Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Doustna i dopochwowa droga indukcji porodu mizoprostolem po przedwczesnym pęknięciu błon płodowych.
Tytuł angielski: Oral or vaginal Misoprostol administration for induction of labor in term premature rupture of membranes.
Autorzy: Lisiak Mariusz, Marcinkowski Zenon, Marciniak Regina
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.259-162, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/3

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposure to ionising radiation. [P.] 1: Exposures to doses exceeding 0.5-1.0 Gy.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W warunkach współczesnych różne grupy ludności mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego w miejscu pracy i w domach mieszkalnych. Omówiono prawdopodobne źródła tego zagrożenia oraz omawiane są skutki zdrowotne ekspozycji na względnie wysokie dawki promieniowania jonizującego, przekraczające 0,5-1,0 Gy. Autorzy przedstawiają typowe skutki deterministyczne takich ekspozycji, tj. przebieg i powikłania ostrej i przewlekłej choroby popromiennej oraz zmiany popromienne skóry i innych narządów.

  Streszczenie angielskie: Today, people can be exposed to a variety of radiological sources in both occupational and environmental settings. These exposure may lead to both deterministic as well as stochastic effects. In the first part of the article possible sources of the radiological threat and deterministic outcomes of the exposured to the relatively high doses of ionising radiation such as acute and chronic radiation syndrome as well as local injuries to skin and other organs are presented and discussed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. [P.] 2: Exposures to low doses.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dotyczącej zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez promieniowanie jonizujące w warunkach współczesnych omówiono prawdopodobne skutki działania niskich dawek tego promieniowania. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat, autorzy krytycznie omawiają uwarunkowania oraz podają szacunki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych i potencjalnych zaburzeń genetycznych. Przedstawiono także możliwe zaburzenia psychiczne związane z rzeczywistym lub domniemanym narażeniem ludzi na działanie promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: In the second part of the article on ionising radiation-induced injuries stochastic effects of low-doses of radiation are described. Based on the recent data the authors review the underlying factors and provide estimates of the risk of the development of various malignancies and genetic abnormalities. In addition, possible psychological effects associated with the real or presumed exposures to ionising radiation are presented.

  stosując format: