Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUTZE
Liczba odnalezionych rekordów: 1



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zmiany w zdrowiu i samopoczuciu psychospołecznym młodzieży szkolnej w okresie transformacji ustrojowej.
Tytuł angielski: Changes in psychosocial health and well-being in school-aged children during the transformation period.
Autorzy: Woynarowska Barbara, Lutze Izabella, Mazur Joanna
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.218-222, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W reprezentatywnej grupie uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat przeprowadzono trzykrotnie (w 1990, 1994 i 1998 r.) badania dotyczące subiektywnej oceny zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sampoczucia psychicznego. Praca stanowiła fragment międzynarodowych badań - Health Behaviour in School-Aged Children. W WHO Cross-National Study. Narzędziem badawczym był standardowy międzynarodowy kwestionariusz (anonimowy), dostosowany do warunków polskich, zgodnie z międzynarodowym protokołem badawczym. W 1998 r. większość (ok. 85 proc.) nastolatków oceniła swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, była zadowolona ze swego życia, rzadko odczuwała poczucie samotności. Wiele nastolatków odczuwało różnorodne dolegliwości i stany emocjonalne - najczęściej zdenerwowanie (36 proc.), rozdrażnienie i zły humor (25 proc.). Większość była dobrze zintegrowana społecznie (80 proc.), mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (85 proc.). Około 40 proc. spędzało czasu z kolegami, co może zwiększać ryzyko zaachowań zagrażających zdrowiu. W latach 1990 - 1998 zaistniało wiele niekorzystnych zmian w samopoczuciu psychicznym młodzieży - zwiększył się odsetek niezadowolonych ze swego życia, odczuwających często samotność, brak wiary w siebie oraz różnorodne dolegliwości psychosomatyczne i niekorzystne stany emocjonalne. Zmiany te mogą bayć związane z trudnościami dorastania we współczesnym, gwałtownie zmieniającym się świecie.

  stosując format: