Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LOBA-JAKUBOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Abnormalities in bone metabolism in children with long-term glucocorticoid treatment.
Tytuł polski: Nieprawidłowości metabolizmu kostnego u dzieci leczonych przewlekle glukokortykoidami.
Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Loba-Jakubowska Elżbieta, Rusińska Agnieszka, Lorenc Roman S., Lewiński Andrzej, Bodalski Jerzy
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie glukokortykoidów u dzieci jest nadal wymagane w leczeniu niektórych chorób, np. chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób nowotworowych lub chorób ustrojowych tkanki łącznej. Jednakże zastosowanie kortykoterapii może się wiązać z wieloma zaburzeniami. Spośród nich, zaburzenia w mineralizacji kości zasługują na szczególną uwagę. Najczęściej obserwowanymi zaburzeniami są osteoporoza i osteopenia, wywołane kortykosteroidami, wraz z wtórnym obniżeniem gęstości mineralnej kości u dzieci poddanych długotrwałemu leczeniu glukokortykoidami. Ten mechanizm, który prowadzi do osteoporozy, jest złożony i wielokierunkowy i jest zarówno skutkiem wpływu glukokortykoidów na metabolizm wapnia i fosforu, jak i bezpośredniego wpływu tych hormonów na komórki kości. U dzieci i młodzieży, długotrwałe podawanie glukokortykoidów prowadzi do zahamowania procesu kościotworzenia w większym stopniu niż do stymulacji resorpcji. Celem badania było określenie wpływu długotrwałej kortykoterapii na metabolizm kostny (gęstość mineralną kości i biochemiczne wskaźniki metabolizmu kostnego) u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The use of glucocorticoids in children is still necessary in the treatment of some diseases, e.g., diseases with autoimmunologic background, as well as neoplastic and systemic diseases of the connective tissue. However, the use of corticotherapy can bring about a number of many disturbances. Among them, disturbances in bone metabolism are of special importance, the most common ones being the corticosteroid-induced osteoporosis and osteopenia, with secondary decrease of bone mineralization in children with long-term glucocorticoid treatment. The mechanism which leads to osteoporosis is complex and multidirectional, and results from the effect of glucocorticoids on calcium and phosphorus metabolism and direct influence of glucocorticoids on bone cells. In children and adolescents, long-term use of glucocorticoids leads, in the first instance, to predominance of bone formation inhibition rather than to stimulation of resorption. The aim of the study is to determine the influence of long-term corticotherapy on bone metabolism (bone mineral density and biochemical markers of bone metabolism) in chldren.

  stosując format: