Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUDWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Najważniejsze elementy sytuacji zdrwotnej w Polsce : porównanie międzynarodowe
Opracowanie edytorskie: Ludwicki Jan K. (przedm.), Wojtyniak Bogdan (red.), Goryński Paweł (red.), Głowacka Izabella (tł.).
Źródło: - Warszawa, Państwowy Zakład Higieny 2002, 59 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. s. 57-58, 24 cm. - Tyt. oryg. Highlights on health in Poland
Sygnatura GBL: 745,344

Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  2/5

  Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
  Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
  Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 739,532

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  3/5

  Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna ludności Polski na tle krajów kandydujących do Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Ludwicki Jan (przedm.), Wojtyniak Bogdan (red.), Goryński Paweł (red.).
  Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : (40 lat działalności 1962-2002). T. 3: Konkurs - prace - Warszawa, 2002 s.8-69, tab., bibliogr. s. 64-67 - Wydaw. seryjne Hygeia nr 27
  Sygnatura GBL: 612,894

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Stężenia insektycydów chloroorganicznych w tkance tłuszczowej gruczołu piersiowego kobiet w Polsce w latach 1997-2001.
  Tytuł angielski: Levels of organochlorine insecticides in breast adipose tissue of Polish women, 1997-2001.
  Autorzy: Struciński Paweł, Ludwicki Jan K., Góralczyk Katarzyna, Czaja Katarzyna, Olszewski Włodzimierz, Jethon Józef, Barańska Joanna, Hernik Agnieszka
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.221-230, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie wybranych insektcydów chloroorganicznychL ŕ-, á-, ç- i ë-HCH, izomerów p,p'-DDT, oxy-chlordanu i heptachloru w wycinkach tkanki tłuszczowej pobranych z gruczołu piersiowego 67 kobiet w wieku od 15 do 74 lat. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność á-HCH, p,p'-DDE oraz p,p-DDT. Stężenia pozostałych związków, wykrywanych w mniejszym odsetku próbek, były w większości przypadków zbliżone do odpowiednich granic oznaczalności. Stała obecność niektórych związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej sutka kobiet budzi uzsadnione obawy, zwłaszcza w świetle doniesień o roli tych substancji jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka sutka.


  5/5

  Tytuł oryginału: Uniepalniacze - zastosowanie i zagrożenie dla człowieka.
  Tytuł angielski: Flame retardants - use and hazards for humans.
  Autorzy: Góralczyk Katarzyna, Struciński Paweł, Czaja Katarzyna, Hernik Agnieszka, Ludwicki Jan K.
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.293-305, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uniepalniacze są to substancje opóźniające zapłon. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono zagrożenia dla człowieka wynikające z zastosowania tych środków w różnych gałęziach przemysłu.

  stosując format: