Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUDYGA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej imitujące ostrą niewydolność nerek.
Tytuł angielski: Aorto-caval fistula as a result of abdominal aortic aneurysm rupture imitating acute renal insufficiency.
Autorzy: Zaniewski Maciej, Ludyga Tomasz, Kazibudzki Marek, Kowalewska-Twardela Teresa
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.785-788, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przetoka aortalno-kawalna jest rzadkim powikłaniem tętniaka aorty brzusznej, zdarzającym się w 1-6 proc. przypadków. Klasyczne objawy przetoki aortalno-kawalnej, jak tętniący opór w jamie brzusznej, szmer oraz niewydolność prawokomorowa serca występują zaledwie w połowie przypadków. Diagnostyka obrazowa, oparta głównie na najszerzej dostępnych badaniach ultrasonograficznych i tomograficznych, jest często zawodna. Opóźnia to rozpoznanie i wpływa w znamienny sposób na wyniki leczenia operacyjnego. Prezentujemy przypadek chorego, który przed przyjęciem do Kliniki był diagnozowany i leczony z powodu narastającej hiperazotemii i oligurii, wskazujących na niewydolność nerek.

  Streszczenie angielskie: Aorto-caval fistula (ACF) is a rare complication of abdominal aortic aneurysm. It occurs in 1-6 p.c. of case. The classic diagnostic signs of an ACF (pulsate abdominal mass with bruit and right ventricular failure) are present only in a half of the patients. The most common diagnostic imaging procedures like ultrasound and computed tompography often are not sufficient enough. This leads to the delay in diagnosis, which has a great impact on the results of operation. We report a case of a patient, who was treated before admission to the Clinic because of azotemia and oliguria suggesting renal failure.

  stosując format: