Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWY
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika u ciężarnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy during pregnancy - case report.
Autorzy: Szyłło Krzysztof, Krekora Michał, Lewy Jarosław, Oleszczuk Jarosław J., Wilczyński Jan, Malinowski Andrzej
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.386-389, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wykonania zabiegu wyłuszczenia torbieli jajnika u ciężarnej w 11 tygodniu ciąży. Opisano postępowanie diagostyczne, leczenie zachowawcze zabieg operacyjny oraz przebieg ciąży, porodu i połogu.

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a pregnant patient in whom a laparoscopic cystectomy was performed at 11 weeks' gestation. Included in the report is the diagnostic work-up, pharmacotherapy, review of laparoscopic technique employed as well as the course of pregnacy, labor and delivery and postpartum.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kleju skórnego w zaopatrywaniu ran po zabiegach laparoskopowych.
  Tytuł angielski: Application of skin glue in wound repair after laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Włodarczyk Bogumił, Krekora Michał, Lewy Jarosław, Oszukowski Przemysław, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.567-570, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności miejscowego kleju do skóry - Dermabond w zaopatrywaniu ran po zabiegach laparoskopowych. Oceniano miejscowe reakcje tkankowe, sposób gojenia, efekt kosmetyczny. Autorzy sugerują wysoką przydatność preparatu Dermabond w przytrzymywaniu zbliżonych brzegów ran oraz prawidłowym gojeniu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulenss of skin glue - Dermabond in wound repair after laparoscopy intervention. It is a new adhesive with the physical properties that differ from other cyanoacrylate adhesives and give a significantly greater tensile strength. It was proved to have similar cosmetic results in the repair of lacerations and incisions when compared with those closed with monofilament sutures. Octylcyanoacrylate tissue adhesive has been approved for clinical use by the Health Protection Branch of Health Canada and has been approved for clincial trials by the U.S. Food and Drug Administration. The study was conducted on thirty women with use of skin glue in wound closure after laparoscopy. Thirty-five patietns served as controls whose skin was closed with a monofilament suture by standard sterile techniques. We estimated local tissue reaction, way of lealing and cosmetic results. There was no difference in healing found in this study between the two examined groups. The only significant correlation outcome measures was in a very good cosmetic effect in the group where skin glue (p = 0.0231) was applied. The authors suggesthigh usefulness of Dermabond glue in good wound closure and correct healing.


  4/6

  Tytuł oryginału: Nowotwory a angiogeneza.
  Tytuł angielski: Neoplasms and angiogenesis.
  Autorzy: Lewy-Trenda Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.225-228, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiogeneza, czyli proces powstawania naczyń może występować zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i w patologicznych, np.: gojeniu ran, nowotworach, chorobie niedokrwiennej serca lub naczyń, przewlekłych zapaleniach. Angiogeneza nowotworowa odgrywa bardzo istotną rolę zarówno w ich rozwoju, jak i w powstawaniu przerzutów. Proces ten jest zainicjowany przez niedotlenienie komórek nowotworowych, mutacje genów supresorowych i onkogenów. Komórki nowotworowe aktywują swoiste czynniki angiogenne przede wszystkim naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF), które stymulują migrację i podziały komórek śródbłonka. Poznanie czynników proangiogennych i antyangiogennych pozwoli prawdopodobnie ingerować w proces angiogenezy w celu jej zahamowania (w nowotworach) albo pobudzenia w leczeniu np. choroby niedokrwiennej serca. W artykule przedstwaiono niektóre aspekty aktualnej wiedzy na temat angiogenezy i jej regulacji.


  5/6

  Tytuł oryginału: Estrogen and progesterone receptors in neoplastic and non-neoplastic thyroid lesions.
  Autorzy: Lewy-Trenda Iwona
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.67-72, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis of thyroid cancer is complex. Iodium deficiency, genetic factors, sex, older age, irradiation in childhood, thyroid growth stimulating antibodies and epithelial growth factor possibly affect its development. Recent reports, also epidemiological, have shown that differentiated thyroid cancer (papillary, follicular, oxyphillic) is dependent on sex hormones, especially estrogens. This has prompted research into the presence of estrogens and progesterone, as well as androgen receptors (ER, PR and AR) in normal and neoplastic thyreocytes and estradiol content in thyroid tissue. The results of these investigations imply that thyroid cancer are estrogen-dependent. There is, however, no agreement in reports about correlation between tumor malignancy and ER, PR and AR expression. In this study 72 thyroid glands have been examined using immunohistochemical assays with ERs and PRs antibodies. Positive staining was demonstrated mainly in differentiated thyroid cancer nuclei (17 ERs positive and 2 PRs positive). There was no expression of antibodies in non-neoplastic cells or in adjacent tissues. The nuclei of 3 oxyphillic and 4 follicular adenomas were also ERs positive. On the other hand nuclei of 5 fokkicular adenomas were PRs positive. These results are in agreement with most available data. It seems, however, that the material so far examined by the investigators is too small. Furthermore, because of using various methods the results cannot be compared. Further studies are necessary to reveal if there is any true influence of sex hormones on the development of thyroid lesions and if the detection of sex hormone receptors may help in choosing adequate therapy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in human thyroid tumors.
  Autorzy: Lewy-Trenda Iwona, Wierzchniewska-Ławska Agnieszka
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.129-132, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is one of the factors related to angiogenesis of tumors and physiological and pathological proliferative processes. Location of VEGF in human thyroid tissue with various thyroid disorders was studied in order to explore its possible involvement in proliferative processes. Immunohistochemical examination was performed on 69 formalin-fixed, paraffin-embedded thyroid tissue specimens using the labelled streptoavidin biotin peroxidase complex detection system. VEGF was not identified in normal thyroid follicular cells. Some but not all tumor thyreocytes expressed VEGF in cytoplasm. VEGF positive expression was found in 6/15 patients with papillary carcinoma, 4/9 with follicular carcinoma, 14/28 with follicular adenoma and 2/17 with adenomatous goiter. In benign follicular adenoma and adenomatous goiter the weak expression of VEGF was found in small areas of the tumor tissues, whereas in malignant tumors it was found strongly in many cells. VEGF probably functions as a hypoxia-inducible angiogenic factor, and the expression of VEGF is stronger in malignant tumors, which need more oxygen supply to proliferate. An intensive VEGF production by differentiated thyroid carcinomas could be a promising marker of tumor aggressiveness and may also be useful as a predictor of metastatic potential and extension of tumor mass.

  stosując format: