Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISZEWSKA-PFEJFER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną.
Tytuł angielski: Right atrial mobile thrombus in patient with acute, massive pulmonary embolism.
Autorzy: Ciurzyński Michał, Mikaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Liszewska-Pfejfer Danuta, Biederman Andrzej, Mayzner-Zawadzka Ewa, Małysz Jerzy, Lichodziejewska Barbara
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.179-182, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjent A. M. lat 71 został przyjęty do Kliniki Urologii Akademii Medycznej - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z powodu objawowej kamicy moczowodowej celem wykonania przezskórnej nefrolitotrypsji. W stanie ogólnym dobrym został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadzono bez powikłań. W szóstej dobie po operacji chorego przyjęto do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia objawów niewydolności oddechowej. Mimo stosowanego w OIT leczenia (cefuroxym, nadroparyna, furosemid, insulina, płyny iv.) stan pacjenta pozostawał ciężki, utrzymywały się kliniczne i gazometryczne cechy niewydolności oddechowej. Chorego z podejrzeniem zatorowości płucnej skierowano do Pracowni Echokardiografii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS AM. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono w poszerzonym prawym przedsionku dużą, ruchomą skrzepliną, przymocowaną do przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu otworu owalnego, częściowo wpadającą w czasie rozkurczu do znacznie poszerzonej jamy prawej komory. Ponadto obserwowano echokardiograficzne cechy charakterystyczne dla ostrej, masywnej zatorowości płucnej. Pacjenta w trybie natychmiastowym przekazano do Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie, podczas przeprowadzonej w tym samym dniu operacji stwierdzono skrzeplinę w otworze owalnym oraz świeże, masywne skrzepliny w płatowych gałęziach prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano embolektomię obu tętnic płucnych. Po ogrzaniu pacjenta próba odłączenia od krążenia pozaustrojowego okazała się nieskuteczna ...

  Streszczenie angielskie: A 71-year old man suffering from uteterolithiasis was admitted to the Department of Urology University of Warsaw - Infant Jesus Hospital and scheduled for percutaneous nephrolithotrypsy. On the sixth postoperative day the patient required admission to the intensive care unit due to the clinical and biochemical signs of respiratory insufficiency. To diagnose the acute pulmonary embolism the transthoracic echocardiographic examination (TTE) in Echocardiography Laboratory of Department of Internal Medicine and Cardiology was performed. TTE showed in the right atrium a highly mobile, longitudinal, additional echo attached to the interatrial septum in the place of foramen ovale, prolapsing in diastole into the right ventricle. After that TTE showed typical echocardiographic signs of acute massive pulmonary embolism. The patient was immediately transferred to Cardiac Surgery Unit in the Institute of Cardiology and on surgery longitudinal thrombus in foramen ovale and massive, fresh thrombi in lobar branches of the right and left pulmonary arteries were found. Unfortunately after embolectomy had been performed, the attempts to wain the patient from cardiopulmonary by-pass failed due to insufficient right ventricle. Discussion demonstrates the methods of treatment of the patient with acute pulmonary embolism and right atrial mobile thrombus.


  2/5

  Tytuł oryginału: Heart rate - a simple electrocardiographic prognostic parameter after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Częstość rytmu serca. Prosty parametr elektrokardiograficzny o znaczeniu prognostycznym po przebytym zawale serca.
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Iwańska Beata, Bednarczyk Małgorzata, Tobiczyk Joanna, Kosior Jarosław, Klasek Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Liszewska-Pfejfer Danuta (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.618-628, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. A decrease in mortality after myocardial infarction (MI) may be achieved by the improvement in risk stratification and implementation of more effective therapy. Heart rate (HR) calculated from a standard 12-lead ECG in a simple and widely accessible parameter which may be used for the assessment of prognosis after MI. Aim. To assess the prognostic value of HR derived from a 12-lead ECG recorded after the acute phase of MI and to formulate a prognostic index consisting of simple clinical and ECG parameters. Methods. The study group consisted of 309 consecutive patients (95 females, mean age 61.7 ń 12.8 years), who survived the first 48 hours of acute MI. HR derived from a 12-lead ECG recorded between 3 and 5 days after the onset of MI and other parameters were used to assess the risk of cardiac death during the one-year follow-up period. Results. During one year of follow-up, 72 (23.3 p.c.) patients died dut to cardac causes. The mean HR was significantly higher in patients who died than in survivors (89.8 ń 29.5 versus 66.2 ń 12 beats/min, p 0.0001). The multivariate analysis revealed that HR, age, Kilip class and contraindications to beta blockers were the independent parameters of prognostic significance. The prognostic index consisting of HR 75 beats/min, age 60 years, Kilip class 1 and lack of beta-blocker therapy identified patients at risk of cardiac death with a sensitivity of 75 p.c. and specificity of 100 p.c. Conclusons. HR derived from a standard ECG recorded outside the acute phase of MI is higher in patients at risk of cardiac death after MI than in survivors. HR and other clinical as well as demographic parameters provide a simple prognostic index after MI.


  3/5

  Tytuł oryginału: Rola leków á-adrenolitycznych w leczeniu niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Role of the beta-adrenergic blocking agents in the treatment of heart failure.
  Autorzy: Liszewska-Pfejfer Danuta, Jankowski Krzysztof, Korczak Dariusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.5-11, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the industrialised countries, increased incidence, morbidity and mortality due to heart failure is observed. This problem stimulates for searching the new methods of therapy in heart failure. In the last years, after over 20 years of studies, the antiadrenergic agents become a standard drugs in treatment of the heart failure. Authors presents the role of adrenergic stimulation in the course of heart failure: compensatory in the early stage and detrimental in the advanced period of disease. The á-adrenergic blocking agents used in the treatment of heart failure are described including their pharmacological properties and their beneficial hemodynamic, antiischemic, metabolic, antiarrhythmic, neurohormonal, and immunological effects. Clinical effectiveness of antiadrenergic agents in treatment of heart failure based on the results of multicenter controlled studies is presented. It has been shown that antiadrenergic agents added to conventional therapy of heart failure have the beneficial influence on the course of disease. They cause decrease of mortality and symptoms, likewise rate the of cardiological hospitalisation, improvement of left ventricular function and some of them increase of exercise capacity. Practical problems during therapy with antiadrenergic agents are also discussed.


  4/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wstępna ocena chorego z ostrym zespołem wieńcowym. Zrozumienie mechanizmów patologicznych i określenie indywidualnego ryzyka].
  Autorzy: Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.72-74, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 112(1) : 29
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

  stosując format: