Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIS-SOCHOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Histological examination of the submandibular gland following experimetnal administration of Metizol.
Tytuł polski: Badania histologiczne ślinianki podżuchwowej po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Czerny Krystyna
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.174-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano śliniankę podżuchwową szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komórkowych, powierzchnię przekroju cewek wydzielniczych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w śliniance podżuchwowej zwiększyła się liczba cewek i zwiększyła się powierzchnia ich przekroju. W komórkach budujących cewki zaobserwowano wiekszą ilość wydzieliny. Natomiast pęcherzyki uległy obkurczeniu. Po 42 dniach podawania Metizolu wygląd, liczba i barwliwość cewek i pęcherzyków upodobniły się do grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The submandibular gland of the white Wistar rats was examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The submandibular gland samples were taken for histological and histochemical examination. Then they were stained with hematoxylin and eosine as well as by masson's, PAS's and Feulgens method. The mean area of section of cell nuclei was measured. The resutls of examination were counted statistically. The following changes were noticed: After 21 days of administration of Metizol in the submandibular gland the mean area of the tubules cells some more secretion was noticed. The follicles shrank. After 42 days of adminsitration of Metizol the appearance, number and stainability of the tubules and follicles were similar to control group.


  2/2

  Tytuł oryginału: Histological examination of the Loeventhal gland after experimental administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne gruczołu Loeventhala po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Koziej Jacek, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.181-186, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano gruczoł Leoventhala szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komó kowych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w gruczole Loeventhala zmniejszyła sie powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komó kowych również uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu niż w grupie 1. Pojawiły się pęcherzyki proliferacyjne, któ e sa wyrazem aktywności mitotycznej.

  Streszczenie angielskie: The Loevenathal gland of the white Wistar rats examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The Loeventhal gland's samples were taken for histological and histochemical examination. Then they there stained with hematoxylin and eosin, Masson's, PAS's, and Feulgen's method. The mean area of section of cell nuclei was measured. Results of examination were counted statistically. The following changes were noticed: after 21 days of administration of Metizol in the Loeventhal gland the mean area of the section ofcells nuclei was decreased; after 42 days of administration of Metizol the mean area of the section of cell nuclei was decreased as well, but to a lesser degree than in group 1. New follicles appeared which can be the expression of cell mitotic activity.

  stosując format: