Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIS
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/86

Tytuł oryginału: Profesor Jan Berner
Opracowanie edytorskie: Liszewski Stanisław (przedm.), Woźniak Leszek (red.).
Źródło: - Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2002, 35, [1] s. : il. - Bibliogr. prac prof. Jana Bernera str. 19-35
Seria: Sylwetki Łódzkich Uczonych 65
Sygnatura GBL: 661,522

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Berner
 • Jan 1932-


  2/86

  Tytuł oryginału: Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-202 : Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Meyczna, Wojskowa Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, Wyższe Seminarium Duchowe
  Opracowanie edytorskie: Liszewski Stanisław (przedm.).
  Źródło: - Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2002, 332 s. : il., bibliogr. s. 12 [i przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 748,297

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  3/86

  Tytuł oryginału: Doustna i dopochwowa droga indukcji porodu mizoprostolem po przedwczesnym pęknięciu błon płodowych.
  Tytuł angielski: Oral or vaginal Misoprostol administration for induction of labor in term premature rupture of membranes.
  Autorzy: Lisiak Mariusz, Marcinkowski Zenon, Marciniak Regina
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.259-162, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/86

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń ESBL - 2 lata obserwacji.
  Tytuł angielski: Epidemiology of ESBL infections - 2 years of observation.
  Autorzy: Karoń Jacek, Mińkowski Dariusz, Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Sivanzire Christopher, Kopaczyński Piotr
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.67-68, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/86

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w nowootwartym szpitalu na podstawie dwuletniej analizy klinicznej.
  Tytuł angielski: Fungial infections in the new-opened hospital - two years of experience.
  Autorzy: Mińkowski Dariusz, Karoń Jacek, Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Sivanzire Christopher
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.87-88, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/86

  Tytuł oryginału: Występowanie gronkowców metycylinoopornych (MRSA) - analiza kliniczna przypadków.
  Tytuł angielski: The incidence of methicilin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) - clinical analysis of cases.
  Autorzy: Karoń Jacek, Mińkowski Dariusz, Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Sivanzire Christopher
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.126-128, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/86

  Tytuł oryginału: Monitorowanie mikrobiologiczne pacjentów na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
  Tytuł angielski: Microbiological monitoring of patients in the Intensive Medical Care Ward.
  Autorzy: Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Zaidlewicz Magdalena, Bogusz Mirosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.129-130, bibliogr. 5 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/86

  Tytuł oryginału: Różnorodny obraz przewlekłej niedoczynności kory nadnerczy - trzy przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Various image of primary adrenal cortex insufficiency - there clinical cases.
  Autorzy: Lisiewicz-Jakubaszko Justyna, Rychlik Magdalena, Rogala Krzysztof
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.79-82, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona, cisawica) jest trudna do rozpoznania przez swój stopniowy i powolny rozwój oraz brak charakterystycznych objawów klinicznych w początkowym okresie. Może prowadzić do stanu ostrego zagrożenia życia pod postacią przełomu nadnerczowego. W niniejszym artykule autorzy chcą podkreślić fakt, istnienia poważnych trudności diagnostycznych u chorych z istniejącymi już i rozpoznanymi chorobami autoagresyjnymi. U tych chorych, pomimo braku charakterystycznych objawów i typowego wyglądu, wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunku niedoczynności kory nadnerczy.

  Streszczenie angielskie: Primary adrenal cortex insufficiency (Addison disease) develops gradual, slov and asymptomatic, discloses very vilent during metabolic stress or injury. In this way Addison disease is hard to diagnose and can be very dangerous for human life. Authors want to pay attention to diagnostic difficulties of Addison disease in patients with another autoimmune diseases. Although no characteristic symptoms and none of typical appearance are observed in this patients, it is necessary to keep adrenal cortex insufficiency diagnostic.


  9/86

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą operacji otwartej i metodami laparoskopowymi : praca doktorska
  Autorzy: Listopadzki Sławomir, Kwias Zbigniew (promot.).; Szpital Wojewódzki im. dr Jana Biziela Oddział Urologii w Bydgoszczy, [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
  Źródło: [2002], 79 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/86

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Audiometria odpowiedzi wywołanych" (IERASG).
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Lisowska Grażyna, Morawski Krzysztof, Ścierski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.125-126 - 17 Międzynarodowe Sympozjum pt. Audiometria odpowiedzi wywołanych (IERASG) Vancouver 22-27.07. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/86

  Tytuł oryginału: Diagnostyka wideotorakoskopowa (VATS) nowotworowych wysięków w opłucnej.
  Tytuł angielski: Videotoracoscopic (VATS) diagnosis of neoplasmatic pleural effusion.
  Autorzy: Kądziołka Wojciech, Zamorski Piotr, Lis Adam, Kobak Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.20-23, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 23 przypadki przewlekłego wysięku w jamie opłucnej o nieustalonej etologii. U chorych tych wykonano zabieg wideotorakoskopii VATS połączony z obliteracją chemiczną. Dynamiczny rozwój metod wideotorakoskopowych znacznie poszerzył możliwości oceny zmian chorobowych pozwalając na pewne pobranie materiału do diagnostyki. VATS pozwala na dokładną kontrolę jamy opłucnowej z ewentualnym uwolnieniem zrostów i przestrzeni płynowych. Chorzy kwalifikowani do zabiegu byli wcześniej diagnozowani na innych oddziałach zachowawczych, gdzie mimo licznych punkcji nie uzyskano rozpoznania. Zabieg VATS wykonywano w warunkach sali operacyjenj uzysakując rozpoznanie histopatologiczne we wszystkich przypadkach. U 13 chorych nawracający płyn był pierwszym objawem choroby nowotworowej w stadium nieoperacyjnym. niepokojący jest długi czas diagnostyki "zachowawczej" oraz duża ilość płynu ewakuowana przed wdrożeniem postępowania inwazyjnego. Natomiast krótki czas drenażu i znaczne ograniczenie wydzielania płynu po obliteracji chemicznej świadczą o dużej skuteczności takiego leczenia. Metoda VATS z pleurodezą chemiczną jest metodą o dużej skuteczności diagnostycznej i leczniczej. W pracy wykazano potrzebę szybkiej kwalifikacji chorych do zabiegu VATS w nawracających wysiękach w opłucnej, u których brak jest jednoznacznego rozpoznania w okresie 2 tyg. diagnozowania.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present 23 cases of chronic pleural effusion of unknown etiology. Among numerous clinical symptoms of pleural effusion tachypnoe, tachycardia, and low breath capacity are the most often observed. An alarming increase in the number of patients suffering from the neoplasmatic disease in recent years has created a great demand for a method that would enable the diagnosis to be faster and more accurate. Rapid progress made in developing a videotoracoscopic (VATS) method has improved the effectiveness of examining pleural space. The employment of VATS method is also a satisfactory way to liberate adhesion as well as to evacuate liquid spaces and to biopsy for both diagnostic and therapeutic purposes. When a neoplasmatic process is recognised, chemical pelurodesis is used in palliative treatment of pleural effusion. A VATS method employed to treat serious diseases in safe and reliable, and, what is more, the complications are rare and easy to deal with. Death rates from the application of VATS method have not been recorded. In a period of three years 44 VTAS procedures were performed. In 23 patients with symptoms of neoplasmatic disease. Those patients had previously been treated in other departments. However, numerous pleural punctures that had been applied, failed to diagnose the disease. VATS procedures were performed in an operating theatre, under general or local anaesthesia and collecting biopsy specimens from the patients' pleural or lung surface was controlled by a video camera...


  12/86

  Tytuł oryginału: Żywność funkcjonalna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób.
  Tytuł angielski: Functional food in prevention and treatment of some diseases.
  Autorzy: Lisowska-Myjak Barbara
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.72-77, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The influence of specific food components on the vital functions of human organism was analysed. The impact of functional food of the condition of a healthy organism was examined in different development stages (infants, elderly persons) and in treatment of certain diseases (neoplasms, food intolerances).


  13/86

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposure to ionising radiation. [P.] 1: Exposures to doses exceeding 0.5-1.0 Gy.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W warunkach współczesnych różne grupy ludności mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego w miejscu pracy i w domach mieszkalnych. Omówiono prawdopodobne źródła tego zagrożenia oraz omawiane są skutki zdrowotne ekspozycji na względnie wysokie dawki promieniowania jonizującego, przekraczające 0,5-1,0 Gy. Autorzy przedstawiają typowe skutki deterministyczne takich ekspozycji, tj. przebieg i powikłania ostrej i przewlekłej choroby popromiennej oraz zmiany popromienne skóry i innych narządów.

  Streszczenie angielskie: Today, people can be exposed to a variety of radiological sources in both occupational and environmental settings. These exposure may lead to both deterministic as well as stochastic effects. In the first part of the article possible sources of the radiological threat and deterministic outcomes of the exposured to the relatively high doses of ionising radiation such as acute and chronic radiation syndrome as well as local injuries to skin and other organs are presented and discussed.


  14/86

  Tytuł oryginału: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego w warunkach współczesnych.
  Tytuł angielski: Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. [P.] 2: Exposures to low doses.
  Autorzy: Janiak Marek K., Lisiak Emil
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dotyczącej zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez promieniowanie jonizujące w warunkach współczesnych omówiono prawdopodobne skutki działania niskich dawek tego promieniowania. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat, autorzy krytycznie omawiają uwarunkowania oraz podają szacunki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych i potencjalnych zaburzeń genetycznych. Przedstawiono także możliwe zaburzenia psychiczne związane z rzeczywistym lub domniemanym narażeniem ludzi na działanie promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: In the second part of the article on ionising radiation-induced injuries stochastic effects of low-doses of radiation are described. Based on the recent data the authors review the underlying factors and provide estimates of the risk of the development of various malignancies and genetic abnormalities. In addition, possible psychological effects associated with the real or presumed exposures to ionising radiation are presented.


  15/86

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznaniu tętniaka aorty piersiowej.
  Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of aneurysm of the descending thoracic aorta.
  Autorzy: Lisowska Anna, Korecki Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.346-347, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  16/86

  Tytuł oryginału: Współczesne kierunki w leczeniu raków skóry.
  Tytuł angielski: The modern therapeutic trendes in cutaneous carcinoma treatment.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Brzezińska-Wcisło Ligia, Wyględowska-Kania Mariola, Lis Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.127-131, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie poszczególnych metod leczenia raków podstawnokomórkowych i kolczystokomórkowych z uwzględnieniem skuteczności, bezpieczeństwa oraz końcowego efektu kosmetycznego zastosowanej terapii. W pracy omówiono klasyczne metody leczenia wybranych raków skóry, tj. chirurgiczne wycięcie ogniska w całości, z uwzględnieniem mikrochirurgii Mohsa, radioterapię, laseroterapię neodymowo-yagową, a także przedstawiono nowoczesne metody, do których należy terapia fotodynamiczna, miejscowe stosowanie interferonu alfa, beta oraz imiquimodu. Na podstawie piśmiennictwa dokonano również próby określenia wskazań do zastosowania poszczególnych modeli terapii raków skóry, w aspekcie ich stałego i dynamicznego udoskonalenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare methods of basal cell (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) therapy. Effectiveness, safety and final cosmetic effects of particular treatments were analyzed. The classical therapeutic methods of selected skin carcinoma, such as surgical excision, with Moh's surgery radiotherapy, cryotherapy, Nd:YAG laserotherapy were discussed. The modern therapies of cutaneous carcinoma i.e.: phytodynamic therapy, topical treatment with interferon alpha, beta and imiquimod were mentioned. Indications for different methods of BCC and SCC therapy in the light of their constant and dynamic improvement, based on revieved literature are dicussed.


  17/86

  Tytuł oryginału: Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Otoacoustic emissions and auditory brain stem responses in insulin dependent diabetic patients.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Namysłowski Grzegorz, Morawski Krzysztof, Strojek Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-225, il.., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zasadniczy cel pracy stanowiła obiektywna ocena narządu słuchu u chorych na cukrzycę insulinozależną, jej wpływ na mikromechanikę ślimaka oraz na proces transmisji pobudzania w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu stopnia zaawansowanaia mikroangiopatii cukrzycowej na czynność poszczególnych struktur narządu słuchu. Badania przeprowadzono u 42 chorych w wieku 21-45 lat, z cukrzycą typu 1 trwającą minimum 5 lat. Ocenę obwodowej i ośrodkowej części narządu słuchu przeprowadzono na podstawie badań emisji otoakustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, iż u chorych na cukrzycę typu 1 zachodzą zmiany czynnościowe zarówno w mikromechanice ślimaka, jak również w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Najistotniejsze zaburzenia, wyrazem których było znamienne wydłużenie procesu transmisji pobudzenia, stwierdzono w centralnej części drogi słuchowej (od nerwu VIII do wzgórków dolnych w pniu mózgu). Stopień zaawansowania mikroangiopatii istotnie wpływał jedynie na wydłużenie transmisji pobudzenia w obrębie nerwu słuchowego.

  Streszczenie angielskie: The relationship between diabetes mellitus and hearing impairment has been studied for more than 100 years, and is still a matter of controversy. In our study hearing in diabetic patients was studied by tonal audiometry, brain stem auditory evoked responses and evoked otoacoustic emissions. The aim of this study was to evaluate the function of peripheral and central auditory pathway in subjects with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Possible correlation between auditory function and microangiopathy (retinopathy or nephropathy) alsow have been investigated. Cochlear activity was evaluated by means of otoacoustic emissions. The functional changes in the brain stem were evaluated by ABR. OAEs and ABR were measured in 42 normally hearing IDDM patients aged between 21 and 42 years, and 33 aged-and sex-metched non-diabetic control subjects. IDDM patients were distributed into two groups, 17 patients without microangiopathy and 25 patients with microagniopathy. Results: both of groups (diabetic and control) had normall and undifferentiated results in tonal and impedance audiometry,. The mean amplitudes of various DPOAEs were significantly reduced in the diabetic group compared with control subjects. No correlations were found between microangiopathy and DPOAE amplitudes reduced. ABR latencies were longer in diabetic patients when compared with those of control subjects. These findings indicate a central disturbance in the auditory pathway. Microvascular complications (retinopathy or nephropathy) were associated only with the prolongation wave I latency...


  18/86

  Tytuł oryginału: DNA ploidy assessment method applied to primary breast carcinoma FNA biopsies.
  Autorzy: Czuba A., Lange D., Chmielik E., Wołoszyńska K., Wojciechowska E., Śnietura M., Liszka J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.105-106, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to assess suitability of FNA biopsy material as a source of samples (cell suspension) for DNA ploidy assessment in neoplastic tumors using flow cytometry. DNA ploidy is an established prognostic factor in many types of cancers. Aneuploid breast tumors are characterized by increased aggressiveness which manifests itself through rapid local progression and metastatic spread. Investigated specimens were breast cancer FNA biopsy cell susupensions. Measurements were performed using flow cytometry. Material studied comprised 143 cases analyzed in 1999-2000. We found in this group 101 carinoma cases with aneuploid typ and 42 cases of primary breast carcinoma with diploid type of cell cycle. Immunocytochemical assessment of estrogen receptor and progesterone receptor status was performed in group of 105 cases DNA ploidy was compared to receptor status of the invetigated cells. DNA aneuploidy correlated wtih weak or no reaction for the presence of estrogen and progesterone receptors. Our study demonstrates the suitability of DNA ploidy assessment method applied to cytological material from FNA biopsies.


  19/86

  Tytuł oryginału: Przymiotno kanadyjskie - roślina lecznicza i olejkodajna.
  Autorzy: Lis Anna, Góra Józef
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  20/86

  Tytuł oryginału: Olejek hyzopowy (Hyssopus officinalis).
  Autorzy: Góra Józef, Lis Anna
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.29-32, il., tab., bibliogr. [16] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/86

  Tytuł oryginału: Propozycje kierunków profilaktyki próchnicy dla dzieci polskich.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.24-27, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie, że dla większości polskich dzieci wystarczy tradycyjna profilaktyka próchnicy. Bardziej intensywne i specyficzne sposoby profilaktyczne są niezbędne tylko dla dzieci z grupy wysokiego ryzyka próchnicy. W związku z tym nowe programy dla tej grupy powinny być oparte na profilaktyce profesjonalnej i bardziej kontrolowanej profilaktyce domowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show that traditional caries prevention measures are adequate for the majority of Polish children. More intensive and specific prophylactic methods are essential only for children in the high caries risk group. New programms for this group should, therefore, be based on professional prevention measures and more supervised home prophylactic measures.


  22/86

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne zespołu Marfana.
  Tytuł angielski: Genetical aspects of Marfan syndrome.
  Autorzy: Rokicka Anna, Rokicki Władysław, Lisik Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.107-111, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przypomniano typowe dla zespołu Marfana zmiany w układach kostnym i krążenia oraz w oku. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości kolagenu i omówiono dziedziczne choroby. Zwrócono uwagę na zlokalizowany w chromosomie 15 gen FBN1 i jego wpływ na wytwarzanie fibryliny 1. Scharakteryzowano zlokalizowany w chromosomie 5 gen FBN2 warunkujący syntezę fibryliny 2 oraz przedstawiono informacje dotyczące powyższych genów (opisano ponad 140 mutacji).

  Streszczenie angielskie: Pathological changes of skeleton, circulatory system and eye - typical for Marfan syndrome - were described in the article. Collagen abnormalities were discussed as well as contemporary knowledge concerning the inheritance of the syndrome. special attention was paid to the gene FBN1 localized on chromosome 15 and its influence on fibrilline 1 synthesis. Another gene responsible for abnormality of fibrilline 2 is FBN2 localized on chromosome 5. The mutations (over 140) of above mentioned genes were shortly described.


  23/86

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna stosowanych testów diagnostycznych na obecność infekcji HPV w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The clinical value of laboratory tests for detection of HPV infection in prevention and treatment of cervical cancer.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.719-726, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podsatwie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiol. prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiol. raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Problem diagnostyki zakażeń wirusem HPV jest obecnie bardzo szeroko dyskutowany. Dobór odpowiednich metod identyfikacji wirusa w badanym materiale oraz standaryzacja testów pozwoliłaby na ujednolicenie postępowaniadiagnost. w przypadkach zakażeń wirusem HPV. W naszym kraju brak jest obecnie jednoznacznych wytycznych, dot. schematu postępowania diagnost. w kierunku identyfikacji infekcji wirusem HPV. Przy obecnym stanie wiedzy nt. etiologii raka szyjki macicy najwłaściwsze byłoby połączenie badania fizykalnego, cytologicznego i histopatol. z testami opartymi na wykrywnaiu kwasu nukleinowego wirusa HPV.

  Streszczenie angielskie: The retrospective and prospective epidemiol. studies were conduced in centres all over the world and showed that the main etiological factor in cervical cancer is human papillomavirus infection. The problem of detection of HPV infection is being currently under discussion. The selection of method of HPV detection in clinical samples and standarisation of laboratory tests allows for determination of diagnostic method in in case of HPV infection. There are not clear guidelines for the patern of HPV detection in our country. It seems that the proper clinical follow-up could be the combination of psyhical, cytologcial and histopathological examination with detection of human papillomavirus DNA.


  24/86

  Tytuł oryginału: Nasilenie objawów chorobowych oraz wybrane dane demograficzne jako predyktory oceny efektywności terapii pacjentów ze schizofrenią w warunkach oddziału dziennego.
  Tytuł angielski: Intensity of psychotic symptoms and selected demographic data as predictors of effectiveness of psychoterapy of schizophrenic patients in a day-hospital treatment.
  Autorzy: Kamiński Ryszard, Lisiecka Agata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.211-223, tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują własne doświadczenia w leczeniu pacjentów z diagnozą schizofrenii na oddziale dziennym. Badania prowadzono pod kątem efektywności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effectiveness of psychotherapy in patients with a diagnosis of schizophrenia in a day hospital. The presenyted model is based on the combintion of group psychotherapy, individual psychotherapy and pharmacotherapy with respect to the individual needs of a patient. Psychotherapy was more effective in patients with a lower educational level those married. We found that the effectiveness of pscyhotherapy depended on a psychopathological status of a patient.


  25/86

  Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  26/86

  Tytuł oryginału: Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Right atrial mobile thrombus in patient with acute, massive pulmonary embolism.
  Autorzy: Ciurzyński Michał, Mikaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Liszewska-Pfejfer Danuta, Biederman Andrzej, Mayzner-Zawadzka Ewa, Małysz Jerzy, Lichodziejewska Barbara
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.179-182, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjent A. M. lat 71 został przyjęty do Kliniki Urologii Akademii Medycznej - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z powodu objawowej kamicy moczowodowej celem wykonania przezskórnej nefrolitotrypsji. W stanie ogólnym dobrym został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadzono bez powikłań. W szóstej dobie po operacji chorego przyjęto do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia objawów niewydolności oddechowej. Mimo stosowanego w OIT leczenia (cefuroxym, nadroparyna, furosemid, insulina, płyny iv.) stan pacjenta pozostawał ciężki, utrzymywały się kliniczne i gazometryczne cechy niewydolności oddechowej. Chorego z podejrzeniem zatorowości płucnej skierowano do Pracowni Echokardiografii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS AM. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono w poszerzonym prawym przedsionku dużą, ruchomą skrzepliną, przymocowaną do przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu otworu owalnego, częściowo wpadającą w czasie rozkurczu do znacznie poszerzonej jamy prawej komory. Ponadto obserwowano echokardiograficzne cechy charakterystyczne dla ostrej, masywnej zatorowości płucnej. Pacjenta w trybie natychmiastowym przekazano do Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie, podczas przeprowadzonej w tym samym dniu operacji stwierdzono skrzeplinę w otworze owalnym oraz świeże, masywne skrzepliny w płatowych gałęziach prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano embolektomię obu tętnic płucnych. Po ogrzaniu pacjenta próba odłączenia od krążenia pozaustrojowego okazała się nieskuteczna ...

  Streszczenie angielskie: A 71-year old man suffering from uteterolithiasis was admitted to the Department of Urology University of Warsaw - Infant Jesus Hospital and scheduled for percutaneous nephrolithotrypsy. On the sixth postoperative day the patient required admission to the intensive care unit due to the clinical and biochemical signs of respiratory insufficiency. To diagnose the acute pulmonary embolism the transthoracic echocardiographic examination (TTE) in Echocardiography Laboratory of Department of Internal Medicine and Cardiology was performed. TTE showed in the right atrium a highly mobile, longitudinal, additional echo attached to the interatrial septum in the place of foramen ovale, prolapsing in diastole into the right ventricle. After that TTE showed typical echocardiographic signs of acute massive pulmonary embolism. The patient was immediately transferred to Cardiac Surgery Unit in the Institute of Cardiology and on surgery longitudinal thrombus in foramen ovale and massive, fresh thrombi in lobar branches of the right and left pulmonary arteries were found. Unfortunately after embolectomy had been performed, the attempts to wain the patient from cardiopulmonary by-pass failed due to insufficient right ventricle. Discussion demonstrates the methods of treatment of the patient with acute pulmonary embolism and right atrial mobile thrombus.


  27/86

  Tytuł oryginału: Heart rate - a simple electrocardiographic prognostic parameter after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Częstość rytmu serca. Prosty parametr elektrokardiograficzny o znaczeniu prognostycznym po przebytym zawale serca.
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Iwańska Beata, Bednarczyk Małgorzata, Tobiczyk Joanna, Kosior Jarosław, Klasek Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Liszewska-Pfejfer Danuta (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.618-628, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. A decrease in mortality after myocardial infarction (MI) may be achieved by the improvement in risk stratification and implementation of more effective therapy. Heart rate (HR) calculated from a standard 12-lead ECG in a simple and widely accessible parameter which may be used for the assessment of prognosis after MI. Aim. To assess the prognostic value of HR derived from a 12-lead ECG recorded after the acute phase of MI and to formulate a prognostic index consisting of simple clinical and ECG parameters. Methods. The study group consisted of 309 consecutive patients (95 females, mean age 61.7 ń 12.8 years), who survived the first 48 hours of acute MI. HR derived from a 12-lead ECG recorded between 3 and 5 days after the onset of MI and other parameters were used to assess the risk of cardiac death during the one-year follow-up period. Results. During one year of follow-up, 72 (23.3 p.c.) patients died dut to cardac causes. The mean HR was significantly higher in patients who died than in survivors (89.8 ń 29.5 versus 66.2 ń 12 beats/min, p 0.0001). The multivariate analysis revealed that HR, age, Kilip class and contraindications to beta blockers were the independent parameters of prognostic significance. The prognostic index consisting of HR 75 beats/min, age 60 years, Kilip class 1 and lack of beta-blocker therapy identified patients at risk of cardiac death with a sensitivity of 75 p.c. and specificity of 100 p.c. Conclusons. HR derived from a standard ECG recorded outside the acute phase of MI is higher in patients at risk of cardiac death after MI than in survivors. HR and other clinical as well as demographic parameters provide a simple prognostic index after MI.


  28/86

  Tytuł oryginału: Fizjoterapia oddechowa jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych.
  Tytuł angielski: Respiratory physiotherapy as an element of the comprehensive rehabilitation of children with cochlear implants.
  Autorzy: Lisiecka-Bielanowicz Mira
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.184-186, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono fizjoterapię oddechową jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych. Podkreślono wagę interdyscyplinarnego charakteru tego programu rehabilitacji. Fizjoterapia oddechowa wspomagająca proces usprawniania słuchu, głosu i mowy u dzieci korzystających ze wszczepów ślimakowych powinna więc stanowić integralny element programu kompleksowej rehabilitacji tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: This article presents respiratory physiotherapy as an element of the comprehensive rehabilitation of children with cochlear implants. The author indicates the importance of the interdisciplinary character of the rehabilitation program. Respiratory physiotherapy supporting the process of hearing, voice and speech rehabilitation in children with cochlear implants should be an integral element of any program of comprehensive rehabilitation for these children.


  29/86

  Tytuł oryginału: Larwa wędrująca skórna - niecodzienny przypadek.
  Tytuł angielski: Cutaneous larva migrans - an unusual case.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Krauze Ewa, Pierzchała Ewa, Lis Anna, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.232-234, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do zarażenia larwą wędrującą skórną dochodzi przez kontakt skóry człowieka z larwami nicieni penetrującymi w głąb naskórka. W pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej kobiety z charakterystycznymi dla larwy wędrującej pełzającymi zmianami skórnymi, tworzącymi rumieniowe, linijne smugi, utrzymujące się od 5 miesięcy. Rozpoznanie larwy wędrującej skórnej ustalono na podstawie typowego obrazu klinicznego. Tylko dzięki właściwej diagnozie możliwe jest włączenie efektywnej terapii. W leczeniu skórnych zmian wywołanych przez larwę wędrującą można stosować krioterapię oraz chemioterapię miejscową i ogólną. Wykazano, że miejscowa kriochirurgia ognisk jest skuteczną i szybką metodą leczenia zarażenia larwą wędrującą skórną.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous larva migrans is the result of human skin infestation by nematode larvae, which penetrate through the epidermis. The case of 21-year-old woman with serpiginous, erythematosus, and linear tripes was reported. The skin lesions lasted for five months. The diagnosis of cutaneous larva migrans was established based on the typical clinical picture of infestation. Thus, it is important for infestation to be recognized clinically, so that effective treatment may be instituted. Various therapeutic modalities, including cryotherapy, topical and systemic chemotherapy, can be used in the treatment of cutaneous larva migrans. It was demonstrated, that cryosurgery is a fast and effective method in the therapy of cutaneous larva migrans infestation.


  30/86

  Tytuł oryginału: Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy u osób młodych.
  Tytuł angielski: Bronchioloalveolar carcinoma in young people.
  Autorzy: Zalewska Agnieszka, Kaznowska Ewa, Kaziród Tomasz, Kądziołka Wojciech, Nykiel-Nalepa Elwira, Rzeszutko-Grabowska Magdalena, Lis Adam, Kobak Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.391-394, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest to wysoko zróżnicowany rak gruczołowy, pierwotnie zlokalizowany na obwodzie płuca, pozaoskrzelowo, wykazujący tendencję do szerzenia się drogą naczyń limfatycznych i przestrzeni powietrznych, bez wyraźnej destrukcji ścian oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Stanowi on niejednorodną histogenetycznie grupę nowotworów, w której wyróżnia się 3 główne kategorie: rak śluzowy, rak włókniejący oraz rak nie produkujący śluzu. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest najbardziej inwazyjnym rakiem gruczołowym płuc i stanowi 3 proc. wszystkich raków płuc. Zachorowania na raka oskrzelikowo-pęcherzykowego są niezależne od płci, a 30 proc. spośród chorych nigdy nie paliła. Zwykle są to pacjenci między 30. a 70. rokiem życia. Ponad połowa pacjentów jest bezobjawowa, a zmiany radiologiczne w radiogramach klatki piersiowej wykrywane są przypadkowo podczas badań rutynowych. Jeśli pojawiają się objawy to są one niecharakterystyczne. Krwioplucie, występujące u mniej niż 10 proc. pacjentów oraz ciężka hipoksemia są objawami późnymi i dotyczą zwłaszcza postaci rozsianych raka oskrzelikowo-pęcherzykowego. Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy radiologicznie manifestuje się jako pojedynczy, dobrze odgraniczony, obwodowy guz, drobnoguzkowe zmiany rozsiane albo jako segmentalne lub płatowe konsolidacje. Cechą radiologiczną wyróżniającą raka oskrzelikowo-pęcherzykowego jest występowanie bronchogramu powietrznego, którego nie obserwuje się w innych typach raków płuc. ...

  Streszczenie angielskie: Bronchioalveolar carcinoma is a well-differentiated adenocarcinoma, localized primary on the periphery of the lungs, extrabronchially, showing tendency to spread through lymph vessels and air spaces, with no evident destruction of walls of bronchioles and alveoli. It constitutes histogenetically a non-homogenous group of neoplasms, in which three main categories are distinguished: mucinous, scirrhous and nonmucinous carcinma. Bronchioalveolar carcinoma is the most invasive adenocarcinoma of the lungs and represents 3 p.c. of all lung cancers. Occurrence of bronchioalveolar carcinomas does not depend on gender; 30 p.c. of patients suffering from the cancer never smoked tobacco. They are usually patients between 40 and 70 years of age. Over half of them are asymptomatic and radiological changes on X-rays of the chest are discovered accidentally during routine examinations. If symptoms appear, they are non-characteristic. Hemoptysis, which appears in less than 10 p.c. of the patients and severe hypoxemia are the late symptoms and concern particularly disseminated forms of bronchioalveolar carcinoma. Bronchioalveolar carcinoma manifests itself radiologically as: a single, well-deliminated, peripheral tumor; micronodular disseminated forms or as segmental or lobar consolidations. Radiological feature that distinguishes bronchioalveolar carcinoma is occurrence of air bronchogram, that is not observed in the case of other types of lung cancers. The treatment depends on ...


  31/86

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowego Kongresu Audiologicznego, Melbourne, Victoria (Australia), 17-22.03. 2002 r.
  Autorzy: Lisowska Grażyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.753 - 26 Międzynarodowy Kongres Audiologiczny Melbourne 17-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  32/86

  Tytuł oryginału: Zasady usprawniania leczniczego w przypadkach wydłużania kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Priciples of rehabilitation in cases of lower limbs elongation.
  Autorzy: Lisiński Przemysław, Stryła Wanda
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.503-506, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie pozytywnych wyników leczenia nierówności kończyn dolnych uwarunkowane jest dostosowaniem postępowania usprawniającego do etapów leczenia ortopedycznego. Bez względu na przyczynę skrócenia kończyny, stosowaną rehabilitację dzielimy na pięć podstawowych okresów. W każdym z nich stosowane są zabiegi mające na celu uzyskanie poprawy trofiki układu kostnego i tkanek miękkich wydłużanej kończyny oraz procedury utrzymujące lub przywracające pełną ruchomość we wszystkich jej stawach, a także zwiększające siłę i wytrzymałość mięśni. Istotnym elementem prowadzonej rehabilitacji jest wytworzenie prawidłowego stereotypu chodu.


  33/86

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  34/86

  Tytuł oryginału: Stężenie sVAP-1 w surowicy krwi w wybranych postaciach klinicznych Boleriozy z Lyme.
  Tytuł angielski: Concentration of sVAP in serum of patients with chosen froms of Lyme Borreliosis.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Bielec Dariusz, Lis Joanna, Przybyła Anna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.79-85, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę stężenia sVAP-1 (soluble vascular adhesion protein-1) w surowicy krwi chorych w wybranych postaciach boreliozy z Lyme. Badania przeprowadzono w grupie 90 osób, w tym u 30 chorych leczonych z powodu rumienia wędrującego oraz 30 pacjentów z rozpoznaniem boreliozy stawowej. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych dawców krwi. Próbki krwi do badań pobierano jednorazowo. Stężenia sVAP-1 w surowicy krwi oznaczono za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA.


  35/86

  Tytuł oryginału: Bone turnover markers and cytokines in joint fluid. Analyses in 10 patients with loose hip prosthesis and 39 with coxarthrosis.
  Autorzy: Sypniewska Grażyna, Lis Kinga, Biliński Piotr J.
  Źródło: Acta Orthop. Scand. 2002: 73 (5) s.518-522, il., tab., bibliogr. [27 poz.]
  Sygnatura GBL: 301,078

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We analyzed bone turnover markers (osteocalcin, bone ALP, á-crosslaps-CTX) and cytokines (IL-1, IL-8 and IL-10) in hip joint fluid in 10 patients before revision surgery and in 39 with idiopathic coxarthrosis. patients with loose imlants had lower concentrations of resorption marker than those with arthrosis (0.8 vs 1.3 ng/mL), but bone formation marker osteocalcin was reduced (4.2 vs 22.6 ng/mL). IL-8 and IL-10 levels were elevated in patients with implant failure (870 vs 340 pg/mL; 14,3 vs 4.0 pg/mL). We found a negative correlation between the bone resorption marker (CTX) and IL-10 in cases with prosthesis loosening and a positive correlation between IL-10 and time-to-revision. We conclude that enhanced local production of inflammatory cytokines leading to supressed bone formation is a part of the loosening process. The expression of anti-inflammatory mediators is not sufficient to counteract the imbalance in bone turnover.


  36/86

  Tytuł oryginału: Dydaktyczne uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej podchorążych Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Didactic conditionings of physical efficiency and fitness lover of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.153-163, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Od wielu lat podejmowane są poszukiwania dydaktycznych uwarunkowań i czynników, które mają dostrzegalny wpływ na podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. W pracach badawczych nad rozwiązaniem powyższego problemu na poziomie szkolnictwa wyższego bierze udział Wojskowa Akademia Medyczna. Celem pracy było znalezienie efektywnych rozwiązań w kształtowaniu sprawności fizycznej studentów WAM spójnych z całością programu kształcenia lekarza wojskowego i udzielenie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu aktualny system kształtowania sprawności i wydolności fizycznej studentów WAM zapewnia ich wysoki poziom?, jakie czynniki dydaktyczne i w jakim stopniu wpływają na efektywność kształtowania sprawności i wydolności studentów? i jakie istnieją możliwości intensyfikacji kształtowania sprawności fizycznej studentów WAM? Istnieją bezpośrednie zależności o dużej sile związku pomiędzy wynikami nauczania z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i średniej (ocena na świadectwie maturalnym, postępowanie kwalifikacyjne i pierwsze badanie) a poziomem sprawności i wydolności fizycznej w toku studiów.

  Streszczenie angielskie: The search of didactic conditionings and factors, affecting in a noticeble way the improvement of physical efficiency and fitness level of children and youth at all education levels, has been undertaken for years. Military Medical University has been participating in research work on the solution of the above problem at university level. The aim of the study was to find effective solutions in shaping physical effeciency of MMU students, solutions corresponding to the whole of a military surgeon's syllabus. The other aim was to give answers to the questions: to what degree the current system of shaping physical efficiency and fitness of MMU studies ensures their high level, what didactic factors and to what degree influence the effectiveness of shaping the students' efficiency and fitness and what possibilities of intensifying the forming of MMU students' physical efficiency there exist. There are direct dependencies with strong connections between grades in physical education at primary and secondary school (grade on secondary-school certificate, qualifying procedure and the first examination) and level of physical efficiency and fitness in the course of studies.


  37/86

  Tytuł oryginału: Adhesive properties of cacinoembryonic antigen glycoforms expressed in glycosylation-deficient Chinese hamster ovary cell lines.
  Autorzy: Krop-Watorek Anna, Kłopocki Arkadiusz G., Czerwiński Marcin, Lisowska Elwira
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.273-283, il., bibliogr. s. 280-283
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Carcinoembryonic antigen (CEA) is an oncofoetal cell surface glycoprotein that serves as an important tumour marker for colorectal and some other carcinomas. Its immunoglobulin-like structure places CEA within the immunoglobulin superfamily. CEA functions in several biological roles including homotypic and heterotypic (with other CEA familiy members) cell adhesion. Cell-cell interaction can be modulated by different factors, e.g., post-transplational modifications such as glycosylation. The purpose of this study was to examine whether changes in carbohydrate composition of CEA oligosaccharides can influence homotypic (CEA-CEA) interactions. In order to modulate glycosylation of CEA we used two different glycosylation mutants of Chinese hamster ovary (CH)) cells, Lec2 and Lec8. Lec2 cells showuld produce CEA with nonsialylated N-glycans, while Lec8 cells should yield more truncated sugar structures than Lec2. Parental CHO (Pro5) cells and the glycosylation deficient mutants were stably transfected wtih CEA cDNA. All three CEA glycoforms, tested in a solid-phase cell adhesion assay, showed an ability to mediate CEA-dependent cell adhesion, and no qualitative differences in the adhesion between the glycoforms were observed. Thus, it may be assumed that carbohydrates do not plas a role in homotypic adhesion, and the interactions between CEA molecules depend solely on the polypeptide structure.


  38/86

  Tytuł oryginału: Influence of contralateral stimulation by two-tone complexes, narrow-band and broad-band noise signals on the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission levels in humans.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Smurzyński Jacek, Morawski Krzysztof, Namysłowski Grzegorz, Probst Rudolf
  Źródło: Acta Otolaryngol. 2002: 122 (6) s.613-619, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,481

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to test the frequency specificity of the efferent suppressive effect on otoacoustic emissions, changes in the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission (DPOAE) levels induced by contralateral stimuli of different spectra were measured in 10 normally hearing adults. Three types of contralateral stimuli were used: (I) a set of 6 pairs of pure tones with the same frequencies as used for DPOAE stimulation; (II) 6 narrow-band noise signals with cut-off frequencies equal to the frequencies of the primary tones used for DPOAE stimulation; and (III) broad-band noise with a bandwidth of 840-6,000 Hz. A small suppressive effect was observed mainly in the mid-frequency region. Broad-band noise was more effective at suppressing DPOAEs than narrow-band noises and two-tone complexes. Occasionally, small enhancements in DPOAE amplitudes were observed. Based on the results of this study, it is concluded that DPOAE changes induced by contralateral stimuli are not frequency-specific, and are too small to have routine clinical value.


  39/86

  Tytuł oryginału: Application of supercritical CO2 extraction for separation of natural antibiotics from lichens.
  Tytuł polski: Zastosowanie ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym do rozdziału naturalnych antybiotyków z porostów.
  Autorzy: Lisickov K., Najdenova V., Zoltan D.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.32-39, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W badaniach użyto niekonwencjonalnej metody ekstrakcji do rozdziału aktywnego składnika (kwas usninowy) o właściwościach antybiotycznych z porostu Usnea barbata L. Ekstrakcję kwasu usninowego za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym z porostu Usnea barbata L. prowadzono w następujących warunkach: ciśnienie - 330 barów, czas ekstrakcji - 3 godz., temepratura - 40, 50, 60 i 80řC. Równocześnie dla porównania prowadzono klasyczną ekstrakcję za pomocą etanolu. Ponadto określono aktywność antybiotyczną kwasu usninowego otrzymanego za pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym wobec następujących drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus sp., Bacillus diphtheriae, Bacillus pumilus i Sarcina lutea.

  Streszczenie angielskie: In the frame of this materials in use non-conventional extraction treatment for separation of active component - (usnic acid), natural antibiotic from lichen Usnea barbata L. Extraction of usnic acid with supercritical CO2 from lichen Usnea barbata L., was leading under following conditions: working pressure 300 bars, time of extraction - 3h, workind temperature 40, 50, 60 and 80řC. In the same time is confirmed efficiency and superiority of supercritical extraction with CO2, against to classic solid-liquid extraxtion with ethanol. There was researching antibiotics activity of usnic acid obtains with supercritical extraction with CO2 over following microorganisms: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus sp., Bacillus diphtheriae, Bacillus pumils and Sarcina lutea.


  40/86

  Tytuł oryginału: Olejek lemongrasowy (Oleum lemongrass).
  Autorzy: Góra Józef, Lis Anna
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (3) s.5-10, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,246


  41/86

  Tytuł oryginału: Olejek cytronelowy (Oleum citronellae).
  Autorzy: Góra Józef, Lis Anna
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (2) s.5-10, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,246


  42/86

  Tytuł oryginału: Ectopic thyroid tissue as a tumour of the heart - case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Waligórski Szymon, Listewnik Maria H., Wiechowski Seweryn
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.173-175, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Here we report a case of a 48-year-old woman with ectopic thyroid tissue in the right ventricle. The tumour involved 1/3 of the ventricle and adhered to the myocardium. The lesion was removed completely and a bioprosthesis was placed due to tricuspid insufficiency, and then a pacemaker was implanted. The diagnosis was made upon examination of the postoperative tissue. The paper discusses embryological implications of the development of thyroid tissue in the heart. This case is first in the polish literature.


  43/86

  Tytuł oryginału: Piodermia zgorzelinowa - pozytywny efekt leczenia cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Pyoderma gangraenosum - positive effect of cyclosporin A therapy.
  Autorzy: Krauze Ewa, Lis Anna, Kamińska-Budzińska Grażyna, Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.336-340, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pyodermia zgorzelinowa, mimo iż jest jednostką chorobową znana od ponad 70 lat, stanowi nadal istotny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Przedstawiamy 3 przypadki wrzodziejącej postaci piodermii zgorzelinowej u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. U jednej z pacjentek zmianom skóry towarzyszylo colitis ulcerosa, w pozostałych dwóch przypadkach nie stwierdzono chorób współistniejących. Rozpoznanie we wszystkich przypadkach zostało jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym. Intensywne leczenie miejscowe i ogólne podawanie preparatów steroidowych, dapsonu i klofazyminy, nie przyniosło zadowalających efektów. Wprowadzenie cyklosporyny A w dawce 5 mg/kg masy ciała spowodowało spektakularną poprawę, a w efekcie całkowite ustąpienie zmian chorobowych. W trakcie leczenia cyklosporyną A monitorowano stężęnie leku w surowicy, kontrolowano ciśnienie tętnicze oraz parametry biochemiczne funkcji nerek i wątroby, nie obserwując żadnych niepożądanych działań ubocznych leku.


  44/86

  Tytuł oryginału: Olejki palmarozowe (Cymbopogon martinii)
  Autorzy: Lis Anna
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (4) s.5-8, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,246


  45/86

  Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej studentów Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Environmental conditionings of physical efficiency and fitness level of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.244-252, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań było znalezienie zależności pomiędzy cechami charakterystyki socjologicznej, a poziomem sprawności i wydolności fiz. studentów Wydziału Lekarskiego WAM. Dla jego rozwiązania postanowiono określić charakterystykę socjol. przyjętych na studia oraz przeanalizować jakie czynniki środowiskowe i w jakim stopniu wpływają na sprawność i wydolność fizyczną studentów. Badaniami objęto 153 studentów WL WAM. Miały one charakter długofalowy, powtarzano je bowiem pięciokrotnie. W analizie materiałów przyjęta została zasada porównywania wyników i odpowiedzi pochodzących od tych samych osób. Występują zależności pomiędzy wynikami sprawności i wydolności fizycznej, a niektórymi czynnikami natury społecznej (miejsce ukończenia szkoły średniej, wykształcenie rodziców, stan cywilny, wiek, wyżywienie i wypoczynek). Wykazują one jak istotny wpływ wywierają te czynniki na uzyskiwane rezultaty w poszczególnych próbach kolejnych badań, oraz na wyniki całościowe.


  46/86

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów profilaktyki próchnicy zębów u dzieci przedszkolnych : praca doktorska
  Autorzy: Manowiec Joanna, Lisiecka Krystyna (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 66 k., [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/86

  Tytuł oryginału: Wrażliwość enterokoków na naturalne i syntetyczne chelatory żelaza.
  Tytuł angielski: Susceptibility of enterococci to natural and synthetic iron chelators.
  Autorzy: Lisiecki Paweł, Mikucki Jerzy
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.317-324, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Zbadano in vitro wrażliwość na 13 naturalnych i syntetycznych chelatorów żelaza 79 szczepów rozdzaju Enterococcus. Tylko 3 syntetyczne chelatory: 8-hydroksychinolina, wersenian dwusodowy (EDTA) i o-fenantrolina hamowały wzrost badanych enterokoków.


  48/86

  Tytuł oryginału: Ekspresja genów dla receptorów transformującego czynnika wzrostu beta w liniach komórkowych LCL oraz odsetek limfocytów B i zawartość receptora CD21 na limfocytach u chorych na mononukleozę zakaźną : praca doktorska
  Autorzy: Lis-Tonder Joanna, Modrzewska Roma (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie
  Źródło: 2002, 70 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  49/86

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: The applicability of the measurement of secretin-stimulated lipase levels in pancreatic sufficient cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Nousia-Arvanitakis Sanda, Piotrowski Robert, Strzykała Krystyna, Bychowiec Bartosz, Songin Tomasz, Galli-Tsinopoulou Ifigienia, Sands Dorota, Lisowska Aleksandra, Pidonia Assimina, Krawczyński Marian, Milanowski Andrzej, Herzig Karl-Heinz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.357-361, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena ciężkich postaci niewydolności zewnątrzwydizelniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę (CF) nie stanowi problemu klinicznego. Natomiast identyfikacja pacjentów z łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki nadal pozostaje wyzwaniem. Ze względu na swoją wiarygodność złotym standardem oceny funkcji trzustki pozostaje test sekretynowo-cholecystokininowy. Jednakże powyższy test posiada inwazyjny charakter. Dlatego też wielokrotne przeprowadzanie tego testu u dzieci jest nie do zaakceptowania. Wykazano, że surowicze stężenia enzymów trzustkowych po stymulacji sekretyną różnią się w przypadku chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz osób zdrowych. Tym niemniej zastosowanie "surowiczego testu sekretynowego" nie pozwalało na różnicowanie w pojedynczych przypadkach kliniczncyh. Jednakże proces destrukcji trzustki u chorych na CF ma odmienny charakter niż w przewlekłym zapaleniu trzustki. Dlatego też celem powyższej pracy była ocena przydatności oznaczania surowiczych aktywności lipazy po stymulacji sekretyną w różnicowaniu pomiędzy łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki u chorych na CF a prawidłową funkcją trzustki u osób zdrowych. Materiała i metody: Badaniami objęto 60 chorych na CF, w tym 30 wydolnych trzustkowo oraz 30 niewydolnych trzustkowo. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. U wszystkich badanych dokonano oceny nasilenia biegunki tłuszczowej, stężeń elastazy-1 (E1) w stolcu, podstawowych stężeń surowiczych E1, a także podstawowych i stymulowanych sekretyną aktywność lipazy. Wyniki: Patologiczne stężenia E1 w stolcu stwierdzono u wszystkich chorych na CF niewydolnych trzustkowo oraz u 3 pacjentów wydolnych trzustkowo. U pozostałych 27 wydolnoych trzustkowo chorych oraz u wszystkich zdrowych osób stwierdzono prawidłowe stężenia E1 w stolcu...


  50/86

  Tytuł oryginału: Badania mechanizmu sprzężenia zwrotengo kontroli sekrecji zewną rzwydzielniczej trzustki: wpływ suplementacji enzymatycznej na endogenne wydzielania enzymów.
  Tytuł angielski: Assessment of feedback mechanism for exocrine pancreatic secretion: influence of oral enzyme treatment on endogenous enzyme secretion.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Strzykała Krystyna, Bychowiec Bartosz, Songin Tomasz, Lisowska Aleksandra, Herzig Karl-Heinz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.363-367, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Mechanizm sprzężenia zwrotnego kontroli sekrecji enzymów trzustkowych u ludzi budzi wiele kontrowersji. Celem pracy było badanie powyższego mechanizmu poprzez określenie wpływu suplementacji enzymatycznej na sekrecję enzymów endogennych w warunkach fizjologicznych. Materiał i metody: Badaniami objęto dwukrotnie grupę 25 zdrowych ochotników (ZO). U wszystkich badanych dokonano oceny sekrecji zewnątrzwydzielniczej trzustki na podstawie pomiaru stężenia elazstazy-1 w stolcu (met. ELISA - pomiar enzymów endogennych) bez suplementacji enzymatycznej oraz w trakcie jej stosowania (dwie różne dawki 30 i 60 FIP proteaz/kg m.c./d, podzielone do posiłków - odpowiednio grupa Z030 i Zo60). Efektywność prowadzonej suplementacji oceniono na podstawie pomiaru aktywności chymotrypsyny w stolcu (met. kolorymetryczna - pomiar zarówno enzymów endo- jaki egzogennych). Wyniki: Podaż enzymów egzogennych prowadziła do zależnej od dawki, redukcji sekrecji enzymów własnych. Wnioski: Uzyskane wyniki stanowią dowód na isntienie mechanizmiu sprzężenia zwrotnego kontroli sekrecji zewnątrzwydzielniczej trzustki u ludzi.


  51/86

  Tytuł oryginału: Choroby weneryczne i dermatozy okolic narządów płciowych
  Opracowanie edytorskie: Brzezińska-Wcisło Ligia (red. i oprac.), Lis Anna (oprac.), Wyględowska-Kania Mariola (oprac.), Rogala-Poborska Iwona (oprac.).
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 84 s. : tab., bibliogr. 36 poz., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 735,904

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/86

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Clinical and epidemiological analysis of patients with botulism hospitalized at the Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin in 1990-2000.
  Autorzy: Bielec Dariusz, Semczuk Grażyna, Lis Joanna, Firych Joanna, Modrzewska Romana, Janowski Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.435-442, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucie jadem kiełbasianym występuje w Polsce rzadko. Jednak ostatnio w związku z bioterroryzmem botulizm stał się przedmiotem szczególnego zainetersowania. W pracy przedstawiono opis epidemiologiczno-kliniczny zatrucia jadem kiełbasianym u 32 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie w latach 1990-2000.


  53/86

  Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na leczenie czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Present view on malignant melanoma treatment.
  Autorzy: Trzmiel Dorota A., Wyględowska-Kania Mariola E., Lis Anna D., Pierzchała Ewa K., Brzezińska-Wcisło Ligia A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.608-616, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów. Dane epidemiologiczne wskazują na gwałtowny i stale postępujący wzrost zachorowalności na czerniaka w Polsce i w innych krajach. Bardzo ważne dla rokowania jest wczesne rozpoznanie czerniaka, dlatego też najlepszą metodą jego leczenia okazuje się zapobieganie - profilaktyka przeciwsłoneczna oraz akcje edukacyjne. Wczesne wykrycie czerniaka jest możliwe na podstawie systemu ABCDE, 7-punktowej skali Glasgow, dermatoskopii - nowoczesnej metody w diagnostyce różnicowej, znajomości czynników ryzyka itp. Istnieje kilka metod leczenia czerniaka złośliwego (chemioterapia, immunoterapia, radioterapia itd.), lecz nadal metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne.


  54/86

  Tytuł oryginału: Najczęstsze powikłania miejscowe związane z wybielaniem zębów z użyciem łyżki indywidualnej.
  Tytuł angielski: Most common local complications connected with tooth bleaching using custom-fitted mouthguards.
  Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.22-24, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z chwilą wprowadzenia wybielania zębów z użyciem nakładki indywidualnej metoda ta szybko została zaakceptowana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Obecnie jest to najbardziej popularna metoda rozjaśniania estetycznego zębów. W pracy opisano najczęściej występujące powikłania związane z wybielaniem zębów za pomocą nadtlenków stosowanych w metodzie wybielania nakładkowego. Zwrócono uwagę na nadwrażliwość termiczną zębów i podrażnienia dziąseł, przyczyny powikłań, zapobieganie im oraz postępowanie w przypadku ich wystąpienia.


  55/86

  Tytuł oryginału: Zmiana mikrotwardości szkliwa zębów stałych po zastosowaniu preparatów wybielających zawierających nadtlenek karbamidu o stężeniach 10, 20 i 35 proc.
  Tytuł angielski: Changes in the microhardness of enamel in the permanent teeth following the use whitening agents containing 10, 20 and 35 p.c. carbamide peroxide.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna, Petrasz Małgorzata, Chmiel Jarosław, Szych Zbigniew
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.340-346, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wartości mikrotwardości powierzchni szkliwa górnych siekaczy przyśrodkowych, usuniętych osobom dorosłym, po zastosowaniu preparatów wybielających zęby, zawierających nadtlenek karbamidu stężenich 10, 20 i 35 proc. Wybielano połowę powierzchni wargowej, a uzyskane wyniki mikrotwardości porównywano z częścią niewybielaną. W badaniach mikrotwardości posłużono się metodą Vickersa pod obciążeniem 200 G. Zauważono, że proces wybielania powodował każdorazowo zmniejszenie wartości mikrotwardości. Średnia wartość zmniejszenia się mikrotwardości szkliwa wszystkich pomiarów wyniosła 7,7 proc. twardości początkowej.


  56/86

  Tytuł oryginału: Assessment of biomarkers of the immunomodulatory effects of asbestos in asbestos cement plant workers.
  Autorzy: Tulinska Jana, Dusinska Maria, Jahnova Eva, Liskova Aurelia, Kuricova Miroslava, Weissova Silvia, Horvathova Mira, Wsolova Ladislava, Machata Miroslaw, Kyrtopoulos Soterios A., Fuortes Laurence
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.95-101, il. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immune parameters were examined in 61 workers exposed to asbestos fibres for an average of 23 years as well as in 46 town and 21 in-factory unexposed controls. Humoral immunity was evaluated by levels of immunoglobulins, concentrations of interleukins and soluble adhesion molecules. Cellular immunity was determined by phenotypic analysis of peripheral blood leukocytes (CD3, HLA DR, CD4, CD8, CD16+56, CD19), expression of adhesion molecules on leukocytes and activation markers on eosinophils. Immune function assays - proliferative response of lymphocytes and phagocytic activity of leukocytes were evaluated in exposed and unexposed populations. Using multifactorial analysis of variance we found significantly increased levels of immunoglobulin E, concentrations of IL-6 and soluble adhesion molecule ICAM-1 in asbestos exposed workers. Expression of adhesion molecule CD62L (L-selectin) on monocytes and granulocytes was significantly higher in explosed workers. Moreover CD69 and CD66b markers on eosinophils were significantly increased among people exposed to asbestos. Immune function assays showed a significant decrease in proliferative response of lymphocytes stimulated by T-cell mitogen PHA in the exposed group. Proliferation of lymphocytes stimulated through T-cell receptors, T-dependent B-cell response an memory cell function did not differ between exposed workers and controls. Spearman correlation analysis revealed decreasing proliferative response of T and B-lymphocytes in the exposed population with ...


  57/86

  Tytuł oryginału: Ocena metody nakładkowego wybielania zębów przy użyciu preparatu Opalescence (Ultradent) na podstawie badań klinicznych i doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Petrasz Małgorzata, Lisiecka Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  58/86

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym do pomostowania wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia for the off-pump coronary bypass surgery.
  Autorzy: Nikodemski Tomasz, Żukowski Maciej, Ratajski Radosław, Kępiński Stanisław, Filipiak Krzysztof, Brykczyński Mirosław, Listewnik Mariusz, Kazimierczak Arkadiusz, Bohatyrewicz Romuald, Wiechowski Seweryn
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.17C-20C, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 263 pacjentów poddanych zabiegowi OPCAB w 2001 r. Chorych podzielono na dwie grupy GA - 72 chorych znieczulonych tylko ogólnie i GA + TEA - 191 pacjentów, u których oprócz znieczulenia ogólnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową w odcinku piersiowym. Na stole operacyjnym ekstubowano w grupie GA 3 chorych (4,16 proc.), natomiast w grupie GA + TEA - 145 (75,9 proc.), a średni czas od zakończenia zabiegu do ekstubacji wynosił odpowiednio 230,7 i 50,9 min. (p 0,0001). W grupie GA statystycznie częściej występowały tachykardia, hipertensja oraz konieczność stosowania wlewu adrenaliny. Autorzy stwierdzają, że analgezja zewnątrzoponowa jest dobrym uzupełnieniem znieczulenia ogólnego podczas operacji OPCAB. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na opioidowe leki przeciwbólowe w trakcie zabiegu oraz umożliwia bezpieczną wczesną ekstubację.

  Streszczenie angielskie: The aim of the retrospective study was to assess the usefulness of thoracic epidural anglezja for OPCAB surgery. Two hundred sixty-three patients were allocated to two groups to receive general anaesthesia - GA (72) or general anaesthesia with thoracic epidural analgesia - GA + TEA (191). Three (4.2 p.c.) GA and 145 (75.9 p.c.) GA + TEA patients were extubated at the operating theatre; mean extubation time was 230.7 and 50.9 min respectively (p 0.0001). Tachycardia, hypertension and inotropic adrenaline support were significantly more frequent in the GA group. We conclude that the thoracic epidural analgesia was an efficient adjunct to general anaesthesia during minimally invasive coronary artery bypass surgery. It reduced opioid demand during anaesthesia and shortened extubation time and recovery.


  59/86

  Tytuł oryginału: Pozawałowa przebudowa serca - możliwości modyfikacji farmakologicznej.
  Autorzy: Liszewska-Pfeifer Danuta, Jankowski Krzysztof
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.9-15, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykazanie, że zjawisko przebudowy serca (ang. cardiac remodeling) ma ścisły związek z powstawaniem i postępem niewydolności serca, zespołu chorobowego o stale rosnącej dynamice w krajach uprzemysłowionych, stało się bodźcem zarówno do badań nad mechanizmami rozwoju przebudowy serca, jak i metodami, które mogłyby zwolnić lub nawet odwrócić ten proces.


  60/86

  Tytuł oryginału: Problematyka uzależnień w poglądach studentów I roku w szkołach wyższych Trójmiasta.
  Autorzy: Lisicki Tomasz, Wilk Barbara
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.12-17, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/86

  Tytuł oryginału: Polish Psychological Bulletin
  Tytuł angielski: Prevalence of traumatic events and posttraumatic symptomatology among alcohol dependent women.
  Autorzy: Lis-Turlejska Maja, Polak Małgorzata
  Źródło: Pol. Psychol. Bull. 2002: 33 (2) s.13-20, tab., bibliogr. s. 19-20
  Sygnatura GBL: 305,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study examined the prevalence of traumatic events and posttraumatic symptomatology (PTSD, depression and anxiety symptoms) in a sample of 60 alcohol dependet women. The data revealed that 98.3 p.c. of 60 alcohol dependent individuals reported that they has experienced at least one traumatic "it happened to me" event. Highest rates of exposure in their lifetime were reported for "physiological assaault", "sudden unexpected death of some close, "life-theatening illness" and "sexual assault". Prevalence of traumatic exposure before dependence and since dependence was also examined with the data showing a high prevalence of physical and sexual assault. There were two subgroups with a different length of treatment. The data showed that the intensity of both anxiety and depressive symptoms wee significantly lower in the subgroup undergoing longer treatment. That differencxe did not occur for the intensity of PTSD symptoms.


  62/86

  Tytuł oryginału: Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR for human papillomavirus detection in cervical cytology.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss J., Wójcikowski C.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.253-260, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: Persistent genital infection with a "high oncogenic risk" type of human papillomavirus (HPV) is considered to be essential for development of most cervical carcinomas. Therefore, HPV DNA detection in cervical cells could be helpful in prevention and treatment of cervical cancer. Materials and methods: We describe here a simple method for qualitative estimation of the quantity of HPV DNA in cervical smears using polymerase chain reaction (PCR) with internal standard (IS). The assay uses a homologous internal standard (IS), a plasmid containing a modified fragment of E6 HPV16 sequence that is co-amplified with the wild-type target sequence in the same vial and with the same pair of primers. Results: The co-amplification reaction generates two fragments of different size that can be clearly distinguished by gel electrophoresis without a need of restriction enzyme digestion. Conclusions: This method minimises the variability of the efficiency of the PCR technique. Application of these qualitative PCRs is useful for clinical follow-up and could be helpful for elucidating the pathogenic roles of HPV in cervical cancer.


  63/86

  Tytuł oryginału: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Inglot Anna D., Janusz Maria, Byczkiewicz Franciszek, Kiejna Andrzej, Georgiades Jerzy, Lisowski Józef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.PI93-PI96, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Colostrinin, a proline-rich polypeptide complex (PRP) isolated from ovine colostrum, with immunoregulatory and procognitive properties, has shown positive effects in the treatment of Alzheimer's disease (AD). The aim of the present study was to evaluate the effects fo long-term Colostrinin treatment of AD patients. Material/Methods: The patients were taking Colostrinin tablets (containing 10 ćg of PRP complex) every other day for three weeks, followed by a 2-weeks hiatus to avoid the development of hyporeactivity. This mode of applicaton, '3+2 weeks', and each patient was evaluated at 4-month intervals, 33 patients were treated for 16 months. however, 14 patients from this group had already been treated with Colostrinin for 12 months during placebo-controlled studies, and thus participated in the trial for a total of 28 months. Results: Teh results we obtained showed that Colostrinin induced slight but statistically significant imporvement or stabilization fo teh health status of teh patients in the trial. THe adverse reactions observed, if any, were remarkably mild, including anxiety, logorrhea, and insomnia, and subsided spontaneously within a short period of tiem (3 - 4 days). Conclusions: Colostrinin is a very promising preparation which can be used to retard the development of AD.


  64/86

  Tytuł oryginału: Czuję, reaguję, potrzebuję bezpieczeństwa - psychomotoryka a fizjoterapia.
  Tytuł angielski: I feel, I react, I need safety - psychomotor therapy compared to physiotherapist practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (2) s.13-16, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy is a new concept, little known in Poland. The knowledge in this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrists, psychologists like Piaget, Winnicot, Freud, Mahler. Psychomotorics is connected with body and psyche. The therapist should coexist with the patients. This coexistence is the essence of therapy, the patient should express and satisfy his or her needs. The therapist should only suggest, propose and lead.


  65/86

  Tytuł oryginału: Rola leków á-adrenolitycznych w leczeniu niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Role of the beta-adrenergic blocking agents in the treatment of heart failure.
  Autorzy: Liszewska-Pfejfer Danuta, Jankowski Krzysztof, Korczak Dariusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.5-11, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the industrialised countries, increased incidence, morbidity and mortality due to heart failure is observed. This problem stimulates for searching the new methods of therapy in heart failure. In the last years, after over 20 years of studies, the antiadrenergic agents become a standard drugs in treatment of the heart failure. Authors presents the role of adrenergic stimulation in the course of heart failure: compensatory in the early stage and detrimental in the advanced period of disease. The á-adrenergic blocking agents used in the treatment of heart failure are described including their pharmacological properties and their beneficial hemodynamic, antiischemic, metabolic, antiarrhythmic, neurohormonal, and immunological effects. Clinical effectiveness of antiadrenergic agents in treatment of heart failure based on the results of multicenter controlled studies is presented. It has been shown that antiadrenergic agents added to conventional therapy of heart failure have the beneficial influence on the course of disease. They cause decrease of mortality and symptoms, likewise rate the of cardiological hospitalisation, improvement of left ventricular function and some of them increase of exercise capacity. Practical problems during therapy with antiadrenergic agents are also discussed.


  66/86

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wstępna ocena chorego z ostrym zespołem wieńcowym. Zrozumienie mechanizmów patologicznych i określenie indywidualnego ryzyka].
  Autorzy: Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.72-74, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 112(1) : 29
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/86

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów różnych strategii leczenia kobiety z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness of various treatment strategies in postmenopausal women with osteoporosis in Poland.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Lis Joanna
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (1) s.1-20, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zidentyfikowanie, ocena i porównanie kosztów oraz efektów różnych strategii leczenia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce. Do analizy wybrano najczęściej stosowane w Polsce leki: kalcytoninę łososiową (preparat Miacalcic, aerozol donosowy 200 j.m., Novartis) i alendronian (preparat Fosamax, tbl. 10 mg, MSD) oraz nowy na polskim rynku lek należący do grupy swoistych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) - raloksyfen (preparat Evista, tbl. 60 mg, Eli Lily). Badanie jest analizą typu efektywności kosztów, przeprowadzoną z perspektywy płatnika za usługi zdrowotne (pacjent i budżet kas chorych). Horyzont czasowy badania wynosi 3 lata, zgodnie z horyzontem czasowym badań klinicznych stanowiących żródło danych o wynikach. Populację docelową stanowią kobiety w wieku średnio 68 lat: bez wcześniejszych złamań kręgów (grupa I) oraz kobiety bez (74,6 proc.) i z wcześniejszymi złamaniami kręgów (grupa II). Źródłem danych o wynikach (efektywności) porównywanych strategii są badania kliniczne spełniające kryteria jakościowe EBM: FIT, MORE i PROOF. Na podstawie tych badań określono częstość występowania złamań osteoporotycznych i raka piersi w grupach leczonych kalcytoniną, alendronianem i raloksyfenem. Ponieważ nie ma badań klinicznych bezpośrednio porównujących leki brane pod uwagę w analizie, posłużono się metodą porównania pośredniego przez współną referencję, jaką jest placebo. Jednostką efektywności w modelu decyzyjnym są: Zyskane lata życia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to identify and compare the cost-effectiveness of raloxifene, alendronate and nasal calcitonin in the treatment of psteoporosis in postmenopausal women in Poland. Model for the Polish health-care context was developed, based on the use of clinical data from literature (FIT, MORE, PROOF) and local data of health-care resource utilisation and unit cost. Only the direct medical costs were analysed. The perspective of health-care payers and time horizon of 3 years was considered. The target population were patients mean aged 68, without previous vertebral fractures (group I) and with or without previous vertebral fractures (group II). The outcomes measures were LYG and QALYs gained, calculated on the basis of available evidence for a preventive effect on a hip, vertebral, wrist and ankle fractures and breast cancer risk. The cost-effectiveness threshold was calculated on the basis of 1-year haemodialysis treatment cost (60000 PLN). The one-way sensitivity analysis and threshold analysis were performed. The highest effectiveness in terms of LYG and QALY was achieved with raloxifene treatment compared to alendronate and calcitonin. Calcitonin was the least effective and the most costly strategy. Incremental analysis suggests, that raloxifene compared with alendronate gives additional effects for extra costs below suggested cost-effectiveness threshold: the ICER was 31019 PLN/QALY gained and 35198 PLN/LYG in group I, and 40566 PLN/QALY gained and ...


  68/86

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna programów zdrowotnych: krótka historia i przyszłość.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of healthcare programmes: as brief history and the future.
  Autorzy: Lis Joanna
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (2) s.3-7, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia historię rozwoju metod oceny ekonomicznej i nakreśla kierunki dla przyszłych badań w tej dziedzinie, przede wszystkim problem uwzględnienia w ocenie ekonomicznej elementu jakości życia oraz powiązań analizy efektywności kosztów i analizy wydajności kosztów w ramy ujednoliconej oceny ekonomicznej.

  Streszczenie angielskie: The article provides a brief history of the developmnet of methods for economic evaluation and outlines some directions for future research in this field, including the incorporation of quality of life measurements into economic evaluations and the linking of cost-effectiveness and cost-benefit analysis into a unified framework of economic evaluation.


  69/86

  Tytuł oryginału: Cytokiny i markery obrotu kostnego - badania własne.
  Tytuł angielski: Cytokines and bone turnover markers.
  Autorzy: Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Lis Kinga, Biliński Piotr J.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.39-45, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano stężenie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego (osteokalcyny, frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej, á-crosslaps-CTX) oraz cytokin (IL-1ŕ, IL-8, IL-10) w płynie stawowym pobranym od pacjentów z obluzowaną protezą stawu biodrowego przed powtórną operacją oraz oceniono zależności pomiędzy tytmi parametrami. W celu porównania płyn stawowy pobrano również od chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, zakwalifikowanych do pierwotnego wszczepienia endoprotezy. Metody: Markery obrotu kostnego oznaczano metodami: ELISA, elektrochemiluminescyjną i kolorymetryczną, natomiast interleukiny metodą ELISA w płynie stawowym pobranym podczas zabiegu endoprotezoplastyki. Wyniki: Pacjenci z obluzowaniem cechowali się niższym stężeniem wskaźnika resorpcji niż pozostali chorzy (7771 ń 3322 względem 25986 ń 16059, p 0,001), 23047 ń 32556 pmol/L, p 0,003) oraz ponad dziesięciokrotnie mniejszym stężeniem osteokalcyny, wskaźnika tworzenia kości (p 0,04 i p 0,01). Stężenie IL-8 było podwyższone i podobne u pacjentów z obluzowaniem i z reumatoidalnym zapaleniem stawów natomiast dwukrotnie niższe u pacjentów z oseartrozą. Stężenie przeciwzapalnej IL-10 było znacznie podwyższone jedynie u pacjentów z obluzowaną protezą, ponadto stwierdzono w tej grupie ujemną korelację między stężeniem CTX a IL-10 i dodatnią między IL-10 a okresem czasu, który upłynął od pierwotnej do powtórnej operacji. Wnioski. Wyniki badań wskazują na udział, w procesie aseptycznego obluzowania protezy, nasilonej lokalnej syntezy prozapalnych cytokin, prowadzącej do zaburzenia stanu równowagi w przebudowie kości.

  Streszczenie angielskie: Objective; Bone turnover markers (osteocalcin, bone-ALP, á-crosslaps-CTX) ad cytokines (IL-1ŕ, IL-8 and IL-10) in hip joint fluid were analyzed in patients with aseptic loosening of prosthesis before revision surgery, in patients with rheumoidal arthritis and with idiopathic coxarthrosis for comparison. Methods: Bone turnover markers were determined by electrochemiluminescence, colorimetric or ELISA method and cytokines by ELISA in joint fluid collected at the beginning of the surgery. Results; Patients with loose implants had lower concentration of the resorption marker than cases with rheumatoid arthritis and coxarthrosis (7771 ń 3322 vs 25986 ń 16059 p 0,01 and 23047 ń 32556 pmol/L, p 0,003) and over tenfold lower concentration of osteocalcin, the bone formation marker (p 0,04 i p 0,01). Concentration of IL-8 was elevated and similar in patients with loosening and rheumatoid arthritis while in cases with osteoarthrosis the mean value was twice lower. The anti-inflammatory IL-10 was highly elevated only in cases with prosthesis loosening. Additionally, a negative correlation was observed between CTX and IL-10 was and positive between IL-10 and time to revision surgery. Conclusions: We conclude that increased local production of inflammotory cytokines leading to uncoupling of bone turnover is a part of the loosening process.


  70/86

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 6 Kongresu Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.
  Autorzy: Lisiecka Krystyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.841-842 - 6 Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej Dublin 15-17.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/86

  Tytuł oryginału: Wpływ agonistów i antagonistów receptorów adenozynowych na morfinową preferencję miejsca u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of adenosine receptors ligands on morphine-induced place preference in rats.
  Autorzy: Listos Joanna, Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.185-200, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  72/86

  Tytuł oryginału: Wzajemne powiązanie atopii z nadreaktywnością oskrzeli u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Relationship of atopy and bronchial hyperreactivity in schoolchildren.
  Autorzy: Lis Grzegorz, Cichocka-Jarosz Ewa, Gazurek Dorota, Szczerbiński Tomasz, Głodzik Izabela, Sawiec Piotr, Białoruska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.780-784, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ustalenie częstości atopii oraz nadreaktywności oskrzeli (NO) i ich wzajemnego powiązania, z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania astmy oraz objawów tej choroby zgłaszanych w badaniu kwestionariuszowym u dzieci. Materiał i metody: Badanie ankietowe z zastosowaniem kwestionariusza przewidzianego w programie ISA-AC przeprowadzono wśród 1347 uczniów (9,7 ń 0,7 lat) szkół podstawowych w Krakowie. W następnym etapie wykonano testy skórne z 7 aeroalergenami oraz przeprwoadzono test wysiłkowy dla określenia NO. Przyjęto, że a atopii świadczy - dodatnia reakcja na co najmniej jeden alergen, o NO - obniżenie wzlędnego powysiłkowego szczytowego przepływu wydechowego (delta proc. PEF) o co najmniej 15 proc. lub wystąpienie objawów astmatycznych w trakcie lub tuż po wysiłku. Wyniki: Atopia występowała u 26,2 proc. badanych uczniów, z dwukrotną jej przewagą u chłopców /iloraz szans (IS) = 2,14; 95 proc. przedział ufności (PU) (1,59 - 2,86)/. Zgłaszanie objawów astmatycznych w ostatnim roku oraz faktu rozpoznania astmy występowało znamiennie częściej w grupie dzieci z atopią. Ryzyko występowania objawów astmatycznych było zróżnicowane i zależało od rodzaju uczulającego alergenu i było największe dla Der. f. /IS = 6,11; 95 proc. PU (3,78 - 10,16)/, pośrednie dla alergenów drzew, psa, Der. p., kota, traw, odpowiednio: IS = 5,17; 95 proc. PU (2,27 - 11,76), IS = 4,36; 95 proc. PU (2,35 - 8,13), IS = 4,00; 95 proc. PU (3,12 - 8,1), IS = 3,86; 95 p.c. PU (2,18 - 6,82), ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To determine the prevalence of atopy and bronchial hyper-reactivity (BHR) and their realtionship with wheezing and diagnosed asthma reported in schoolchildren. Material and methods: In Cracow, 1347 schoolchildren (9.7 ń 0.7 yrs of age) were surveyed with ISAAC questionnaire. Skin prick tests with 7 aeorallergens and the exercise challenge test for BHR evaluation were carried out. Atopy was established when a positive skin reaction with at least one allergen occurred. The BHR was confirmed in presence of at least 15 p.c. decrease of the relative post-exercise peak expiratory flow (D p.c. PEF) or wheezing during or immediately after exercise. Results: Atopy was found in 26.2 p.c. of schoolchildren, with a two-fold higher risk in boys /odds ratio (OR) = 2.14; 95 p.c. confidence interval (CI) (1.59 -2.86)/. In the group of atopic children, wheeze in the last year and diagnosis of asthma occurred significantly more often. The risk of wheeze in last year related to the type of sensitizing allergen and was highest for Der. f. /OR =6.1; 95 p.c. CI (3.78 - 10.16)/, medium for allergens of trees, dog's fur, Der. p., cat's fur and grasses /OR = 5,17; 95 p.c. CI (2.27 - 11.76), OR = 4.36; 95 p.c. CI (2.35 - 8.13), OR = 4,00; 95 p.c. CI (3.12 - 8.01), OR = 3.86; 95 p.c. CI (2.18 - 6.82), or = 2.58; 95 p.c. CI (1.50 - 4.45), respectively/. In case of Alternaria allergens no correlation with wheeze was observed /OR = 2.71; 95 p.c. CI (o.88 - 8.31)/. BHR was identified in ...


  73/86

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie pełnego i częściowego agonizmu długodziałających á2-mimetyków.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.77-80, il., bibliogr. 21 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/86

  Tytuł oryginału: Możliwe mechanizmy zaburzeń kardiologicznych po długodziałających lekach á2-mimetycznych.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.81-83, tab., bibliogr. 10 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/86

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Krwioplucie].
  Autorzy: Lis Grzegorz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (3) s.133-135, 176, il., bibliogr. 11 poz. - Oprac. na podst. wydaw. Pediatric primary care / ed. M. Wiliam Schwartz. - 3 rd ed. - St. Louis, 1997 : 280-284
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/86

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie


  77/86

  Tytuł oryginału: Zastosowanie łanćuchowej reakcji polimerazy - PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.
  Tytuł angielski: The application of polymerase chain reaction - PCR to diagnosis of human papillomavirus - HPV infection.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.53-60, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność DNA wirusów HPV stwierdza się w rakach szyjki macicy w około 70-99 proc. przypadków. Celem pracy było opracowanie prostej metody detekcji DNA HPV w celu klinicznego jej zastosowania. DNA uzyskano z wymazów z kanału szyjki macicy od 107 pacjentek. Materiał izolowano metodą kolumienkową. Średnio około 80 ng DNA genomowego (matrycowego) wykorzystywano do przeprowadzenia pojedynczej reakcji PCR. Każdy matrycowy DNA podlegał amplifikacji z udziałem dwóch par primerów w osobnych probówkach reakcyjnych. Pierwsza para primerów pU-1M/pU-2R pozwalała na identyfikację wirusów zaliczanych do grupy wysokiego i średniego ryzyka onkologicznego: HPV16, 18, 31, 33, 39, 52b i 58. Sekwencja tej pary primerów odpowiadała w około 75-95 proc. sekwencji genu E6 (pU-1M) i E7 (pU-2R) tych wirusów. Druga para primerów pU-31B/pU-2R umożliwiła natomiast identyfikację DNA HPV zaliczanych do grupy niskiego ryzyka onkologicznego: HPV6 i 11. Detekcję zamplifikowanych produktów PCR, odpowiednio dla pary pU-1M/pU-2R i pU-31B/pU-2R - 230bp-270bp i 228bp, przeprowadzono w 10 proc. żelach poliakrylamidowych, barwionych metodą srebrową. W przypadku wyniku pozytywnego, określano typ wirusa, przeprowadzając analizę restrykcyjną uzyskanych produktów - PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). Wśród 107 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy, DNA wirusów HPV należących do grupy średniego i wysokiego ryzyka onkologicznego wykrytyo u 75 pacjentek (70,1 proc.). U 32 pacjentek (29,9 proc. nie wykazano obecności DNA wirusowego badanych typów w analizowanym materiale.

  Streszczenie angielskie: It is well known that the human papillomavirus is involved in cancerogenesis. The prevalence of HPV in cervical cancers is estimated to 70-99 p.c. cases. The aim of our work was to prepare the simple method of HPV DNA detected for clinical use. DNA for the research was obtained from cervical smears of 107 histopatologically confirmed cervical carcinoma patients. It was isolated with column procedure. In this study, any PCR reaction was performwed with 80 ng DNA at last. Any template DNA sample was amplified in two separate tubes using two different primers. 75-90 p.c. complementarity of pU-1M/pU-2R primers to gene E6 (pU-1M) and E7 (pU-2R) sequence of HPV enables identification of medium and high oncogenic. HPV types: 16, 18, 31, 33, 39, 52b, 58. Low oncogenic HPV types: 6, 11 are detected using pU-31B/pU-2R primers. Amplified PCR products, with pU-1M/pU-2R and pU-31B/pU-2R primers, 230-270bp respectively, were consequently detected in 10 p.c. polyacrylamide gels and silver stained. Confirmation of HPV/DNA presence resulted in PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) analysis to identify the type of the virus. In 107 cervical carcinoma patients, DNA of medium and high oncogenic HPV was detected in 75 cases (70.1 p.c.). Presence of many mentioned above HPV types were not confirmed in 32 patients (29.9 p.c.). This method is easy to do and very intensive. It allows to receive the result within one day.


  78/86

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapalenie płuc].
  Autorzy: Lis Grzegorz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.47-48, bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  79/86

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  80/86

  Tytuł oryginału: Histological examination of the submandibular gland following experimetnal administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne ślinianki podżuchwowej po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.174-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano śliniankę podżuchwową szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komórkowych, powierzchnię przekroju cewek wydzielniczych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w śliniance podżuchwowej zwiększyła się liczba cewek i zwiększyła się powierzchnia ich przekroju. W komórkach budujących cewki zaobserwowano wiekszą ilość wydzieliny. Natomiast pęcherzyki uległy obkurczeniu. Po 42 dniach podawania Metizolu wygląd, liczba i barwliwość cewek i pęcherzyków upodobniły się do grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The submandibular gland of the white Wistar rats was examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The submandibular gland samples were taken for histological and histochemical examination. Then they were stained with hematoxylin and eosine as well as by masson's, PAS's and Feulgens method. The mean area of section of cell nuclei was measured. The resutls of examination were counted statistically. The following changes were noticed: After 21 days of administration of Metizol in the submandibular gland the mean area of the tubules cells some more secretion was noticed. The follicles shrank. After 42 days of adminsitration of Metizol the appearance, number and stainability of the tubules and follicles were similar to control group.


  81/86

  Tytuł oryginału: Histological examination of the Loeventhal gland after experimental administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne gruczołu Loeventhala po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Koziej Jacek, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.181-186, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano gruczoł Leoventhala szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komó kowych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w gruczole Loeventhala zmniejszyła sie powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komó kowych również uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu niż w grupie 1. Pojawiły się pęcherzyki proliferacyjne, któ e sa wyrazem aktywności mitotycznej.

  Streszczenie angielskie: The Loevenathal gland of the white Wistar rats examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The Loeventhal gland's samples were taken for histological and histochemical examination. Then they there stained with hematoxylin and eosin, Masson's, PAS's, and Feulgen's method. The mean area of section of cell nuclei was measured. Results of examination were counted statistically. The following changes were noticed: after 21 days of administration of Metizol in the Loeventhal gland the mean area of the section ofcells nuclei was decreased; after 42 days of administration of Metizol the mean area of the section of cell nuclei was decreased as well, but to a lesser degree than in group 1. New follicles appeared which can be the expression of cell mitotic activity.


  82/86

  Tytuł oryginału: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i rola poszczególnych białek HPV w rozwoju raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Human papillomavirus and role of HPV proteins in development of cervical cancer.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.11-16, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej stwierdzanych raków u kobiet na świecie. Co roku diagnozowanych jest około 500 tysięcy nowych przypadków zachorowań. W Polsce zajmuje on trzecie miejsce, po raku sutka i płuca pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i stanowi 7,6 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory. Rak szyjki macicy obejmuje około 95 proc. wszystkich nowotworów szyjki macicy. Na podstawie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiologicznych prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiologiczny raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Istotną rolę w morfogenezie raka macicy odgrywają przede wszystkim typu HPV o wysokim potencjale onkogennym: HPV 16, 18, 45, 56. Kancerogeneza w obrębie szyjki macicy jest procesem złożonym i wieloetapowym. Rak szyjki macicy rozwija się głównie w obrębie strefy transformacji, a więc w obszarze, gdzie może odbywać się proces metaplazji płaskonabłonkowej. Polega on na dojrzewaniu i różnicowaniu się tzw. niezróżnicowanych komórek rezerwowych w kierunku komórek nabłonka płaskiego lub gruczołowego. Wirus infekując te niedojrzałe komórki może zaburzać ich proces dojrzewania i różnicowania. Zdolność onkoprotein wirusowych E6 i E7 do interakcji z białkami komórkowymi: p53 i Rb regulującymi podział komórek, stanowi podstawę do uznania, iż infekcja HPV jest w stanie ułatwić powstanie puli nadmiernie proliferujących komórek nabłonkowych. Poznanie funkcji poszczególnych białek wirusa HPV pozwala ponadto na dokładniejsze zrozumienie całego procesu.

  Streszczenie angielskie: The cervical cancer is one of the most frequent cancers to affect women in the world. Yearly, there are about 500 thousand new cases of this cancer diagnosed. Cervical cancer takes a third place, after breast and lung cancer, as regards to frequently, malignant tumour disease in women. It accounts for 7.6 p.c. all of cancers and about 95 p.c. all of tumour cervix. The retrospective and prospective epidemiological studies have been carried out in the medical centres on the world. The HPV infections have been recognised as the main causal agent of the development of invasive cervical cancer and its precursor lesions. The oncogenic types of HPV: HPV16, 18, 45, and 56 play an important role in cervical cancer morphologenesis. The cervical neoplasia within a cervix is a very complex and multistage process. Cervical cancer develops within a transformation zone, so in place, where a squamous cervical metaplasia could take a place. The HPV infects the immature cells and disturb the maturation and differentiation of cervical cells. Two viral oncoproteins, designated as E6 and E7, interact with endogenous cell cycle regulatory proteins, including p53 and Rb. The interaction of virus proteins derive with endogenous cellular proteins causes the deregulation of cell cycle and appears to be crucial event for the development of cervical cancers. The explanation of the function of individual viral proteins allows understanding the development of cervical cancer.


  83/86

  Tytuł oryginału: Usunięcie torbieli nerki.
  Autorzy: Jarzemski Piotr, Listopadzki Sławomir
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.73-74, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  84/86

  Tytuł oryginału: Serologic markers of CMV infection in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Lis-Tonder Joanna, Rajtar Barbara, Modrzewska Roma, Polz-Dacewicz Małgorzata, Ziaja Marta
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.133-139, tab., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the frequency of occurrence of antibodies anti-CMV IgM and anti-CMV IgG in patients with chronic hepatitis C. The study group comprised 60 patients. For the presence of specific anti-CMV IgM and IgG antibodies sera were examined with ELISA method and commercial sets of chemicals Organon Teknika. The presence of HCV-RNA in sera was detected with RT-PCR method according to the Murex procedure. Conclusions: 70 p.c. of examined patients had serologic markers of CMV infection and 5 p.c. of them had both classes of antibodies against CMV. There was not interdependence between the level of HCV-RNA and the titre of antibodies anti-CMV IgG in sera of our group of patients.


  85/86

  Tytuł oryginału: Percentage of B lymphocytes and the presence of CD21 receptor on lymphocytes in patients with infectious mononucleosis.
  Autorzy: Lis-Tonder Joanna, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma, Tomasiewicz Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.147-165, tab., bibliogr. 22 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to assess the percentage of B lymphocytes and the presence of CD21 receptor on lymphocytes in patients with primary symptomatic infectious mononucleosis. The study group comprised 30 person: 10 healthy subjects as a control group and 20 individuals with infectious mononucleosis. Serum concentration of anti-VCA IgM was assessed to confirm the primary infection with EBV. The count of leucocytes and percentage of lymphocytes and atypical lymphocytes was examined as a routine tests. Polyvalent antibodies were used to identify B lymphocytes and monoclonal antibodies were used to detect lymphocytes with CD21. Conclusion: The symptomatic period of infectious monocleosis is charactetrised by 2,32 times bigger number of B lymphocytes and 2,68 times bigger number of lymphocytes with CD 21 receptor.


  86/86

  Tytuł oryginału: Wiedza matek noworodków na temat pielęgnowania i żywienia niemowlęcia i małego dziecka.
  Tytuł angielski: Mothers of newborns and their knowledge on the care and nourishing an infant and a little child.
  Autorzy: Lisiecki Tomasz
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.201-212, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba wykazania poziomu prezentowanej przez matki wiedzy na temat pielęgnowania i żywienia niemowlęcia i małego dziecka. Badania przeprowadzono na grupie 100 celowo dobranych kobiet w wieku od 20 do 45 lat z rejonu Wielkopolski. Średnia wieku kobiet wynosiła 29,5 roku. W celu przeprowadzenia badań ankietowych posłużono się autorskim kwestionariuszem wywiadu, który podzielono na 2 części, przy czym, każda z nich odpowiadała tematycznie interesującym autora zagadnieniom. Kwestionariusz zawierał łącznie 27 pytań otwartych, zamkniętych i półotwartych. Na podstawie zebranego materiału i przeprowadzonych badań określono zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, wiekiem matki, wykształceniem, liczbą posiadanych dzieci oraz uczestnictwem w zajęciach w szkole rodzenia a prezentowanym poziomem wiedzy o ciąży, pielęgnacji dziecka i sposobie żywienia. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej zebranego materiału badawczego, potwierdzono ścisłego związku pomiędzy miejscem zamieszkania i wykształceniem kobiet a wykorzystaniem źródeł wiedzy o ciąży i pielęgnacji dziecka. Wykazano również związek między wiekiem matki, wykształceniem do jej stosunkiem do wyboru sposobu żywienia niemowlęcia. Zdecydowana większość matek decydowała się na karmienie naturalne. Decyzję o sposobie żywienia dziecka matki w większości podejmowały w wyniku własnego przekonania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an attempt to present the level of the knowledge that mothers have about the care and the nourishment of the newborns and little children. A group of 100 women aged 20-45 from Wielkopolska district was examined. The average age of women was 29.5. In order to conduct the investigation a questionnaire prepared by the author was used. It was divided into two parts according to the main problems. The questionnaire was composed of 27 open, closed and half-closed questions. On the base of collected study the correlations between the place of living, the mother's age, education, the number of offspring, participation in the child bearing classes and the knowledge about pregnancy, the care and the kind of nourishment have been shown. As a result of the conducted study and the statistical analysis of collected data a strict relationship between the place of living, women's education and the application of the knowledge about pregnancy and child's care has been confirmed. Additionally, a correlation between the mother's age, education and her choice of the kind of nourishment was shown. Most of the mothers made their decisions about breast feeding as a result of their own beliefs.

  stosując format: