Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Propozycje kierunków profilaktyki próchnicy dla dzieci polskich.
Autorzy: Lisiecka Krystyna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.24-27, il., tab., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie, że dla większości polskich dzieci wystarczy tradycyjna profilaktyka próchnicy. Bardziej intensywne i specyficzne sposoby profilaktyczne są niezbędne tylko dla dzieci z grupy wysokiego ryzyka próchnicy. W związku z tym nowe programy dla tej grupy powinny być oparte na profilaktyce profesjonalnej i bardziej kontrolowanej profilaktyce domowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show that traditional caries prevention measures are adequate for the majority of Polish children. More intensive and specific prophylactic methods are essential only for children in the high caries risk group. New programms for this group should, therefore, be based on professional prevention measures and more supervised home prophylactic measures.


  2/8

  Tytuł oryginału: Nasilenie objawów chorobowych oraz wybrane dane demograficzne jako predyktory oceny efektywności terapii pacjentów ze schizofrenią w warunkach oddziału dziennego.
  Tytuł angielski: Intensity of psychotic symptoms and selected demographic data as predictors of effectiveness of psychoterapy of schizophrenic patients in a day-hospital treatment.
  Autorzy: Kamiński Ryszard, Lisiecka Agata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.211-223, tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują własne doświadczenia w leczeniu pacjentów z diagnozą schizofrenii na oddziale dziennym. Badania prowadzono pod kątem efektywności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effectiveness of psychotherapy in patients with a diagnosis of schizophrenia in a day hospital. The presenyted model is based on the combintion of group psychotherapy, individual psychotherapy and pharmacotherapy with respect to the individual needs of a patient. Psychotherapy was more effective in patients with a lower educational level those married. We found that the effectiveness of pscyhotherapy depended on a psychopathological status of a patient.


  3/8

  Tytuł oryginału: Fizjoterapia oddechowa jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych.
  Tytuł angielski: Respiratory physiotherapy as an element of the comprehensive rehabilitation of children with cochlear implants.
  Autorzy: Lisiecka-Bielanowicz Mira
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.184-186, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono fizjoterapię oddechową jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych. Podkreślono wagę interdyscyplinarnego charakteru tego programu rehabilitacji. Fizjoterapia oddechowa wspomagająca proces usprawniania słuchu, głosu i mowy u dzieci korzystających ze wszczepów ślimakowych powinna więc stanowić integralny element programu kompleksowej rehabilitacji tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: This article presents respiratory physiotherapy as an element of the comprehensive rehabilitation of children with cochlear implants. The author indicates the importance of the interdisciplinary character of the rehabilitation program. Respiratory physiotherapy supporting the process of hearing, voice and speech rehabilitation in children with cochlear implants should be an integral element of any program of comprehensive rehabilitation for these children.


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów profilaktyki próchnicy zębów u dzieci przedszkolnych : praca doktorska
  Autorzy: Manowiec Joanna, Lisiecka Krystyna (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 66 k., [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Najczęstsze powikłania miejscowe związane z wybielaniem zębów z użyciem łyżki indywidualnej.
  Tytuł angielski: Most common local complications connected with tooth bleaching using custom-fitted mouthguards.
  Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.22-24, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z chwilą wprowadzenia wybielania zębów z użyciem nakładki indywidualnej metoda ta szybko została zaakceptowana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Obecnie jest to najbardziej popularna metoda rozjaśniania estetycznego zębów. W pracy opisano najczęściej występujące powikłania związane z wybielaniem zębów za pomocą nadtlenków stosowanych w metodzie wybielania nakładkowego. Zwrócono uwagę na nadwrażliwość termiczną zębów i podrażnienia dziąseł, przyczyny powikłań, zapobieganie im oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zmiana mikrotwardości szkliwa zębów stałych po zastosowaniu preparatów wybielających zawierających nadtlenek karbamidu o stężeniach 10, 20 i 35 proc.
  Tytuł angielski: Changes in the microhardness of enamel in the permanent teeth following the use whitening agents containing 10, 20 and 35 p.c. carbamide peroxide.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna, Petrasz Małgorzata, Chmiel Jarosław, Szych Zbigniew
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.340-346, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wartości mikrotwardości powierzchni szkliwa górnych siekaczy przyśrodkowych, usuniętych osobom dorosłym, po zastosowaniu preparatów wybielających zęby, zawierających nadtlenek karbamidu stężenich 10, 20 i 35 proc. Wybielano połowę powierzchni wargowej, a uzyskane wyniki mikrotwardości porównywano z częścią niewybielaną. W badaniach mikrotwardości posłużono się metodą Vickersa pod obciążeniem 200 G. Zauważono, że proces wybielania powodował każdorazowo zmniejszenie wartości mikrotwardości. Średnia wartość zmniejszenia się mikrotwardości szkliwa wszystkich pomiarów wyniosła 7,7 proc. twardości początkowej.


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena metody nakładkowego wybielania zębów przy użyciu preparatu Opalescence (Ultradent) na podstawie badań klinicznych i doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  8/8

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 6 Kongresu Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.841-842 - 6 Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej Dublin 15-17.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: