Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUBIŃSKA-ROSSET
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
Tytuł angielski: Somatic development of newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Lubińska-Rosset Zofia, Gadzinowski Janusz
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.239-245, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Płodowa hiperglikemia i hiperinsulinemia, powstałe wskutek nieprawidłowego wyrównania metabolicznego cukrzycy u matki w czasie ciąży, są główną przyczyną zaburzeń rozwoju somatycznego, obserwowanych u nowordków po porodzie. Szczególnie często towarzyszą one cukrzycy ciążowej, którą definiujemy jako zaburzenia gospodarki węglowodanowej rozpoznane w czasie aktualnie trwającej ciąży. Porównaliśmy wyniki pomiarów antropometrycznych nowordków urodzonych przez kobiety z rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycą ciążową (GDM) i zdrowych matek. Grupę badaną 260 noworodków podzielono w zależności od klasy cukrzycy u matki na 2 grupy: G1-116 dzieci (44,6 proc.) i G2-144 (55,4 proc.). Grupę kontrolną stanowiły 153 nowowrodki kobiet zdrowych, z wykluczonymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. O symetryczności rozwoju noworodka świadczyło położenie wyników pomiarów antropometrycznych (obwód głowy, klatki piersiowej, długości oraz masy urodzeniowej) w jednym kanale odpowiednich siatek centylowych. Dla każdego noworodka wyliczono wskaźnik proporcji budowy ciała - Ponderal Index (PI). Częstość noworodków LGA (large for gestation age) - 31,5 proc. i makrosomii - 25,9 proc. - była statystycznie wyższa w grupie G2 w porównaniu z grupą G1 i kontrolną. Noworodki urodzone przez matki z cukrzycą klasy G2 miały statystycznie wyższe średnie masy urodzeniowe, PI i obwody klatek piersiowych. Cukrzyca ciążowa leczona insuliną zaburza harmonijność rozwoju płodu i usposabia do makrosomii niesymetrycznej.

  stosując format: