Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIMON
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Znaczenie aberracji chromosomowych w guzach nowotworowych tkanek miękkich.
Tytuł angielski: On the significance of chromosome aberrations in human soft-tissue tumors.
Autorzy: Limon Janusz
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.110-116, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Wyniki badań cytogenetycznych ujawniły istnienie wysoce swoistych aberracji chromosomowych w niektórych łagodnych i złośliwych guzach nowotworowych tkanek miękkich człowieka. W niniejszej pracy dokonano przeglądu swoistych i wtórnych aberracji chromosomowych, wykrytych w komórkach tłuszczaka, mięśniaka gładkokomórkowego macicy, mięsaka Ewinga, mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego, tłuszczakomięsaka, maziówczaka złośliwego i mięsaka jasnokomórkowego. Każdy z tych nowotworów charakteryzuje się inną aberracją pierwotną, co ma duże znaczenie w diagnostyce różnicowej tych guzów. Badania molekularne genomu komórek nowtoworowych ujawniły, że w wynikiu translokacji chromosomowych w mięsakach powstają geny fuzyjne, których produkty białkowe mają zdolność regulowania procesu transkrypcji DNA. Próby określenia związku pomiędzy występowaniem określonej aberracji chromosomowej, czy też rodzaju genu fuzyjnego w guzie, a rokowaniem klinicznym są jeszcze w stadium wstępnych analiz.

  Streszczenie angielskie: Cytogenetic studies of soft tissue sarcomas have revealed that several benign and malignant soft tissue sarcomas have displayed highly specific chromosome aberrations. The primary aberrations are unique for the particular tumor type and consequently aid in differential diagnosis of these tumors. Such specific reciprocal translocations are present in Ewing sarcoma, synovial sarcoma, myxoid and round cell liposarcoma, alveolar rhabdomyosarcoma and in clear cell sarcoma of tendons and aponeuroses. Molecular studies of indicate that some sarcoma-specific translocations result in the gene fusion which can be detected in the tumor tissue even in the paraffin embedded. The correlation between of chromosome changes in the tumor cells with survival or risk of recurrence have to be studied more detail and throughly evaluated.


  2/3

  Tytuł oryginału: Najczęściej występujące zaburzenia somatyczne u chorych z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Teh most common somatic anomalies in Turner's syndrome.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.442-447, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie ogólnych zaburzeń somatycznych występujących w zespole Turnera. Badaniem objęto 62 osoby płci żeńskiej w wieku 5-10 lat u których zdiagnozowano klinicznie i cytogenetycznie zespół Turnera. Chore podzielono na 3 grupy w zależności od kariotypu: 45, X, aberracje strukturalne chromosomu X oraz kariotyp mozaikowy. Stwierdzono, że najczęściej spotykanymi zaburzeniami był niski wzrost i zaburzenia miesiączkowania oraz zaburzenia w obrębie skóry, układu kostnego i głowy z niską tylną linią włosów oraz hipotonią twarzy. Wczesne rozpoznanie zaburzeń somatycznych charakterystycznych dla zespołu Turnera przez lekarzy pierwszego kontaktu, w tym również lekarzy stomatologów, może przyspieszyć wdrożenie leczenia wielospecjalistycznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the somatic anomalies occurring in Turner's syndrome. The study covered 62 females aged 5-50 with clinical and cytogenetically diagnosed Turner's syndrome. They were divided into three groups according to cariotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. The most common disorders were short stature, irregular menstruation, anomalies of the skin and head (low hair line, facial hypotonia) and skeletal anomalies. Somatic abnormalities observed by physicians delivering primary care, including dentists, may lead to earlier diagnosis of Turner's syndrome and earlier specialist treatment.


  3/3

  Tytuł oryginału: Frekwencja i intensywność próchnicy u osób z zespołem Turnera, z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Caries frequency and prevalence in Turner syndrome with varius aberration of chromosome X.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.172-176, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was morphological construction and number of permanent teeth in Turner syndrom. 62 women at age of 5 to 50 with clinically and cytogenetically diagnosed Turner syndrom constituted the material of this research. They were divided into three groups according to karyotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. 62 women in the same aged were control group. On the basis of the research in according to aged indicated the same number of the permanent teeth in Turner syndrom and control group. Caries frequency and prevalence in deciduous and permanent teeth was lower in Turner's Syndrome than in control group.

  stosując format: