Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIEBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Microcirculation in the diabetic foot as measured by a multichannel laser Doppler instrument.
Autorzy: Karnafel Waldemar, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Liebert Adam, Jasik Mariusz, Zbieć Anna
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT137-MT144, il., tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to investigate microvascular perfusion in insulin-dependent diabetic patients at various locations on the foot, and to determine which part of the foot is most sensitive to microangiopathic changes. All the parameters of postocclusive reactive hyperemia calculated from multichannel laser Doppler recordings were also evaluated to find the most valuable measure for diabetes examination. Material/Methods: Our study involved 65 subjects divided into four subgroups: male and female controls, and male and female IDDM patients without overt complications. The measurements were performed with a multichannel laser Doppler perfusion monitor using surface probes located in the distal parts of the lower limbs. The occlusion test was performed using a cuff located on the limb above the knee. Multivariate discriminatory analysis was used to evaluate the data. Results: The most valuable data were obtained by recordings from the laser-Doppler probes located on the hallex and the base of the little toe. The maximum hyperemic response for both sex subgroups was significantly lower in the diabetic patients. The time to peak flow was higher in male diabetics. The half-time for hyperemia was significantly longer in the male diabetic patients. Cocnlusions: The females showed smaller changes in foot perfusion than the males, probably due to protection by estrogens. The best locations for perfusion measurement are the most distal, especially the hallex and the base of the little toe. The most valuable parameters of postocclusive hyperemia were maximum response, time to peak flow, and half-time of hyperemia.


  2/6

  Tytuł oryginału: Optical methods for tissue perfusion and oxygenation measurements.
  Autorzy: Maniewski Roman, Liebert Adam
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.99-112, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Optical methods from the infrared range, especially Laser-Doppler flowmetry and near infrared spectroscopy offer a new non-invasive, real-time technique for monitoring of blood perfusion and oxygenation in living tissue. In spite of some instrumental problems e.g. relative calibration, unknown sampling measurement depth, these methods are already used in clincial studies. In the paper the methods principle, technical development and selected clinical applications have been described.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wczesne zaburzenia mikrokrążenia u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oceniane metodą laserowo-dopplerowską.
  Tytuł angielski: Laser Doppler evaluation of early development of microcirculation abnormalities in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar, Liebert Adam, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Zbieć Anna, Kacprzak Michał
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.110-114, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była szczegółowa ocena występowania wczesnych zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp u osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1. Wcześniejsze nasze obserwacje wykazały, że zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej pozwala na monitorowanie zmian mikrokrążenia powodowanych przez świeżo wykrytą cukrzycę. Badaniem objęto 50 pacjentów: 26 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oraz 24 zdrowe osoby bez cukrzycy w wywiadzie rodzinnym (kontrola). Przeanalizowano 7 parametrów opisujących reakcję przekrwienną po okluzji. Do badań zastosowano urządzenie laserowo-dopplerowskie firmy Oxford Optronix (W. Brytania) umożliwiające jednoczesne pomiary ukrwienia tkanki przy użyciu zestawu 12 sond powierzchniowych. U chorych z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 w porównaniu do grupy kontrolnej stwierdzono w najbardziej dystalnej części kończyny pacjenta istotne statystycznie (p 0,05) zmniejszenie wartości zera biologicznego odniesionego do przepływu spoczynkowego BZ/RF (wartość sygnału podczas okluzji). Parametr ten wydaje się być najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem umożlwiającym monitorowanie wczesnych zmian mikrokrążenia powodowanych przez cukrzycę. U osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej umożliwia wykrycie zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp.


  4/6

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe.
  Tytuł angielski: Supratentorial brain metastases.
  Autorzy: Liebert Włodzimierz, Jankowski Roman, Czyżewski Piotr, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty do mózgu są częstym powikłaniem u chorych z chorobą nowotworową. Informacje o wynikach leczenia operacyjnego są nieliczne. Dlatego celem doniesienia była ocena wyników leczenia operacyjnego i charakterystyki klinicznej przerzutów do mózgu. Analizą objęto grupę 311 chorych operowanych z powodu nadnamiotowych przerzutów do mózgu w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1985-2001. Stwierdzono wzrost częstości tych guzów w ostatnich latach. Od 1985 do 1994 roku operowano 104 chorych (74 M, średnia wieku 50,6 i 30 K, średnia wieku 48,2), natomiast w latach 1995-2001 207 chorych (130 M, średnia wieku 56,8 i 77 K, średnia wieku 55,3). Najczęściej pierwszym objawem przerzutu do mózgu były bóle głowy u 204/311 (66,5 proc.) i niedowład połowiczy u 174/311 (60 proc.) chorych. Typ przedwczesny przerzutu stwierdzono w 39,5 proc., różnoczasowy w 35,7 proc. i współczasowy w 24,8 proc. przypadków. W 270 (86,8 proc.) przypadkach stwierdzono guz pojedynczy, a u 41 chorych ogniska mnogie. Najczęściej guz był umiejscowiony w płacie ciemieniowym w 155 (49,8 proc.) i czołowym w 101 (32,5 proc.) przypadkach. Tylko w jednym przypadku stwierdzono przerzut do przysadki mózgowej. W 52 proc. przypadków przerzut do mózgu wystąpił w przebiegu raka płuca. U 262 (84,3 proc.) chorych guz usunięto całkowicie, u 41 (31,2 proc.) częściowo, u 5 chorych wykonano tylko biopsje a u 3 chorych założono zastawkę komorowo-przedsionkową. Śmiertelność okołooperacyjna była niska 5,7 proc. W doniesieniu również omówiono na podstawie piśmiennictwa rokowanie w przerzutach do mózgu.


  5/6

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej.
  Tytuł angielski: Failures and complications connected with endovascular treatment of the brain aneurysms.
  Autorzy: Smól Sławomir, Majewski Tomasz, Liebert Włodzimierz, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.91-94, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwe niepowodzenia i powikłania występujące po leczeniu tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej. Przedstawiony materiał obejmuje pacjentów leczonych tą metodą w ośrodku poznańskim, jak i chorych hospitalizowanych w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu po leczeniu endowaskularnym w innych ośrodkach neurochirurgicznych.


  6/6

  Tytuł oryginału: Dr med. Jerzy Rostek - pierwszy ordynator Oddziału Diagnostycznego Katedry i Kliniki Neurochirurgii w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Dr med. Jerzy Rostek - the first head of Diagnostic Ward of Department and Clinic of Neurosurgery in Poznań.
  Autorzy: Liebert Włodzimierz, Wieloch Michał
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.115-118, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Rostek
 • Jerzy 1925-1977

  Streszczenie polskie: 50 rocznica powstania Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest okazją do przypomnienia działalności zawodowej i naukowej dr. med. Jerzego Rostka. Dr Rostek był jednym z pionierów, który rozpoczął specjalizację w neurochirurgii w 1952 roku. W 1958 r. odbył staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka pod kierunkiem prof. K. J. Zlcha i w Klinice Neurochirurgii w Kolonii pod kierunkiem prof. W. T”nnisa. Od 1961 do 1977 roku pełnił funkcję ordynatora oddziału diagnostycznego i przez 15 lat był zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii AM w Poznaniu.

  stosując format: