Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEW-STAROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Pacjenci z obojnactwem rzekomym męskim, dysgenezją gonad i obojnactwem prawdziwym wychowywani jako dziewczynki.
Tytuł angielski: Patients with male pseudohermaphroditism, gonadal dysgenesis and true hermaphroditism brought up as girls.
Autorzy: Szarras-Czapnik M., Lew-Starowicz Z., Romer T. E.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.76-79, bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U płci męskiej proces różnicowania płciowego zależny jest od jądra płodowego wytwarzającego testosteron. Rozwój orientacji psychoseksualnej pozostaje pod wpływem testosteronu w krytycznym okresie różnicowania podwzgórza. Często uważano, że w przypadkach mieszanej i częściowej dysgenezji gonad bezpieczniej jest wychowywać i prowadzić pacjentów w kierunku żeńskim. Nasze badania oparto na 15-letniej obserwacji obejmują 117 pacjentów z nieprawidłowym rozwojem narządów płciowych, z których 42 (35,8 proc.) było wychowywanych jako dziewczynki, u 13 dokonano odległej oceny identyfikacji płciowej. U 2 na 7 pacjentek z rozpoznaną dysgenezją gonad stwierdzono zaburzoną identyfikację z płcią żeńską.

  Streszczenie angielskie: Sex diffrentiation in male is a hormone-dependent process following the determination of a testis and testosterone production. Gender and sexual orientation may develop under the influence of testosterone on the hypothalamus. It is often assumed that it is safest to choose a female sex of rearing for a child born with genital ambiguity due to gonadal dysgenesis (mixed or patial). Over a 15-year period, 117 prepubertal patients wer ediagnosed for male sex differentiation disorders, 42 (35,8 p.c.) were brought up as girls, and the long-term outcomes of gender identity were evaluated in 13 of them. Our results showed that 2 out of 7 girls with gonadal dysgnesis don't identity with the female gender.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zdrowie seksualne Polaków 2002.
  Autorzy: Lew-Starowicz Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.16-17, 20-21, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Leksykon seksuologiczny
  Autorzy: Lew-Starowicz Zbigniew, Zdrojewicz Zygmunt, Dulko Stanisław
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 115, [1] s., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 612,959

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  stosując format: