Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LITWIN
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci
Autorzy: Litwin Mieczysław
Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.32-40, il. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
Sygnatura GBL: 820,221

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/16

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe, nieinfekcyjne zapalenie nerek
  Autorzy: Litwin Mieczysław
  Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.41-48, tab., bibliogr. 24 poz. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 820,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/16

  Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
  Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
  Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,700


  4/16

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Postępujące uszkodzenia nerwów czaszkowych u pacjentów z meningiozą nowotworową - dwa przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury - report of two cases.
  Autorzy: Babiuch Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.581-586, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwa przypadku chorych z postępującym uszkodzeniem nerwów czaszkowych w przebiegu nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Omawiamy stan neurologiczny, procedury diagnostyczne oraz zaproponowane leczenie.

  Streszczenie angielskie: This paper reports two cases of leptomeningitis carcinomatosa with progressive cranial nerves injury as the first clinical sign of disseminated disease. Neurological state, diagnostic procedure and treatment are described.


  6/16

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
  Autorzy: Wyszyńska Teresa, Litwin Mieczysław
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 261, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 20 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 40
  Sygnatura GBL: 735,269

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/16

  Tytuł oryginału: Wykrywanie i znaczenie kliniczne mikroprzerzutów raka piersi do szpiku kostnego.
  Tytuł angielski: Detection and clinical significance of micrometastases in bone marrow of patients with breast cancer.
  Autorzy: Rożnowski Krzystof, Litwiniuk Maria, Komarnicki Mieczysław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.374, 376, 378, 380-382, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od ponad 20 lat znany jest fakt występowania u pacjentek z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi mikroprzerzutów w różnych tkankach i narządach. Obserwuje się m.in. obceność rozsianych komórek nabłonkowych w szpiku kostnym. Materiał uzyskuje się drogą aspiracji z talerza kości biodrowej, a następnie poddaje obróbce, celem wyodrębnienia populacji komórek jednojądrzastych. Spośród nich należy wyizolować komórki wykazujące cechy tkanki nabłonkowej. Do tej pory opracowano szereg metod służących temu celowi, różniących się znacznie zarówno swoistością, jak i czułością uzyskiwancych wyników. Są to m.in. barwienia immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał monoklonalnych oraz badania molekularne. Najczęściej wykrywa się obecność cytokeratyn lub kodujących je fragmentów RNA czy DNA. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań klinicznych nie udało się jednoznacznie potwierdzić znaczenia prognostycznego występowania komórek nabłonkowych w szpiku kostnym. Wynika to m.in. z faktu stosowania różnych, nieporównywalnych metod wykrywczych, różnych kryteriów doboru chorych, nielicznych grup oraz krótkiego czasu obserwacji. Dla potwierdzenia tej wysoce prawdopodobnej tezy niezbędne jest więc opracowanie standaryzowanych metod wykrywania mikroprzerzutów do szpiku oraz oceny ich fenotypowej i genotypowej charakterystyki. Dzięki nim wieloletnie obserwacje kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi z obecnością komórek nabłonkowych w szpiku pozwolą nie tylko na potwierdzenie ich znaczenia ...

  Streszczenie angielskie: Since early 1980's it is known that in different mesenchymal organs and tissues of patients with primary operable breast cancer disseminated epithelial cells are observed. Several methodes have been used to detect those cells. First attempts were made with immunohistochemical staging using monoclonal antibodies against cell membrane epitopes or elements of cytoskeleton like cytokeratins. Other methodes include reverse transcriptase polymerase chain reaction, fluorescent hybrydysation in situ, negative and positiv immunomagnetic selection to detect genes coding molecules typocal for epithelial tissues. But so far, on the basis of results of many clinical trials it is not possible to certify that disseminated epithelial cells' praesence in bone marrow is independent prognostic factor for estimating disease free survival and overal survival. This might be due to different, uncomparable methodes of disclosing these cells used, different criteria of recruitment into clinical trials, small groups of patients or to sort time of folow-up. It is necessary to elaborate standarised methodes not only for detection of bone marrow metastases but for their phenotype and genotype characterisation as well. Long-term follow-up of patients after radical breast cancer treatment with detection of epithelial cells in bone marrow could prove their independent prognostic character. It also might form the basis for individualized treatment (tailored therapy) with use of all novel anticancer ...


  8/16

  Tytuł oryginału: Przydatność markerów obrotu kostnego w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: Markers of bone turnover in bone metastases.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.384, 386-390, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kości są częstym miejscem występowania przerzutów nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi i prostaty. Chociaż nie jest to zjawisko rzadkie, diagnostyka przerzutów do kości może sprawiać duże trudności. Podstawowe badania diagnostyczne to badanie radiologiczne i scyntygrafia. Scyntygrafia jest badaniem prostym, pozwala na zbadanie całego kośćca i cechuje się dużą czułością, nie jest jednak badaniem specyficznym. Ponadto zwiększony wychwyt znacznika może świadczyć o aktywnych przerzutach, ale może też być związany ze wzmożonymi procesami naprawczymi u pacjentów odpowiadających na leczenie. Klasyczne badanie radiologiczne jest bardziej specyficzne przy znacznie mniejszej czułości. Potrzebne są więc inne badania, mogące pomóc w przypadku wątpliwości. W pewnych sytuacjach taką rolę spełniają markery nowotworowe. U pacjentów bez zmian poza układem kostnym, z dodatnim wynikiem scyntygrafii niepotwierdzonym badaniem radiologicznym, podwyższony poziom CA 15.3 w raku piersi czy PSA w raku prostaty może świadczyć o rozsiewie procesu nowotworowego i pośrednio o przerzutach do kości. Inne dotychczas stosowane badania laboratoryjne były mało przydatne. W ostatnich latach duże zainteresowanie i nadzieje wzbudziły nowe markery obrotu metabolicznego kości, które są bardziej czułe i bardziej specyficzne niż stosowane dotychczas. Mogą ułatwić wczesne rozpoznanie przerzutów do kości. Nie ma jednak swoistych markerów pozwalających jednoznacznie rozpoznać przerzuty. Jedynym ...

  Streszczenie angielskie: The skeleton is a comon site for metastases in patients with malignancies, espceially with breast and prostate cancer. The diagnosis of bone metastases can be difficult. The screening for bone metastases is based on radioisotopic bone scans, confirmed by supplemental radiographic bone surveys. Scintigraphy is simple, can examine the whole skeleton and is sensitive but lacks specificity. Changes of bone scintigraphy uptake is difficult to interpret because scintigaphy detect not only the osetoeblastic metastatic lesions but also the healing process of bone metastases. Conventional radiology plays a central role in the diagnosis of metastases but is less sensitive and radiological changes in bone metastases are very slow. Elevation of tumor associated markers (CA 15.3 in breast and PSA in prostate cancer) can be an early sign of metastatic disease and bone metastases. In recent years new biochemical markers of bone remodeling hold great promise because of their relatively sensitivities and specificities. Markers of bone turnover could help the clinician in the early diagnosis of bone metastases. They correlate with presence of bone metastases and extend of bone disease, but there are no laboratory findings which are pathognomonic for skeletal metastases with possible exception of BALP in prostate carcinoam. Bone markers can be used for monitoring patients especially when bone is the only site of metastases. Bone resorption markers may be useful for follow-up ...


  9/16

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna postać wieku dojrzałego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Metachromatic leukodystrophy in an adult. Clinical case.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Seniów Joanna, Paprot Ewa, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.191-197, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leukodystrofia metachromatyczna jest genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną występującą zwykle w dzieciństwie, jakkolwiek zdrarzają się przypadki wystąpienia schorzenia w wieku późniejszym cechujące się objawami postępującego zespołu otępiennego. Autorzy przedstawili przypadek kliniczny leukodystrofii metachromatycznej - postaci wieku dojrzałego, jako diagnostykę różnicową oraz badania pozwalające na ustalenie rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Metachromatic leukodystrophy is a genetic metabolic disease which generally occurs in childhood, surprisingly it can also occur during adulthood. Adult forms have very often characteristic presentations with progressive dementia. The authors presented a case of metachromatic leukodystrophy in an adult, differential diagnosis and examinations which possible made diagnosis.


  10/16

  Tytuł oryginału: Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 19-letniej pacjentki - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Internal carotid artery wall dissection as a cause of stroke in patient aged 19 years. Case report.
  Autorzy: Litwin Tomasz, Sarzyńska-Długosz Iwona, Barańska-Gieruszczak Maria, Dowżenko Anatol, Rozenfeld Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.809-813, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek udaru niedokrwiennego mózgu u młodej dorosłej osoby spowodowany rozwarstwieniem wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, które wystąpiło po gwałtownym pochyleniu głowy. U pacjentki wystąpił niedowład połowiczy lewostronny, który całkowicie wycofał się podczas rehabilitacji i w czasie 1,5 roku po incydencie nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym.


  11/16

  Tytuł oryginału: Nefrotoksyczność Cyklosporyny A u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The nephrotoxicity of Cyclosporine A in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Jarmużek Wioletta, Książek Joanna, Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław, Gorzkowska-Paczwa Małgorzata, Wożniewicz Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.635-640, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 33 dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w wieku od 9 miesięcy do 15 lat (śr. 4,3 lat), po 9 - 54 (śr. 24) miesiącach leczenia Cyklosporyną A (CsA) wykonano kontrolną biopsję nerki. Na podstawie wstępnej biopsji zmiany minimalne (z.m.) rozpoznano u 9 dzieci, u 10 rozplem mezangium (r.m.) i u 3 ogniskowe szkliwienie kłebuszków (o.s.k.). U 11 dzieci wstępnej biopsji nie wykonano, a po leczeniu u 6 rozpoznano z.m., u 4 - r.m. i u 1- o.s.k. W 22 biopsjach kontrolnych stiwerdzono progresję zmian w kierunku o.s.k. u 6 dzieci ze z.m. i u 3 dzieci z r.m. Typowe dla toksycznegoo działąnia CsA zmiany stwierdzono u 9 (27,3 proc.) dzieci. Zakwalifikowano je do grupy I. Chorych, u których nie stwierdzono objawów nefrotoksyczności CsA w biopsji zakwalifikowano do grupy II. Hiperurikiemia wstępowała częściej u chorych z grupy I (77,7 proc. vs 20,1 proc.), hipomagnezemia u 56 porc. vs 46 proc., a hiperkaliemia tylko u 22 proc. dzieci z grupy I. U 4 (12 proc.) dzieci wystąpiła schyłkowa niewydolność nerek. Średnia dawka CsA (4,7 vs 4,6 mg/kg m.c./24) i poziom leku we krwi (119 vs 135 ng/ml) były w obu grupach podobne. Stały białkomocz stwierdzano u 78 proc. chorych z grupy I i u 11 proc. chorych z grupy II. Inne objawy niepożądane leczenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze obserwowano u 19 (57,5 proc.), nadmierne owłosienie u 21 (63,6 proc.) i przerost dziaseł u 11 (33,3 proc.) dzieci. Zmiany morfologiczne będące wyrazem nefrotoksyczności CsA występowały częściej u tych dzieci, u których nie uzyskano pełnej remisji.

  Streszczenie angielskie: In 33 children with nephrotic syndrome aged from 9 months to 15 years (mean 4,3 years) renal biopsy was performed after 9-54 (mean 24) months of Cyclosporine A (CsA) treatment. In 9 children the first biopsy revealed minimal changes (m.ch.), in 10 mesangial proliferative (m.p.) and in 3 focal sclerosing glomerulonephritis (f.s.g.n.). In 11 children no initial biopsy was performed and in the post-treatment biopsy m.ch. was diagnosed in 6, m.p. in 4 and f.s.g.n. in 1. Progress to f.s.g.s. was found in 22 children (in 6 with m.ch. and 3 with m.p.). Interstitial lesions and tubular injury as CsA nephrotoxicity was noted in 9 (27.3 proc.) children, regarded as group I. The patients without morphological signs of CsA nephrotoxicity were regarded as group II. In group I hyperuricaemia was present in 77.7 p.c. (vs. 20.1 p.c.), hypomagnesemia in 56 p.c. (vs 46 p.c.), hyperkaliemia in 22 p.c. (vs. 0 p.c.) of children. Four patients (12 p.c.) developed end-stage renal failure. No significant differences of teh mean values of CsA doses (4.7 vs. 4.6 mg/kg b.w./24 h) and CsA blood level (119 vs. 135 ng/ml) were observed. Persistent proteinuria was observed in 78 p.c. of patients in group I vs. 11 p.c. in group II. Other side effects such as hypertension were observed in 19 (57.5 p.c.), hypertrichosis in 21 (63.6 p.c.) and gingival hyperplasia in 11 (33.3 p.c.) of children. Signs of histological CsA nephrotoxicity were found more frequently in children with only partial remission.


  12/16

  Tytuł oryginału: Neurolisterioza przebiegająca pod postacią ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Neurolisteriosis presenting as a laptomeningitis - a case report.
  Autorzy: Łysiak Zofia, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Poniatowska Renata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1221-1226, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie pałeczką Listeria monocytogenes jest rzadką, trudną do rozpoznania, ale często obarczoną wysoką śmiertelnością, przyczyną neuroinfekcji u osób dorosłych. Przedstyawiono przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, o pomyślnym przebiegu klinicznym, u 78-letniej kobiety z odniżoną odpornością po przebytej infekcji wirusowej (półpasiec).

  Streszczenie angielskie: The Listeria monocytogenes infection is rare and difficult to diagnosis. However, it is associated with a high mortality in adults. A case is presented of a 78-year-old woman with an immunological deficit following viral infection (herpes zoster).


  13/16

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Guidelines of antithrombotic therapy in children.
  Autorzy: Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.384-389, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys farmakologii klinicznej leków przeciwzakrzepowych stosowanych w pediatrii. Podano fizjologiczne odrębności hemostazy u dzieci oraz wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego.

  Streszczenie angielskie: Short, comprehensive review of anticoagulant and thrombolytic drugs is presented. Physiological differences in hemostasis in children and indications for anticoagulant and thrombolytic therapy are underlined.


  14/16

  Tytuł oryginału: Kompendium histologii : podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych
  Autorzy: Cichocki Tadeusz, Litwin Jan A., Mirecka Jadwiga
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i uzup
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 384 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,224


  15/16

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP.
  Tytuł angielski: Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease.
  Autorzy: Łojko Anna, Litwiniuk Maria, Komarnicki Mieczysław, Tomczak Piotr, Kaźmierczak Maciej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.331-339, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 roku w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu wprowadzono schemat BEACOPP według protokołu niemieckiej grupy German Hodgkin Study Group w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanej postaci choroby Hodgkina. Przedstawiamy wczesne wyniki, oraz obserwacje dotyczące toksyczności leczenia. Do badania włączono 21 pacjentów z rozpoznaną de novo ziarnicą złośliwą w stopniu zaawansowania od II B do IV według klasyfikacji Ann Arbor. Pacjenci otrzymali od do 8 kursów leczenia według schematu BEACOPP, ń napromienianie na zmiany resztkowe lub zmiany o średnicy pierwotnie powyżej 5 cm. Remisję całkowitą osiągnęło 86 proc. pacjentów. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu toksyczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: BEACOPP regimen has been introduced for treatment of Hodgkin's disease since 1999 in the Clinic of Oncology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences. 21 untreated patients with Hodgkin's disease stage II B - IV according to Ann Arbor classification were treated with BEACOPP regimen. Each patient received 4 to 8 cycles of chemotherpay, ń radiotherapy to initial bulky disease and residual tumor remaining after chemotherapy. All patients were assessed for treatment results and toxicity. Complete remission was achieved in 86 p.c. patients. Treatment toxicity was moderate.


  16/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i profilaktyka reakcji nadwrażliwości na taksany.
  Tytuł angielski: Frequency and prophylaxis for taxanes-associated hypersensitivity reactions.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Łojko Anna, Mądry Radosław, Lubin Jolanta, Markowska Janina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.602, 604-606, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Taksany są lekami cytostatycznymi, które poza typowymi działaniami ubocznymi, mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości na lek. Najczęściej występują pod postacią odczynów skórnych, takich jak wysypka czy rumień, mogą również pojawiać się wahania ciśnienia krwi, gorączka, dreszcze, uczucie ucisku w klatce piersiowej, spastyczny skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko, ale zdarzają się przypadki zgonów po zastosowaniu taksanów. Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji nadwrażliwości u pacjentek leczonych taksanami z powodu raka piersi i raka jajnika w Klinice Onkologii w Poznaniu. W ciągu czterech lat poddano leczeniu 206 pacjentek, łącznie podano 695 kursów paklitakselu i 389 kursów docetakselu. U wszystkich pacjentek stosowano premedykację. Reakcje nadwrażliwości odnotowano u 9 pacjentek (4,4 proc.). U trzech z nich przerwano dalsze leczenie taksanami, u sześciu po podaniu dodatkowo leków steroidowych i przeciwhistaminowych kontynuowano z powodzeniem terapię. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości nie jest wskazaniem do całkowitego zaprzestania leczenia taksanami. W sytuacji takiej pacjentce należy podać dodatkowo dożylnie difenhydraminę (lub domięśniowo antazolinę) i hydrokortyzon, po czym wznowić podawanie leku po ustąpieniu wszystkich objawów. U pacjentek, u których reakcja nadwrażliwości wystąpiła 2-krotnie, można zastosować odczulanie poprzez stopniowe zwiększanie stężenia podawanego leku. Postępowanie takie okazało się bardzo skuteczne, umożliwia dalsze stosowanie taksanów, co dla niektórych pacjentek może być jedyną szansą skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

  Streszczenie angielskie: Taxanes, like other cytotaxic, cause many common side effects. Moreover, these drugs are also associated with hypersensitivity ractions. The most frequent of these include skin reactions like rash or erythema, hypertonic or hypotonic blood pressure, fever, chills, chest pain and bronchospasm. There are also very rare fatal outcomes. This study evaluates the frequency of taxanes-associated hypersensitivity reactions in patients treated for breast and ovary cancer in the Department of Oncology in Poznań. From 1998 to 2002. 206 female patients were treated with taxanes. 695 courses of pacilltaxel and 389 courses of docetaxel were given. Premedication was applied in all cases. Nine patients developed hypersensitivity reactions (4.4 p.c.). In three of them the treatment with taxanes was stopped, six patients continued treatment after appropriate precursors. The appearance of hypersensitivity is not a contraindication for treating with taxanes. In such cases we should co-administer diphenhydramine (or intramuscularly anatazoline) and hydrocortisone intravenously and start taxanes infusion after complete disappearance of symptoms of previous reaction. In patients who developed a second episode of taxanes-associated hypersensitivity reaction, desensitization could be applied. These methods are very effective. Patients are able to receive successfully further therapy with taxanes.

  stosując format: