Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MĘDRAŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Epitestosteron w etiologii raka stercza.
Tytuł angielski: Epitestosterone in the etiology of carcinoma of the prostate.
Autorzy: Mędraś Marek, Basiewicz Andrzej
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.9-12, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rola androgenów w etiopatogenezie raka stercza uzyskała potwierdzenie w badaniach genetycznych i biochemicznych. Odnotowano zwiększenie częstotliwości polimorfizmu genów odpowiedzialnych za biosyntezę, transport i metaboizm androgenów u chorych z rakiem stercza, a także stwierdzono wyraźny związek pomiędzy wzmożoną aktywnością androgenną a ekpresją czynników wzrostu w procesie nowotworowym. Epitestosteron (epimer testosteronu) jest endogennym antyandrogenem o istotnych możliwościach modulacji aktywności androgennej męskiego ustroju. Szczególną uwagę zwraca wysokie stężenie tego steroidu w obrębie gruczołu krokowego (2 - 4-krotnie wyższe od stężenia testosteronu). Przeprowadzone ostatnio badania wykazują znamiennie niższe stężenie epitestosteronu u chorych z rakiem stercza w stosunku do mężczyzn zdrowych. Można przypuszczać, że zmniejszona endogenna aktywność antyandrogenna odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego.

  Streszczenie angielskie: The results of genetic and biochemical studies confirmed the role of androgens in prostate cancer etiopathogenesis. In these group of patients a high frequency of polymorphism of genes responsible for androgen biosynthesis, transport and metabolism was demonstrated, as well as relationship between increased androgen activity and growth factors expression in neoplasm. Epitestosterone is an endogenous antiandrogen which can substantially modulate androgen activity in man. In the prostatic gland the level of this steroid is particularly high (from 2 to 4 times higher in comparison of the testosterone level). Recent results showed substantially lower epitestosterone levels in prostatic cancer patietns when compared with healthy men. It can be suppose that lower endogenous androgen activity may have an important role in etiopathogenesis of carcinoma of the prostate.


  2/7

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/7

  Tytuł oryginału: O zespole psychoendokrynologicznym zwanym andropauzą.
  Tytuł angielski: On the psycho-endocrinological syndrome known as andropause.
  Autorzy: Mędraś Marek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.27-30, bibliogr. 8 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia problem tzw. andropauzy, czyli charakterystycznego zespołu objawów u mężczyzn około 50 roku życia, który wynika z powolnego obniżania się w procesie starzenia się testosteronu oraz hormonu wzrostu i IGF-1, DHEAS i melatoniny. Hiposekrecja różnych hormonów w okresie "męskiego przekwitania" może przyczynić się do powstania osteopenii (lub osteoporozy), nasilenia aterogenezy, otyłości, pogorszenia czynności krwiotwórczej, zaburzeń fibrynolizy i gospodarki wodno-elektrolitowej, obniżenia spermatogenezy, pogorszenia libido, insulinooporności i jej następstw. Najczęstsze objawy andropauzy to: nerwowość, zaburzenia pamięci, pogorszenie zdolności kojarzenia, zaburzenia snu, łatwe męczenie się, skłonność do depresji, zawroty i bóle głowy, nadwrażliwość na zimno, "uderzenia gorąca", częstoskurcze nadkomorowe, obniżenie siły i masy mięśniowej, przyrost tkanki tłuszczowej wisceralnej, ginekomastia, bóle kostno-stawowe i gonad. Objawy szybko ustępują po zastosowaniu leczenia substytucyjnego. Andropauzy w ścisłym znaczeniu tego słowa nie ma, jednak słuszne jest uznanie jej za proces biologiczny występujący u części mężczyzn, a jej leczenie w postaci hormonalnej terapii zastępczej (właściwie prowadzonej) za w pełni racjonalne.


  4/7

  Tytuł oryginału: Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny mężczyzn, miekszańców Wrocławia : praca doktorska
  Autorzy: Jankowska Ewa Anita, Mędraś Marek (promot.).; Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19848

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  5/7

  Tytuł oryginału: Andropauza - leczenie pochodnymi testosteronu.
  Autorzy: Mędraś Marek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.37-38, 40, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Według WHO, wiek średni u mężczyzn to 45-59 lat, starzenie się obejmuje 60-73 lat, starość mieści się w przedziale 74-90 lat, a późna starość rozpoczyna się po 90. roku życia.


  6/7

  Tytuł oryginału: O tzw. "andropauzie".
  Autorzy: Mędraś Marek
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.17-19
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U ludzi, po okresie dojrzewania płciowego, jedynie u kobiet w czasie menopauzy obserwuje się stosunkowo nagłe i całkowite ustanie czynności określonego narządu.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rak krtani a wybrane, hormonalne markery starzenia się mężczyzn : praca doktorska
  Autorzy: Jóźków Paweł, Mędraś Marek (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 124 k. : il., tab., bibliogr. 246 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20473

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: