Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWANDOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Tytuł oryginału: Modulation of the activity of calcium-activated neutral proteases (calpains) in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells.
Autorzy: Witkowski Jacek M., Żmuda-Trzebiatowska Emilia, Świercz Jakub M., Cichorek Mirosława, Ciepluch Hanna, Lewandowski Krzysztof, Bryl Ewa, Hellmann Andrzej
Źródło: Blood 2002: 100 (5) s.1802-1809, il., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Decreased susceptibility to apoptosis and impaired proliferative control are throught to be responsible for prolonged life spain and accumulation of chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells. The acitivity of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplasmic (Ca++) is involed in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the BCL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplamic (Ca++) is involved in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the B-CLL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains in B-CLL cells and purified B lymphocytes. The activity and expression of ć-calpain (requiring micromolar Ca++ for activation) are significantly higher in the leukemic than in nonmalignant cells. Conctrarily, the activity and expression of m-calpain (requiring milimolar Ca++) as well as the expression of calpastatin (an endogenous inhibitor of...


  2/53

  Tytuł oryginału: Chłoniaki nieziarnicze jamy ustnej i szyi - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Non-Hodgkin's lymphomas oral cavity and neck-diagnosis, treatment.
  Autorzy: Lewandowski Leszek, Nowaczyk Marian Tomasz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.15-18, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/53

  Tytuł oryginału: Analiza faz cyklu komórkowego i apoptozy w komórkach raka płaskonabłonkowego jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of cell cycle phase and apoptosis of squamous cell carcinoma in oral cavity.
  Autorzy: Osmola Krzysztof, Adamska Krystyna, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.19-24, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/53

  Tytuł oryginału: Występowanie cytokeratyn w rakach jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Expression of cytokeratines in oral cancers.
  Autorzy: Lewandowski Leszek, Soroko Sebastian, Jenek Renata
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.25-29, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/53

  Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian urazowych oczodołu.
  Tytuł angielski: Usefulness of computed tomography and magnetic resonance in orbital fractures diagnostic.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Lewandowski Leszek, Grodzki Juliusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.31-35, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/53

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów po resekcji szczęk - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Selected aspects of prosthodontic treatment of patients after maxillectomy - literature review.
  Autorzy: Janknegt Ewa, Koczorowski Ryszard, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.37-44, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/53

  Tytuł oryginału: Ocena procesów zapalnych towarzyszących nowotworom złośliwym na podstawie badań wybuchu tlenowego w komórkach fagocytujących.
  Tytuł angielski: The assessment of inflamatory processes concomitant with malignant neoplasia based on research into the respiratory burst of phagocytic cells.
  Autorzy: Bogdanowic-Gapińska Dorota, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.51-56, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/53

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w zależności od masy urodzeniowej po 20 latach obserwacji.
  Tytuł angielski: Physical development and health status of young men in relation to birth weight.
  Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.808-817, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest poznanie wpływu niskiej masy ciała (NMC) na mierniki rozwoju fizycznego i stan zdrowia młodych mężczyzn u progu dojrzałości w porównaniu z ich rówieśnikami z prawidłową masą ciała (PMC) przy urodzeniu. Badanie dotyczy 1376 mężczyzn, stanowiących część kohorty noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie. W obecnej analizie wykorzystano dane zdrowotne 1090 osób (682 z NMC i 408 z PMC), pochodzące z badań lekarskich wojskowych komisji rejonowych (WKR). Z uzyskanych danych wynika, że młodzi mężczyźni z NMC osiągają przeciętne niższe mierniki wysokości i ciężaru ciała niż ich rówieśnicy z PMC przy urodzeniu. Charakteryzują się gorszym stanem zdrowia, częstszymi zaburzeniami słuchu i większym ryzykiem wystąpienia chorób neurologicznych na progu dojrzałości.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of low birth weight (LBW) on the health characteristics of men of post-pubertal age compared with their normal-birth-weight (NBW) peers. To this end, 1090 conscripts, out of 1376 eligible male neonates examined in 6 Warsaw obstetric wards in 1970 - 1974 in search of low birth weight (682 LBW vs. 408 NBW), were examined in 1998 at the entry to the military service. It was found that LBW conscripts were shorter and lighter than their NBW peers. They also had more overall recorded health problems, more hearing defects, and more neurological disorders than their counterparts with normal birth weight two decades earlier.


  9/53

  Tytuł oryginału: Fludaraibine therapy in Waldenstr”m's macroglobulinemia patients treated previously with 2-chlorodeoxyadenosine.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Halaburda Kazimierz, Hellmann Andrzej
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.361-363, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Six patients with Waldenstr”m's Macroglobulinemia (WM) resistant to previous 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA) therapy were treated with fludarabine. Both initial and subsequent therapy was administered according to the most widely used protocols. The median number of 2-CdA cycles given to the patients was 3.7 (range 2-5), while fludarabine was 1.7 (range 1-2). As a result partial remission was achieved in two patients and stabilization of the disease in the remaining four in spite of the inadequate response or progressive disease after 2-CdA therapy. Median monoclonal IgM concentration fell from 29.4 (range 11.6-37.1) to 16.4 g/l (range 3.8-29.1). At the same time hemoglobin concentration increased from median 114 (range 89-129) to 122 g/l (range 97-133). Side effects consisted of neutropenia (three patients) and thrombocytopenia (two patients). Two patients are alive with progression of the disease noted after 12 and 21 months of observation. One patients died as the result of cardiac disease, two other died of infection 5 and 16 months after cessation of therapy in the course of disease progression. The remaining patient was lost to follow-up after 10 months of observation with continuous stabilization. Our observation suggest that in WM patients resistant to 2-CdA, stabilization of the disease or even remission can be obtained with fludarabine.


  10/53

  Tytuł oryginału: Urodzeniowa masa ciała a stan zdrowia i rozwój fizyczny młodych mężczyzn po 20 latach.
  Tytuł angielski: Birth weight, health status and physical development of young men after 20 yrs.
  Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Rowińska Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.115-118, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem opracowania jest ocena stanu zdrowia i rozwoju fizycznego młodych mężczyzn urodzonych z niską (NMC) lub prawidłową masą ciała (PMC). Badana grupa stanowiła część noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie i obejmowała 682 osoby z NMC oraz 408. osób z PMC. Jak wynika z obserwacji mężczyźni w wieku poborowym z NMC nie osiągają przeciętnych mierników rozwoju fizycznego swoich rówieśników z PCM w chwili urodzenia. Wskaźnik masy ciała (BMI) w obu grupach wagi jest podobny. Wśród osób urodzonych z NMC stwierdzono częstsze występowanie zaburzeń niż u osób z PMC, chociaż częstość schorzeń uszu w pierwszym badaniu długofalowym (1983 r.) była podobna. Także zaburzenia neurologiczne występowały częściej wśród osób z NMC niż z PMC.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the health status and physical development of young men with low birth weight (LBW) compared to normal birth weight (NBM). The study was based on the birth cohort of children born in Warsaw at six obstetric wards in 1970-74. The data from the medical records of military conscription units, concerning 682 persons with LBW and 408 persons with NBW, were taken for comparison. Mean height and weight of LBW persons were lower then for those with NBW, with similar weight-for-height proportions. The prevalence of hearing loss was higher among LBW then NBW individuals despite similar rates of ear disorders assessed at the mid-point of the follow-up. Also, neurological disorders were more prevalent among LBW then NBW individuals at the time of conscription, which could not be fully ascribed to the possible birth injuries.


  11/53

  Tytuł oryginału: Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruźlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety.
  Tytuł angielski: Renal cell carcinoma combined with urinary tract tuberculosis in a 22-year-old woman.
  Autorzy: Kołaczyk Wojciech, Lewandowski Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.86-88, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia gruźlicy układu moczowego z rakiem nerkowokomórkowym nerki lewej u 22-letniej kobiety, u której wystąpiła wznowa procesu nowotworowego w kikucie moczowodu po nefrektomii radykalnej, a potem nastąpiły przerzuty do płuc.

  Streszczenie angielskie: The case study of 22-year-old woman with renal cell caracinoma of the left kidney combined with urinary tract tuberculosis is presented. After radical nephrecotmy cancer relapsed in the ureteric stump with subsequent lung metastasis.


  12/53

  Tytuł oryginału: Znaczenie miotomii szyjnej przełyku w leczeniu uchyłków Zenkera.
  Tytuł angielski: The role of the cervical myotomy in the treatment of Zenker's diverticulum.
  Autorzy: Lewandowski Andrzej, Czapla Leszek, Nienartowicz Mirosław
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.298-306, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena i porównanie wyników chirurgicznego leczenia uchyłków Zenkera w grupie chorych, u których wykonano tylko wycięcie uchyłka z grupą chorych, u których wycięcie uchyłka uzupełniono przecięciem warstwy mięśniowej przełyku poniżej jego wrót. Materiał i metodyka. W latach 1964 - 2000 z powodu uchyłka gardłowo-przełykowego operowano 70 chorych (15 kobiet i 55 mężczyzn). Dominującymi objawami klinicznymi decydującymi o leczeniu operacyjnym były: trudności w połykaniu pokarmów stałych oraz uczucie ciała obcego w przełyku. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem. Z wielu metod operacyjnych w klinice stosuje się wycięcie uchyłka. Wszystkie operacje wykonano z lewostronnego dostępu szyjnego. Mięśnie mostkowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy i łopatkowo-gnykowy rozsuwano bez ich przecinania. Wypreparowany uchyłek odcinano u jego podstawy. Przełyk zszywano poprzecznie do długiej osi dwoma warstwami szwów pojedynczych, wchłanialnych. W ostatnich latach operację wycięcia uchyłka uzupełniano przecięciem mięśnia pierścienno-gardłowego. Taką operację wykonano u 32 chorych (11 kobiet i 21 mężczyzn). Wyniki. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono żadnych różnic w obydwu grupach. W odległych badaniach kontrolnych średni okres obserwacji wynosił 5,4 roku. Wznowę uchyłka stwierdzono w 6 przypadkach, wszystkie po zabiegach wycięcia uchyłka bez uzupełniającej miotomii. W grupie chorych z wykonaną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare two surgical techniques in the treatment of Zenker's diverticula. Material and methods. During the period 1964-2000, 70 patients (F - 15 and M - 55) underwent surgery in our department. In order to compare both surgical techniques we divided the patients into 2 groups. The first group comprised 38 patients (F - 4 and M - 34) who underwent diverticulectomy, while the second group 32 patients (F - 11 and M - 21) who underwent a diverticulectomy and cervical esophagomyotomy. Qualification towards surgery was based upon the severity of diverticulum symptoms. In all cases the cervical diverticulum was documented by means of contrast X-ray examinations. General anasthesia was used in all patients. The surgical procedure was undertaken from the left lateral side of the neck. Lateral neck muscles were divided without cutting. The divericulum was excised from the neck. The esophagus was sutured into two separate layers. For the past years we used complementary cricopharyngomyotomy below the diverticular neck. Results. During the early post-operative period we observed no group differences. Late results: follow-up between one and nineteen years, (mean: 5.4 years). In first group patients who underwent a diverticulectomy we observed diverticulum recurrence in six cases. Histology of the diverticulum was obtained in thirty-four cases. High-grade dysplasia was noted in two cases and pre-invasive carcinoma in one case. Conclusion. Diverticulectomy ...


  13/53

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  14/53

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Sierakowski Stanisław, Klimiuk Piotr Adam, Lewandowski Bogdan, Kita Karol
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a chronic process of the cartilage and subchondral bone destruction with coexistence of the repair processes. Beside clinical symptoms diagnosis of the OA is based on the radiological imaging. In this review we describe the imaging methods in the diagnosis of OA and radiological classification of the disease.


  15/53

  Tytuł oryginału: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - epidemiologia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Osteoarthritis of the knee - epidemiology, diagnosis and, management.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław, Lewandowski Bogdan, Klimuk Piotr Adam, Kita Jacek, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.26-30, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis and mainly knee osteoarthritis are the most common chronic diseases that causes of physical disability. The article represents a summary of the current status of clinical aspects of knee osteoarthritis. Special attention was paid to diagnostic criteria, pharmacological and nonpharmacological medical management. Epidemiology, risk factors and radiographic imaging are also described.


  16/53

  Tytuł oryginału: Biodro - przyczyny najczęstszych dolegliwości.
  Tytuł angielski: Hip - causes of most common ailments.
  Autorzy: Lewandowski Bogdan, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Klimiuk Piotr Adam, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the following study we present the causes of hip ailments. The degenerative process of the hip has been discussed with focusing on differential diagnosis with other diseases. Moreover diagnostic and methods have been presented.


  17/53

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Medical management of osteoarthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Lewandowski Bogdan, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.37-43, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a result of the disturbances between mutual degradation and synthesis in the cartilage and subchondral bone. Because of its prevalence OA became a serious social and economical problem. In this review we describe the actual principles of the medical management in patients with OA.


  18/53

  Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie krwawień po usunięciu zębów u chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca w czasie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego.
  Tytuł angielski: Topical treatment of bleeding post removed teeth in patients with prosthetic heart valves whose receiving long-term of oral anticoagulant therapy.
  Autorzy: Lewandowski Bogumił
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.20-24, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Usuwanie zębów u chorych ze sztucznymi zastawkami serca, którzy długotrwale przyjmują doustne leki przeciwzakrzepowe, jest ciągle aktualnym, ważnym i niejednokrotnie kontrowersyjnym zagadnieniem w praktyce stomatologicznej. Kontynuacja leczenia doustnymi antykoagulantami po chirurgicznym zabiegu stomatologicznym wpływa na przedłużające się krwawienia poekstrakcyjne i powikłania krwotoczne, przerwanie zaś terapii zwiększa ryzyko powikłania krwotowczne, przerwanie zaś terapii zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowych. Badania przeprowadzono w grupie 53 chorych po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, u których po usunięciu zębów bez przerywania terapii przeciwzakrzepowej zastosowano miejscowo preparat hemostatyczny TachoComb. Krwawienia wtórne stwierdzono tylko u 4 (7,54 proc.) chorych.

  Streszczenie angielskie: Removed teeth in patients receiving long-term oral anticoagulant drugs there are all the time live insure, very important and controversial problem in stomatological practice. Continuation of anticoagulation oral drugs exposure the patients so long haemorrhage while withdraw anticoagulant therapy to induce the risk of thromboenmbolism. The investigation were in 53 patietns with prosthetic heart valves whose treated oral anticoagulant agents. The all patietns have removed teeth without withdraw anticoagulant therapy. TachoCOmb administrated in alveoli post extraction teeth. The hemorrhage were in 4 (7,54 p.c.) cause.


  19/53

  Tytuł oryginału: Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Generalized juvenile polyposis - two cases description.
  Autorzy: Grzybowska Krystyna, Czkwianianc Elżbieta, Płaneta-Małecka Izabela, Wichan Paweł, Dyńska Eleonora, Golińska Anna, Kozielska Ewa, Gumkowska-Kamińska Barbara, Lewandowski Piotr, Banach Piotr
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.181-183, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polipowatość młodzieńcza mnoga jest bardzo rzadko spotykanym zespołem, ujawniającym się w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (zwykle poniżej 5 r.ż.). Charakteryzuje się występowaniem w całym przewodzie pokarmowym licznych, stale rosnących i odnawiających polipów o cechach histopatologicznych polipów młodzieńczych. W odróżnieniu od często spotykanych w wieku rozwojowym pojedynczych polipów młodzieńczych w polipowatości mnogiej istnieje zagrożenie przemianą nowotworową (ok. 10 proc.) wobec synchronicznie występujących gruczolaków lub ognisk gruczolaków w polipach młodzieńczych. Jednocześnie u dzieci tych często spotyka się inne wady jak wodogłowie, hyperteloryzm, wady naczyniowe. Oprócz tego obserwuje się takie powikłania, jak: krwawienie z przewodu pokarmowego, bóle brzucha hypoproteinemię z hypoalbuminemią oraz biegunkę i objawy niedrożności. Choroba może dziedziczyć się autosomalnie, dominująco (przebiega ciężej i ujawnia się wcześniej) lub może być spowodowana mutacją sporadyczną. Celem doniesienia jest prezentacja dwóch przypadków dziewczynek z polipowatością młodzieńczą mnogą w celu zobrazowania trudności diagnostyczno-terapeutycznych związanych z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: Generalized juvenile polyposis is rare syndrome, reveals itself in ifnancy and in early childhood (usually before 5-years-old). This disorder is characterized by multiple inflammatory and hamartomatous polyps throughout the whole gastrointestinal tract, which are growing and renewing continuously despite a lot of the polyps removal procedures. The malignant potential (Synchronic adenoma) of generalized juvenile polyposis is a distinctive feature from isolated juvenile polyps that are met much more often in children. Som others anomalies as hydorcephalus, hyperteloryzm and arteriovenosus malformation are observed in children with generalized juvenile polyposis COmplications like intussusceptions, hypoproteinemia with hypoalbuminemia, diarrhea, GI bleeding, failure to thrive and abdominal pains are quite often. The disease can be familial heritance (As autosomal and dominant trait) or can be sporadic form. A familial syndrome occurs earlier and the course of the disease is worse. The aim of the paper is topresent two cases of generalized juvenile polyposis to show the difficulties with diagnostic and therapeutic management in the course of the disease.


  20/53

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  21/53

  Tytuł oryginału: Zespół cieśni tętnicy podkolanowej u studenta AWF.
  Tytuł angielski: Popliteal artery entrapment syndrome - case report.
  Autorzy: Małek Andrzej K., Lewandowski Krzysztof, Tworus Robert, Szostek Mieczysław
  Opracowanie edytorskie: Szyber Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.832-836, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 21-letniego chorego, u którego wystąpił nagły ból i ostre niedokrwienie goleni i stopy prawej po okresie kilkumiesięcznego chromania przestankowego. Niedokrwienie spowodowane było anomalią anatomiczną tętnicy podkolanowej znaną pod nazwą zespołu ucisku tętnicy podkolanowej. Niedokrwienie kończyny dolnej nastąpiło wskutek ostrej zakrzepicy chorobowo zmienionej tętnicy podkolanowej, której ściana była poddawana przewlekle urazom przez otaczające ścięgna . Leczenie chir. polegało na wycięciu zmienionego chorobowo odcinka tętnicy podkolanowej i zastąpienia ubytku wstawką z własnej, odwróconej żyły odpiszczelowej. Odległy wynik operacji wykazał prawidłowe ukrwienie kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of 21-year-old man with an acute pain and ischemia of the calf and foot. For a few months before admission the patient suffered from moderate intermittent claudication. Acute calf and foot ischemia was caused by popliteal artery thrombosis in the course of popliteal artery entrapment syndrome. The patient was operated on. Resection of the occluded segment of the popliteal artery with venous graft reconstruction was performed. Longf-term follow-up revealed good clinical result.


  22/53

  Tytuł oryginału: Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy jako marker nowotworowy w ostrych białaczkach u dzieci.
  Tytuł angielski: High telomerase activity and expression as a neoplastic marker in acute leukemias in children.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Pernak Monika, Nowicka-Kujawska Karina, Lewandowski Krzysztof, Nowak Tomasz, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.33-36, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Telomeraza odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia. Celem podjętych badań była analiza aktywności i ekspresji telomerazy w komórkach ostrych białaczek u dzieci. Ekspresja 3 składowych telomerazy (hTR, hTERT, TP1) była badana techniką RT-PCR. Dla oceny aktywności telomerazy posłużono się testami telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA. Komórki białaczkowe wykazywały ekspresję wszystkich 3 składowych telomerazy. W prawidłowych limfocytach krwi obwodowej sygnały amplifikacji hTR, hTERT, TP1 w reakcji RT-PCR były słabe lub nie występowały wcale. Wyniki ilościowej oceny aktywności telomerazy w teście PCR-ELISA, jak również doświadczenia z rozcieńczaniem zawiesiny komórek wykazały co najmniej 100-krotnie wyższą aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami. Analogiczne testy dla oceny ekspresji telomerazy potwierdziły znacznie wyższą ekspresje składowych telomerazy w komórkach białaczkowych. Z uwagi na znacząco wyższą ekspresje i aktywność telomerazy w komórkach białaczkowych w porównaniu z prawidłowymi limfocytami, telomerazę uznać za marker nowotworowy pod warunkiem wykonania oceny ilościowej.

  Streszczenie angielskie: Telomerase is thought to play an important role in immortalization and carcinogenesis. The aim of the study was to investigate the activity and expression of telomerase in acute leukemic cells. Telomerase expression was analyzed for its three components (hTR, hTERT, TP1) by RT-PCR technique. Telomerase repeat amplification protocol-TRAP and PCR-ELISA was used for analysis telomerase activity. All three telomerase components were consistently expressed in leukemic cells. In peripheral blood lymphocytes served as control the amplification signals for three components of telomerase were week or absent. The results of quantitative PCR-ELISA test and the limiting dilution experiments indicated that all leukemic cell have at least 100-fold higher telomerase activity in comparison to normal lymphocytes. The limiting dilution experiments applied for telomerase expression proved that the expression of telomerase components is much higher in leukemic cells in comparison to normal lymphocytes. It can be concluded that the leukemic cells tested have higher telomerase expressiom and activity, as compared to normal cells. Therefore telomerase can be a good cancer marker provided quantitative analysis is carried out.


  23/53

  Tytuł oryginału: Transmisja wirusa C zapalenia wątroby w oddziałach onkohematologii dziecięcej: molekularne potwierdzenie dróg szerzenia się zakażeń HCV.
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus transmission in pediatric oncology wards: molecular evidence of HCV cross-infection.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Wysocki Jacek, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Lewandowski Krzysztof, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.73-76, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja wirusem HCV jest główną przyczyną zapaleń wątroby na świecie i stanowi poważny problem u długohospitalizowanych pacjentów. Chorzy onkohematologiczni w przebiegu chemioterapii są zwykle w głębokiej immunosupresji, dlatego też pomimo obecności HCV-RNA w surowicy krwi nie produkują swoistych przeciwciał anty-HCV. Celem pracy było wykazanie możliwych źródeł i dróg szerzenia się infekcji HCV u pacjentów onkohematologicznych. Badaniami objęto 129 dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi i 36 chorych z guzami litymi (u żadnego z pacjentów w momencie rozpoznania choroby podstawowej nie stwierdzono HCV-RNA i anty-HCV) oraz 61 osób personelu medycznego oddziałów onkohematologicznych. Podczas 2,5 letnich badań follow-up HCV-RNA wykazano u 87 z 165 pacjentów. W większości do zakażeń dochodziło genotypem 1a (82/87), 2-1b, 1-1a+1b oraz 1-1a+3a. Możliwość horyzontalnej transmisji HCV potwierdziła obecność genotypu 1a HCV w ślinie i moczu zakażonych dzieci. Celem ustalenia dalszych źródeł infekcji HCV przeanalizowano genotyp CV u zakażonych tym wirusem członków personelu medycznego. Wśród badanych stwierdzono infekcję jedynie genotypem 1a HCV. Biorąc pod uwagę fakt, iż wśród polskich krwiodawców dominuje genotyp 1b, wydaje się, że do zakażeń HCV w oddziałach onkohematologicznych dochodzi na drodze horyzontalnej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wobec niemożności produkowania swoistych przeciwciał przez pacjentów onkohematologicznych, jedynie wczesne wykrywanie HCV-RNA ...

  Streszczenie angielskie: Infection with hepatitis C virus (HCV) is a major cause of hepatitis world-wide and is becoming a substantial problem in long-term hospitalized patients. Oncohematological patients undergoing chemotherapy are usually deeply immunosuppressed and therefore antibodies to HCV are not produced despite the presence of HCV-RNA in peripheral blood. The aim of the study was to see how often long-term hospitalized patients acquired HCV infection and what were the possible sources and routes of virus transmission. The study involved 129 children with lymphoproliferative diseases, 36 patients with solid tumors (all patients were HCV-RNA an danti-HCV negative at the time of first hospitalization) and 61 medical staff from two oncohematol wards. During 2,5-year-follow-up study among 165 oncohematological patients HCV-RNA appeared in 87 in subsequent hospitalizations. Majority of infections (82/87) were 1a genotype, 2 were 1b, 1 - 1a+1b and 1 - 1a+3a. Horizontal transmission of HCV is implied by the presence of 1a genotype of HCV in saliva and urine of selected oncohematol. patients. In an attempt to estabilish the origin of HCV infection also medical staff were screened for HCV genotyping. All HCV-infected medical staff working on that wards had the same genotype (1a) as the patients and none of the medical staff was infected with 1b genotype. Since the most prevalent genotype in polish blood donors is 1b, HCV infection in oncohematol. patients is more likely due to horizontal ...


  24/53

  Tytuł oryginału: Treatment of multiple myeloma with high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic progenitor cell transplantation - a single centre experience.
  Tytuł polski: Leczenie szpiczaka mnogiego za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku - doświadczenia własne.
  Autorzy: Czyż Jarosław, Knopińska-Posłuszny Wanda, Ciepłuch Hanna, Mital Andrzej, Lewandowski Krzysztof, Hellmann Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.195-199, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci chorujący na szpiczaka mnogiego, leczeni przy pomocy melfalanu w konwencjonalnych dawkach w skojarzeniu z prednizonem, przeżywają średnio trzy lata. Wydłużenie długości życia można uzyskać poprzez zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach, skojarzonej z autologicznym przeszczepem szpiku. Prezentowana praca przedstawia własne doświadczenia, związane ze stosowaniem wysoko dawkowanej chemioterapii w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim. Pacjenci i metody. 31 chorych zostało poddanych przeszczepowi z krwi obwodowej: 24 z nich otrzymało przeszczep pojedynczy, u siedmiu zastosowano podwójny zabieg. W kondycjonowaniu do pierwszego przeszczepu stosowano melfalan, do drugiego melfalan lub BEAM. Wyniki. U 29 chorych doszło do pełnej regeneracji szpiku, po drugim z zabiegów obserwowano przedłużony czas odtwarzania się megakariopoezy. Szacowane 3-letnie przeżycie bez choroby wynosi 31 proc., całkowite przeżycie 85 proc. Wykonanie przeszczepu w późnym okresie choroby stanowi czynnik ryzyka jej nawrotu, czynnikiem rzyka dla całkowitego przeżycie jest niewydolność nerek w chwili przeszczepu. Wnioski. Uzyskane rezultaty sugerują, że wysoko dawkowana chemioterapia, połączona z autologicznym przeszczepem szpiku, jest stosunkowo bezpieczną procedurą i pozwala na uzyskanie długotrwałych remisji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients suffering from multiple myeloma treated with melphalan and prednizone surive three years on average. Recently a higher survival rate has been associated with high-dose chemotherapy followed by transplantation of haematopoietic progenitor cells. This paper presents our experience with high-dose chemotherapy in the treatment of patients suffering from multiple myeloma. Patients and methods. 31 patients with multiple myeloma were treated with autologous transplantation of progenitor cells from peripheral blood: 24 patients undervent a single transplantation, whereas 7 underwent double transplantation. During conditioning regimen melphalan was administered for the first transplantation, and melphalan or BEAM regimen for the second one. Results. 29 patients achieved complete haematological recovery, the regeneration of megakaryopoiesis being statistically delayed after the second transplantation. There were 12 CR, 2 PR and 15 NR. Three year EFS was 313 p.c., OS was 85 p.c. The risk factor for EFS was late versus early transplant, and for OS it was renal failure. Conclusions. Results show that high-dose chemotherapy, followed by autologous transplantation of progenitor cells, is a relatively low risk procedrue (4 p.c.), and allows achieving long term remission.


  25/53

  Tytuł oryginału: Elektrofizjologiczne badania mechanizmu zegara biologicznego ssaków.
  Tytuł angielski: The electrophysiological studies of mammals circadian clock mechanism.
  Autorzy: Lewandowski Marian H.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.331-339, il., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mammalian circadian time-keeping system is estabilished by two major neural structure: the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the anterior hypothalamus and the intergeniculate leaflet (IGL) of the thalamus. Both these structures display the ultradian isoperiodic oscillation of the level of neuronal firing which probably constitute a basic activity necessary to generate circadian rhythms. In the present study we discuss the nature, pharmacology and the serotoenergic influences on this oscillation in IGL.


  26/53

  Tytuł oryginału: Znaczenie telomerazy w patogenezie, diagnostyce i terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of telomerase in pathogenesis, diagnosis and treatment of cancer.
  Autorzy: Nowak Jerzy, Lewandowski Krzysztof, Januszkiewicz Danuta
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.133-138, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Telomeraza stanowi kompleks rybonukleoproteinowy złożony z odwrotnej transkryptazy, białka i RNA stanowiącego matrycę do syntezy telomerowego DNA. Aktywność telomerazy stwierdzono w większości nowotworów, wobec jej braku w komórkach prawidłowych. Przyjmuje się, że reaktywacja telomerazy odgrywa istotną rolę w procesie immortalizacji komórki. Jednakże znaczenie telomerazy w rozwoju procesu nowotworowego nie zostało jednoznacznie udowodnione i wymaga jeszcze dalszych badań. Wyniki wielu badań wskazują, że aktywność telomerazy pozwala na odróżnienie komórek nowotworowych od prawidłowych w prostacie, gruczole piersiowym, tarczowym i w wątrobie. Krytyczny przegląd aktualnych prac wskazuje, że badanie ekspresji telomerazy stanowi bardziej precyzyjny marker rozróżniający zmiany łągodne od nowotworowych. Wstępne badania własne sugerują, że oznaczanie aktywności i ekspresji telomerazy może stanowić pomocny marker diagnostyczny i prognostyczny w rozwoju procesu nowtoworwego. Telomeraza wydaje się być idealnym celem dla skutecznej terapii nowotworów. Isntieją różne sposoby "wyłączenia" telomerazy prowadzące do zahamowania procesu nowotworowego. Pierwszy to immunologiczna eliminacja komórek, w których telomeraza jako "antygen" może indukować swoistą odpowiedź immunologiczną po szczepieniu odwrotną transkryptazą telomerazy. Drugi to hamowanie ekspresji telomerazy przy pomocy technologii antysensów. Możliwe jest też indukowanie mutacji w genie dla telomerazowego RNA prowadząca do ...

  Streszczenie angielskie: Telomerase is a ribonucleoprotien complex; consists of reverse transcriptase, protein componenet and RNA template for the synthesis of telomeric DNA. Telomerase activity has been found in the majority of cacner, but absent n the most normal cells. It is thought that reactivation of telomerase plays an important role in cell immortalization. However, significance of telomerase in carcinogenesis and tumor development is still controversial. Many studies have demostrate that the presence of telomerase activity can be used to distinguish malignant from normal cells in various organs including prostate, breast, thyroid and liver. Critical review of current literature indicates that telomerase expression may be more accurate then telomerase activity in distinguishing benign from malignant tissue. Our own pilot study suggests that determination of telomerase activity and its exression might be a useful diagnostic and as well prognostic marker for cancer development. Telomerase seems to be the ideal target for effective cancer therapy. There are many approaches to "switch off" telomerase leading to the regression of neoplastic process. The first is immunological elimination of neoplastic cells in which telomerase acts as antigen and induce specific immune response after immunization with telomerase reverse transcriptase. Second approach is based on teh suppression of telomerase expression by antisense technology. It is also possible to induce mutation in telomerase RNA gene ...


  27/53

  Tytuł oryginału: Symptomatologia depresyjna wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Depression symptomatology among hospitalised diabetic patients.
  Autorzy: Krzyżkowiak Waldemar, Kuczerowski Roman, Lewandowski Zbigniew, Łaz Roman
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.19-23, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena częstości występowania i nasilenia objawów depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2 w czasie hospitalizacji oraz zbadanie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami społecznymi, parametrami biochemicznymi, czasem trwania i stopniem wyrównania cukrzycy a nasileniem depresji. Materiał i metody. Analizie poddano 50 chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy typu 2, w wieku od 35 do 65 lat. Równocześnie badano liczącą 102 osoby grupę chorych po zawale serca hospitalizowanych w tym samym szpitalu. Opracowanie statystyczne zebranego materiału polegało na sprawdzeniu powiązań pomiędzy badanymi parametrami i poziomem depresji. W tym celu wykorzystano: test Wilcoxona, test chiý i analizę korelacji. Wyniki. Depresję kliniczną stwierdzono u 27 proc. chorych z cukrzycą. Wynik ten jest istotnie wyższy niż u osób hospitalizowanych z powodu zawału serca (p 0,016). Stwierdzono istotną zależność pomiędzy poziomem depresji i występowaniem makroangiopatii cukrzycowej (p = 0,026). Na granicy istotności statystycznej (p = 0,053) była też zależność pomiędzy nasileniem depresji i polineuropatią obwodową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of frequency and intensity of depressive symptoms among patients with type 2 diabetes mellitus during hospitalization and examination of correlations between intensity of depression and duration and level of diabetes control, chosen social factors and biochemical parameters. Material and methods. 50 patients hospitalized because of diabetes mellitus (aged 35-65) and the group of 102 patients after myocardial infarction admitted to the same hospital were examined. The aim of statistical analysis was to test correlations between examined parameters and intensity of depression. For this purpose Wilcoxon test, chiý test and correlation analysis were used. Results. Major depression had 27 p.c diabetic patients. This result is significantly higher than that for patients after myocardial infarction (p 0.016). Level of depression was significantly correlated with occurrence of macroangiopathy (p = 0.026) as well as with polyneuropathy (p 0.053).


  28/53

  Tytuł oryginału: Rola implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł angielski: Implantable cardioverter defibrillators in the treatment of malignant ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Kurowski Andrzej, Lewandowski Michał, Sterliński Maciej, Pytkowski Mariusz, Szwed Hanna
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Impalntowane kardiowertery defibrylatory odgrywają coraz większe znaczenie w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. Wyniki wieloośrodkowych badań wykazują przewagę wszczepienia defibrylatora nad farmakoterapią. Dotyczy to przede wszystkim chorych po przebytym zatrzymaniu w mechanizmie częstoskurczu komorowego lub migotania komór, jednak wykazano również korzystny wpływ tej metody w profilaktyce pierwotnej nagłego zgonu. Do rozszerzenia wskazań przyczynił się niewątpliwie również postęp technologiczny. W pracy omówiono historię i ewolucję kardiowerterów defibrylatorów oraz przedstawiono współczesne poglądy na rolę tej metody leczenia u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Omówiono również powikłania tej formy terapii, zwracając uwagę na niewłaściwe wyładowania.

  Streszczenie angielskie: Implantable cardioverter defibrillators (ICD) are of increasing importance in the prevention of sudden cardiac death. The results of multicenter studies reveald the superiority of this method in comparison to pharmacotherapy. Especially it has been shown in survivors of ventricular tachycardia or fibrilation, but they seem to be effective also in primary prevention. Technological progress also influenced the development of ICD therapy. In the paper we discussed the history and evolution of ICD therapy. The present opinions about indications for the implantation and the role in the treatment of patients with ventricular arrythmia.


  29/53

  Tytuł oryginału: Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana echokardiografią dopplerowską u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu po ablacji alkoholowej tętnicy septalnej w obserwacji krótko- i długoterminowej.
  Tytuł angielski: Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy after alcohol septal ablation in acute and long-term follow up.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kornacewicz-Jach Zdzisława, Kaźmierczak Jarosław, Szamlewski Piotr, Gil Robert, Lewandowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.25-28, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kardiomiopatii przerostowej (HCM) dysfunkcja rozkurczowa lewej komory (LK) odpowiada za znaczną część objawów klinicznych. Zawężanie drogi odpływu LK ma dodatkowe niekorzystne znaczenie hemodynamiczne. Ablacja alkoholowa tętnicy septalnej (AATS) likwiduje lub istotnie redukuje gradient w drodze odpływu. Cel. Celem pracy była ocena wczesnych i odległych zmian czynności rozkurczowej LK po skutecznym zabiegu ablacji alkoholowej tętnicy septalnej. Materiał i metody. Czynność rozkurczową LK oceniano u 15 chorych z zawężającą postacią HCM przed zabiegiem, w 1, 2 i 7 dniu, w 6 miesiącu oraz w okresie 1-3 lat po skutecznej AATS, oceniając dynamikę zmian parametrów dopplerowskich napływu do LK: prędkość fal E i A, stosunek E/A, IVRT, czas deceleracji E (DT). Wyniki. W badaniu wstępnym stwierdono wydłużenie IVRT i DT powyżej wartości prawidłowych. W pierwszych dniach po AATS wystąpiło zmniejszenie relacji E/A z 1,19ń0,36 do 0,89ń0,27 (p 0,01), następnie powrót do wartości wyjściowych, a w dłuższej obserwacji - znów tendencja do obniżenia (głównie w wyniku zmian E). Trwałą zmianą było skrócenie IVRT z wyjściowego 98ń20 ms do 80,5ń17 ms siódmego dnia i poniżej 80 ms w dalszej obserwacji (p 0,01), nie zmieniał się natomiast DT. Wnioski: W pierwszych dniach po AATS nasilają się zaburzenia relaksacji LK. Zmiany w dłuższej obserwacji są trudne do interpretacji, jednak skrócenie IVRT wskazuje na poprawę czynności rozkurczowej LK.

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) diastolic dysfunction is responsible for most clinical symptoms in hyperthrophic cardiomyopathy. The left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction has additional negative haemodynamic influence. Alcohol septal ablation reduces the LVOT gradient. Cel: The aim of aur study was the evaluation of acute and long-term changes of LV distolic function after successful alcohol septal ablation. Material and methods: In 15 patients with successful reducing of LVOT gradient the LV diastolic function was assessed using Dopler echocardiography before ablation and in short and long-term follow-up. Results: Before ablation IVRT and DT were prolonged in comparison to normal values. In acute phase after ablation E/A ratio decresed from 1.19ń0.36 to 0.89ń0.27 (p 0.01), but returned to baseline by the first week. In long-term follow-up there was again a significant reducing of E/A ratio (mainly due to E wave changes). IVRT was significantly shortended from 98ń20 ms at baseline to 80.5ń17 ms at day 7 and later. This change was stable to the end of follow-up. DT did not change significantly just after the ablation and during follow-up. Conclusions: In the acute period after alcohol septal ablation there is an increase of LV relaxation disorders. Changes observed during long-term follow-up are difficult to interpret, but significant shortening of IVRT shows on improvement of the LV diastolic function.


  30/53

  Tytuł oryginału: Are ultra-slow isoperiodic oscillations in rat intergeniculate leaflet neurons dependent on reciprocal connection with its contralaterally located counterpart?
  Autorzy: Lewandowski Marian H., Błasiak Tomasz, Błasiak Anna
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (3) s.243-246, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We investigated effects of the electrical lesion and/or chemical inactivation of intergeniculate leaflet (IGL) neurons on the ultra-slow isoperiodic neuronal oscillation of the contralaterally located IGL. The spontaneous extracellular activity of neurons, recorded simultaneously in both leaflets of the lateral geniculate nucleus, showed an ultradian oscillatory patern. In all our experiments, both the electrical lesion and the inactivation of neurons via the blockade of action potential generation did not cause any changes in the neuronal activity pattern in the contralaterally located geniculate leaflet. The obtained results show that a bilateral IGL connection is not necessary for the pattern of neuronal oscillation in the IGL. Hence the functional significance of a reciprocal connection between both lateral geniculate nucleus leaflets is still an open question.


  31/53

  Tytuł oryginału: Antytrombina III, białko C oraz kompleksy trombina/antytrombina III (TAT) u chorych poddanych klasycznej lub laparoskopowej cholecystektomii z powodu przewlekłego kamicznego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: Antithrombina III, protein C and thrombin/antithrombin III complexes (TAT) in patients suffering from chronic cholecystolithiasis treated by classical and laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Lewandowski Jacek J., Galar Marzenna, Mazgajska-Barczyk Katarzyna, Panek Marian, Kłoczko Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.119-122, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawową metodą leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego jest leczenie chirurgiczne. Celem pracy była ocena układu hemostazy we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych na mamicę pęcherzyka żółciowego operowanych metodą klasyczną lu laparoskopową. Badania przeprowadzono u 48 chorych na przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego na tle kamicy, 20 osób operowano metodą laparoskopową, 19 metodą klasycznej cholecystektomii. Badania wykazały, że zarówno cholecystektomia klasyczna, jak i laparoskopowa powodują podobną generację trombiny w łożysku naczyniowym, co stanowi ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

  Streszczenie angielskie: Surgery is the basic treatment method of cholecystolithiasis. Traditional methods have been replaced laparoscopy. The aim of the study was the evaluation of haematosis after classical and laparoscopic cholecystectomy. The studies were conducted in 48 patients suffering from chronic cholecystolithiasis - 29 of them were operated on by laparoscopy, 19 patients were operated on by classical way. We revealed, that classical and laparoscopic cholecystectomy cause a similar increase of thrombin generating in vascular bed and are risk factors for occurrence of thrombo-embolic complications.


  32/53

  Tytuł oryginału: Angioplastyka lewej tętnicy szyjnej z dotępu przez prawą tętnicę ramienną u pacjenta w zaawansowanej miażdżycy tętnic wieńcowych i obowodowych.
  Tytuł angielski: Successful angioplasty of the left carotid artery with stent implantation using the right brachial artery approach in a patient with advanced atherosclerosis of the coronary and peripheral arterires - a case report.
  Autorzy: Buszman Paweł, Lewandowski Maciej
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.251-254, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek skomplikowanego zabiegu PTA lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej prowadzonej z dostępu przez prawą tętnicę ramienną u pacjenta z zaawansowaną miażdżycą tt. wieńcowych (w tym pnia 1.t.w.) oraz tt. kończyn dolnych. Zabieg ten pozwoli na przeprowadzenie operacji pomostowania tt. wieńcowych, która została odroczona ze względu na możliwość wystąpienia powikłań mózgowych.


  33/53

  Tytuł oryginału: Analiza i ocena oddziaływania radiacyjnego na ludzi i środowisko ciekłych odpadów promieniotwórczych usuwanych z Zakładów Medycyny Nuklearnej.
  Tytuł angielski: Analysis and estimation of radiation influent on humans and environment of liquid radiation wastes withdrawal from Nuclear Medicine Department.
  Autorzy: Lewandowski Dariusz, Jednoróg Sławomir, Mazur Grażyna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.534-538, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena narażenia na promieniowanie jonizujące ludzi i środowiska na skutek wydalania 131I przez pacjentów poddanych leczeniu z powodu nadczynności tarczycy i w terapii uzupełniającej po radykalnym leczeniu operacyjnym z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Klinika Endkorynologii i Terapii Izotopowej oraz Ośrodek Medycny Nuklearnej usytuaowane są w odrębnym budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, w którym zainstalowano zamknięty system kanlaizacji ściekowej. Wysoko aktywne ścieki promieniotwórcze usuwane są jedynie do tego systemu. Napełnianie zbiornika zależy od tego, jak często pacjenci korzystają z toalet. Zajmuje to zwykle 20-30 dni. Po napełnieniu zbiornik zamykano. Czas, po którym ścieki będą uwolnione do kanalizacji miejskiej jest oceniany na podsatwie monitorowania aktywności właściwej substancji w zbiorniku. W tym celu monitorowano aktywność właściwą zgromaczonych w zbiorniku substancji promieniotwórczych. Na podstawie modeli matematycznych określono koncentrację radiojodu w układzie pokarmowym oraz tarczycy i oszacowano dawki, jakie może otrzymać hipotetyczny mieszkaniec przyrzecza. Średni roczny równoważnik dawki pochłoniętej otrzymywany przez przeciętnego hipotetycznego dorosłego mieszkańca przyrzecza Wisły oszacowano na 2,7 ćSv, a dla dziecka na ok. 16 ćSv. Wartości te są znacznie niższe od wartści dawki granicznej. Jest konieczne, aby przewidzieć, jak w przypadku konkretnego pacjenta, dysfunkcje tarczycy będą wpływały na wzrost wydalania radiojodu. Jest zalecane, aby nie kierwoać takich pacjentów jednocześnie do tej samej grupy terapeutycznej.


  34/53

  Tytuł oryginału: Fibraty - dlaczego ważne?
  Tytuł angielski: Fibrates - why they are important?
  Autorzy: Lewandowski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.273-280, bibliogr. 20 poz., sum. - Obydwa art. na równol. stronach
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Fibraty i statyny stanowią obecnie podstawowe leki hipolipemizujące w praktyce klinicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola statyn, chociaż pojawiają się również interesujące doniesienia o roli fibratów w farmakoterapii kardiologicznej. Aktualnie - po publikacji wyników badania HPS (Heart Protection Study) - statyny zyskały kolejne dowody kliniczne na rzecz ich szerokiego stosowania. Niniejsza debata ma na celu skonfrontowanie tych dwóch grup leków pod kątem ich działania farmakologicznego i dowodów pochodzących z kontrolowanych badań świadczących o ich korzystnym wpływie. Dwaj uczestnicy debaty - reprezentujący odpowiednio fibraty i statyny - poproszeni zostali o ustosunkowanie się do trzech kwestii: podstaw epidemiologicznych stosowania tych grup leków, efektów działania statyn i fibratów w praktyce klinicznej oraz dowodów płynących z badań klinicznych nad tymi lekami (evidence-based medicine). Każdy z uczestników dyskusji podsumował też swoje stanowisko względem obecnego statusu terapeutycznego grupy leków, którą przedstawiał.

  Streszczenie angielskie: Fibrates and statins are currently the most widely prescibed hypolipemic drugs. Recently, the therapeutic status of statins seems to increase, although some interesting studies were published regarding fibrates and their role in cardiovascular therapy. Following the publication of results of HPS (Heart Protection Study), the statins gained more arguments supporting their principal role and possible expansion of clinical indications. The following debate is aimed to compare both groups of drugs as far as their pharmacological properties and evidence-based data from randomized clinical trials are concerned. Two participants of this debate - presenting different views on the subject - comment on the following issues regarding the targed drug groups: the epidemiological basis for the position of statins/fibrates in pharmacotherapy, the clinical practice of using statins/fibrates, the evidence-based medical facts for both groups. Each of the debate participants has been also asked to summarize his views on the current therapeutic status of fibrates/statis at the end of discussion.


  35/53

  Tytuł oryginału: Risk of thromboembolic complications in patients with permanent atrial fibrillation undergoing cardioverter-defibrillator implantation.
  Tytuł polski: Ryzyko powikłań zatorowych w trakcie wszczepiania kardiowertera defibrylatora u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Sterliński Maciej, Lewandowski Michał, Srzednicki Marek, Wolski Piotr, Maciąg Aleksander, Pytkowski Mariusz, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.306-312, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Cardioversion of atrial fibrillation (AF) carriers the risk of thromboembolic complications and therefore, anticoagulation therapy is routinely administered before and after this procedure. In patients with permanent AF who undergo implantation of cardioverter-defibrillatot (ICD), antocoagulants are usually withdrawn during the perioperative period. However, in some patients sinus rhythm may be restored during defibrillation thereshold (DTF) testing which patentially may increase the risk of thrombpembolic complications. Aim. To assess the frequaency of sinus rhythm restoration during ICD implantation in patients with permanent AF and the rate of both thromboembolic evants and local bleeding complications which may occur due to temporary withdrawal of anticoagulation therapy and its re-initiation early after the procedure. Methods. Permanent AF was present in 23 (12 p.c.) of 193 patients selected for ICD implantation. All patients received prolonged oral anticoagulation according to the generally accepted standards. Anticoagulation therapy was stopped few days before the procedure and replaced by low molecular weight heparin which as administered up to 24 hours before ICD implantation and re-initiated 12-24 hours afterwards. Results. During DDFT testing sinus rhyth, was restored in 5 (21.7 p.c.) patients with AF. Clinical and DFT characteristics were similar in those who were converted to sinus rhythm and those who remained in AF. No thromboembolic events were noted in either group. Local haematoma at site of ICD implantation occurred in two (8 p.c.) patients...


  36/53

  Tytuł oryginału: Exercise decreases plasma total homocysteine in overweight young women with polycystic ovary syndrome.
  Autorzy: Randeva Harpal S., Lewandowski Krzysztof C., Drzewoski Józef, Brooke-Wavell Katherine, O'Callaghan Chris, Czupryniak Leszek, Hillhouse Edward W., Prelevic Gordana M.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4496-4501, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women with polycystic ovary syndrome (PCOS) have a clustering of cardiovascular risk factors, such as obesity, lipid abnormalities, impaired glucose tolerance, insulin resistance, and hypertension. Exercise is reported to lower the incidence of cardiac events. The effect of exercise on plasma homocysteine concentrations, an independent cardiovascular risk factor, has not been previously reported in women with PCOS. We examined the effects of exercise on plasma total homocysteine concentrations in young overweight or obese PCOS women [age (mean ń SD), 30.6 ń 6,6 yr; body mass index, 35.49 ń 7.57 kg/mý]. Twenty-one women consented to a 6-month exercise program; 12 women (exercisers) adhered to the program, whereas 9 (nonexercisers) did not. In both groups of women, the following parameters were recorded at baseline and 6 months: body mass index, waist-to-hip ratio, and aerobic capacity (maximal oxygen consumption); blood samples were taken after an overnight fast for plasma total homocysteine, insulin, and other biochemical parameters. A significant decrease in plasma total homocysteine concentrations (P 0.001) and waist-to-hip ratio (P = 0.041) and a significant increase in maximal oxygen consumption (P = 0.019) were recorded at 6 months, compared with baseline in the exercise group. This decrease in homocysteine was not explained by changes in anthropometric or biochemical parameters. In contrast, no significant changes in any of the variables were observed in the nonexercise group. Our study has provided the first evidence that regular exercise ignificantly lowers...


  37/53

  Tytuł oryginału: Ocena narządu wzroku po złamaniu struktur kostnych oczodołu przed i po leczeniu chirurgicznym : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak Małgorzata, Lewandowski L. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/53

  Tytuł oryginału: Elevated neuropeptide Y plasma concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie neuropeptydu Y we krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Lewandowski Jacek, Symonides Bartosz, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.9-15, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego prowadzi do zwiększonej częstości powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, a jego przyczyny pozostają niejasne. Celem pracy była ocena zależności między biochemicznymi wykładnikami aktywności współczulnej a rytmem dobowym ciśnienia u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Da badania zakwalifikowano 68 chorych z nadciśnieniem tętniczym w średnim wieku 40 ń 1 lat (20 K, 48 M). Do grupy kontrolnej włączono 25 zdrowych ochotników w średnim wieku 38 ń 1 lat (8 K i 17 M). U badanych wykonywano 24-godzinny pomiar ciśnienia (SpaceLabs 90207) oraz oznaczano we krwi stężenie katecholamin i neuropeptydu Y. Całodobowo prowadzono zbiórkę moczu w celu oznaczenia wydalania katecholamin. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym stężenie neuropeptydu Y było wyższe niż u osób zdrowych. Stężenie katecholamin w surowicy i ich wydalanie z moczem były w obu grupach podobne. Chorych z nadciśnieniem podzielono na dwie grupy zależnie od obecności - dippers (46 chorych) - lub braku nocnego obniżenia ciśnienia - non-dippers (22 chorych). Stężenie neuropeptydu Y było istotnie wyższe w grupie non-dippers niż w grupie dippers (10,6 ń 1 vs. 8,6 ń 1 fmol/ml, p 0,05). Nie stwierdzono między grupami różnic w zakresie stężenia katecholamin w surowicy i katecholamin wydalanych z moczem. W obu grupach wydalanie katecholamin w czasie nocy było istotnie niższe aniżeli w ciągu dnia. Nocne i dzienne wydalanie katecholamin było podobne w grupie dippers i non-dippers. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że neurpeptyd Y może wpływać...


  39/53

  Tytuł oryginału: Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej.
  Tytuł angielski: The problem of incidence of traumas among privates in a selected military unit.
  Autorzy: Wojciechowski Przemysław, Lewandowski Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.217-218, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 126 urazów wśród żołnierzy służby zasadniczej. Określono przyczyny i okoliczności urazów. Scharakteryzowano rodzaj i ciężkość obrażeń. Stwierdzono, że najczęściej obrażenia dotyczą stopy ze stawem skokowym i ręki. Wykazano, że skutki urazów stanowią główną przyczynę czasowej niezdolności żołnierzy do pełnienia obowiązków służbowych.

  Streszczenie angielskie: An analysis was performed of 126 traumas in privates. The causes and circumstances of the traumas were determined. The types and severity of the traumas were characterised. It was found that the traumas involved most frequently the foot with the tarsal joint and the hand. It was demonstrated that the consequences of the traumas are the main cause of temporary inability of privates to fulfil duties.


  40/53

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz w przebiegu raka zatoki szczękowej.
  Tytuł angielski: Exophthalmus in the course of maxillary sinus carcinoma.
  Autorzy: Samsel Agnieszka, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Karwacka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.53-56, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Case report of 49-year-old patient with unilateral rapidly progressive exophthalmus is presented. Orbit ultrasound examination, head CT scan, chest X-ray, abdominal ultrasound examination, blood and urine lab tests were performed. After detailed investigations diagnosis of carcinoma of left maxillary sinus was established. The patient was operated on, with subsequent chemio- and radiotherapy.


  41/53

  Tytuł oryginału: Obustronny zespół odłączenia naczyniówki w przebiegu pierwotnego nadciśnienia płucnego.
  Tytuł angielski: Bilateral uveal effusion syndrome in course of primary pulmonary hypertension.
  Autorzy: Dróbecka-Brydak Ewa, Brydak-Godowska Joanna, Śwituła Marcin, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Fijałkowska Anna, Torbicki Adam
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.57-60, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The case of 43 years old male patient with sudden deterioration of visual acuity in boths eyes (0,2 - 0,3) in course of primary pulmonary hypertension is presented. Opthalmologic examination revealed congestion of vessels in conjuctiva and iris, anterior chamber shallowing, choroidal detachment with concomitant serous detachment in macular area. After administration of corticosteroids reduction of choroidal and central retinal detachment was observed with dispersion of pigment. Uveal effusion syndrome was recognized.


  42/53

  Tytuł oryginału: Przydatność badania TK w diagnostyce i planowaniu leczenia złamań kości piętowej.
  Tytuł angielski: Computerized tomography in evaluation and treatment planning of calcaneal fractures.
  Autorzy: Lewandowski Marek, Blok Agnieszka, Kalita Robert, Juszczak Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.535-543, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kości stępu i ich powierzchnie stawowe są trudne do zobrazowania klasycznymi rentgenogramami, nawet obejmującymi projekcje uzupełniające. Autorzy prezentują metody radiologiczne i systemy klasyfikacyjne złamań kości piętowej. Tomografia komputerowa została użyta do przedstawienia 20 złamań kości piętowej, które były leczone w okresie od lipca do października 2001 w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. W celu zaplanowania leczenia zastosowano systemy klasyfikacyjne oparte na skanach TK. Wykonane badanie TK wykazało 17 złamań śródstawowych, wśród których były 4 przypadki bez przemieszczenia (typ 1). 10 przypadków z przemieszczeniem (typ 2), 3 przypadki rozkawałkowania kości pię towej (typ 3). Tomografia komputerowa powinna być metodą z wyboru w diagnostyce planowania leczenia złamań kości piętowej.


  43/53

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa polskiego.
  Tytuł angielski: The assessment of health status of the Polish population.
  Autorzy: Kopczyński Jan, Goryński Paweł, Tyszko Piotr, Wojtyniak Bogdan, Lewandowski Zbigniew
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.188-202, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan zdrowia zbiorowego określają, wbrew intencji, wskaźniki jego niedoboru, najlepiej - mierniki pojawiania się najważniejszych chorób (zapadalność). Sposób ten ujawnia dobry stan opanowania ostrych chorób zakaźnych w Polsce, a także dowodzi spadku rozpowszechnienia tradycyjnie częstej gruźlicy. Gorzej kształtuje się sytuacja w zakresie nowotworów, ponieważ, mimo zapowiedzi poprawy, częstość zgonów z tych przyczyn należy do najwyższych w Europie, głównie w związku ze znacznym natężeniem palenia. Również zgony z powodu chorób krążenia należą do najliczniejszych w regionie. Ocena dynamiki najważniejszych chorób przewlekłych świadczy o złym stanie wczesnej diagnostyki i leczenia, zwłaszcza braku przesiewów w kierunku nadciśnienia tętniczego i najpospolitszych nowotworów złośliwych. Osiągnięta w ostatniej dekadzie poprawa tego niekorzystnego obrazu nie znajduje odbicia w świadomości zbiorowej, bowiem częstość dobrego samopoczucia zmalała w czasie procesu transformacji, mimo ponad dwuletniego przedłużenia życia.

  Streszczenie angielskie: Community health is reflected, against expectations, by the measures of ill health, preferably - the incidence of most important diseases. By this token, the control of major infectious diseases may be regarded as effective including the incidence of tuberculosis, which had long been an endemic issue of Poland. The control of cancer poses many problems, reflected by the standarized mortality rates exceeding most European values, mainly due to large numbers of cigarettes smoked. The prevalence of cardiovascular conditions looms also high, though major atherogenic conditions are poorly represented by cause-specific death rates. The trends in the prevalence of chronic diseases are strongly suggestive of the poor prognosis in many of them stemming from the lack of screening procedures for many illnesses, like arterial hypertension, or major cancers. The recent improvement in the population health status has not been noticed by the members of the community, since the proportion of self-declared good health has in fact decreased during the transformation period.


  44/53

  Tytuł oryginału: Rak przełyku i towarzyszące mu synchroniczne i metachroniczne nowotwory innych narządów
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Knast Witold, Lewandowski Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.175-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  45/53

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Lewandowski Andrzej, Wierzbicki Jarosław, Geneja Michał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.187-192, il., tab., bibligor. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/53

  Tytuł oryginału: XIV Światowy Kongres Kardiologii - Sydney, maj 2002.
  Autorzy: Lewandowski Michał
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.43-44 - 14 Światowy Kongres Kardiologii Sydney 05-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  47/53

  Tytuł oryginału: Dzieci z zapłodnienia pozaustrojowego: masa ciała i obwód głowy w pierwszych 6 miesiącach życia.
  Tytuł angielski: Children conceived by in vitro fertilisation: weight and head circumference in the first six months of postnatal life.
  Autorzy: Kozieł Sławomir, Hulanicka Barbara, Lewandowski Piotr, Kozioł Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1033-1042, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano parametry porodowe oraz zmiany wielkości masy ciała i obwodu głowy w pierwszych sześciu miesiącach życia postnatalnego u 103 chłopców i 97 dziewcząt urodzonych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego przeprowadzonego w latach 1995-1999 w Prywatnej Przychodni Leczenia Niepłodności Novum w Warszawie. Oceny dokonano w odniesieniu do standardów opracowanych dla dzieci z Warszawy przez Palczewską i Niedźwiedzką (2001) w miesięcznych przedziałach wieku chronologicznego i miesięcznych przedziałach wieku korygowanego na długość ciąży (wiek biologiczny), Po uwzględnieniu wieku biologicznego, rozwój somatyczny dzieci z zapłodnienia jest podobny jak i u przeciętnych dzieci z Warszawy, a te, które urodziły się przedwcześnie, wykazują wyraźną tendencję do nadrabiania zaległości rozwojowych.

  Streszczenie angielskie: The weight and head circumference of 103 boys and 97 girls conceived by in vitro fertilisation between 1996 and 1999 were examined in the first six months of their postnatal life. A comparison was made with infants from Warsaw (Palczewska and Niedźwiedzka 2001) in chronological-age classes and adjusted to gestational-age classes. After adjusting to destational-age, children did not show significant from average children from Warsaw. Children from multiple pregnancies, smaller at birth than single borns, showed catch-up growth in weight and in head circumference.


  48/53

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne powikłań choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Lewandowski Andrzej, Knast Witold, Strutyńska-Karpińska Marta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.192-199, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  49/53

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie endoteliny 1 w osoczu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego ciśnienia.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Symonides Bartosz, Lewandowski Jacek, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniami w osoczu endoteliny 1 (ET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) a dobowym rytmem ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (EH). Materiał i metody: Do badań włączono 68 chorych z łagodnym do umiarkowanego EH. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (C). Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego wykonano za pomocą aparatu SpaceLabs 90207. Stężenia ET-1 i ANP były oznaczane z próbek krwi pobranych w godzinach porannych. Wyniki: U chorych z EH stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe niż u C. Chorzy z EH zostali podzieleni na dwie grupy: chorych z zachowanym spadkiem ciśnienia tętniczego w nocy - tzw. dippers (n = 46; D) i chorych bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego - tzw. non-dippers (n = 22.; ND). Stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe u ND niż u D (6,9 ń 0,7 i 4,5 ń 0,5 fmol/ml, p 0,05). Nie obserwowano różnic stężenia ANP w osoczu pomiędzy EH i C oraz pomiędzy D i ND. Stężenie ANP w osoczu u ND było wyższe niż u C (10,1 ń 1,5 i 6,4 ń 1; p 0,05). Wnioski: ET-1 i ANP mogą odgrywać rolę w zaburzeniach rytmu dobowego ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 (ET-10 and atrial natriuretic peptide (NP) plasma concentration and diurnal blood pressure rhythm in patients with essential hypertension. Material and methods: The study included 68 patients with mild-to-moderate essential hypertension (EH). The control group consisted of 25 healthy normotensive volunteers (C). Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring was obtained, using SpaceLabs 90207. Blood samples for ET-1 and ANP were collected. Results: In patients with EH ET-1 plasma concentration was sinificantly higher as compared with C. Patients with EH were divided into two groups: dippers (46 pts; D) and non-dippers (22 pts; ND). In EH, the ET-1 plasma concentration was significantly higher in non-dippers than that in dippers (6.9 ń 0.7 vs 4.5 ń 0.5 fmol/ml, p 0.05). No differences in plasma ANP concentration were observed EH and C and between D and ND. Plasma concentration of ANP in ND was higher than that in C (10.1 ń 1.5 vs. 6.4 ń 1.0 fmol/ml; p 0.05). Conclusion: ET-1 and ANP may play some role in the lack of nocturnal blood pressure fall in non-dippers with EH.


  50/53

  Tytuł oryginału: Actin content and polymerization in esophageal achalasia.
  Tytuł polski: Zawartość i polimeryzacja aktyny w achalazji przełyku.
  Autorzy: Augof K., Lewandowski A., Taboła R., Rosińska T.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.194-197, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W próbkach warstwy mięśniowej zwieracza przełyku, pobranych od 28 chorych z achalazją i od 11 kontrolnych badano zawartość monomeru aktyny G, aktyny całkowitej i włókienkowej aktyny F. Zawartość aktyny mierzono poprzez zahamowanie standardowej DNAzy I z trzustki bydlęcej. Wyraźny spadek zawartości aktyny G (p 0,001) i wysoce znamienny wzrost stanu polimeryzacji aktyny (p 0,001), mierzony stosunkiem aktyny F:G wykazano w tkankach chorych z achalazją w stosunku do wyników otrzymanych w tkankach prawidłowych. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy poziomami aktyny całkowitej i włókienkowej w obu grupach. W grupie tkanek z achalazją, 83,8 proc. aktyny całkowitej stwierdzono w włókienkach, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, gdzie we włókienkach wykazano obecność tylko 69,9 proc. aktyny. Badania te sugerują, że zmiany stanu polimeryzacji aktyny mogą mieć udział w patologicznych mechanizmach achlazji przełyku.

  Streszczenie angielskie: Monomeric G-actin, total actin and filamentous F-actin were examined in muscular coat of esophageal sphincter taken from 28 achlasia patients and 11 controls. Actin was measured by the inhibition of standard Dnase I from bovine pancreas. A remarkable decrease in G-actin content (p 0.001) and highly significant increase in the state of actin polymerization (p 0.001), measured by the F:G actin ratio was shown in tissues with achalasia as compared with the results obtained for the normal tissues. There werwe no significant differences between levels of total and filamentous actin in these both groups. In the group of achalasic tissues 83.8 p.c. of total actin was found in filaments in contrast to control whwre only 69.9 p.c. of the actin was demonstrated in filaments. These studies suggest that changes in state of actin polymerization may participate in pathological mechanisms of esophageal achalasia.


  51/53

  Tytuł oryginału: Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych.
  Tytuł angielski: C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Szatkowski Damian, Lewandowski Krzysztof, Prejzner Witold, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.431-441, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Receptor c-kit (CD117) o charakterze kinazy tyrozynowej odgrywa zasadniczą rolę w procesie hemopoezy. Ekspresję białka c-kit wykazano zarówno na zdrowych komórkach szpiku kostnego, jak i w komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych. Mutacje aktywujące w obrębie genu c-kit mogą być ważnym czynnikiem sprawczym onkogenezy w ostrych białaczkach szpikowych. Podjęto próbę określenia częstości występowania CD117 na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych, oceny zależności poziomu ekspresji c-kit od podtypu wg klasyfikacji FAB, wykazania zależności między obecnością na komórkach antygenu CD117 a antygenów CD34, CD13, CD15, CD33. Wśród 76 zdiagnozowanych chorych obecność antygenu c-kit stwierdzono u 68 osób (89 proc.). Występował on we wszystkich 8 przypadkach zdiagnozowanej AML M1, wszystkich 20 AML M2, wszystkich 8 AML M3, 22 z 23 przypadków AML M4, 8 z 15 AML M5 (3 z 6 AML M5a i 5 z 9 AML M5b) i 2 z 2 przypadków AML M6. Wykazano również wysoką dodatnią korelację między ekspresją CD117 a CD34 (r=0,5169), średnią korelację między CD117 a CD13 (r=0,3964), wysoką negatywną między CD117 a CD15 (r=-0,5526) i słabą negatywną między CD117 a CD33 (r=-0,2247).

  Streszczenie angielskie: C-kit receptor (CD117) with tyrosine kinase activity plays an important role in hematopoiesis. C-kit expression has been discovered on the bone marrow healthy cells and also on the blastic cells in acute myeloid leukaemia (AML). Activating mutations of the c-kit gene could cause oncogenesis in acute myeloid leukaemia. In this study we tried to determine CD117 expression on the blastic cells in AML, evaluate the dependence of c-kit expression level on the FAB classification subtype, and estimate correlation between CD117 and CD34, CD13, CD15, CD33 expression. 76 patients were diagnosed with AML and c-kit antigen was present in 68 of them (89 p.c.). It was found in all 8 cases of AML M1, all 20 of AML M2 all 8 of AML M3, 22 of 23 cases of AML M4, 8 of 15 AML M5 (3 of 6 AML M5a and 5 of 9 AML M5b) and both 2 cases of AML M6. The positive correlation between CD117 and CD34 (r=0.5169), between CD117 and CD13 (r=-0.3964), negative between CD117 and CD115 )r=-0.5526) and between CD117 and CD33 (r=-0.2247) were demonstrated.


  52/53

  Tytuł oryginału: Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych.
  Tytuł angielski: Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies.
  Autorzy: Gil Lidia, Lewandowski Krzysztof, Hansz Janusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.497-501, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano chorą z nabytym inhibitorem czynnika VIII i przeciwciałami antykardiolipidowymi oraz nawracającymi krwawieniami domięśniowymi, bez powikłań zakrzepowo-zatorowych. Objawy skazy krwotocznej wystąpiły po raz pierwszy 9 miesięcy po porodzie. Z powodu nawrotu krwawień zastosowano koncentrat czynnika VIII w wysokich dawkach oraz leczenie immunosupresyjne prednizonem z azatiopryną, uzyskując całkowite ustąpienie objawów klinicznych w ciągu 12 tygodni leczenia.

  Streszczenie angielskie: We present a female patient with acquired factor VIII inhibitor an anticardiolipin antibodies and recurrent muscular haemorrhages but without any thrombotic event. The first bleeding episode occurred 9 months after second normal delivery. In addition to high dose factor VIII concentrate, immunosuppressive treatment with prednisone and azathioprine was applied with complete clinical resolution and inhibitor disappearance within 12 weeks.


  53/53

  Tytuł oryginału: Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Megakaryoblastic transformation of essential thrombocythaemia - a case report.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Bieniaszewska Maria, Stachera Małgorzata, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.503-508, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 53-letniej chorej z rozpoznaną w 1980 roku nadpłytkowością samoistną (NS), u której po 20 latach trwania choroby, okresowo leczonej busulfanem, doszło do transformacji białaczkowej. Badania morfologiczne i immunologiczne szpiku wykazały przynależność klonu białaczkowego do linii megakarioblastycznej. Pomimo trzykrotnie podejmowanych prób leczenia indukcyjnego, nie uzyskano remisji choroby, chora zmarła z powodu powikłań infekcyjnych związanych z głęboką pancyteopenią. Prezentowany przypadek wydaje się być interesujący tylko z powodu szczególnie rzadkiego występowania tego typu transformacji. Bardzo długi czas jaki upłynął od rozpoznania NS do pojawienia się transformacji oraz stosunkowo niewielka sumaryczna dawka zastosowanego busulfanu zdają się sugerować, że mamy do czynienia z transformacją będącą wyrazem naturalnego przebiegu NS, chociaż nie można jednoznacznie wykluczyć wpływu stosowanej uprzednio terapii cytoredukcyjnej.

  Streszczenie angielskie: In this case report we present a 53 year-old female patient with essential thrombocythaemia diagnosed 20 years earlier in whom leukaemic transformation was observed. In the course of the disease the patient was periodically treated with busulfan. At transformation both morphology and flow cytometry phenotyping confirmed the blasts to be of megakaryocytic origin. In spite of three courses of induction chemotherapy no remission was achieved. The patient expired due to infectious complications in the course of prolonged pancytopenia. This case report is interesting not only because this type of blast transformation is very rare. The total dose of busulfan given to the patient was rather small. Therefore it can be assumed that leukemic transformation in this patient occurred in the natural course of the disease, even though we cannot definitely exclude the influence of alkylating agent employed for treatment.

  stosując format: