Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LORENC
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Clinical laboratory tests in family doctors practice.
  Autorzy: Lorenc Józefa
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.215-218, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dla prawidłowej interpretacji wyniku badania laboratoryjnego na podstawie zakresu wartości prawidłowych czy referencyjnych konieczna jest znajomość odpowiednich wartości decyzyjnych, które pozwalają na rozgraniczenie wyników populacji zdrowych i chorych. Bardzo duże znaczenie nie tylko medyczne, ale także ekonomiczne w codziennej praktyce lekarskiej ma znajomość kryteriów diagnostycznych oraz analitycznych wiarygodności badania laboratoryjnego. W praktyce lekarza rodzinnego badania laboratoryjne są wykorzystywane do następujących celów: profilaktyka, diagnostyka zaburzeń wydolności narządów i rozpoznawanie przyczyn tych zaburzeń, monitorowanie terapii oraz prognozowanie. Działania profilaktyczne w przypadku miażdżycy mają szczególne znaczenie praktyczne z uwagi na ciężkość powikłań klinicznych, jak choroba niedokrwienna serca oraz udar mózgu. Wśród czynników ryzyka miażdżycy, które można za pomocą badań laboratoryjnych określić ilościowo są hiper- i dyslipoproteinemie, hiperfibrynogenemia oraz przewlekłe stany zapalne. Bardzo istotne znaczenie mają badania laboratoryjne w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia oraz profilaktyce powikłań cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: The process leading to a clinical laboratory result involves an examination and assessment process that is composed of the following steps: preanalytical phase, specimen analysis, analytical assessment and medical assessment. The utility, relevance or reliability of such result for medical information is also referred to as the validity of a clinical laboratory result and is characterized by its clinical sensitivity, clinical specificity and predictive value. The clinical utility of a test depends on the decision threshold in the distribution of healthy and diseased populations. Clinical laboratory tests are useful in prophylaxis, diagnostics, monitoring and prognosis. Atherosclerosis is a disease which has a silent course for many years until it reaches an advanced stage, when the first clinical manifestation occurs. This is usually cardiovascular disease, the major cause of invalidity and early death. Early recognistion is based on identification of risk factors, especially hyperlipidaemia, dyslipoiproteinaemia and hyperfibrinogenaemia. Clinical laboratory tests are indispensable in diagnosis and therapy monitoring of diabetes. The incidence of malignant disease drastically increases. In industrialized countries, cancer is the second most common cause of death after cardiovascular diseases. Tumor markers are not suited for screening asymptomatic individuals because they have a too low organ and tumor specificity as well as too low predictivevalue positive of a test. Tumor markers are used in: early detection ...


  3/18

  Tytuł oryginału: Metachroniczny guz jelita cienkiego rzadką przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u chorego po resekcji jelita grubego z powodu raka.
  Tytuł angielski: Metachronous tumor of the small intestine - the rare cause of ileus in patient after the resection of the large bowel cancer.
  Autorzy: Lorenc Zbigniew, Starzewski Jacek J., Jachymczyk Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.239-242, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przerzuty nowotworowe do jelita cienkiego są stosunkowo rzadko spotykane stanowiąc jedynie 2 proc. nowotworów przerzutowych. Najczęstszym ich źródłem są nowotwory jelita grubego, choć guzy metachroniczne jelita cienkiego u pacjentów z objawami niedrożności lub krwawienia po operacyjnym usunięciu zmiany nowotworowej jelita grubego należą do rzadkości. Problemem jest wyselekcjonowanie wśród pacjentów z "przepuszczającą" niedrożnością chorych z guzem metachronicznym zlokalizowanym w innym niż operowany odcinku jelita grubego bądź cienkiego, u których diagnostyka jest czasem trudna, a skutecznym sposobem postępowania okazuje się tylko leczenie operacyjne. Omawiamy przypadek pacjenta z metachronicznym guzem jelita cienkiego po resekcji jelita grubego z powodu raka i trudności związane z jego diagnostyką.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic metastases in the small intestine are rare - only 2 p.c. of the metastases are localized in the small intestine. It is important to remember that colorectal metastases are the most frequent, though metachronous cancer of the small intestine is the rare of ileus or bleeding in patients who underwent resection of the colorectal cancer. The challenge is to select among those patients, the ones with metachronous tumor in the other parts of the small and large bowel. The diagnostics in these situation is often difficult and only the operative management is an optimal way treatment. We present the case of the patient with metachronous cancer of the small intestine after the sigmoid resection and the diagnostic difficulties concerned.


  4/18

  Tytuł oryginału: Is the predictive power of previous fractures for new spine and non-spine fractures associated with biochemical evidence of altered bone remodelling? The EPOS study.
  Autorzy: Vergnaud P., Lunt M., Scheidt-Nave C., Poor G., Gennari C., Hoszowski K., Lopez Vaz A., Reid D. M., Benevolenskaya L., Grazio S., Weber K., Miazgowski T., Stepan J. J., Masaryk P., Galan F., Bruges Armas J., Lorenc R., Havelka S., Perez Cano R., Seibel M., Armbrecht G., Kaptoge S., O'Neill T. W., Silman A. J., Felsenberg D., Reeve J., Delmas P. D.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.121-132, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground: In the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS), a past spine fracture increased risk of an incident fracture 3.6 - 12-fold even after adjusting for BMD. We examined the possibility that biochemical marker levels were associated with this unexplained BMD-independent element of fracture risk. Each of 182 cases in EPOS of spine or non-spine fracture that occurred in 3.8 years of follow-up was matched by age, sex and study centre with two randomly assigned never-fractured controls and one case of past fracture. Analysis measured blind were: osteocalcin, bone-specific alkaline phosphatase, total alkaline phosphatase, serum creatinine, calcium, phosphatase and albumin, together with the collagen cross-links degradation products serum CTS and urine CTX. Most subjects also had bone density neasured by DXA. Results: Cases who had recent fractures did not differ in marlker levels from cases who had their had last fracture more than 3 years previously. No statistically significant effect of recent fracture was found for any marker except osteocalcin, which was 17.6 p.c. lower in recent peripheral cases compared to unfractured controls (p 0.05) and this was independent of BMD. Conclusion: Past fracture as a risk indicator for future fracture is not strongly mediated through increased bone turnover.


  5/18

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny.
  Tytuł angielski: The effect of pro- and prebiotics on calcium-phosphate homeostasis and bone metabolism.
  Autorzy: Karczmarewicz Elżbieta, Skorupa Ewa, Lorenc Roman S.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.63-69, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami mają korzystny wpływ na biodostępność i wchłanianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierzętach wykazano pozytywny wpływ nieulegających wchłanianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale również na gęstość mineralu kostnego (BMD) i odporność na złamania. Badania z udziałem ludzi są nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wpływ oligosacharydów na bilans wapnia u młodych zdrowych mężczyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotyczących wpływu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Substancial evidence has accumulated that non-digestible carbohydrates could improve calcium absorption. This has largely been attributed to the bacterial fermantation process that leads to the production of organic acids, most importantly lactate, propionate, butyrate and acetate. There is profound evidence on the stimulating effect of non-digestible oligosaccharides on mineral absorption and balance in experimental animals. In animal studies non-digestible oligosaccharides also lead to an improved bone mineralisation and increased resistance bone fracture. Only few human studies are available. These showed possitive short-term effects but inconsitient long-term effect on mineral balance. A significant increase of true fractional calcium absorption was noted during the supplementation of the with oligosaccharides in healthy young adults and postmenopausal woman. No data are available on thge effect of pre and probiotics on bone density in humans.


  6/18

  Tytuł oryginału: Identyfikacja węzła wartowniczego oraz oznaczanie markerów nowotworowych w określaniu stanu zaawansowania klinicznego raka odbytnicy: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Lorenc Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 45 s.1-152, 15 k. tabl., il., tab., bibliogr. 152 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/18

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  8/18

  Tytuł oryginału: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Knowledge of principles of providing first aid to the victims of road accidents by drivers living in rural environment.
  Autorzy: Lorencowicz Regina, Adamczyk Kazimiera, Wajs Agata
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.46-51, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera ocenę poziomu przygotowania kierowców zamieszkałych na wsi do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przebadano 200 kierowców z województwa podkarpackiego i stwierdzono, że chociaż większość badanych referowała poprawnie sposoby postępowania wobec poszkodowanych w wypadku, to jednak znacząca grupa kierowców (od 8,5 proc. do 40,0 proc. w zależności od rodzaju urazu) nie wiedziała, jakiej pomocy powinna udzielić.


  9/18

  Tytuł oryginału: Pięcioletnie wyniki pierwotnej naprawy przepukliny pachwinowej plastyką Shouldice'a.
  Tytuł angielski: Shouldice's primary inguinal hernia repair - 5-year results.
  Autorzy: Szczerba Krzysztof, Kulhawik Jacek, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek Józef, Lorenc Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1157-1162, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników plastyki przepukliny pachwinowej wykonanej sposobem Shouldice'a w doświadczeniu jednego ośrodka. Materiał i metodyka. Od stycznia 1996 do grudnia 2000 r. wykonano w tutejszej klinice 419 operacji przepukliny pachwionowej sposobem Shouldice'a u 374 chorych (13 kobiet, 361 mężczyzn, śr. wieku 53,1 lat). Wśród operowanych było 45 (12 proc.) przepuklin obustronnych. Przyjęto podział przepuklin wg Schumpelicka: - przepukliny proste (36,5 proc.): M I - 9, M II - 81, M III -63; - przepukliny skośne (59,9 proc): L I - 15, L II - 139, L III - 97; - przepukliny z workiem prostym i skośnym równocześnie, tj. combined hernia (3,5 proc) : C III - 15. Chorzy byli znieczulani przewodowo w 323 (86,3 proc.) przypadkach, ogólnie w 40 (10,6 proc.) przypadkach i w 11 (2,9 proc.) przypadkach zastosowano znieczulenie miejscowe. Wyniki. Powikłania pooperacyjne: nawrót przepukliny 7 (1,7 proc.), krwiak i zakażenie rany 7 (1,7 proc), przejściowy obrzęk jądra 6 (1,4 proc.), przeczulica okolicy pachwinwoej 5 (1,1 proc), wodniak jądra 3 (0,7 proc). Średni czas hospitalizacji chorych to 4 doby, średni okres zwolnienia z pracy wynosił 21 dni, średni okres obserwacji pacjentów wynosił obecnie 30 m-cy. W odległej obserwacji klinicznej u 307 (85 proc.) chorych nie stwierdzono dolegliwości zwiazanych z przebytym zabiegiem, 26 (7,2 proc.) chorych nie zgłosiło się do badań kontrolnych. Wniosek. W materiale tutejszej kliniki uzyskano b. dobre odległe wyniki plastyki przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a.


  10/18

  Tytuł oryginału: Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji.
  Tytuł angielski: Essential phospholipids in therapy of Wilson disease - the evaluation of liver function and level of peroxydation.
  Autorzy: Dądalski Maciej, Socha Piotr, Skorupa Ewa, Ryżko Józef, Pawłowska Joanna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.383-386, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu choroby Wilsona dochodzi do uszkodzenia komórki wątrobowej ze stłuszczeniem wątroby w mechanizmie reakcji wolnorodnikowej. Cel badania: Ocena wpływu suplementacji niezbędnych fosfolipidów na wykładniki uszkodzenie wątroby i nasilenie wolnorodnikowej peroksydacji u dzieci z chorobą Wilsona. Materiał i metodyka: Badanie wykonano w grupie 16 dzieci z chorobą Wilsona (średnia wieku 16,2 lat 9 M, 7 F), u których do standardowego leczenia (penicylamina lub cynk) włączono na okres 3 miesięcy niezbędne fosfolipidy (preparat Essentiale forte) w dawce 30 mg kg m.c./24 h. Wstępnie i na kończu badania oceniano wykładniki uszkodzenia komórki wątrobowej (AIAT bilirubina, współczynnik protrombinowy, GGTP), TBARS w osoczu jako miernik procesów peroksydacji oraz podstawowe wykładniki gospodarki lipidowej. Wyniki: Stwierdzono istotny spadek aktywności AIAT po zastosowanym leczeniu (64 ń 19,3 U/I wyjściowo vs. 49,56 ń 18,96 po leczeniu [średnia ń SC]; p 0,01) oraz spadek stężenia cholesterolu w surowicy (183,88 ń 34,56 mg/dl vs 166,38 ń 26,02; p 0,05). TBARS nie odbiegało istotnie od wartości prawidłowych i nie zmieniło się w czasie badania (1,27 ń 0,3 nmol/ml vs. 1,36 ń 0,42). Wnioski: W chorobie Wilsona: 1. Niezbędne fosfolipidy wydają się mieć korzystny wpływ na proces uszkodzenia wątroby. 2. Podawanie niezbędnych fosfolipidów nie zmniejsza istotnie nasilenia peroksydacji mierzonej w osoczu. 3. Wyniki wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych randomizowanych kontrolowanych placebo.


  11/18

  Tytuł oryginału: Parathormon - nowy skuteczny lek w terapii zaawansowanej osteoporozy.
  Tytuł angielski: Parathyroid hormone - a new effective drug in the treatment of severe osteoporosis.
  Autorzy: Tałałaj Marek
  Opracowanie edytorskie: Lorenc Roman S. (koment.).
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.26-29, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main goal in the treatment of osteoporosis is to prevent skeletal fractures and to reduce pain. Modern antiresorptive drugs reduce the number of fractures in patients with moderate osteoporosis, they are not able, however, to restore considerably damaged bone structure. Both experimental investigations and prospective clinical trials showed that once-daily injections of parathyroid hormone or its amino-terminal fragment increase the number and activity of osteoblasts, and accelerate the formation of new bone tissue. In postmenopausal women with severe osteoporosis, treatment with amino-terminal fragment of recombinant human parathyroid hormone, given as once-daily subcutaneous injections in a dose of 20 or 40 ćg, resulted in a significant increase in bone mineral density of the spine and femoral neck, without impairing bone qualty. 18-month treatment with PTH decreased by more than 50 p.c. the risk of compression spine fractures and nonvertebral osteoporotic fractures. Parathormone, especially in a dose of 20 ćg daily, proved to be safe and effective in stimulating the reconstruction of damaged bone structure, and decreasing fracture risk inpatients iwth severe osteoporosis.


  12/18

  Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów dotyczących kryteriów diagnostycznych osteoporozy.
  Autorzy: Lorenc R. S., Karczmarewicz E.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.118-123, tab., bibliogr. 19 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: Effect of nursing care on self-care efficiency of patients with hemiparesis.
  Tytuł polski: Wpływ opieki pielęgniarskiej na wydolność w zakresie samoobsługi pacjentów z niedowładem połowiczym.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Zajko Anna, Rejszel Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.47-52, bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/18

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/18

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/18

  Tytuł oryginału: Abnormalities in bone metabolism in children with long-term glucocorticoid treatment.
  Tytuł polski: Nieprawidłowości metabolizmu kostnego u dzieci leczonych przewlekle glukokortykoidami.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Loba-Jakubowska Elżbieta, Rusińska Agnieszka, Lorenc Roman S., Lewiński Andrzej, Bodalski Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie glukokortykoidów u dzieci jest nadal wymagane w leczeniu niektórych chorób, np. chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób nowotworowych lub chorób ustrojowych tkanki łącznej. Jednakże zastosowanie kortykoterapii może się wiązać z wieloma zaburzeniami. Spośród nich, zaburzenia w mineralizacji kości zasługują na szczególną uwagę. Najczęściej obserwowanymi zaburzeniami są osteoporoza i osteopenia, wywołane kortykosteroidami, wraz z wtórnym obniżeniem gęstości mineralnej kości u dzieci poddanych długotrwałemu leczeniu glukokortykoidami. Ten mechanizm, który prowadzi do osteoporozy, jest złożony i wielokierunkowy i jest zarówno skutkiem wpływu glukokortykoidów na metabolizm wapnia i fosforu, jak i bezpośredniego wpływu tych hormonów na komórki kości. U dzieci i młodzieży, długotrwałe podawanie glukokortykoidów prowadzi do zahamowania procesu kościotworzenia w większym stopniu niż do stymulacji resorpcji. Celem badania było określenie wpływu długotrwałej kortykoterapii na metabolizm kostny (gęstość mineralną kości i biochemiczne wskaźniki metabolizmu kostnego) u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The use of glucocorticoids in children is still necessary in the treatment of some diseases, e.g., diseases with autoimmunologic background, as well as neoplastic and systemic diseases of the connective tissue. However, the use of corticotherapy can bring about a number of many disturbances. Among them, disturbances in bone metabolism are of special importance, the most common ones being the corticosteroid-induced osteoporosis and osteopenia, with secondary decrease of bone mineralization in children with long-term glucocorticoid treatment. The mechanism which leads to osteoporosis is complex and multidirectional, and results from the effect of glucocorticoids on calcium and phosphorus metabolism and direct influence of glucocorticoids on bone cells. In children and adolescents, long-term use of glucocorticoids leads, in the first instance, to predominance of bone formation inhibition rather than to stimulation of resorption. The aim of the study is to determine the influence of long-term corticotherapy on bone metabolism (bone mineral density and biochemical markers of bone metabolism) in chldren.


  17/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Osteoporoza u dzieci].
  Autorzy: Lorenc Roman
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.42 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/18

  Tytuł oryginału: Shaping of psycho-social independence in neurological patients.
  Tytuł polski: Kształtowanie psychospołecznej niezależności pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Rejszel Elżbieta, Zajko Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.556-563, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie poziomu niezależności psychospołecznej przed wprowadzeniem programu edukacyjnego i po nim. Przebadano 120 chorych, w tym 51 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 21 do 72 lat, stanu wolnego - 34 i małżeńskiego 86 osób, 33 badanych z wykształceniem podstawowym, 79 - średnim i 8 - z wyższym. Po udarze mózgowym było 67 pacjentów, ze stwardznieniem rozsianym - 31, z chorobą Parkinsona - 7 i z zespołem korzeniowym - 15 chorych. W pierwszym badaniu niezależność psychospołecza utrzymywała się głównie na poziomie średnim w zakresie wiadomości na temat stylu życia, z wyjątkiem używek, gdzie wykazano się dużą wiedzą jeszcze przed edukacją. Odnośnie do umiejętności oraz pozostałych aspektów psychospołecznych (motywacja, samoakceptacja, funkcjonowanie społeczne, sprawność intelektualna) badani reprezentowali przeważnie poziom bardzo wysoki i wysoki w badaniu drugim. Znacząca populacja niestety nadal wykazywała poziom średni, a także niski. Populacja reprezentująca bardzo wysoki i wysoki poziom niezależności psychospołecznej wzrosła o 25,0 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the degree of psycho-social independence among neurological patients. The study was conducted by means of the Neurological Patients' Psycho-Social Independence Scale developed by the author, and covered 120 patients - 51 males and 69 females aged 21-72; unmarried - 34 and married - 86, with the level of education: elementary - 33, secondary school - 79 and university - 8; who had cerebral stroke - 67, multiple sclerosis - 31, radicular syndrome - 22. During the first stage of the study psycho-social independence remained primarily on the medium level with respect to the knowledge concerning life style, apart from the consumption of alcohol, strong tea and coffee, the patients showing a good knowledge of this problem prior to the implementation of the education programme. With respect to skills and the remaining psycho-social aspects (motivation, self-acceptance, social functioning, intellectual efficiency) the respondents represented primarily a very high or high level during the second study. Unfortunately, a considerable number of patietns still showed a medium or low level. Population who respresented a very high and high levels of psycho-social idnependence, increased by 25.0 p.c.

  stosując format: