Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUTOMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Znaczenie ziół w terapii i dietetyce.
Tytuł angielski: Significance of herbs in therapy and dietetics.
Autorzy: Lutomski Jerzy
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.57-63, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We are witnesses of reappearing of many old therapeutical methods and rediscovering of old herbal drugs. In this report herb drugs of great importance in phytotherapy and dietetics, and also a new discovered biological effects of many herbs were mentioned. The therapeutic and preventive importance of bioactive substances contained in herb extracts by civilization-related and diet-dependant diseases were discussed. The most popular all over the world is the group of herabal remedies against cought and cold. The second place take herbal analgetic, following by vitamins, mineral substances and food supplements. The appropriate standarization of herbal preparations and dietectic supplements of plant origin with regard to the mesurement of activity codeterminating substances is an important quality aspects of their reproductable effectiveness.


  2/15

  Tytuł oryginału: Borówka czernica - na lepsze widzenie.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.1-2
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/15

  Tytuł oryginału: Chudeus - nadzieją nie tylko dla puszystych.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/15

  Tytuł oryginału: TERMASIL w terapii chorób z przeziębienia.
  Tytuł angielski: TERMASIL by common cold diseases.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.V-VII, bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leki roślinne mogą stanowić decydujący przyczynek do łagodzenia objawów występujących przy przeziębieniach. Przykładem takich naturalnych środków farmaceutycznych jest syrop TERMASIL. Odopwiedni skład surowcowy syropu stanowi dobre wsparcie przy/lub po ewentualnie koniecznej terapii antybiotykami i zapewnia działanie napotne i przeciwgorączkowe. Omówiono czynniki ryzyka chorób z przeziębienia i profil działania leku.

  Streszczenie angielskie: The herbal medicines could be very helpful for the allevation of symptoms occuring by cold. The exmple for a such remedy is the syrup TERMASIL. The suitable composition of this syrup is a good support by or after the eventual necessary antibiotics therapy. TERMASIL acts as a antipyreticum and diphoreticum. The risk factors of cold diseases and profil of efficacy of remedy have been discussed.


  5/15

  Tytuł oryginału: Surowce zielarskie w zewnętrznym leczeniu skóry.
  Tytuł angielski: Plant raw materials in external skin therapy.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (7) s.4-6, tab.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ziołolecznictwo: fakty i wątpliwości. Cz. 1].
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.237, 240, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(7)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  7/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ziołolecznictwo: fakty i wątpliwości. Cz. 2].
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.247-248 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(8)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  8/15

  Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
  Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  9/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie ziół w terapii i dietetyce.
  Tytuł angielski: The role of herbs in therapy and dietetics.
  Autorzy: Lutomski J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.300-310, il., tab., sum. - 9 Sejmik Zielarski Poznań 27-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Surowce zielarskie i leki pochodzenia roślinnego w Polsce, podobnie jak w Niemczech i Francji, odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Część z nich należy do środków roślinnych, których stosowanie opiera się na wiedzy tradycyjnej, a część z nich do grupy leków znajdujących uzasadnienie w wynikach badań naukowych. W dziedzinie fitoterapii praktyka i teoria stanowią dwie strony medalu; dwie strony wzajemnie na siebie oddziałujące i wręcz od siebie zależne. Opracowywanie nowych i udoskonalanie już istniejących leków roślinnych byłoby nie do pomyślenia bez intensywnych badań nad dawnymi i nowymi roślinami. Wzbogacając produkty spożywcze o substancje lecznicze zawarte w roślinach, otrzymujemy nową grupę środków prozdrowotnych, zwanych nutraceutykami. Służą one m.in. polepszeniu metabolizmu tłuszczowego lub obniżeniu poziomu cholesterolu. Nutraceutyki obok fitofarmaceutyków, stanowić będą w przyszłości ważną dziedzinę rozwojową, polepszając integralny system ochrony zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The herbal crude drugs and the plant medicines play in Poland likewise in Germany and France the important role. One part of them belongs to the plant remedies which use is based on the traditional knowledge and the use of the other part belongs to the group of medicines, which use is well-founded by the results of scientifical research. In the phytotherapy praxis and theory are closely connected, interacting and interdependent. The elaboration of the new medicines and the improvement of the existing preparations would be not posible without intensive studies on the old and new plants. By the enrichment of food with medicinal substances from plants we obtain the new group of pro-health remedies named nutraceuticals. The are used to the improvement of fat metabolism or reduction of cholesterol level. The nutraceuticals and phytopharmaceuticals will be in the future the important, continually developing part of the health protection.


  10/15

  Tytuł oryginału: Uznane roślinne środki dermatologiczne.
  Tytuł angielski: The appreciated herbal medicinals for dermatologic uses.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (3/4) s.39-44, 1 tabl. po str. 74, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 6 Sympozjum INTERHERBA 2002 pt. Bliżej ziół - bliżej zdrowia Poznań 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Many medicinal plants used in the folk medicine for the treatment of dermatologic disease have been verified by modern phytochemical and pharmacoloical studies. The conducted verification has confirmed in many cases the past experimental results. The contemporary investigations showed that many herbal drugs can be used for the treatment of less severe skin diseases and can serve the specially purposes in the total concept of the modern therapy. The role of old and new-discovered medicinal plants in aspect of their antiinflammatory properties for the external treatment of wounds, blunt injuries also skin lesions and pointed condolyma has been discussed.


  11/15

  Tytuł oryginału: Fitoestrogeny w miejsce hormonów syntetycznych.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (3/4) s.75-76
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: " Jiaogulan" (Gynnostemma) przeciw zmęczeniu.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (3/4) s.77
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  13/15

  Tytuł oryginału: Wpływ środków ziołowych na witalność organizmu.
  Tytuł angielski: The effect of herbal remedies on the vitality of body.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.6-15, il., tab., bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The effect of diet on the activity is known from time immemorial - especially by men. According to the demaned exist on the American and European market the special food products enriched with medicinal plants. These special products content the necessary vitamins and herbal extracts acting as a soft sexuall stimulans. To the "aphrodisiac food" belong the spices and herbal products mainly based on exoric crude drugs disscused in this paper.


  14/15

  Tytuł oryginału: The influence of elicitation on the tissue cultures of roseroot (Rhodiola rosea l.).
  Tytuł polski: Wpływ elicytacji na hodowle tkankowe różeńca (Rhodiola rosea l.).
  Autorzy: Krajewska-Patan A., Mścisz A., Kędzia B., Lutomski J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.77-81, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Badano wpływ elicytacji z użyciem wyciągu drożdżowego na występowanie salidrozydu w tkankach kalusowych Rhodiola rosea. Ilościowe oznaczenie zawartości salidrozydu przeprowadzono metodą kolorymetryczną. Dwie serie doświadczeń wykazały, że elicytor spowodował wzrost zawartości salidrozydu odpowiednio z 0,8 do 1,4 proc. oraz z 0,8 do 1,5 proc. Zawartość salidrozydu w elicytowanych tkankach była dwukrotnie wyższa niż w wyciągu z 5-cio letnich kłączy rośliny gruntowej. Dla określenie właściwości adaptogennych wyciągów z R. rosea wykonano dwa typy badań farmakologicznych: określenie aktywności immunostymulującej oraz działanie przeciwstresowe.

  Streszczenie angielskie: In this study the influence of the elicitation with yeast extract on the content of slidroside in the callus tissue of Rhodiola rosea was investigated. The colorimetric method for salidroside determination was used for quantitative analysis of this compound. Two series of experimetns showed that the elicitor increased the salidroside content from 0.8 p.c. to 1.4 p.c. and from 0.8 p.c. to 1.5 p.c. respectively. The salidroside content in the elicited callus was twice as high as in five-year old roots of intact plants. Two types of pharmacological studies were used for the estimation of the adaptogenic activity of R. rosea extracts: determination of immunostimulating activity and determination of antistress effect.


  15/15

  Tytuł oryginału: Podniosły jubileusz doc. dr Walerii Czabajskiej.
  Tytuł angielski: Sublime jubilee of doc. dr Waleria Czabajska.
  Autorzy: Lutomski Jerzy
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.98-100, il.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Czabajska
 • Waleria 1922-

  stosując format: