Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LOLLI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Local excision of rectal cancer.
Tytuł polski: Miejscowe wycięcie raka odbytnicy.
Autorzy: Rosa G., Lolli P., Piccinelli D., Bonomo S., Brugnettini F.
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.140-142, bibliogr. 9 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miejscowa resekcja jest możliwa jedynie u ok. 5 proc. pacjentów z rakiem odbytnicy, mimo widocznego ostatnio wzrostu zaintresowania tą metodą związanego z rozwojem nowych technik operacyjnych (m.in. TEM), rozszerzających możliwości działania chirurga i umożliwiających operowanie guzów zlokalizowanych nawet ponad 10 cm od brzegu odbytu. Kluczową sprawą pozostaje właściwe określenie wskazań, co z kolei determinuje wybór rodzaju operacji. Wskazania do miejscowej resekcji guza to: średnica guza nie przekraczająca 3 cm, guz egzofityczny (wyrasta do światła kanału odbytu), brak owrzodzeń, guz nie jest nieruchomy względem otoczenia, o niskiej złośliwości, zlokalizowany do 8 cm od brzegu odbytu (przy zastosowaniu metody tradycyjnej) albo do 12 cm na ścianie tylnej i do 15 cm na ścianie bocznej (przy zastosowaniu techniki TEM). Autorzy przeprowadzili 60 zabiegów miejscowej resekcji, z których 41 było zabiegiem definitywnym i dającym pełne wyleczenie. Pacjentów poddano ścisłej obserwacji przez 18 miesięcy, wykonując badania proktologiczne, proktoskopię, ultrasonografię transonalną oraz, w razie potrzeby, badania CT i MRI, a także rutynowe badania hematologiczne stosowane w onkologii. Dobre wyniki leczenia zależą od prawidłowego wyboru pacjentów z nowotworem w stadium T1, należących do grupy niskiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Local excision remains a limited practice concerning only 5 p.c. of rectal cancers despite the fact that it has been given a new attention with new instruments (TEM) to extended the range of action allowing to reach neoplasms located over 10 cm from anus. The main issue remains correct indications, which determines the operation. Elective indications for local excision include: diameter of the tumor less than 3 cm, tumor has to be exofitic, non-ulcerated, non-fixed, low malignancy, located up to 8 cm from anus in case of traditional and up to 12 cm on the posterior, 15 on the lateral by TEM techniques. Authors performed 60 local excisions. 41 of them were considered definitive and curative. Close follow up for 18 months include proctologic examination, proctoscopy, transanal ultrasound, CT, MRI if necessary, hematological oncological routine. Good results depend on rigorous selection of patients with T1 at lower risk.


  2/2

  Tytuł oryginału: Anal fistula.
  Tytuł polski: Przetoka okołoodbytnicza.
  Autorzy: Rosa G., Lolli P., Vicenzi L., Bottura D., Castellini C.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.185-187, tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne leczenie przetok odbytu oparte jest na identyfikacji głównego kanału przetoki i jej wtórnych odgałęzień. Konfigurację przetoki można określić poprzez znalezienie jej ujść - zewnętrznego i wewnętrznego - oraz przebiegu samego kanału. Absolutnie przeciwwskazane jest nacinanie zwieracza odbytu, jeśli nie została jednoznacznie określona konfiguracja przetoki. Autorzy przeprowadzili 751 operacji przetoki odbytu. Wśród nich było 64 proc. przypadków wysokiego odejścia odgałęzień wtórnych, co znacznie utrudniało leczenie. U 85 proc. pacjentów kanał przetoki przechodził przez zwieracze. Najczęściej wykonywanym zabiegiem była fistulotomia i fistulektomia, jeśli przetoka nie obejmowała aparatu zwieraczowego. Przecięcie zwieracza było odraczane poprzez założenie setonu u 51 proc. spośród 436 przypadków przetok przezwieraczowych. Autorzy nie stosują techniki przesunięcia płata. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadza się badania manometryczne w celu określenia zakresu nacięcia zwieracza. Po zabiegu odsetek nawrotów wynosił 4,2 p.c., a nietrzymanie stolca występowało u 0.98 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Surgical approach to anal fistulas has to be based on identification of main track and secondary extension. Track features come from identification of primary and secondary fistula opening and traject. It absolutely forbidden to cut sphincter when clear tract identification is lacking. Authors performed 751 fistula operations. Among them 64 p.c. had secondary high tracks, which makres the treatment more difficult. 85 p.c. patients had a fistula passingthough sphincters. The most performed operation was fistulatomy and fistulectomy if the fistula did not involve the sphincters. The sphincter cutting was delayed with seton in 51 p.c. of 436 transsphincteric fistulas. Authors do not practice advancement flap techniques. All patient are evaluated manometrically before the procedure to determine the extend of sphincter cut. Reported recurrence rate was 4.2 p.c. and incontinence in 0.98 p.c. of patients.

  stosując format: