Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Znaczenie porównawcze badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki.
Tytuł angielski: The importance of comparative odontological research in the whole entirety of identification proceedings on the base of the skull.
Autorzy: Lorkiewicz-Muszyńska Dorota, Przybylski Zygmunt
Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.7-19, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,812

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na całokształt kompleksowych porównawczych badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki składa się szereg szczegółowych badań z zakresu m.in. anatomii, antropologii, odontologii czy też chirurgii. Zakres prowadzonych badań zależy przede wszystkim od dostępnego i zgromadzonego materiału porównawczego. W pracy szczególną uwagę poświęcono jednemu z etapów postępowania identyfikacyjnego, a mianowicie porównawczym badaniom odontologicznym. Celem jest podkreślenie ich wagi w całokształcie prowadzonych kompleksowo badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki, jak i znaczenia prwaidłowego i skrupulatnego prowadzenia dokumentacji stomatologicznej dla potrzeb medycyny sądowej.

  Streszczenie angielskie: The complex comparative identyfication studies based on skull analysis include a number of detailed tests of anatomy, anthropology, odontology and surgery. The range of tests performed depends primarily on the type of collected comparative material. In the paper, paricular attention has been devoted to one of stages of the identification procedure, i.e. to comparative odontological tests. An attempt has been made to underline their importance in the set of complex identification studies, based on the skull, and to accentuate the importance of appropriate and very accurate dental records for the forensic-medical applications.

  stosując format: