Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LINKE
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przeciwciała anty-TNF-ŕ w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: Anti-tumor necrosis factor alfa antibody in therapy of Leśniowski-Crohn's disease.
Autorzy: Pazurek Marek, Linke Krzysztof, Małecka-Panas Ewa
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.215-220, bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest jedną z nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o przewlekłym charakterze. Do chwili obecnej nie opracowano skutecznego sposobu jej leczenia. Czynnik martwicy guzów alfa (TNF-ŕ) jest jedną z cytokin odpowiedzialną za powstawnaie procesu zapalnego w tej chorobie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych poglądów dotyczących zastosowania przeciwciał przeciwko czynnikowi martwicy guzów (anty-TNF-ŕ) w leczeniu powyższej jednostki chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Leśniowski-Crohn's disease is one of the chronic inflammatory bowel diseases. Its effective therapy has not been known up to now. Tumor necrosis factor alfa is one of the cytokines, which is responsible for creating inflammation in this disease. The aim of this paper is to present temporary views on therapy with anti-tumor necrosis factor alfa antibody in above mentioned disease entity.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Aktualne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku.
  Autorzy: Linke Krzysztof
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.44, 46, 48, 50, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: