Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUFT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Medycyna pastoralna
  Autorzy: Luft Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Glemp Józef (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej 2002, 296 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,550


  3/3

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Stanisław Luft, Zofia Pakuła pt. Arthropatia psoriatica u rodzeństwa". Str. 55-60.
  Tytuł angielski: Comment to article of S. Luft, Z. Pakuła "Psoriatic arthropathy in siblings".
  Opracowanie edytorskie: Luft Stanisław (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.104-107 - Koment. aut. do własnego artykułu z I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek rodzinnego występowania zapalenia wielostawowego u rodzeństwa odmiennej płci z współistniejącą łuszczycą u siostry. W omówieniu podkreślono znaczenie czynnika dziedzicznego w występowaniu tych spraw chorobowych. Na podstawie opisanego przypadku i doniesień z piśmiennictwa, autorzy podają charakterystykę kliniczną zespołu arthropathia psoriatica, uwzględniając w szczególności cechy różniące ten zespół od typowego obrazu gośćca przewlekłego postępującego.

  stosując format: