Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIRO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zaawansowany rak szyjki macicy współistniejący z ciążą u 19-letniej pierwiastki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: An advanced cervical carcinoma coexisting with pregnancy in 19-years old primipara - a case report and review of current literature.
Autorzy: Liro Marcin, Olszewski Jarosław, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Łukaszuk Krzysztof
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.325-330, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia zaawansowanego raka szyjki macicy z ciążą u 19-letniej pierwiastki, u której nowotwór zostały wykryty w 22 tygodniu jej trwania. Pacjentka postanowiła odroczyć postępowanie lecznicze do czasu uzyskania przez płód zdolności do życia pozamacicznego, pomimo poinformowania jej o zagrożeniach wynikających z podjętej decyzji. Ciężarną rozwiązano w 33 tygodniu ciąży drogą klasycznego cięcia cesarskiego, przeprowadzając zabieg III klasy wg. klasyfikacji Pivera, poszerzając go o maksymalną cytoredukcję mas nowotworowych z wytworzeniem sztucznego odbytu. Następnie chorą poddano adiuwantowej chemioterapii oraz uzupełniającej radioterapii. Pomimo agresywnego i intensywnego, wielodyscyplinarnego leczenia, w 6 miesięcy po pierwotnym zabiegu operacyjnym u pacjentki nastąpiła wznowa choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In our case report we described an fatal outcome of very young, nineteen years old primipara with advanced, agrsssive squamous cervical cancer associated with 22 weeks gestation. Despite of our intensions to abort the pregnancy and started immidiate therapy, whe decided to delay treatment to allow fetal maturity. After 12 weeks interval, she was radmitted to the hospital with symptoms of intestinal occlusions caused by fast progression of disease. In 33 week of gestation we performed classical caesarean section with Piveres type III radical hysterectomy. She was delivered of viable female infant weighing 1800 g. Simultaneously, we extended operation of possible cytoreductive surgery. After that, patient received two courses of adiuvant chamiotherapy (MIC - scheme) and supplemental external beam radiation. Unfortunately, despite of multidisciplinary, agressive treatemnt, she experienced recurrence in pelvic side walls within 6 months of surgery. At last follow-up, she was reciving salvage therapy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nietypowa lokalizacja przerzutów raka płaskonabłonkowego szyjki macicy do powłok brzusznych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Isolated metastates of cervical cancer to the abdominal wall - a case report.
  Autorzy: Liro Marcin, Kobierski Juliusz, Brzóska Beata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.704-708, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotne występowanie przerzutów raka płaskonabłonkowego szyjki macicy do powłok skórnych jest niezmiernie rzadkie. W piśmiennictwie światowym spotkać się można jedynie z kilkunastoma w pełni udokumentowanymi przypadkami przerzutów raka tej lokalizacji (4, 7). Opisano przypadek występowania przerzutów nowotworowych do powłok jamy brzusznej u pacjentki leczonej uprzednio operacyjnie z powodu raka płaskonabłonkowego szyjki macicy, którą następnie poddano adiuwantowej radioterapii. Po półrocznym okresie bezobjawowym, stwierdzono wznowę procesu nowotworowego pod postacią izolowanych, przerzutowych guzów nowowtworowych w powłokach jamy brzusznej. Dokonano radykalnego wycięcia przerzutowych guzów, a następnie chorą poddano następowej wielolekowej chemioterapii dożylnej. Po okresie 3 m-cy od momentu zakończenia leczenia, u pacjentki nie stwierdza się progresji choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: We described an anusual case of skin metastases of the uterine cervix in 63 year old woman. Previously, she was found having a Stage IIa squamosus carcinoma of the cervix. She underwent bilateral salphingo-oophorectomy, total abdominal histerectomy and pelvic node dissection. Then the patient was treated by external an dintracavitary radiation. Within the next six months she was readmitted to the hospital because of abdominal pain an urinary stress incontinence after irradiation. The examination revealed three firm, freely-movable, solid subcutaneous nodules on the abdominal wall, umbilical site and urinary fistula. No other significant phisical phenomena were noted. Radical excison of all the lessions was conducted and followed by four courses of adjuvant chemiotherapy. Histopathological examination of the exised nodules revealed nests of squamosus cell carccinoma, which were histologicallyy identical to the previous carcinoma of the cervix. After successful treatment, the patient was continued for three months now, without any clinical evidence of recrudescence, and with good results from the urinary fistula treatment. Moreover, in these case-report we presented a reviev of current literature about new techniques and treatment methods of the cervical carcinomas.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nowe techniki zespoleń jelitowych za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych typu Valtrac-Bar w przebiegu leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: New techniques with biofragmentable Valtrac-Bar rings for intestinal anastomosis in managment of advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Liro Marcin, Dudziak Mirosław, Dębniak Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1034-1037, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 26 chorych na zaawansowanego raka jajnika z powodu niedrożności dokonano częściowej resekcji jelit z następowym zespoleniem za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych. U 25 chorych uzyskano zadowalający efekt umożliwiający prowadzenie następowego leczenia cytostatykami.

  Streszczenie angielskie: Aim: In the study we tired to demonstate usefulness of the biofragmentable Valtrac-Bar rings in treatment of intestinal obstruction caused by advanced ovarian carcinoma. Materials and methods: Intestinal anastomosis with biofragmentable Valtrac-Bar rings were performed in 26 patietns with advanced ovarian cancer with symptoms of intestinal obstruction. In nine patients manifestation of acute or subacute intestinal obstruction symptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical opeation. in the other 17 women we observed recidive of the disease causing osymptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical operation. In the other 17 women we observed recidive of the disease causing obstruction mainly in the lower part of the digestive tract. Eight sigmoid, six sigmo-rectal and three ileo-ileal Valtrac-Bar rings anastomosis were done after secondary cytoreductive surgery. Results: In 25 treated women we achieved improvement of their general condition, so we were able to continue treatment by chemio- or radiotherapy. Only in one treated patient further relaparotomy with colostomy was needed due to of anastomosis leak. Conclusions: We conclude that biofragmentable Valtrac-Bar rings are very useful, safe and effective tools enabling fast intestinal anastomosis even in patients with inapprioprate healing, for instance treated prevously by chemio- et radiotherapy.

  stosując format: