Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie łódzkim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Lodz Voivodship.
Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Głoskowska-Koptas Renata, Koptas Włodzimierz, Popowicz Bożena, Klencki Mariusz
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.95-103, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych w naszym ośrodku badań, realizowanych w ramach Programu PBZ 03-08 i dot. oceny odległych skutków narażenia na napromieniowanie w następstwie awarii jądrowej w Czarnobylu. Badaniami objęte zostały 224 osoby mające nie więcej niż 36 lat w chwili awarii, leczone chirurgicznie z powodu wola guzowatego lub nowotworów tarczycy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na potwierdzenie istotnego statystycznie wpływu awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu na częstość występownaia nowotworów gruczołu tarczowego na obszarze województwa łódzkiego.

  Streszczenie angielskie: The results were presented of investigations carried out at our department as apart of PBZ 03-08 Research and dealing with the assessment of remote consequences of irradiation following the nuclear accidence at Chernobyl power station. The investigations included 224 patients subjected to thyroidectomy because of nodular goiter or neoplasms of the thyroid. All those persons wereless than 36 years old at the time of the accident. The obtained results do not allow to confirm the statistically significant influence of the nuclear accident in Chernobyl on epidemiology of thyroid neoplasms in Lodz Voivodship.


  2/43

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycy radiojodków a obrazem cytologicznym i histopatologicznym gruczołu tarczowego u pacjentów narażonych na skutki awarii jądrowej w Czarnobylu - podsumowanie wyników wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Influence of dose radioactive iodides, deposited in the thyroid gland, on the cytological and histopathological picture of the thyroid in patients exposed to the effects of the Chernobyl nuclear power station accident - summary of results from multi-centre studies.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Klencki Mariusz, Słowińska-Klencka Dorota
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.133-138, Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  3/43

  Tytuł oryginału: Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid in an area of endemic goitre: influence of restored sufficient iodine supplementation on the clinical significance of cytological results.
  Autorzy: Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz, Sporny Stanisław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The iodine status of the population of Poland has markedly improved over the past years. The aims of this paper were: (i) to examine the diagnostic, value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid in goitre endemic regions (in conditions of improved iodine supply), and (ii) to find whether the changes in iodine supply have already influenced the clinical interpretation of cytological results. Methods: Cytological diagnoses, based on 3782 aspirates, obtained from 3572 patients during the years 1985-1999, were verified by reference to the results of postoperative examinations. The relative occurrences of selected cytological results in 1992-1999 were also compared (patients not subjected to surgery were included). Results: We have found that the frequenty of neoplastic lesions significantly decreased throughout the examined period (P 0.02). The ratio of the follicular carcinoma frequency increased from 1.7 during 1992-1993 up to 8.0 during 1998-1999 (P 0.05). The frequency of cytologically diagnosed chronic thyroiditis increased from 1.5 p.c. in 1992 to 5.7 p.c. in 1999 (P 0.001); the percentage of cytological diagnosis of 'follicular neoplasm' decreased during the same time (P 0.001). The risk of malignancy significantly lowered in the cytological diagnoses of 'follicular neoplasm' from 15 p.c. during 1985-1993 to 6 p.c. during 1996-1999 (P 0.05). Conclusions: The diagnostic value of FNAM during the period without proper iodine prophylaxis did not differ significantly from that during the last examined period. However, the changes in iodine supply have markedly and promptly affected the clinical significance of particular cytological results.


  4/43

  Tytuł oryginału: Endokrynologia.
  Autorzy: Lewiński Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.59-60, 62-65, bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/43

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Farmakoterapia nadczynności tarczycy w okresie ciąży - aspekty bezpieczeństwa matki i płodu].
  Autorzy: Lewiński Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.101-102, 105-106, 119, bibliogr. 12 poz. - Tł. artyk. z czas. Drug Safety 2000; 23 : 229-244
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/43

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  7/43

  Tytuł oryginału: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Macrosomia - an important complication in newborns of gestational diabetic women.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Szymczak Wiesław, Sobczak Małgorzata, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Lewiński Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.198-202, tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W cukrzycy ciążowej (GDM) zaburzony jest metabolizm glukozy u ciężarnej co doprowadza do szeregu nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i powikłań u noworodków. Jednym z tych zaburzeń jest nadmierny wzrost płodu - makrosomia. Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii w grupie kobiet z cukrzycą ciążową i ocena czynników ryzyka jej wystąpienia. Badaniem pobjęto 1501 ciężarnych w wieku (śr. ń SD) 28 ń 5,4 lat, które podzielono na 3 grupy: NGDM - 993 ciężarne z prawidłową tolerancją glukozy, GDM - 508 ciężarnych z cukrzycą ciążową. Grupę GDM podzielono dodatkowo na dwie podgrupy: GDM1 - 376 ciężarnych z cukrzycą ciążową leczonych wyłącznie dietą, GDM2 - 132 ciężarne z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną. U wszystkich kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe (wywiad położniczy, rodzinny, masa ciała przed ciążą) dokonano oceny gospodarki węglowodanowej oraz określono czas porodu, masę noworodków (masa bezwzględna, centyl wg siatki Janczewskiej). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. częstość występowania makrosomii w grupie GDM wynosiła 11,8 proc. w grupie NGDM 6,2 proc., a dzieci o nieprawidłowo wysokiej masie ciała (LGA) odpowiednio 14,0 proc i 4,5 proc. W grupie GDM2 stwierdzono znamiennie więcej noworodków makrosomicznych niż w GDM1 (odpowiednio 19,7 proc. i 9.0 proc.). Masa urodzeniowa noworodków korelowała niezależnie w obu grupach ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki przed ciążą (NGDM - p = 0,013, GDM - p = 0,001). W grupie NGDM stwierdzono korelację między masą urodzeniową dziecka a wynikiem testu...


  8/43

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia i aktywności białek przenoszących lipidy (CETP i PLTP) w surowicy pacjentów z różnymi zaburzeniami stanu tyreometabolicznego : [praca doktorska]
  Autorzy: Dedecjus Marek, Lewiński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 81 k., [12] k. tabl. : tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20169

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/43

  Tytuł oryginału: Standardy postępowawania w chorobach tarczycy w okresie ciąży.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Karbownik Małgorzata, Sobieszczańska-Jabłońska Antonina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.554-560, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy w sposób zwięzły przedstawiono standardy postępowania w podstawowych chorobach gruczołu tarczycowego w okresie ciąży. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę i właściwe leczenie nadczynności tarczycy (wraz z przełomem tyreotoksycznym) oraz nadczynności tarczycy. Z innych chorób, specyficznych dla okresu ciąży bądź okresu po porodzie, omówiono przejściową ciążową nadczynność tarczycy oraz poporodowe zapalenie tarczycy. Specjalny nacisk położono na wskazanie procedur diagnostycznych bądź terapeutycznych, których wykonanie jest bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży i okresie karmienia.


  10/43

  Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie płciowe - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Precocious puberty - diagnostic procedures and therapeutic management.
  Autorzy: Pniewska-Siark Barbara, Nogal Paweł, Lewiński Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.735-744, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedwczesne dojrzewanie płciowe stanowi istotny problem endokrynologii dziecięcej. Może być objawem choroby bezpośrednio zagrażającej zdrowiu i życiu, na przykład w przypadku choroby nowotworowej, a z drugiej strony może być także izolowanym objawem nie wymagającym leczenia, a tylko obserwacji. Zawsze jednak wymaga diiagnostyki i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego - na odpowiednim szczeblu referencyjnym opieki zdrowotnej.


  11/43

  Tytuł oryginału: Wnętrostwo.
  Tytuł angielski: Cryptorchidism.
  Autorzy: Hilczer Maciej, Lewiński Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.447-451, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dane na temat epidemiologii, czynników ryzyka, podstaw embriologicznych i patogenezy wnętrostwa. Omówiono powikłania: zmiany morfologiczne w strukturze gonady, zaburzenia płodności oraz ryzyko powstawania nowotworów. Przedstawiono podział wnętrostwa w zależności od położenia gonady, a także objawy kliniczne, badania diagnostyczne oraz sposoby leczenia hormonalnego i operacyjnego.


  12/43

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na skuteczność hormonalnej terapii zastępczej z zastosowaniem estrogenów i progestagenów u kobiet.
  Tytuł angielski: Current views on hormonal replacement therapy in females with use of estrogenes and progestagenes.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.513-516, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd pismiennictwa dotyczącego wpływu estrogenów i progestagenów na układ sercowo-naczyniowy, metabolizm tkanki kostnej i ośrodkowy układ nerwowy. Przedstawiono i omówiono dane z piśmiennictwa dotyczące korzyści i ryzyka stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

  Streszczenie angielskie: A review of literature, concerning infuence of estragens and progestins on cardiovascular system, metabolism of bone tissue and central nervous system, is presented in the study. Data from literature on the benefis and risks of hormonal replacement therapy are presented and discussed.


  13/43

  Tytuł oryginału: Niepłodność - aktualne standardy postępowania.
  Tytuł angielski: Sterility - current management standards.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Smyczyńska Joanna, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.517-521, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem niepłodności. Sposób postępowania zależy od przyczyn niepłodności. Postępowanie zachowawcze w leczeniu niepłodności było, jest i nadal będzie postępowaniem właściwym. Należy jednak rozważyć, kiedy i jak leczyć oraz jak długo stsować leczenie zachowawcze, a kiedy techniki rozrodu wspomaganego.

  Streszczenie angielskie: We present the complexity of problems concerned with both diagnosis and therapy of sterility. The management depends on the cause of sterility. Conservative management in infertility therapy is the appropriate mode. We have to consider, when and how to treat and how long to continue therapy with conservative management and when with assisted reproductive techniques.


  14/43

  Tytuł oryginału: Nadczynność i niedoczynność tarczycy - czy każdy powinien leczyć?
  Tytuł angielski: Hyper- and hypothyroidism - should they become subject of primary medical care?
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Hilczer Maciej, Pniewska-Siark Barbara, Karbownik Małgorzata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.522-535, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono nadczynność i niedoczynność tarczycy w aspekcie różnorodności przyczyn, najważniejszych elementów etiopatogenezy oraz objawów klinicznych. Omówiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem wytycznych postępowania dla lekarza pierwszego kontaktu. Omówiono także postaci nadczynności i niedoczynności tarczycy, wymagające szczególnego postępowania, takie jak: nadczynność tarczycy w ciąży, tyreotoksykoza noworodków, wrodzona niedoczynność tarczycy, przełom tarczycowy, śpiączka hipometaboliczna.

  Streszczenie angielskie: Disorders of thyroid function are discussed in the aspect of causative heterogenity, the major elements of etiopathogenesis and clinical symptoms. The current diagnostic and therapeutic principles are presented, including the criteria and scope of management by general practictitioner. Forms of hyper- and hypothyroidism, which require a special management, are also approached in the paper, including hyperthyroidism in gestation, neonatal thyrotoxicosis, congenital hypothyroidism, thyroid crisis, and hypometabolic coma.


  15/43

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i terapii cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Szosland Konrad, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.536-541, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualnie stosowane kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 1 oraz nowoczesne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej, a także predyspozycję genetyczną do zachorowania. Autorzy przedstawili konieczność zintegrowanego leczenia insuliną, dietą i wysiłkiem fizycznym w celu poprawy kontroli metabolicznej. Podkreślono rolę intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii jako metody zmniejszającej ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors present current diagnostic criteria used in diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 1 are also discussed; including and immunological factors. The author present also some practical measures in the treatment of diabetes mellitus, such as diet, physical activity, and insulin therapy, which may improve metabolic control, with an emphasis on intensive insulin therapy which is most effective in reducing late complications of diabetes mellitus.


  16/43

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.542-547, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 2 oraz aktualne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę insulinooporności i zaburzeń wydzielania insuliny jako zasadniczych mechanizmów hiperglikemii w tym typie cukrzycy. Autorzy przedstawili cele i nowoczesne metody leczenia w oparciu o aktualne zalecenia. Podkreślono konieczność dążenia do optymalnego wyrównania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i gospodarki węglowodanowej u wszystkich chorych, osiągnięcie wartości zbliżonych do obserwowanych u ludzi zdrowych zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia przewlekłych powikłań cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors discuss the recently accepted diagnostic criteria of diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 2 are discussed, including insulin and insulin secretion distrurbances. The authors present goals of therapy and treatment methods. The emphasis is put on good metabolic control which brings the best results, regarding decrease in number of all chronic complications.


  17/43

  Tytuł oryginału: Stany hiperglikemii wtórne do endokrynopatii.
  Tytuł angielski: Hyperglycemic states secondary to endocrinopathies.
  Autorzy: Szosland Konrad, Adamczewski Zbigniew, Oszukowska Lidia, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.549-551, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że hiperglikemia, stwierdzona jako pierwszy objaw, w praktyce klinicznej może sygnalizować obecność różnorodnych zaburzeń hormonalnych, które powinny być diagnozowane i właściwie leczone. Pokrótce omówiono endokrynopatie, w przebiegu których może dojść do zaburzeń tolerancji węglowodanów.

  Streszczenie angielskie: The authors in the paper emphasize that hyperglycemia, often found as the first clinical sign, may be due to several endocrinological disorders. Those should be accurately diagnosed and properly treated. Several endocrinopathies inthe course of which hyperglycemia may occur are described briefly.


  18/43

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - metody zapobiegania i leczenia.
  Tytuł angielski: Osteoporosis - methods of prophylaxis and treatment.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Sewerynek Ewa, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.552-557, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, mającej charakter przeglądowy, zostały przedstawione podstawowe zasady zapobiegania i leczenia osteoporozy. Omówiono także epidemiologię, czynniki ryzyka złamań i przyczyny osteoporozy wtórnej.

  Streszczenie angielskie: In the present review paper, the general rules of treatment and prophylaxis for osteoporosis were described. The epidemiology, risk factors of fractures, reasons of secondary osteoporosis were also discussed.


  19/43

  Tytuł oryginału: Osteoporoza wtórna w przebiegu chorób endokrynologicznych.
  Tytuł angielski: Secondary osteoporosis in the endocrine diseases.
  Autorzy: Sewerynek Ewa, Halecki Maciej, Stawerska Renata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.558-563, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca ma na celu ukazanie ryzyka osteoporozy w przebiegu takich chorób endokrynologicznych jak: nadczynność tarczycy, choroba i zespół Cushinga, nadczynność przytarczyc, hipogonadyzm, hiperprolaktynemia, akromegalia, jadłowstręt psychiczny, cukrzyca oraz w trakcie stosowania hormonów tarczycy i glikokortykosteroidów. Problem osteoporozy wtórnej jest niedoceniany przez wielu lekarzy, a nabiera szczególnego znaczenia w grupach ryzyka wystąpienia osteoporozy takich jak: płeć żeńska, rasa biała, przedwczesna menopauza, niska wyjściowa masa kostna, obciążające wywiady rodzinne w kierunku występowania złamań osteoporotycznych, nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu i kawy.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at presenting the risk of osteoporosis in the course of such endocrine diseases as: hyperthyroidism, Cushing diseases and Cushing syndrome, hyperparathyroidism, hypogonadism, hyperprolactinaemia, acromegaly, anorexia nervosa, diabetes mellitus, and in the application of thyroid hormone or glucocorticosteroid preparations. The problem of secondary osteoporosis has been neglected by many physicians while its significance is particularly noticeable in risk groups of osteoporosis development, such as female sex, white race, premature menopause, low bone mass, familial history of oasteoporotic fractures, inappropriate diet, little physical activity and alcohol and cofee abuse.


  20/43

  Tytuł oryginału: Tężyczka - problem wciąż aktualny.
  Tytuł angielski: Tetany - a problem still on time.
  Autorzy: Drożdż Małgorzata, Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.564-568, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono definicję tężyczki, omówiono jej zasadnicze przyczyny, obejmujące hipokalcemię i inne zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (alkaloza). Przedstawiono również zagadnienie tężyczki jako powikłania zabiegów operacyjnych (tyreoidektomii, paratyreoidektomii).

  Streszczenie angielskie: In this paper, the definition of tetany, the main causes of tetany, including hypocalcemia and other electrolyte disturbances (hypomagnesemia, hypokalemia) acid/base balance disturbances (alkalosis), as well as the problem of tetany following susrgery (thyroidectomy, parathyroidectomy) have been described.


  21/43

  Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym otyłości.
  Tytuł angielski: New trends in dietary treatment and pharmacotherapy of obesity.
  Autorzy: Pytasz Urszula, Szosland Konrad, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Domagalska-Nalewajek Hanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.570-574 + [1 nlb.], bibliogr. 25 poz., sum. - Zakończenie artyk. i bibliogr. na str. nlb.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono w oparciu o najnowszą literaturę etiopatogenezę otyłości, jej powikłań i chorób skojarzonych z otyłością. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietą i środkami farmakologicznymi. Podkreślono szkodliwości wynikające z nieprawidłowego sposobu leczenia otyłości.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the etiopathogenesis of obesity, as well as of its complications and diseases connected with obesity are discussed, on the basis of the moet recent literature. Special attention was paid to dietary treatment and paharmacotherapy. The harmful influence of incorrect treatment of obesity was laso emphasized.


  22/43

  Tytuł oryginału: Zapalenia gruczołu tarczycowego - schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Sporny Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.34-40, tab. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/43

  Tytuł oryginału: Pozycja płatnika w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości kreowania sytuacji świadczeniodawców.
  Autorzy: Tarhoni Mariusz, Lewiński Dariusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.22-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia możliwości wpływu kasy chorych, pełniącej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolę płatnika, na sytuację świadczeniodawców i świadczeniobiorców poprzez odpowiednią politykę kontraktowania świadczeń.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the spectrum of impact of sickness fund (which is a payer in the system of national insurance) on situation of service donors and gathers through proper policy of contracting services. In the situation of lack of definition of health services within the system (lack of possitive catalog of services) sickness fund tries itself to creature the standard, based on its own experience in contracting since 1999 till now. Operating within two main systems of financing services: capitation and fee per service, sickness fund builds a situation of service suppliers and manages the risk, or by participating in it with family doctors (capitation system, taking part in the sysem is compensated by adequately high payment) or taking it by itself (fee for service) within the specified limits or, in case of no limited services, by specifying standards of proceedings. Authors shows also that there is a need of introducing of common standards and catalog of services in public health system and presents benefits which are resulting from it for all the participants of the system.


  24/43

  Tytuł oryginału: Thyroid-associated ophthalmopathy - diagnostics and treatment.
  Tytuł polski: Oftalmopatia Gravesa - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Makarewicz Jacek, Adamczewski Zbigniew, Knapska-Kucharska Małgorzata, Karwowska Anzelmina
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.33-46, tab., bibliogr. 67 poz., streszcz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy przedstawiono w zarysie elementy etiopatogenezy oftalmopatii Gravesa (thyroid-associated ophthalmopathy - TAO), diagnostyki tej choroby oraz omówiono szczegółowo zasady doboru najwłaściwszych metod leczenia w zależności od aktywności oraz stopnia nasilenia objawów choroby. Szczególną uwagę zwrócono na te badania diagnostyczne, które należy zastosować w celu właściwej oceny aktywności oftalmopatii.

  Streszczenie angielskie: In this paper, elements of pathogenesis of thyroid-associated opthalmopathy (TAO) have been outlined. Diagnostcs of this disease and the rules of selection of the most appropriate therapy have been discussed in detail with regards to the activity and the degreeof severity of disease course. The diagnostic examinations, which should be applied for a proper assessment of ophthalmopathy activity, have been discussed with particular attention.


  25/43

  Tytuł oryginału: Wpływ IGF-I oraz IGFBP-3 na gęstość mineralną kości u kobiet z przewlekłymi chorobami wątroby.
  Tytuł angielski: Effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density in women with chronic liver diseases.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Białkowska Jolanta, Jabłkowski Maciej, Lewiński Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.35-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The progressing decrease of IGF-I concentration in serum may be one of the factors, particpating in the pathogenesis of osteoporosis. IGFBP-3 is a IGF-I-binding protein, standing for a metabolic reservoire of IGF-I and prolonging the half-life time of the latter. In the course of chronic liver diseases, protein synthesis is suppressed. The goal of the study was to assess the effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density (BMD) in premenopausal women with chronic liver diseases. Results: The mean concentration of IGF-I in the studied group was 185.3 (8.8 ng/mL, manifesting a positive correlation with BMD (r=0.5, p 0.05). The mean concentration of IGFBP-3 was 2161 (14.1 ng/mL, correlating with BMD (r = 0.52, p 0.04). In seven (7) patietns (43.8 p.c.), BMD was decreased and the concentrations of IGF-I and IGFBP-3 were significantly lower (p 0.05). Conclusion: Our observations indicate that patietns with chronic liver diseases are at particular risk of secondary osteoporosis, the decreased concentrations of IGF-I and IGFBP-3 being probably involved in this process.


  26/43

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Koszarowskim [1915-2002].
  Autorzy: Lewiński Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.541-543
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002


  27/43

  Tytuł oryginału: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Studies on the optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy of the thyroid gland.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.21-28, bibliogr. 20 poz., sum. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od wielu lat prowadzimy badania mające na celu optymalizację wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) tarczycy. Badanie to, w porównaniu z biopsją cienkoigłową innych narządów (np. sutka), jest obarczone stosunkowo wysokim odsetkiem rozpoznań niejednoznacznych. W przypadku takich rozpoznań patomorfolog zakreśla jedynie krąg różnicowo-diagnostyczny i nie formułuje precyzyjnego rozpoznania. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim różnicowania zmian o typie pęcherzykowym: raków i gruczolaków pęcherzykowych oraz guzków rozrostowych w wolu guzkowym. Na podstawie weryfikacji cytologiczno-histopatologicznej bardzo dużego materiału, stwierdziliśmy, że zwiększenie dostępności jodu w populacji polskiej wpływa na częstość i znaczenie kliniczne poszczególnych rozpoznań cytologicznych (w szczególności rozpoznania "nowotwór pęcherzykowy". Ryzyko obecności raka w guzkach zdiagnozowanych cytologicznie jako "nowotwór pęcherzykowy" obniżyło się z 15 do 6 proc. Ponadto wykazaliśmy, że istnieje konieczność przesunięcia akcentu z problemu rozpoznawania raków pęcherzykowych (które w chwili obecnej są ujawniane w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym rzadko) na różnicowanie zmian nienowotworowych od gruczolaków pęcherzykowych. Badania poświęcone poszukiwaniu metod wspomagających rutynowe badanie cytologiczne rozpoczęliśmy od oceny przydatności analizy morfometrycznej (cytometrii). Opracowaliśmy w 1992 roku oryginalny system analizy obrazu mikroskopowego, ...

  Streszczenie angielskie: For quite many years we have been attempting at optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid gland. When compared with FNAB of other organs, e.g., of the breast, this examination is burdened with a relatively high percent of equivocal diagnoses. In case of diagnostic ambiguity, the pathomorphologist draws a differential-diagnostic circle, avoiding any definite diagnosis. This diagnostic limitation concerns, first of all, the differentiation of changes follicular in type: follicular carcinomas as adenomas, as well as hyperplastic nodules in nodular goitre. Following comparative analyses of very large cytological and histopatological material, we have found that the increased supply of iodine to the Polish population affects the incidence and the clinical significance of particular cytological diagnoses (especially of the diagnosis: "follicular neoplasm"). The risk of cancer occurrence in nodules, cytologically diagnosed as "follicular neoplasm" has decreased from 15 p.c. to 6 p.c. Moreover, it has been found that it is necessary to make a shift of the emphasis from the problem of follicular carcinoma diagnosis (which type of carcinoma is rarely found in postoperative histopathological examination) onto the differentation of non-neoplastic lesions from follicular adenomas. Our studies, oriented towards finding of methods which would aid routine cytological examination, were started from an assessment of the usefulness of ...


  28/43

  Tytuł oryginału: Rola onkogenów z rodziny ras w rozwoju nowotworów gruczołu tarczowego.
  Tytuł angielski: Role of ras family oncogenes i development of thyroid tumours.
  Autorzy: Cyniak-Magierska Anna, Brzeziańska Ewa, Pastuszak-Lewandowska Dorota, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.103-114, tab., bibliogr. 80 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mutacje punktowe onkogenów ras są dość często spotykane w nowotworach tarczycy. Polegają one na substytucji zasad w kodonach 12, 13 i 61 onkogenów H-, K- i N-ras. Mutacje te są charakterystyczne dla gruczolaków i raków pęcherzykowych. W różnych badaniach stwierdzono zmienną częstość mutacji w rakach, jak i w gruczolakach pęcherzykowych. Różnice w częstości mutacji mogą wynikać z odmiennych czynników środowiskowych. Zmiany te są charakterystyczne dla obszarów ubogich w jod. Uważa się, że mutacje onkogenów ras występują w początkowym etapie nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: Ras point mutations have fairly often been found in thyroid tumours. The mutation generally feature base pair changes in three hot spots, corresponding to codons 12, 13 and 61 of H-, K-, and N-ras oncogenes. The mutations are predominantly found in follicular adenomas and carcinomas. Different studies have shown different frequencies of mutations in benign and malignant lesions. The variation in the rates of mutations among different studies may be related to environmental factors. These changes are more likely in iodine-deficient, as compared to iodine-sufficient regions. Activating ras mutations are early events in follicular neogenesis.


  29/43

  Tytuł oryginału: Czaszkogardlak u dorosłych w materiale Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
  Tytuł angielski: Craniopharyngioma in adults in the material of the Department of Neurosurgery of the Copernicus Hospital in Łódź.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kordek Radzisław, Boroński Karol, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.325-333, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Czaszkogardlak (craniopharyngioma) jest nabłonkowym, łagodnym z punktu widzenia histopatologicznego guzem zlokalizowanym w okolicy siodła tureckiego, który najczęściej rozpoznaje się w okresie dzieciństwa. Występowanie guza tej budowy u dorosłych jest rzdkie. O ile u dzieci opisywany guz wywołuje dość typowe objawy, wyrażające się zaburzeniami wzrastania i dojrzewania, o tyle manifestacja kliniczna u dorosłych nie jest charakterystyczna i obejmuje zazwyczaj różnorodne objawy: zaburzenia hormonalne, objawy neurologiczne, objawy wzrokowe lub wspołwystępowanie powyższych zaburzeń. Przedstawiamy kilka przypadków czszkogardlaka z opisem objawów klinicznych, obrazami tomografii komputerowej i badania magnetycznego rezonansu jądrowego z lokalizacją wykrytych guzów (nie zawsze typową dla guza siodła). Opisy te uzupełnione są omówieniem leczenia operacyjnego i wyników leczenia.

  Streszczenie angielskie: Craniopharyngioma is an epithelial, histopathologically benign tumor, located in the parasellar region. This neoplasms occurs more often in childhood, and - at this age - brings about typical clinical symptoms: disorders of growth and usually - delayed puberty. The occurrence of this type of tumor is rare in adults. Clinical symptoms in adults are not characteristic, including various hormonal disturbances, neurological and opthalmological disorders or coexistence of all these disorders. A few cases of craniopharyngioma are presented with descriptions of clinical symptoms, CT and MRI scrans, the location of diagsed tumors (not always typical for the tumor of the sella). The applied surgical methods and treatment results are also discussed.


  30/43

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjna rola propylotiouracylu.
  Tytuł angielski: Antioxidative role of propylthiouracil.
  Autorzy: Wiktorska Joanna, Lewiński Andrzej, Sewerynek Ewa
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.357-363, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hormony tarczycy mają bezpośredni wpływ na syntezę i aktywnośc enzymów łańcucha oddechowego w mitochondriach, a w wysokich stężeniach - zwiększają metabolizm tlenowy i wtórnie produkcję wolnych rodników. Wielu autorów wskazuje na nasilenie peroksydacji lipidów w przebiegu tyreotoksykozy. Propylotriouracyl jest powszechnie stosowanym lekiem w nadczynności tarczycy. Istnieją doniesienia, iż leki przeciwtarczycowe zmniejszają stres oksydacyjny. Wykazano, że propylotiouracyl może bezpośrednio neutralizować rodnik hydroksylowy i nadtlenek wodoru, ale jest mniej aktywny niż anionorodnik ponadtlenkowy. Wiadomo również, że terapia z użyciem propylotiouracylu zmniejsza peroksydację lipidów w hipertyrozie. Efekt ten może wynikać z antyoksydacyjnego działania leku. Jednakże, inni autorzy twierdzą, że protekcyjne działanie proopylotiouracylu jest konsekwencją przywrócenia eutyreozy. Warto podkreślić, że podejmowane są próby zastosowania propyltiouracylu w leczeniu chorób pozatarczycowych, gdzie wykorzystywane są jego właściwości antyoksydacyjne i immunomodulacyjne.

  Streszczenie angielskie: Thyroid hormones have immediate influence on synthesis and activity of respiratory chain enzymes in mitochondria, and in high concentrations - intensify oxidative metabolism and - seconadry - free radicals formation. Many authors points on intensification of lipid peroxidation in course of hyperthyroidism. Propylthiouracil is widely used in the therapy of hyperthyroidism. There is also evidence that thyrostatic drugs may reduce the oxidative stress per se. It has been shown that propylthiouracil can directly scavenge hydroxyl radical and hydrogen peroxide; but it is, however, less reactive than superoxidative radical. It is known that the therapy with use of propylthiouracyl diminishes lipid peroxidation in hyperthyroidism. This effect - perhaps - results from antioxidative activities of this drug. However other authors claim that protective activity of propylthiouracyl is a consequence of restoration of eurothyroidism. It is worth mentioning that propylthiouracil has been tested in the therapy of certain extrathyroid diseases, taking into account its antioxidative and immunomodulary properties.


  31/43

  Tytuł oryginału: Cyklina D1 - nowy marker złośliwości nowotworów?
  Tytuł angielski: Cyclin D1 - a new marker of neoplastic malignancy.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław, Ferenc Tomasz, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.379-386, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W immunohistochemicznej diagnostyce nowotworów posługujemy się obecnie coraz doskonalszymi markerami złośliwości nowotworów. Jednym z nich stała się cyklina D1, białko które należy do grupy cyklin fazy G1 i odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu cyklu komórkowego w czasie rozrostu komórek. Nadekspresja tej proteiny związana jest z kancerogenezą i obserwowana w różnych typach nowotworów. Znaczenie cykliny D1 jako markera diagnostycznego chłoniaków z komórek płaszcza (MCL) jest obecnie powszechnie akceptowane. Właściwości cykliny D1 przydatne są też w przewidywaniu złośliwości nowotworów, przede wszystkim raków sutka, pęcherza moczowego i przełyku. Znaczenie cykliny D1 jako czynnika prognostycznego innych nowotworów budzi kontrowersje i wymaga dalszych badań z zakresu biologii molekularnej.

  Streszczenie angielskie: Better and better markers of malignancy are used in immunohistochemical diagnostics of neoplasms. Cyclin D1 - one these markers - is a protein, which belongs to the group of G1 phase cyclins and plays an important role in controlling the cell growth cycle during cell proliferation. An overexpression of this protein is associated with carcinogenesis and is obserwed in various types of neoplasms. The importance of cyclin D1 as a diagnostic marker of mantle cell lymphoma (MCL) is now commonly accepted. The characteristic features of cyclin D1 are also useful in the prognosis of malignancy, first of all, in cases of breast cancer, carcinoma of the bladder, and carcinoma of the oesophagus. The role of cyclin D1 as prognostic marker for other neoplasms is a subject of controversy and requires further studies in the field of molecular biology.


  32/43

  Tytuł oryginału: Wole jajnikowe.
  Tytuł angielski: Struma of the ovary.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Kowalska-Koprek Urszula, Szwalski Jarosław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.387-393, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wole jajnikowe zalicza sie do potworniaków gonady żeńskiej. Ten łagodny nowotwór może wyjątkowo wspołistnieć z dodatkowymi ogniskami w jajowodzie, listkach otrzewnej i sieci, co stanowi zawsze poważny problem diagnostyczny. Bardzo rzadko obserwuje się złośliwe wole jajnikowe. Rozpoznaje się je wówczas kiedy w obrębie potworniaka ujawniony zostanie nowotwór o utkaniu identycznym jak rak brodawkowaty lub pęcherzykowy tarczycy. W wolu jajnikowym można czasami stwierdzić obecność rakowiaka, kolejnego nowotworu spełniającego kryteria złośliwego biologicznie guza.

  Streszczenie angielskie: Struma of the ovary is a gonadal teratoma. This benign neoplasms can exceptionally coexist with other foci in the uterine tube, peritoneal layers, and in the omentum, what always creates a difficult diagnostic problem. Malignant ovarian struma is very rare and is diagnosed when - within the teratoma - a neoplasms is found with texture identical to that of papillary or follicular carcinoma of the thyroid. The ovarian struma may also contain a carcinoid, another neoplasms, which meets the criteria of biologically malignant tumour.


  33/43

  Tytuł oryginału: Brak miesiączki w wyniku olbrzymiego tętniaka o lokalizacji wewnątrzsiodłowej.
  Tytuł angielski: Amenorrhoea as a result of gigantic aneurysm with intrasellar location.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kaurzel Zbigniew, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.401-406, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek młodej, obecnie 29-letniej kobiety, u której w wieku 16 lat, tj. 3 lata po wystąpieniu pierwszej miesiączki, doszło z niewiadomych przyczyn do zatrzymania miesiączkowania (amenorrhoea secundaria). Przeprowadzona diagnostyka kliniczna i radiologiczna wykazała obecność olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej, wewnetrznej, penetrującego w obręb siodła tureckiego. Leczenie operacyjne w/w tętniaka (1994) spowodowało ponowne pojawienie się miesiączki 30 dni po zabiegu i od tego czasu do chwili obecnej pacjentka miesiączkuje regularnie. Przeprowadzone w 2002 roku badania czynności przedniego i tylnego płata przysadki wykazały prawidłową funkcję gruczołu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku miesiączki w latach 1989-1994 u opisywanej pacjentki był ucisk przysadki, spowodowany przez olbrzymich rozmiarów tętniaka mózgu. W naszym doniesieniu przedstawiamy objawy kliniczne, badania laboratoryjne, sposób i wyniki leczenia, a także stan hormonalny pacjentki po 8 latach od zabiegu neurochirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: A case of a young woman, at present 29 years old, is reported. When she was 16 i.e., after three (3) years of normal menstruation, the amenorrhoea occurred for unknown reasons, during the years 1989-1994. The applied clinical and radiological diagnostics revealed the presence of gigantic aneurysms of the right internal cartoid artery, penetrating into the sellar region. Neurosurgical treatment of that aneurysms, performed in 1994, brought about menstruation reapperance after 30 days from the surgery and, since then, the patient has been menstruating in regular time intervals. Hormonal tests of the anterior and posterior pituitary, performed in 2002, revealed normal functions of the gland. We assume that most probable cause of amenorrhea during the period of 1989-1994, was compression of the anterior pituitary by the above-mentioned gigantic aneurysms. This case report presents clinical symptoms, laboaratory examinations, the ways of management and outcome of applied treatment, together with hormonal status of the patient, determined after 8 years from the surgery.


  34/43

  Tytuł oryginału: Abnormalities in bone metabolism in children with long-term glucocorticoid treatment.
  Tytuł polski: Nieprawidłowości metabolizmu kostnego u dzieci leczonych przewlekle glukokortykoidami.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Loba-Jakubowska Elżbieta, Rusińska Agnieszka, Lorenc Roman S., Lewiński Andrzej, Bodalski Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie glukokortykoidów u dzieci jest nadal wymagane w leczeniu niektórych chorób, np. chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób nowotworowych lub chorób ustrojowych tkanki łącznej. Jednakże zastosowanie kortykoterapii może się wiązać z wieloma zaburzeniami. Spośród nich, zaburzenia w mineralizacji kości zasługują na szczególną uwagę. Najczęściej obserwowanymi zaburzeniami są osteoporoza i osteopenia, wywołane kortykosteroidami, wraz z wtórnym obniżeniem gęstości mineralnej kości u dzieci poddanych długotrwałemu leczeniu glukokortykoidami. Ten mechanizm, który prowadzi do osteoporozy, jest złożony i wielokierunkowy i jest zarówno skutkiem wpływu glukokortykoidów na metabolizm wapnia i fosforu, jak i bezpośredniego wpływu tych hormonów na komórki kości. U dzieci i młodzieży, długotrwałe podawanie glukokortykoidów prowadzi do zahamowania procesu kościotworzenia w większym stopniu niż do stymulacji resorpcji. Celem badania było określenie wpływu długotrwałej kortykoterapii na metabolizm kostny (gęstość mineralną kości i biochemiczne wskaźniki metabolizmu kostnego) u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The use of glucocorticoids in children is still necessary in the treatment of some diseases, e.g., diseases with autoimmunologic background, as well as neoplastic and systemic diseases of the connective tissue. However, the use of corticotherapy can bring about a number of many disturbances. Among them, disturbances in bone metabolism are of special importance, the most common ones being the corticosteroid-induced osteoporosis and osteopenia, with secondary decrease of bone mineralization in children with long-term glucocorticoid treatment. The mechanism which leads to osteoporosis is complex and multidirectional, and results from the effect of glucocorticoids on calcium and phosphorus metabolism and direct influence of glucocorticoids on bone cells. In children and adolescents, long-term use of glucocorticoids leads, in the first instance, to predominance of bone formation inhibition rather than to stimulation of resorption. The aim of the study is to determine the influence of long-term corticotherapy on bone metabolism (bone mineral density and biochemical markers of bone metabolism) in chldren.


  35/43

  Tytuł oryginału: Effect of iodine on oxidative stress in selected rat organs.
  Tytuł polski: Wpływ jodu na stres oksydacyjny w wybranych narządach szczura.
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.181-189, il., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Podawanie jodku potasu zwierzętom hodowanym na terenach niedoboru jodu, może indukować martwicę i włóknienie gruczołu tarczowego. Uważa się iż morfologiczne i czynnościowe zmiany w tarczycy mogą być związane z procesami oksydacyjnymi. Peroksydacja lipidów jest najlepiej poznanym biologicznym, wolnorodnikowym, wieloetapowym procesem, w którym najczęściej oznaczanym parametrem jest dialdehyd malonowy (MDA). Many i wsp. [1991] wykazali wzrost stężenia MDA w tarczycy zwierząt otrzymujących duże dawki jodków oraz częściowy ochronny wpływ antyoksydantów. Celem pracy była ocena procesów oksydacyjnych zachodzących w czterech narządach (wątrobie, mózgu, płucu i nerce) u szczurów otrzymujących różne dawki jodku potasu w diecie. Wykazano, wzrost stężenia MDA w badanych narządach, w porównaniu z grupą kontrolną. W niektórych tkankach (wątroba, nerki) obserwowano spadek stężenia MDA dla grup o wysokiej zawartości jodu. Wykazano także wzrost poziomu zasad Schiffa (SB) w płucu, mózgu i wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki otrzymanych stężeń MDA i SB wskazują na udział jodku potasu w procesach oksydacyjnych nie tylko w tarczycy, ale także w innych narządach. Nasze wyniki potwierdzają narządowe różnice w peroksydacji lipidów, które mogą być związane z odmienną wrażliwością badanych tkanek na skutki stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Iodine administration to animals, kept in iodine-deficient areas, can induce necrosis and fibrosis of the thyroid gland. It is belied that structural and functional changes of the thyroid may be related to oxidative processes. Lipid peroxidation is the most well-known biological, free-radical process with several stages, and malondialdehyde is the most often detected parameter. Many et al. [1991] have found increased malondialdehyde concentrations in animal thyroid glands after high doses of iodine and a partial protection by antioxidants. The goal of the study was to evaluate oxidative processes in four rat organs (the liver, brain, lung and kidney) during treatment with different doses of iodine. We found increased MDA concentrations in each organ, compared to that in the control group. in some tissues (liver, kidney), a decrease of MDA was noted for groups with high concentrations of iodide in diet. We also noted increased SB levels in the lung, the brain and the liver, when compared to those observed in controls. The results of malondialdehyde and Schiff's base concentrations indicate that iodine is involved in oxidative processes not only in the thyroid but also in other organs. Our results confirm the differences of organ lipid peroxidation, which may be related to different sensitivity rates of examined tissues to oxidative damage.


  36/43

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: A clinical picture of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.203-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z nadczynnością tarczycy, niezależnie od jej etiologii, w wyniku nadmiernej aktywacji układu współczulnego może wystąpić obrzęk powiek i/lub retrakcja powiek oraz nadmierne łzawienie. Zmiany te zwykle ustępuje samoistnie w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Do obrazu klinicznego naciekowej postaci oftalmopatii Gravesa należą zmiany powiekowe, spojówkowe, uszkodzenia rogówki, wytrzeszcz i zaburzenia ruchomości mięśni okoruchowych. U większości pacjentów zmiany obrzękowo-naciekowe w tkankach miękkich oczodołów samoistnie ustępują, u części mogą utrzymywać się przez wiele lat. U 5 - 10 proc. chorych z oftalmopatią Gravesa dochodzi do progresji zmian ocznych i rozwoju ciężkiej naciekowej postaci oftalmopatii, wymagającej skojarzonego leczenia wysokimi dawkami pulsacyjnie podawanych glikokortykosteroidów i napromienieniem przestrzeni pozagałkowej.

  Streszczenie angielskie: Patients with hyperthyroidism, due to enhanced sympathetic stimulation, may have lid retraction, eyelid edema na excessive lacrimation. These symptoms usually withdraw in the course of treatment of hyperthryoidism. A clinical picture of infiltrative Grawes' ophthalmopathy includes eyelid and conjunctival lesions, corneal injury, exophthalmos, and extraocular muscle dysfunction. In most of patients with Graves' ophthalmopathy, the soft tissue inflammatory changes that affect the retroorbital space, may spontaneously regress within several months or may persist for years. In 5 - 10 p.c. patients with Graves' ophthalmopathy, the progress of the disease results in severe, infiltrative opthalmopathy which requres a combined treatment with high-dose steroid pulse therapy and irradiation of the retroorbital space.


  37/43

  Tytuł oryginału: Rola kinazy tymidynowej w procesach fizjologicznych i patologicznych - potencjalne znaczenie w patogenezie chorób gruczołu tarczowego, ich diagnostyce i leczeniu.
  Tytuł angielski: The role of thymidine kinase in physiological and pathological processes of the thyroid gland - the potential importance in the pathogenesis, diagnostic and treatment of thyroid diseases.
  Autorzy: Brzeziańska Ewa, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.231-239, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Kinaza tymidynowa (ATP: 5' -fosfotransferaza tymidowa, EC 2.7.1.21) jest enzymem szlaku syntezy DNA z reutylizacji nukleozydów. Opisano dwie formy TK - kinazę tymidynową 1 (TK1), znajdującą sie w cytoplazmie komórki i kinazę tymidynową 2 (TK2), znajdująca się w mitochondriach. Kinaza tymidynowa uznawana jest za kluczowy enzym regulujący tempo biosynetzy DNA. Podwyższoną aktywnosć TK bądź ekspresję genu TK stwierdzono w przebiegu wielu nowotworów złośliwych. Kinaza tymidynowa ma znaczenie w prognozowaniu przebiegu różnych chorób i skuteczności ich leczenia. W wielu badaniach doświadczalnych odnotowano zmiany aktywności TK w gruczole tarczowym pod wpływem różnorodnych czynników wzrostowych, jak również leków, czy hormonów, jak na przykład, propylotiouracylu czy lewoskrętnej tyroksyny. Stwierdzono podwyższenie aktywności TK oraz ekspresji genu TK w tkance tarczycy w przebiegu nowotworów tego gruczołu i choroby Gravesa-Basedowa. Kinaza tymidynowa znajduje też zastosowanie w terapii genowej.

  Streszczenie angielskie: Thymidine kinase (ATP: thymidine - 5' -phosphotransferase EC 2.7.1.21) is an enzyme of salvage pathway involved in DNA syntehsis. Two forms fo TK are described - thymidine kinase 1 (TK1), present in cytoplasm, and thymidine kinase 2 (TK2) present in mitochondria. Thymidine kinase is a key enzyme regulating DNA biosynthesis. The increased TK activity and TK gene expression have been found in patients suffering from malignancies. Thymidine kinase may be treated as a prognostic factor and an important marker of the treatment efficacy in numerous diseases. The changes of TK activity in the thyroid, due to several growth factors and certain drug or hormones, like propylthiouracil or levothyroxine, have been found in several experimental studies. The increased TK enzymatic activity or the increased TK gene expression heve been observed in the course of thyroid tumors or Graves' disease.


  38/43

  Tytuł oryginału: Symporter sodowo-jodowy (NIS) i pendryna (PDS) - ekspresja genów i aktywność białek w rakach tarczycy.
  Tytuł angielski: Sodium/iodide symporter (NIS) and pendrin (PDS) - gene expression and protein activity in thyroid cancers.
  Autorzy: Pastuszak-Lewandoska Dorota, Brzeziańska Ewa, Cyniak-Magierska Anna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.241-253, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnio zidentyfikowano dwa kolejne, wysoko wyspecjalizowane białka uczestniczące w metabolizmie jodu w tarczycy; sklonowano także ich geny. Symporter sodowo-jodowy (NIS) odpowiada za transport jodu do wnętrza tyreocytów, natomiast pendryna (PDS) jest transporterem jonów chlorkowych i jodkowych, zwłaszcza przez błonę komórkową części szczytowej (apikalnej) tyreocyta. Wyniki prac badawczych potwierdzają, że zmniejszony wychwyt jodu w rakach tarczycy może być spowodowany zmniejszoną ekspresją genu NIS. W zaburzeniach tarczycy stwierdza się także zróżnicowaną ekspresję genu PDS. Różnorodne zmiany ekspresji pendryny prawdopodobnie wpływają na zmniejszoną zdolność koncentracji jodu w nowotworowo-zmienionych komórkach tarczycy; rola tego białka wymaga jeszcze badań.

  Streszczenie angielskie: Two subsequent, highly specialized proteins of thyroid metabolism have recently been identified and the respective specific genes have been clones. Sodium/ iodide symporter (NIS) is a co-transporter of iodide and sodium ions and pendrin (PDS) has been recognized as a chloride and iodide transporter, especially across the apical cell membrane of thyrocyte. The results of many studies confirm that a defective iodide-trapping mechanisms in thyroid carcinomas can be due to decreased NIS expression. Different levels of PDS expression have also been observed in thyroid disorders. Variability in pendrin expression is likely to affect a decreased iodide concentration in thyroid cancer cells, although the role of this protein in thyroid pathology has not entirely been clarified.


  39/43

  Tytuł oryginału: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący - szczególny problem w diagnostyce mikroskopowej nowotworów tarczycy.
  Tytuł angielski: Hyalinizing trabecular adenoma - a significant problem in microscopic diagnostics of thyroid neoplasms.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Wypychowska Iwona, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.255-262, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący tarczycy w klasyfikacji WHO zaliczany jest do kategorii gruczolaków pęcherzykowych. Jego obraz mikroskopowy przypomina zarówno raka rdzenistego, jak i raka brodawkowatego gruczołu tarczowego. Jednakże, wyniki odczynów immunohistochemicznych świadczą zdecydowanie przeciwko pochodzeniu tego nowotworu z komórek C. Natomiast rezultaty analiz immunohistochemicznych i molekularnych sugerują powinowactwo gruczolaka beleczkowego szkiwiejącego tarczycy do raka brodawkowatego tego narządu. Należy podkreślić, że daignostyka cytologiczna guzów gruczołu tarczowego z układami beleczkowymi komórek stanowi szczególnie złożony problem badawczy.

  Streszczenie angielskie: According to WHO classification, the hyalinizing trabecular adenoma is assigned into the category of follicular adenomas. Its microscopical picture resembles both the medullary thyroid carcinoma, and the papillary carcinoma of the gland in question. However, the results of immunohistochemical studies speak strongly against the origin of that neoplasms from C cells. On the other hand, the results of immunohistochemical analyses and molecular studies suggest the relation of the hyalinizing trabecular adenoma to papillary carcinoma of the thyroid gland. It is to be stressed that the cytological examination of the thyroid tumors with trabecular arrangements of cells, constitutes an especially complex diagnostic problem.


  40/43

  Tytuł oryginału: Wpływ stanu tyreometabolicznego na gospodarkę lipidową.
  Tytuł angielski: Effects of thyrometabolic status on lipid metabolism.
  Autorzy: Dedecjus Marek, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.263-270, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia stanu tyreometabolicznego mają bardzo istotny wpływ na profil lipidowy, co niejednokrotnie było obserwowane w badaniach klinicznych, epdiemiologicznych i doświadczalnych. Pomimo, że fakt ten jest znany od ponad siedemdziesięciu lat, szczegółowy mechanizm wpływu hormonów tarczycy na poszczególne etapy metabolizmu lipidów nie został do tej pory poznany. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat wpływu stanu tyreometabolicznego - hipotyreozy i tyreotoksykozy - na wybrane parametry i etapy metabolizmu lipidów. Mimo, że wiedza na temat związku gospodarki lipidowej z hormonami tarczycy jest rozległa, to zagadnienie to wymaga dalszych badań, szczególnie w świetle doniesień na temat związku hipotyreozy (nawet w jej subklinicznej formie) z rozwojem miażdżycy i zawałów serca.

  Streszczenie angielskie: Disturbances of the thyrometabolic status demonstrate a fairly significant effect on lipid profile, what has frequently been found in clinical, epidemiological, and experimental studies. Despite the fact that this phenomenon has been observed for more than 70 years, no definite information has yet been obtained on the detailed mechanism of thyroid hormone effects on particular lipid metabolism stages. This paper presents the actual state-of-the-art knowledge on the effects of the thyrometabolic status, i.e., hypothyroidims and thyrotoxicosis, on selected parameters and steps of lipid metabolism. Even if the current knowledge on the association between lipid metabolism and thyroid hormones is fairly vast, this particualr problem requires further studies, especially in the light of reports on observed associations between hypothyroidism (even in its subclinical form), atherosclerosis development and heart infarctions.


  41/43

  Tytuł oryginału: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 - materiały naukowe [streszczenia referatów].
  Tytuł angielski: 1st Congress of the Polish Society of Neuroendocrinology, Łódź, September 22-25, 2002 - proceedings.
  Opracowanie edytorskie: Kochman Kazimierz (Red.), Kunert-Radek Jolanta (red.), Lewiński Andrzej (red.), Pawlikowski Marek (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) supl. 2 s.1-216, il., tab. - 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Łódź 22-25.09. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii


  42/43

  Tytuł oryginału: Nota biograficzna o siostrze Alfonsie dr Konstancji Kulejowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących [1890-1982].
  Autorzy: Lewiński Jerzy
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.220-221, il. - Przedruk z czas. Ziemia Kozienicka 1993 z. 3
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kulejewska
 • Konstancja 1890-1982


  43/43

  Tytuł oryginału: Nadczynność i niedoczynność tarczycy - przyczyny, rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Hilczer Maciej, Smyczyńska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.52-60, 62, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: