Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUBERSAC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Miejsce terapii z koniem w warsztacie fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: The place of horse therapy in physiotherapy.
  Autorzy: Konieczna Anna, Lubersac Ren‚e de
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.23-29, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca fizjoterapeuty jest działaniem kompleksowym, zmierzającym do usprawnienia psychofizycznego osób upośledzonych zarówno fizycznie, jak i umysłowo. W tym celu terapeuta organizuje swój warsztat pracy, dobierając odpowiednie środki (metody, techniki, narzędzia), które umiejętnie wykorzystuje w procesie terapeutycznym. Skuteczność tego procesu w dużej jednak mierze uzależniona jest od jakości wzajemnych relacji (interakcji) między terapeutą a pacjentem. Bardzo ważną rolę w procesie usprawniania odgrywa już pierwszy kontakt pacjenta z terapeutą. Podczas tego spotkania następuje wzajemne poznanie się, a dzięki umiejętnej postawie terapeuty zachęcenie pacjenta do współpracy, która powinna być oparta na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Wyrobienie u pacjenta pozytywnej motywacji poprzez uświadomienie mu konieczności i celowości prowadzonych wspólnie działań w dużej mierze przyczynia się do uzyskania oczekiwanych efektów. Dodatkowo, możliwość wykorzystania różnorodnych mediatorów (muzyka, woda, zwierząta itd.) stwarza dogodne, a niekiedy jedyne, warunki do nawiązywania relacji z pacjentem i przeprowadzenia zabiegów służących poprawie jego zdrowia. Jednym z takich narzędzi terapeutycznych, które może wykorzystać fizjoterapeuta, jest koń, a terapia z jego udziałem umożliwia holistyczne podejście do pacjenta, traktując go jako indywidualność. Celem opracowanie jest przybliżenie tematyki dotyczącej terapii z koniem i możliwości wykorzystania jej przez fizjoterapeutów jako ...

  Streszczenie angielskie: The work of a physiotherapist is a complex activity, aiming at psychophysical improvement of people handicapped both physically and mentally. To achieve this objective the therapist organises his work, choosing appropriate measures (methods, techniques, tools) which are to be used in the process of therapy. However the efficiency of this therapy greatly depends upon the quality of relationships (interactions) between the therapist and the patient. The very first contact between the patient and the therapist plays a really important role in the whole process of rehabilitation. During this encounter they get acquainted to each other, and thanks to a suitable attitude of the therapist, the patient is encouraged to cooperate. This cooperation should be based upon mutual trust and understanding. Getting the patient motivated, by making him understand the necessity and the purpose of the activities he is subjected to, helps to attain the expected results. Additionally, the possibility of using various media (music, water, animals) creates good, and sometimes unique, conditions for building a relationship with a patient and performing the therapy. The horse can be one of therapic tools employed by the therapists. Hippotherapy enables a holistic and individual approach to the patient. The aim of this article is to present the basics of hipotherapy and the opportunities it offers to physiotherapists in their work with the handicapped people. The authors also presented a brief ...

  stosując format: