Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MĄDRY
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rzadki przypadek naczyniaka chłonnego krezki jelita czczego u 20-letniego mężczyzny - trudności diagnostyczne i lecznicze.
Tytuł angielski: Rare case of mesojejunum lymphangioma in a twenty years old man - diagnostic and therapeutic difficulties.
Autorzy: Lizoń Jacek, Dominik Ryszard, Pabis Dariusz, Mądry Ryszard, Cienciała Antoni
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.343-346, bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Występowanie naczyniaków chłonnych przewodu pokarmowego u dorosłych jest niezwykle rzadkie. Często objawy i obraz radiologiczny są niejednoznaczne. Autorzy opisują przypadek 20 letniego mężczyzny przyjętego do szpitala, celem leczenia operacyjnego guza jamy brzusznej. W badaniu histopatol. guza po zabiegu operac. stwierdzono naczyniaka chłonnego typu hygroma krezki jelita czczego.


  2/6

  Tytuł oryginału: Możliwości chirurgii małoinwazyjnej w doświadczeniu własnym
  Autorzy: Cienciała Antoni, Mądry R. J., Mądry R., Balawender R.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.109-113, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (ZMO).
  Autorzy: Bulanda Małgorzata, Cienciała Antoni, Heczko Piotr B., Jawień Mirosław, Mądry Ryszard, Mądry Ryszard Jan, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.5-6, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych


  4/6

  Tytuł oryginału: Zapobieganie kontaminacji pola operacyjnego.
  Autorzy: Cienciała Antoni, Mądry Ryszard Jan, Mądry Ryszard
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.76-81, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i profilaktyka reakcji nadwrażliwości na taksany.
  Tytuł angielski: Frequency and prophylaxis for taxanes-associated hypersensitivity reactions.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Łojko Anna, Mądry Radosław, Lubin Jolanta, Markowska Janina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.602, 604-606, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Taksany są lekami cytostatycznymi, które poza typowymi działaniami ubocznymi, mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości na lek. Najczęściej występują pod postacią odczynów skórnych, takich jak wysypka czy rumień, mogą również pojawiać się wahania ciśnienia krwi, gorączka, dreszcze, uczucie ucisku w klatce piersiowej, spastyczny skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko, ale zdarzają się przypadki zgonów po zastosowaniu taksanów. Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji nadwrażliwości u pacjentek leczonych taksanami z powodu raka piersi i raka jajnika w Klinice Onkologii w Poznaniu. W ciągu czterech lat poddano leczeniu 206 pacjentek, łącznie podano 695 kursów paklitakselu i 389 kursów docetakselu. U wszystkich pacjentek stosowano premedykację. Reakcje nadwrażliwości odnotowano u 9 pacjentek (4,4 proc.). U trzech z nich przerwano dalsze leczenie taksanami, u sześciu po podaniu dodatkowo leków steroidowych i przeciwhistaminowych kontynuowano z powodzeniem terapię. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości nie jest wskazaniem do całkowitego zaprzestania leczenia taksanami. W sytuacji takiej pacjentce należy podać dodatkowo dożylnie difenhydraminę (lub domięśniowo antazolinę) i hydrokortyzon, po czym wznowić podawanie leku po ustąpieniu wszystkich objawów. U pacjentek, u których reakcja nadwrażliwości wystąpiła 2-krotnie, można zastosować odczulanie poprzez stopniowe zwiększanie stężenia podawanego leku. Postępowanie takie okazało się bardzo skuteczne, umożliwia dalsze stosowanie taksanów, co dla niektórych pacjentek może być jedyną szansą skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

  Streszczenie angielskie: Taxanes, like other cytotaxic, cause many common side effects. Moreover, these drugs are also associated with hypersensitivity ractions. The most frequent of these include skin reactions like rash or erythema, hypertonic or hypotonic blood pressure, fever, chills, chest pain and bronchospasm. There are also very rare fatal outcomes. This study evaluates the frequency of taxanes-associated hypersensitivity reactions in patients treated for breast and ovary cancer in the Department of Oncology in Poznań. From 1998 to 2002. 206 female patients were treated with taxanes. 695 courses of pacilltaxel and 389 courses of docetaxel were given. Premedication was applied in all cases. Nine patients developed hypersensitivity reactions (4.4 p.c.). In three of them the treatment with taxanes was stopped, six patients continued treatment after appropriate precursors. The appearance of hypersensitivity is not a contraindication for treating with taxanes. In such cases we should co-administer diphenhydramine (or intramuscularly anatazoline) and hydrocortisone intravenously and start taxanes infusion after complete disappearance of symptoms of previous reaction. In patients who developed a second episode of taxanes-associated hypersensitivity reaction, desensitization could be applied. These methods are very effective. Patients are able to receive successfully further therapy with taxanes.


  6/6

  Tytuł oryginału: Jatrogenne tętniaki rzekome tętnicy ramiennej u niemowląt i noworodków.
  Tytuł angielski: Iatrogenic aneurysms of the brachial artery in neonates and infants.
  Autorzy: Karolczak Maciej A., Bęc Leszek, Mądry Wojciech, Marchocka Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.110-112, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniak rzekomy tętnicy ramiennej jest rzadkim powikłaniem wenopunkcji w zgięciu łokciowym. Opis przypadków: Praca prezentuje trzy przypadki noworodków i niemowląt operowanych z powodu tętniaka tętnicy raniennej w okresie od maja 1999 do marca 2000. We wszystkich przypadkch dokonano rekonstrukcji tętnicy ramiennej bez jej podwiązania. Pooperacyjne badania ultrasonograficzne z użyciem barwnego obrazowania dopplerowskiego wykazały prawidłowy przepływ w tętnicy. Wniosek: Należy unikać kaniulacji żył obwodowych w dole łokciowym u noworodków i niemowląt. Guz wyczuwalny palpacyjnie w okolicy dołu łokciowego winien podlegać weryfikacji ultrasonograficznej przed rozpoczęciem leczenia.

  stosując format: