Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MĄDRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Odwracalna kardiomiopatia w przebiegu tyreotoksykozy - opis trzech przypadków.
Tytuł angielski: Reversible thyreotoxic cardiomyopathy - report of three cases.
Autorzy: Nowak Maria, Mądrzak Dorota, Kuźniar Jerzy, Grzywa Marek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.979-982, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono troje chorych z tyreotoksykozą, nadkomorową tachyarytmią i niewydolnością krążenia, u których, pomimo uzyskania stanu eutyreozy utrzymywało się migotanie lub trzepotanie przedsionków i zaburzenia czynności skurczowej lewej komory. Po kardiowersji do rytmu zatokowego uzyskano istotną poprawę stanu klinicznego, któremu towarzyszyło zmniejszenie wymiarów jam serca oraz wzrost wskaźnika skracania lewej komory. Uzyskanie stanu eutyreozy nie wystarcza do poprawy zaburzonej funkcji skurczowej lewej komory u chorych z tyreotoksykozą. Poprawa po leczeniu towarzyszących zaburzeń rytmu serca sugeruje, iż to one mają istotny udział w rozwoju kardiomiopatii tyreotoksycznej.


  2/2

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III Europejskiej Konferencji na temat Raka Piersi.
  Autorzy: Mądrzak Jarosław, Senkus-Konefka Elżbieta, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.449-451 - 3 Europejska konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: