Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura GBL: 303,583

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Occupational health problems in dental practice.
  Autorzy: Lewczuk Ewa, Affelska-Jercha Anna, Tomczyk Jarosław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.161-165, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawoym problemem zdrowotnym w pracy stomatologa jest obciążenie układu kostno-stawowego związane ze stojącą i pochyloną pozycją przy pracy. Pozycja ta może powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa, objawy rwy kulszowej oraz powstanie stopy płasko-koślawej. Powtarzające się ruchy nadgarstka predysponują do powstania zespołu cieśni nadgarstka. Częste parestezje i drętwienia związane ze zmianami w nerwach obwodowych, są spowodowane używaniem wiertarek stomatologicznych. Zaburzenia cyklu miesięcznego, występujące u asystentek stomatologicznych mogą mieć związek z podwyższonym poziomem rtęci w osoczu i w moczu. Częstym problemem są również alergie, w tym alergia na lateks, w postaci wyprysku kontaktowego, pokrzywki, astmy oskrzelowej lub wstrząsu. W związku z kontaktem z materiałem biologicznym, głównie śliną i krwią, istnieje wyższe ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

  Streszczenie angielskie: The overload of the osteoarticular system resulting from standing and stooping position of the body is the main health problem of dentists. This may cause vertebral pain, symptoms of sciatica and foot valgo-planus. Symptoms of carpal tunnel syndrome are induced by repeated carpus movements. Frequent numbness associated with the peripheral nerves changes result from using drills by dentists. Menstruation disturbances observed in dental assistants could be related to the increased levels of mercury in serum and urine. Allergy is also a frequent medical problem, particularly allergy to latex, manifested by contact egzema or allergic urticaria, asthma and shock. There also is an increased risk for infectious diseases through the contact with biological material, mostly saliva and blood.


  3/10

  Tytuł oryginału: Vasopressinergic innervation of the pig pineal gland.
  Autorzy: Przybylska-Gornowicz Barbara, Lewczuk Bogdan, Moller Morten
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.3-8, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An immunohistochemical study of the pineal gland of the domestic pig was carried out using the antisera raised against vasopressin (VP). The pineal glands were taken from the newborn, 21-day- and 7-month old female pigs. The pig pineal glands is moderately innervated by VP-immunoreactive nerve fibers. They run from the habenular commissure into the connective tissue septa and further into the pineal parenchyma. In the subependymal tissue as well as in the connective tissue septa, the fibres are smooth or with small varicosities and in the parenchyma with large ones. The obtained results point to extrapineal and extraepithalamic source of the fibres. The density of VP-immunoreactive fibers in the pineal gland of 7-month old pigs is higher than in the younger animals.


  4/10

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  5/10

  Tytuł oryginału: Zawodowe i pozazawodowe aspekty zespołu kanału nadgarstka.
  Tytuł angielski: Occupational and non-occupational problems of carpal tunnel syndrome.
  Autorzy: Lewczuk Ewa, Affelska-Jercha Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.417-422, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół kanału nadgarstka, to szereg objawów klinicznych, spowodowanych uciskiem nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Charakterystycznymi objawami tego zespołu jest drętwienie palców, ból dłoni, zwłaszcza nocą oraz upośledzenie sprawności ręki. Badaniami pomocnymi w diagnostyce są badanie czucia, próby prowokacyjne, badanie przewodnictwa w nerwach, elektromiografia, badania radiologiczne nadgarstka, ultrasonografia i rezonans magnetyczny. Najczęstszą przyczyną zespołu cieśni nadgarstka są zmiany patologiczne, dotyczące pochewek, ścięgien zginaczy. Zespół ten może również wystąpić w przebiegu tocznia rumieniowatego, gruźlicy, schorzeń endokrynnych, reumatoidalnych oraz w ciąży. Zespół cieśni nadgarstka jest jedną z najczęstszych neuropatii zawodowych i występuje u osób wykonujących pracę ręczną, obciążająca nadgarstek związaną z powtarzalnością ruchów np. u szwaczek, osób sprawdzających kody kreskowe w supermarketach, rzeźników i pakowaczy mięsa.


  6/10

  Tytuł oryginału: Płyn mózgowo-rdzeniowy : badanie i interpretacja wyników
  Autorzy: Lewczuk Piotr, Mantur Maria
  Źródło: - Białystok, Wydaw. Ekonomia i Środowisko 2002, 85 s., [16] s. tabl. : il., tab., bibliogr. s. 82-85, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka u chorych z zawałem serca a zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: Primary angioplasty in patients with myocardial infarction and carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Lewczuk Anna A., Musiał Włodzimierz J., Bachórzewska-Gajewska Hanna
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.142-146, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci z cukrzycą stanowią ponad 20 proc. hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca. Jak wykazay obserwacje krótkoterminowe i odległe, ich rokowanie jest gorsze niż porównywalnej grupy bez cukrzycy. Ostatnie lata przyniosły zasadncze zmiany w sposobie leczenia chorych z zawałem. Wprowadzenie leków trombolitycznych, pierwotnej angioplastyki tętnic wieńcowych, stentów i blokerów receptorów płytkowych Gp IIb/IIIa znacznie poprawiły rokowanie. Praca przedstawia mechanizmy patogenetyczne, odrębności epidemiologiczne, problemy diagnostyczne oraz aktualną strategię leczenia świeżego zawału serca. Postępowaniem z wyboru u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej jest pierwotna angioplastyka. Jednak takie leczenie nie wszędzie jest możliwe. Duże nadzieje wiąże się z terapią torowaną: skojarzeniem leczenia trombolitycznego i blokera receptora glikoproteinowego z IIb/IIIa z leczeniem interwencyjnym. Nadal jednak nie opracowano powszechnie przyjętych standardów leczenia pacjentów ze świeżym zawałem serca i towarzyszącymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, uwzględniających najnowsze strategie leczenia. Opracowanie takich algorytmów wymaga dalszych badań, porównujących skuteczność, bezpieczeństwo i koszty omawianych terapii.


  8/10

  Tytuł oryginału: Elektrokardiograficzne cechy przeciążenia prawej komory serca przydatne w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego na tle przewlekłej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową.
  Tytuł angielski: Electrocardiographic signs of right ventricular overload useful in improving diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) in patients with chronic exertional dyspnea.
  Autorzy: Lewczuk Jerzy, Ajlan Abdul Wahab, Piszko Piotr, Mikulewicz Małgorzata, Jagas Jacek, Sobkowicz Bożena, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1049-1054, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie przewlekłego nadciśnienia płucnego na tle choroby zakrzepowo-zatorowej (CTE-PH) jest znacznie utrudnione z powodu czasami długotrwałego okresu tzw. miesiąca miodowego, w którym jedynym objawem może być przewlekła duszność wysiłkowa. W celu ustalenia, czy rutynowa elektrokardiografia może być pomocna w rozpoznaniu CTE-PH oceniono siłę rozpoznawczą elektrokardiograficznych kryteriów przeciążenia prawej komory (RVO) w rozpoznaniu potwierdzonym angiograficznie u 30 chorych CTE-PH, a także zbadano siłę rozpoznawczą tych kryteriów w rozpoznawaniu przewlekłego nadciśnienia płucnego (CPH) w grupie 90 kolejnych chorych z chorobami, poza CTE-PH, przebiegającymi z przewlekłą dusznością wysiłkową. W EKG przynajmniej 1 z 12 znalezionych cech RVO wystąpiła u 50 proc. chorych. Najczęściej występujące (u ponad 20 proc. chorych) to: ujemny załamek T w V1-V5, dekstrogram i P pulmonale, ale także rzadziej występujące elektrokardiograficzne cechy RVO odznaczały się małą lub umiarkowaną czułością i negatywną wartością przewidującą rozpoznanie oraz bardzo dużą, ponad 80 proc. swoistością i dodatnią wartością przewidującą rozpoznanie CPH i 90-100 proc. - rozpoznanie CTE-PH. Wyniki pracy wskazują, że cechy RVO, jeśli występują w rutynowym elektrokardiogramie u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową, mogą być pomocne we wstępnej diagnostyce CPH, w szczególności zaś CTE-PH.

  Streszczenie angielskie: The early recognition of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) is troublesome becouse of "honey moon" period with chronic dyspnea on exertion as the only one symptom. To find if routine electrocardiography may be useful in improving the diagnosis, value of right ventricular overload (RVO) signs in recognition echocardiographically determined chronic pulmonary hypertension (CPH) and angiographically confirmed CTE-PH in 90 consecutive patients hospitalized due to chronic exertional dyspnea was studied. CPE was found in 76.5 p.c. and CTE-PH in 33 p.c. of those patients, at least one of twelve founded electrocardiographic signs of RVO was present in 50 p.c. patients. The most frequently occured signs: negative T wave in lead V1-V6, right axis deviation and pulmonale P wave as well as 9 other occured at frequency below 20 p.c. signs of RVO had low to medium sensitivity and negative predictive value and 80-90 p.c. positive predictive value for diagnosing CPE and 90-100 p.c. positive predictive value for diagnosing CTE-PH. It was concluded that in patients with chronic exertional dyspnea electrocardiographic signs of RVO may be useful initial diagnosing of CPH and CTE-PH in particular.


  9/10

  Tytuł oryginału: Podstawy flebologii
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Lewczuk Jerzy, Małek Grzegorz, Rybak Zbigniew, Skórski Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Wawrzyńska Liliana
  Opracowanie edytorskie: Tomkowski Witold Zbyszek (red.), Skórski Maciej (red.), Hajduk Bogdan (red.), Rybak Zbigniew (red.), Małek Grzegorz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [4], 164 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogów somatostatyny u chorych z akromegalią.
  Tytuł angielski: The use of somatostatin analogues in patients with acromegaly.
  Autorzy: Sworczak Krzysztof, Błaut Krzysztof, Lewczuk Anna, Siekierska-Hellmann Małgorzata, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.53-63, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: