postępowaniu leczniczym hydralizaty białkowe wykazują wyższość nad mieszankami opartymi na białku soi.


  3/3

  Tytuł oryginału: Schorzenia z kręgu atopii. Możliwość prewencji.
  Autorzy: Liebhart Jerzy, Breuer Kristine, Zalewski Tadeusz, Małaczyńska Teresa
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.39, il. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: