Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MĘCZEKALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stężenie serotoniny w surowicy u młodych kobiet z wtórnym brakiem miesiączki po odchudzaniu.
Tytuł angielski: Serotonin in weight loss amenorrhea.
Autorzy: Słopień Radosław, Męczekalski Błażej, Warenik-Szymankiewicz Alina
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.45-47, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 26 młodych kobiet, hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Grupę kontrolną stanowiło 12 regularnie miesiączkujących kobiet. Średni wiek kobiet z grupy badanej wynosił 20,2 ń 2,3 lat. Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) w grupie badanej wynosiła 17,1 ń 0,75 kg/mý; średnie stężenie FSH wynosiło: 3,24 ń 0,9 IU/l; LH 1,29 ń 1,19 IU/l; estradiolu 15,4 ń 2,98 pg/ml a średnie stężenie serotoniny: 136,89 ń 24,8 ng/ml. Średni wiek kobiet z grupy kontrolnej wynosił 22,12 ń 0,95 lat. Średnia wartość BMI w grupie kontrolnej wynosiła 21,37 ń 0,61 kg/mý; średnie stężenie FSH: 6,87 ń 1,3 IU/l; LH 7,76 ń 4,55 IU/l; estradiolu 94,9 ń 18,5 pg/ml a średnie stężenie serotoniny w surowicy wynosiło 115,48 ń 26,3 ng/ml. Wartości BMI, FSH, LH i estradiolu w grupie badanej były niższe niż w grupie kontrolnej (p 0,001), natomiast stężenie serotoniny w surowicy było wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (p 0,05). Uzyskane wyniki potwierdzają rozpoznanie wtórnego braku miesiączki pochodzenia podwzgórzowego na podłożu odchudzania. Stężenie serotoniny u kobiet z wtórnym brakiem miesiączki w następstwie odchudzania jest niższe u regularnie miesiączkujących kobiet, co potwierdza wcześniejsze doniesienia dotyczące zależności pomiędzy poziomem aktywacji układu serotonergicznego a zmniejszonym przyjmowaniem pożywienia.

  Streszczenie angielskie: We studied 26 women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań, Poland because of weight loss induced secondary amenorrhea. The control group were 12 regularly menstruating women in reproductive age. The mean age of women from the study group was 20,2 (ń 2,3) years. Mean value of Body Mass Index (BMI) in the study group was 17,1 (ń 0,75) kg/mý; the mean FSH level was: 3,24 (ń 0,9) IU/l; LH 1,29 (ń 1,19) IU/l; estradiol 15,4 (ń 2,98) pg/ml and mean serum serotonin level was: 136,89 (ń 24,8) ng/ml. In the control group the mean age was 22,12 (ń 0,95) years. Mean value of BMI in the control group was 21,37 (ń 0,61) kg/mý; mean FSH level was: 6,87 (ń 1,3) IU/l; LH 7,76 (ń 4,55) IU/l; estradiol 94,9 (ń 18,5) pg/ml and mean serum serotonin level was 115,48 (ń 26,3) ng/ml. BMI, FSH, LH and estradiol levels were lower in the study group than in the control group (p 0,001), the difference between serum serotonin concentration in the study group and in the control group was also statistically relevant (p 0,05). Obtained results support the diagnosis of hypothalamic cause of menstrual disorders after weight loss. Serum serotonin level in women with weight loss induced secondary amenorrhea is lower than in regularly menstruating women, what supports previous data about the dependance between serotoninergic activation and decreased food intake.

  stosując format: