Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele.
Tytuł angielski: Sparing ureterocystoplasty; a method of bladder augmentation in myelomeningocele patients.
Autorzy: Orkiszewski Marek, Leszniewski Jarosław, Madej Joanna
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.64-68, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uważa się, że najlepszym materiałem, stosowanym do powiększenia objętości pęcherza, jest moczowód. Jednak tylko pacjenci z nieczynną nerką i moczowodem olbrzymim spełniają warunki do ureterocystoplastyki. Wstawka z moczowodu pozwala obniżyć ciśnienie śródpęcherzowe, a także zwiększyć pojemność pęcherza. Aby uniknąć uszkodzenia unaczynienia płata moczowodu pozostawia się nierozcięty jego końcowy odcinek przypęcherzowy. Ponieważ liczba opisanych pacjentów, u których wykonno oszczędzającą ureterocystoplastykę, jest niewielka, każde nowe doświadczenie uzupełnia obraz kliniczny i jest pouczające. Materiał. U dwóch chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem oraz jednostronną nieczynną nerką i moczowodem olbrzymim powiększono pęcherz, wszywając w jego ścianę przecięty podłużnie moczowód. Zachowano końcowy przypęcherzowy odcinek długości około 2 cm. Porównano pojemność pęcherza przed operacją i w okresie 12 miesięcy po operacji. W tym samym czasie przeprowadzono badanie urodynamiczne, określając podatność ściany pęcherza, i porównano częstość zakażeń dróg moczowych. Wyniki. W ciągu 12 miesięcy po operacji pojemność pęcherza wzrosła w pierwszym przypadku ponad 100 proc., w drugim przypadku około 300 proc. Ciśnienie wewnątrzpęcherzowe obniżyło się do 66 cm H2O w pierwszym przypadku i do 27 cm H2O w drugim przypadku. Podatność ściany pęcherza wzrosła o prawie 85 proc. w pierwszym przypadku i o ponad 600 proc. w drugim przypadku. U obydwu pacjentów znacząco spadła ...

  Streszczenie angielskie: The ureter is regarded as the best material for bladder augmentation. However, only patients with nonfunctioning kidney and megaureter are suitable candidates for ureterocystoplasy. The ureteric graft decreases intravescial pressure and increases bladder capacity. In order to prevent injury to blood supply to the most distal ureter, this part is left intact. Although the number of presented patients is small, every new experience adds to clinical knowledge and is thus instructive. Material. In 2 meningomyeocele patients with hydrocephalus in whom one kidney did not function with ipsilateral megaureter, the bladder was augmented with a longitudinally incised ureter. The most distal 2 cm long fragment of the ureter was left intact. Bladder capacity was measured prior to augmentation and 12 months after the operation. Compliance of the bladder was assessed in urodynamics. Frequency of urinary tract infections was estimated. Results. During the 12 months after the operation bladder compliance increased over 100 p.c. in patient 1, and over threefold in patient 2. Intravescial pressure decreased to about 66 cm H2O in patient 1 and to 27 cm H2O in patient 2. Bladder wall compliance rose 85 p.c. in patient 1 and over 600 p.c. in patient 2. In both patients the frequency of urinary tract infections has decreased. Conclusions: 1. Sparing ureterocystoplasty is a relatively simple safe method for preserving the ureter blood supply. 2. The bladder becomes a good low-pressure ...

  stosując format: