Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wrażliwość enterokoków na naturalne i syntetyczne chelatory żelaza.
Tytuł angielski: Susceptibility of enterococci to natural and synthetic iron chelators.
Autorzy: Lisiecki Paweł, Mikucki Jerzy
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.317-324, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Zbadano in vitro wrażliwość na 13 naturalnych i syntetycznych chelatorów żelaza 79 szczepów rozdzaju Enterococcus. Tylko 3 syntetyczne chelatory: 8-hydroksychinolina, wersenian dwusodowy (EDTA) i o-fenantrolina hamowały wzrost badanych enterokoków.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wiedza matek noworodków na temat pielęgnowania i żywienia niemowlęcia i małego dziecka.
  Tytuł angielski: Mothers of newborns and their knowledge on the care and nourishing an infant and a little child.
  Autorzy: Lisiecki Tomasz
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.201-212, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba wykazania poziomu prezentowanej przez matki wiedzy na temat pielęgnowania i żywienia niemowlęcia i małego dziecka. Badania przeprowadzono na grupie 100 celowo dobranych kobiet w wieku od 20 do 45 lat z rejonu Wielkopolski. Średnia wieku kobiet wynosiła 29,5 roku. W celu przeprowadzenia badań ankietowych posłużono się autorskim kwestionariuszem wywiadu, który podzielono na 2 części, przy czym, każda z nich odpowiadała tematycznie interesującym autora zagadnieniom. Kwestionariusz zawierał łącznie 27 pytań otwartych, zamkniętych i półotwartych. Na podstawie zebranego materiału i przeprowadzonych badań określono zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, wiekiem matki, wykształceniem, liczbą posiadanych dzieci oraz uczestnictwem w zajęciach w szkole rodzenia a prezentowanym poziomem wiedzy o ciąży, pielęgnacji dziecka i sposobie żywienia. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej zebranego materiału badawczego, potwierdzono ścisłego związku pomiędzy miejscem zamieszkania i wykształceniem kobiet a wykorzystaniem źródeł wiedzy o ciąży i pielęgnacji dziecka. Wykazano również związek między wiekiem matki, wykształceniem do jej stosunkiem do wyboru sposobu żywienia niemowlęcia. Zdecydowana większość matek decydowała się na karmienie naturalne. Decyzję o sposobie żywienia dziecka matki w większości podejmowały w wyniku własnego przekonania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an attempt to present the level of the knowledge that mothers have about the care and the nourishment of the newborns and little children. A group of 100 women aged 20-45 from Wielkopolska district was examined. The average age of women was 29.5. In order to conduct the investigation a questionnaire prepared by the author was used. It was divided into two parts according to the main problems. The questionnaire was composed of 27 open, closed and half-closed questions. On the base of collected study the correlations between the place of living, the mother's age, education, the number of offspring, participation in the child bearing classes and the knowledge about pregnancy, the care and the kind of nourishment have been shown. As a result of the conducted study and the statistical analysis of collected data a strict relationship between the place of living, women's education and the application of the knowledge about pregnancy and child's care has been confirmed. Additionally, a correlation between the mother's age, education and her choice of the kind of nourishment was shown. Most of the mothers made their decisions about breast feeding as a result of their own beliefs.

  stosując format: