Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LONG
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Neurobiologia
Autorzy: Longstaff A[lan]
Opracowanie edytorskie: Wróbel Andrzej (red.), Hess Grzegorz (tł.), Majczyński Henryk (tł.), Niewiadomska Grażyna (tł.), Waleszczyk Wioletta (tł.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2002, XVII, [1], 561, [1] s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. Instant notes in neuroscience
Seria: Krótkie Wykłady
Sygnatura GBL: 737,831

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  2/5

  Tytuł oryginału: Porównanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego zębów metodą spektroskopii impedancyjnej w warunkach pokojowych i symulujących środowisko jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Comparison of electrical conductivity measurements of teeth by the impendance spectroscopy method in room conditions and conditions simulating the environment of the oral cavity.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Piesiak Dagmara, Woźniak Joanna, Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka, Łoś Przemysław, Pitts Nigel, Longbottom Christopher
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zmian w pomiarach spektroskopii impedancyjnej wykonanych w temperaturze pokojowej i w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej. Zbadano 40 zdrowych i zmienionych próchnicowo powierzchni gładkich 10 usuniętych, niewypełnionych zębów przedtrzonowych i trzonowych. W pomiarach impedancyjnych rejestrowano spektrum w zakresie częstości od 0,5 do 900 000 Hz, a do analizy wyników eksperymentalnych użyto odpowiednich obwodów zastępczych. Uzyskane dane przemawiają za zasadnością uwzględnienia temperatury otoczenia podczas przeprowadzania pomiarów impedancyjnych zębów i sugerują ostrożność w ekstrapolacji rezultatów badań in vitro do sytuacji in vivo.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the changes in impendance spectroscopy measurements carried out in room temperature and in conditions similar to those in the oral cavity. Forty sound, smooth surfaces and surfaces with early caries lesions in 10 extracted, unrestored premolars and molars were examined. Impendance spectroscopy measurements were carried out by registering the specturm in the frequency ranging from 0.5 to 900 000 Hz, and an appropriate equivalent circuit was used to analyse the results. The data obtained shows the necessity of taking into consideration the environmental temperature during tooth impedance spectroscopy measurement, and suggest caution in the extrapolation of data dervived from in vitro studies to the in vivo situation.


  3/5

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  4/5

  Tytuł oryginału: Choroby uszu, nosa i gardła w podstawowej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Woodson Gayle E., Long Steven, Ruckenstein Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Jędrusik P. (tł.), Mikaszewski B. (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, V, [1], 290 s. : il., tab., 26 cm. - Tyt. oryg. Ear, nose and throat disorders in primary care
  Sygnatura GBL: 802,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Uric acid is a main electron donor to peroxidases in human blood plasma.
  Autorzy: Padiglia Alessandra, Medda Rosaria, Longu Silvia, Pedersen Jens Z., Floris Giovanni
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR454-BR459, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: Background: Peroxidases are widely distributed and have been isolated from many higher-order plants, animal tissues, yeast and microorganisms. During measurements of peroxidase activities in samples of human plasma, we noticed the presence of a compound in the plasma which was interfering with the peroxidase assay. In this paper we describe the purification and characterization of this factor, which was identified as uric acid. Material/Methods: The procedure used to purify uric acid from plasma involved ultra-filtration of the plasma, heat denaturation, DEAE-cellulose chromatography, and high performance liquid chromatography. The lyophilized powder was tested for homogeneity using an HPLC apparatus and capillary electrophoresis. Genuine uric acid samples were used for comparison. Results: The compound obtained by the above-reproted purification procedure was identified as uric acid by spectrophotometric analysis through comparison with genuine uric acid samples. Spectrophotometric measurements indicated that uric acid was degraded by HRP in the presence of H2Os. Conclusion: The experimental procedures described above allowed us to isolate and identify uric acid as the component in human plasma that acts as a true substrate for peroxidases.

  stosując format: