Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MĄCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Właściwości adhezyjne i lekooporność szczepów Klebsiella, izolowanych z kału od hospitalizowanych dzieci, w aspekcie rezerwuaru potencjalnych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych.
Tytuł angielski: Adhesive properties and antibiotic resistance of stool Klebsiella strains isolated from hospitalized children, according to source of potential nosocomial infections.
Autorzy: Mączyńska Beata, Smutnicka Danuta, Przondo-Mordarska Anna, Burdynowski Krzysztof
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.93-95, bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Identyfikacja autoprzeciwciał u pacjentów z toczniem rumieniowatym.
  Tytuł angielski: The identification of autoantibodies in patients with lupus erythematosus.
  Autorzy: Mączyńska Iwona, Załuga Elżbieta, Giedrys-Kalemba Stefania
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.151-154, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednym z kryteriów laboratoryjnych rozpoznania tocznia rumieniowatego jest obecność przeciwciał przeciwjądrowych wykrywanych metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) z komórkami He-2010. Testem potwierdzającym wyniki uzyskane metodą HF z komórkami Hep-2010 może być metoda Western blot. Cel. Określenie typu autoprzeciwciał występujących w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty za pomocą metody Western blot. Materiał i metody. Analizą objęto 16 surowic od pacjentów z różnymi postaciami tocznia rumieniowatego: SLE (9 przypadków), DDLE (1), SCLE (4), DLE (2). Wstępną identyfikację autoprzeciwciał oraz ich miano określono za pomocą HF na komórkach Hep-2010. Testem potwierdzającym wyniki uzyskane metodą IIF był Western blot. Wyniki. Wśród badanych pacjentów z klinicznym rozpoznaniem SLE testem Western blot wykryto następujące autoprzeciwciała RNP/Sm - 3 pacjentów, SS-A - 2 pacjentów, Rib.P-Prot - 1 pacjent. W DDLE i SCLE zidentyfikowano przeciwciała typu RNP/Sm - 3 pacjentów. Wnioski. Do pełnej identyfikacji autoprzeciwciał konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch metod diagnostycznych np. IIF i metody Western blot. Western blot jest testem potwierdzającym wyniki uzyskane testem IIF z komórkami HEp-2010.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wykrywalność przeciwciał anty-Mycoplasma pneumoniae z zastosowaniem różnych metod serologicznych u dzieci z atypowym zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Detectability of Mycoplasma pneumoniae antibodies using different serological methods in children with atypical pneumonia.
  Autorzy: Mączyńska Beata, Chiciak Joanna, Stankiewicz Maria, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.451-456, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mycoplasma pneumoniae jest jednym z istotnych czynników etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, przede wszystkim zapaleń płuc, które określa się mianem atypowych. Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności metod serologicznych (immunoenzymatycznych i fluorescencyjnej) stosowanych w diagnostyce zakażeń mykoplazmowych, w wykrywaniu swoistych przeciwciał klas IgM i IgG. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły próbki surowicy krwi pobierane w ostrej fazie choroby od dzieci hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na oddziałach Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej. Przeciwciała IgM i IgG oznaczono dwoma różnymi testami ELISA (DiaSorin i Euroimmun) oraz testem immunofluorescencji pośredniej (Euroimmun). Wyniki. W 115 badanych próbkach surowicy uzyskano dość rozbieżne wyniki w poszczególnych testach. Wyniki ujemne we wszystkich metodach uzyskano w 54 proc. badanych. Wyniki dodatnie lub wątpliwe, zgodne we wszystkich 3 testach, otrzymano tylko w 13 proc. przypadków. W zależności od użytego testu uzyskano różny odsetek wyników dodatnich - najwięcej w teście ELISA firmy DiaSorin (32 proc.), nieco mniej metodą immunofluorescencji (24 proc.) i najmniej testem ELISA firmy Euroimmun (10 proc.). Wnioski. W testach serologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce M. pneumoniae mogą występować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Za najbardziej wiarygodną, czułą i swoistą metodę uznano test immunofluorescencji pośredniej - Euroimmun.

  stosując format: