Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWANDOWICZ-USZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wrodzone schorzenia przebiegające z zaburzeniami liczby granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł angielski: The congenital inborn diseases with disturbances of neutrophils number.
Autorzy: Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.530-534, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wybrane wrodzone schorzenia przebiegające z zabuzeniami liczby neutrofilów. Choroby te omówiono w następujących kategoriach: zaburzenia proliferacji mieloidalych komórek pnia, nieprawidłowości fenotypowe, aplazje szpiku, neutropenie spowodowane nacieczeniem szpiku, neutropenie związane z agammaglobulinemią lub dysgammaglobulinemią oraz chorobami metabolicznymi. Przedstawiono aktualne możliwości diagnostyczne i lecznicze tych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: In the research we showed some inborn syndromes with disturbances of the neutrophils' number. The diseases were divided in the following categories: disturbed proliferation of mieloid stem cells, fenotypic anomalies, panmyelophtisis, neutropenia caused of marrow infiltration, neutropenia caused of agammaglobulinemia or dysgammaglobulinemia, metabolic disorders. The nowadays diagnostic possibilites ans treatment in these cases were showed.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zakażenia mykoplazmatyczne - problem ciągle aktualny.
  Tytuł angielski: Mycoplasmal infections - still actual problem.
  Autorzy: Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Jurowska-Liput Joanna, Kozioł Dorota, Jargulińska-Forysiak Edyta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.318-321, tab., bibligor. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedtawiono chorobotwórczość gatunków Mycoplasma, najczęstsze umiejscowienia narządowe schorzeń wywoływanych przez te drobnoustroje. Poruszono problem diagostyki i leczenia.

  Streszczenie angielskie: In the research there was presented a wide variety of infections caused by differernt Mycoplasma subtypes, the most frequently systemic location, diagnostic and treatment procedures adn problems conneted with.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Miejsce IVIG w leczeniu uogólnionych zakażeń.
  Tytuł angielski: IVIG and their place in treatment of generalized infections.
  Autorzy: Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.85-90, tab., bibliogr. [32] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the research basing on data of literature we showed opinions on the subject of using IVIG in treatment of sepsis shock, especially in streptococcal toxic shock syndrome caused by Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie IVIG we wtórnych niedoborach odporności.
  Tytuł angielski: Using of IVIG in secondary immunodeficiencies.
  Autorzy: Zeman Krzysztof, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.91-102, tab., bibliogr. [44] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The research connections usefulness of intravenous preparates of immunoglobulins in patients with secondary immunodeficiencies. Basing on the data of literature there was discussed the using IVIG in patients with HIV infection and with the chronic fatigue syndrome. There was also discussed the matt of using IVIG after multiorgans traumas, burns and operations with high risk complications.

  stosując format: