Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LICHOTA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez uszczelniacze stosowane do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: An evaluation of the radiopacity of root canal sealers.
Autorzy: Lichota Damian, Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez 15 uszczelniaczy, stosowanych do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Po przygotowaniu próbek i ich naświetleniu uzyskiwano cyfrowy obraz w systemie Digora. Następnie odczytywano wartości pochłania promieniowania rentgenowskiego z użyciem funkcji densytometrii. Najwyższe wartości kontrastowości stwierdzono dla materiałów Dorifill, Ketac Endo oraz Endion, zaś dla materiału Sealapex wartość ta była jedynie zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: The aim of this in vitro study was to evaluate the radiopacity of 15 root canal sealers. After preparing specimens of the sealers, radiographs were taken with the digital system Digora. Radiopacity was measured from the digital images using densitometry function. The highest radiopacity was observed for Dorifill Ketac Endo and Endion, whereas for Sealapex it was only satisfactory.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności preparatu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanałów korzeniowych. Badania w elektronowym mikrosokopie skaningowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of root canals. SEM studies.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.24-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności preparatu File-Eze zastosowanego naprzemiennie z 1 proc. roztworem podchlorynu sodu podczas ultradźwiękowego opracowywania kanałów korzeniowych. Badania przeprowadzono na 12 usuniętych jednokanałowych zębach ludzkich (grupa I: ultradźwięki i 1 proc. roztwór podchlorynu sodu; grupa II: ultradźwięki, 1 proc. roztwór podchlorynu sodu i File-Eze). Obserwacje przeprowadzone w elektronowym mikroskopie skaningowym wykazały, iż zastosowanie prepartu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanału korzeniowego zapewnia skuteczniejsze oczyszczenie jego światła. Trudne do osiągnięcia pozostaje nadal całkowite usunięcie zanieczyszczeń z odcinka przyszczytowego kanału.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the usefulness of the preparation File-Eze used alternately with a 1 proc solution of sodium hypochlorite during ultrasonic instrumentation of root canals. The study was carried out on 12 extracted human teth with one canal (group I: ultrasonics and 1 p.c. sodium hypochlorite; group II : ultrasonics, 1 p.c. sodium hypochlorite and File-Eze). Observation carried out in the scanning electron microscope showed that the use of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of the root canal ensures a more effective cleaning of the lumen. It still remains difficult to attain total removal of debris from the apical part of the canal.


  3/3

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena endometru Raypex 4. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: A clinical evaluation of the Raypex 4 apex locator. A preliminary report.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.35-38, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dokładności lokalizacji otworu wierzchołkowego korzenia zęba za pomocą endometru Raypex 4 w porównaniu ze zdjęciem rentgenowskim i badaniem z użyciem radiografu Digora. Prawidłowe wskazanie uzyskano w przypadku 60 kanałów (83,3 proc.) (koniec narzędzia znajdował się 0-2 mm przed wierzchołkiem radiologicznym korzenia zęba); w 12 przypadkach (16,7 proc.) stwierdzono pomiary za długie.

  stosując format: