Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MŚCISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The influence of elicitation on the tissue cultures of roseroot (Rhodiola rosea l.).
Tytuł polski: Wpływ elicytacji na hodowle tkankowe różeńca (Rhodiola rosea l.).
Autorzy: Krajewska-Patan A., Mścisz A., Kędzia B., Lutomski J.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.77-81, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Badano wpływ elicytacji z użyciem wyciągu drożdżowego na występowanie salidrozydu w tkankach kalusowych Rhodiola rosea. Ilościowe oznaczenie zawartości salidrozydu przeprowadzono metodą kolorymetryczną. Dwie serie doświadczeń wykazały, że elicytor spowodował wzrost zawartości salidrozydu odpowiednio z 0,8 do 1,4 proc. oraz z 0,8 do 1,5 proc. Zawartość salidrozydu w elicytowanych tkankach była dwukrotnie wyższa niż w wyciągu z 5-cio letnich kłączy rośliny gruntowej. Dla określenie właściwości adaptogennych wyciągów z R. rosea wykonano dwa typy badań farmakologicznych: określenie aktywności immunostymulującej oraz działanie przeciwstresowe.

  Streszczenie angielskie: In this study the influence of the elicitation with yeast extract on the content of slidroside in the callus tissue of Rhodiola rosea was investigated. The colorimetric method for salidroside determination was used for quantitative analysis of this compound. Two series of experimetns showed that the elicitor increased the salidroside content from 0.8 p.c. to 1.4 p.c. and from 0.8 p.c. to 1.5 p.c. respectively. The salidroside content in the elicited callus was twice as high as in five-year old roots of intact plants. Two types of pharmacological studies were used for the estimation of the adaptogenic activity of R. rosea extracts: determination of immunostimulating activity and determination of antistress effect.

  stosując format: