Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUDWIKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena współistnienia objawów zakażenia Chlamydia trachomatis i przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu mężczyzn leczonych z powodu niepłodności.
Tytuł angielski: Evaluation of the coexistence of Chlamydia trachomatis infection symptoms and antispermatozoonal antibodies in the sperm of men treated because of infertility.
Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Sobociński Zbigniew, Kotzbach Roman, Grabiec Marek
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.583-587, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy nasienia oraz obecności przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi i przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 187 leczonych pacjentów. Stwierdzono, że skuteczne leczenie infekcji chlamydiowej przyczynia się do istotnego obniżenia miana przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Material infertility has become an increasing problem of contemporary medicine. It is acknowledged that the responsibility for this fact is placed in half with the male factor. To a great degree it is caused by existence of male genitals inflamatory procesess. Aim: Evaluation of the influence of Chlamydia infection on the level of anti-spermatozoonal antibodies /p.p.p./in sperm. Material: Research encompassed 187 men treated at the Regional Andrological Outpatient Clinic and the Clinic Treating Marital Inferlity of Dr. J. Biziel Regional Hospital in Bydgoszcz. Results: Lowering of p.p.p. titre was observed in men treated for Chlamydia trachomatis infection. Lowering of the p.p.p. level was grater after the first course of treatment. Whereas the subsequent ones were not so distinct. Conclusions: Treatment of male genitals inflammatory processes influence the lowering of p.p.p. titre in men with decreased fertility. It was confirmed as a results of treating men with Chlamydia trachomatis infection.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  3/4

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie guzów torbielowatych jajnika metodą laparoskopową
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Grabiec Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim : Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
  Autorzy: Koza Iwona, Papuga Marek
  Opracowanie edytorskie: Ludwikowski Adam (oprac.).; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, WIOŚ 2002, 254, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : il., tab., bibliogr. 21 poz., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,273

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  stosując format: