Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWIN-KOWALIK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej - perspektywy ich wykorzystania w medycynie.
Tytuł angielski: Extracellular matrix metalloproteinases - perspectives of their use in medicine.
Autorzy: Kotulska-Wolwender Katarzyna, Larysz-Brysz Magdalena, Fus Zbigniew, Korczyńska Izabela, Górka Dariusz, Lewin-Kowalik Joanna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.463-471, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia przemiany macierzy pozakomorkowej leżą u podstaw wielu schorzeń człowieka. Szczególną role w utrzymaniu wlaściwych proporcji między degradacją i odnową substancji podstawowej tkanek przypisuje sie metaloproteinazom (MMP). Jest to grupa enzymów zdolnych do trawienia niemal wszystkich składników macierzy pozakomorkowej. Zmiany w aktywności metaloproteinaz zaobserwowano w różnych chorobach zapalnych, degeneracyjnych oraz w procesie nowotworzenia. Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnych poglądów na udział tej grupy enzymów w fizjologii i patologii człowieka oraz potencjalnych możliwości wykorzystania metaloproteinaz w medycynie.

  Streszczenie angielskie: Extracellular matrix turnover disturbnces are implicated in many human diseases. matrix Metalloproteinases (MMP) are belived to play a pivotal role in maintaining the intricate balance between extracellular matrix synthesis and degradiation. These enzymes are active in the cleavage of many matrix proteins. There is evidence that matrix metalloproteinases activity changes in many pathological conditions, including inflammatory and degenerative disorders as well as tumour progression and metastases. This review focuses on the recent view on physiological and pathological function of MMPs. Authors aimed also to show the putative role of matrix metalloproteinases as a diagnostic tool in future medicine.


  2/8

  Tytuł oryginału: Współczesne strategie badawcze w naprawie nerwów obwodowych.
  Tytuł angielski: Modern strategies in peripheral nerves repair.
  Autorzy: Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) supl.: Neuroplastyczność i neurorehabilitacja: szkoła wiosenna s.61-71, bibliogr. 51 poz., sum. - Szkoła wiosenna pt. Neuroplastyczność i neurorehabilitacja Warszawa 22.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze kierunki badań nad regeneracją nerwów obwodowych. Stosowane współcześnie techniki operacyjne u ludzi wymagają pobierania mostków nerwowych co powoduje dodatkowe okaleczenie chorego. Odległe wyniki powrotu funkcji ruchowych i czuciowych nie są zadawalające. Dlatego też poszukuje się sposobów pozwalających na zastosowanie materiałów pozwalających zastąpić mostki nerwowe oraz takich, które są w stanie poprawić reinerwację tkanek docelowych. W badaniach nad regeneracją nerwów obwodowych często używa się różnego rodzaju komór łączących proksymalną i dystalną część przeciętnego pnia nerwowego. Służą one także jako zbiorniki komórek bądź substancji stymulujących procesy odrostu. Postęp w biologii molekularnej i inżynierii materiałowej będzie prawdopodobnie kluczowy dla interwencji terapeutycznych w regeneracji nerwów obwodowych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents man research trends focused on peripheral nerves regeneration. Modern surgery techniques in humans require dissection of the nerve bridges, leading to extra mutilitation of a patient. The recovery of motor and sensory functions is also unsatisfactory. Therefore scientists are looking for new materials and techniques capable of replacing injured nerve trunks as well of improving the reinnervation of target tissues. In this kind of experiments chambers joining proximal and distal stumps of transected peripheral nerve are very useful. Such chambers may also contain growth-promoting factors or glial cells supporting the regrowth. Progress in molecular biology and biomaterials engineering will be probably the most critical step to therapeutic intervention in nerve regeneration.


  3/8

  Tytuł oryginału: Życie i działalność doktora Mikołaja Witczaka [1857-1918].
  Tytuł angielski: Doctor Mikolaj Witczak's life and activities [1857-1918].
  Autorzy: Marcol Wiesław, Lewin-Kowalik Joanna, Granek Arkadiusz, Sułkowski Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.271-272, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Witczak
 • Mikołaj 1857-1918

  Streszczenie polskie: Praca ta przybliża sylwetkę doktora Mikołaja Witczaka (1857-1918). Opisuje również historię uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju, jednego z najznamienitszych kurortów europejskich końca XIX wieku.


  4/8

  Tytuł oryginału: Skrypt do ćwiczeń z fizjologii człowieka
  Autorzy: Dąbek Józefa, Gołka Beata, Górka Dariusz, Larysz-Brysz Magdalena, Olakowska Edyta, Pietrucha-Dutczak Marita, Święch-Sabuda Ewa, Wolwender Katarzyna, Woszczycka-Korczyńska Izabella
  Opracowanie edytorskie: Lewin-Kowalik Joanna (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 137 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,910

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Regeneracja nerwów kulszowych dorosłych szczurów wywołana ekstraktami z odcinków dystalnych nerwów obwodowych : praca doktorska
  Autorzy: Marcol Wiesław, Lewin-Kowalik Joanna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [4], 84 k. : il., tab., bibliogr. 265 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/8

  Tytuł oryginału: Pre-degenerated peripheral nerve extracts applied to the proximal stump of transected sciatic nerve enhance both regeneration and autotomic behavior in rats.
  Autorzy: Lewin-Kowalik Joanna, Marcol Wiesław, Larysz-Brysz Magdalena, Wolwender Katarzyna, Pietrucha-Dutczak Marita, Górka Dariusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR414-BR420, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Peripheral nerve regeneration after traumatic injury and standard repair with a nerve autograft is often incomplete and results in neuropathic pain. Peripheral nerve extracts applied to the proximal nerve stump by means of autologous, dead-ended connective tissue chambaers (deCTC) are known to accelerate the rate of acon regeneration. This study tested if such extracts would influence autotomy, which is a behavioral measure of neuropathic pain in animal models. Material/Methods: The study was performed on Wistar rats. DeCTCs, filled with postmicrosomal fraction obtained from 7-day-predegenerated nerves (7D group) or fibrin (F group), were implanted into transected sciatic nerve. In the control group (C), sciatic nerve was transected and its distal part was removed. The self-mutilation behavior in rats was assessed daily for seven weeks after sciatic nerve transcetion. The onset as well as intensity of autotomy was measured. The progress of regeneration was assessed under light microscopy and histochemistry. Results: The earliest onset and gratest severity of autotomy were found in teh 7D group. Regeneration progress was also highest in this group. In the F group, we found weaker regeneration and less autotomy. The control group showed no regeneration, but more autotomy than the F group. Conslusion: Intensifeid autotomy may be teh price paid for enhanced peripheral nerve regeneration after application of growth-promoting substances.


  7/8

  Tytuł oryginału: Patogeneza i klinika czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and clinical symptoms of functional dysregulation of ovarian steroidogenesis in adolescent girls.
  Autorzy: Zachurzok-Buczyńska Agnieszka, Małecka-Tendera Ewa, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.55-65, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące czynnościowych zaburzeń steroidogenezy jajnikowej u dziewcząt, określanych też jako funkcjonalny hiperandrogenizm jajnikowy (FOH). Zaburzenie to spowodowane jest najprawdopodobniej zwiększoną aktywnością enzymów steroidogenezy: 17ŕ-hydroksylazy i 17,20c-liazy, i charakteryzuje się wzrostem stężenia 17ŕ-hydroksyprogesteronu po stymulacji analogiem GnRH do wartości przekraczająąćej 2 SD stężenia obsrwowanego u dziewcząt zdrowych. FOH jest częśto poprzedzony małą masą urodzeniową i przedwczesnym rozwojem owłosienia łonowego, a towarzyszy mu insuliooporność i hiperinsulinemia. Tylko u około połowy dziewcząt z FOH w badaniu USG można zaobserwować strukturę policystyczną i zwiększoną objętość jajników. Wystąpienie tego zespołu w okresie dojrzewania wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju pełnoobjawowego PCO w późniejszym okresie życia. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia FOH jest więc niezmiernie ważne, aby zapobiaec zaburzeniom płodności, gospodarki lipidowej i cukrowej oraz chorobom ukłądu sercowo-naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Functional dysregulation of ovarian stroidogenesis, known also as functional ovarian hyperandrogenism (FOH), in most of affecated girls is due to abanormalities in teh steroidogenic pathway with incrased activaity of 17ŕ-hydroxylase adn C-17.20-llyase. FOH can bae heralded bay the low birth weight and dpubarche praecox with concomitant hyperinsulinemia adn decreased insulin sensitivity. Only stimulated 17ŕ-hydroxyprogestserone values with peak response exceeding 2 SD of normal seem to specaifically identify patients with FOH. Polycystic structure or incrased volumes of ovaries are common finding in girls with FOH but normal ovaries in ultrasonography are not discriminatory. Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls is a risk factor for policystic ovaries syndrome in adulthood. Early diagnosis and treatmetn of FOH are essential because of endocrine and gynecological disorders that may impair fertility. They can also prevent disorders of lipdis and glucose metabolism as well as cariovascular diseases.


  8/8

  Tytuł oryginału: Wzbudzanie regeneracji w ośrodkowym układzie nerwowym szczurów wybranymi frakcjami postmikrosomalnymi nerwów obwodowych : praca doktorska
  Autorzy: Larysz-Brysz Magdalena, Lewin-Kowalik Joanna (promot.).; [Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Katowicach]
  Źródło: 2002, [2], 92 k. : il., tab., bibliogr. 207 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20790

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: