Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Psychiatric symptoms in a patient with the clincial features of MELAS.
  Autorzy: Kiejna Andrzej, DiMauro Salvatore, Adamowski Tomasz, Rymaszewska Joanna, Leszek Jerzy, Pąchalska Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CS66-CS72, il., tab., bibliogr 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This article presents a case study of a 32-year-old Polish male patient clincally diagnosed with the MELAS syndrome, the second such patient reported in this country. Case report: The patient presents with a long history of neurological episodes, consisting of acute neurological deficitis suggestive of CVA with no evidence of focal lesion and very rapid remission of symptoms. These episodes began when the patient was 19 years old and have recurred since that time at intervals of 1-5 years. A recent psychiatric episode with unusual visual hallucinations brought the case to the attention of the present authors, who initiated further diagnostic testing. A muscle biopsy revealed ragged red fibers. Conclusions: The features in this case meet the diagnostic criteria for a clincial diagnosis of MELAS, pending confirmation of a pathogenic mutation.


  3/11

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca - standard roku 2001.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Rywik Tomasz, Pogorzelska Hanna, Leszek Przemysław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.27-32, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques.
  Autorzy: Jaremko Małgorzata, Paradowski Bogusław, Leszek Jerzy, Skóra Jan, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.107-113, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chlamydia pneumoniae causes a range of the respiratory tract diseases in human and according to references has been associated with other clinical manifestations, including Alzheimer's disease, atherosclerosis, asthma and multiple sclerosis. The aim of this study were to determine the presence of C. pneumoniae DNA in atherosclerotic plaques and in cerebrospinal fluids of patients with Alzheimer disease. Bacterial DNA were preparated using the Chelex method and were screened by nested PCR reaction for fragment of the 16 S rRNA gene. The primers pairs HL-1, HR-1, and HM-1, HR-1 producing the 437-bp and 229-bp products, respectively. We showed the presence of C. pneumoniae DNA in 40 p.c. of cerebrospinal fluids and in 31 p.c. of atherosclerotic plaques. In conclusion, nested PCR detection of the fragment of bacterial 16 S rRNA gene is suitable technique to evidence of C. pneumoniae in human tissues.


  5/11

  Tytuł oryginału: Łagodny guz zastawki aortalnej u chorego z ciasną stenozą aortalną.
  Tytuł angielski: Benign tumour of aortic valve in a patient with tight aortic stenosis - a case report.
  Autorzy: Konopka Anna, Stępińska Janina, Łastowiecka Ewa, Leszek Przemysław, Rywik Tomasz, Biederman Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.448-450, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of 58-year-old male with aortic stenosis who was admitted due to chest pain suggesting acute myocardial infarction, is presented. Transthoracic and transesophageal echocardiography revealed the presence of aortic valve tumour and the patient underwent successful surgery. Symptomatology and treatment of cardiac tumours are discussed.


  6/11

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera: patogeneza, diagnostyka, farmakoterapia zaburzeń poznawczych.
  Tytuł angielski: Alzheimer's disease: pathogenesis, diagnostics, pharmacotherapy of cognitive disorders.
  Autorzy: Leszek Jerzy
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.81-87, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Alzheimera, charakteryzująca się utratą neuronów, jest najczęstszą przyczyną otępienia w wieku podeszłym. Towarzyszące jej zmiany patologiczne dotyczą zwyrodnień włókienkowych wewnątrz- i zewnątrzneuronalnych i nici neuropilowych. Powstają blaszki starcze z á-amyloidem, nadmiernie ufosforylowanym białkiem tau, apolipoproteiną E i presenilinami, związanymi z aktywnością proteaz (ŕ, á, ç-sekretaz). Molekularne podstawy neurodegeneracji obejmują apoptozę, szok oksydacyjny (wolne rodniki), procesy zapalne, aktywację immunologiczną i inne. W artykule przedstawiono rownież metody diagnostyki laboratoryjnej, współcześnie stosowane leki i związane z chorobą problemy genetyczne.

  Streszczenie angielskie: Alzheimer's disease belongs to the heterogenous group of neurodegenerative disorders, being the most common cause of dementia in eldery. Pathological hallmarks comprise neurofibrillary tangles and neuropil threads. Senile plaques are formed with á-amyloid peptides, hiperphosphorylated protein tau, apolipoprotein E, presenilis and proteases (ŕ, á, ç-secretases). Molecular mechanisms of neurodegeneration include apoptosis, oxidative stress (free radicals production), inflammatory processes, immunological activation and others. Methods of laboratory diagnostics, current drugs nd genetical problems accompanying the disease, are described.


  7/11

  Tytuł oryginału: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Inglot Anna D., Janusz Maria, Byczkiewicz Franciszek, Kiejna Andrzej, Georgiades Jerzy, Lisowski Józef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.PI93-PI96, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Colostrinin, a proline-rich polypeptide complex (PRP) isolated from ovine colostrum, with immunoregulatory and procognitive properties, has shown positive effects in the treatment of Alzheimer's disease (AD). The aim of the present study was to evaluate the effects fo long-term Colostrinin treatment of AD patients. Material/Methods: The patients were taking Colostrinin tablets (containing 10 ćg of PRP complex) every other day for three weeks, followed by a 2-weeks hiatus to avoid the development of hyporeactivity. This mode of applicaton, '3+2 weeks', and each patient was evaluated at 4-month intervals, 33 patients were treated for 16 months. however, 14 patients from this group had already been treated with Colostrinin for 12 months during placebo-controlled studies, and thus participated in the trial for a total of 28 months. Results: Teh results we obtained showed that Colostrinin induced slight but statistically significant imporvement or stabilization fo teh health status of teh patients in the trial. THe adverse reactions observed, if any, were remarkably mild, including anxiety, logorrhea, and insomnia, and subsided spontaneously within a short period of tiem (3 - 4 days). Conclusions: Colostrinin is a very promising preparation which can be used to retard the development of AD.


  8/11

  Tytuł oryginału: Badania nad procesami glikacji w chorobie Azheimera.
  Tytuł angielski: Study of the protein glycation in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Gamian Andrzej, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.199-205, il., bibliogr. 40 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Advancement in research on glication process in pathogenesis of AD is presented. Its results may open new, promising possibilities of treatment of neurodegenerative diseases including AD with inhibitors of glication.


  9/11

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie
  Autorzy: Dobryszycka Wanda, Leszek Jerzy, Rymaszewska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Kiejna Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 70 s. : il., tab., bibliogr. 281 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Rola inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn) w profilaktyce otępienia typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: The role of HMG-CoA reductase inhibitors (statin) in prophylaxix of Alzheimer's type dementia.
  Autorzy: Szczyrbowska Monika, Leszek Jerzy
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.57-66, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uwzględniając dane z literatury, oceniono rolę inhibitorów HMG-CoA (satyn) w profilaktyce otępienia typu Alzheimera. Analizując prawdopodobne mechanizmy działania, podkreślono ich wpływ na normalizację gospodarki lipidowo-cholesterolowej i wytwarzanie á-amyloidu. Ustosunkowano się do działania inhibitorów HMG-CoA w zakresie redukcji stresu tlenowego i azotowego, produkcji cytokin pozapalnych (IL-1, IL-6), czynników prozakrzepowych - PAI-1, tkankowych oraz nekrotycznych (np. TNF-ŕ). Uwzględniając wieloaspektową patogenezę schorzenia oraz poznane dotychczas mechanizmy działania statyn, pełne określenie ich roli w przypadku choroby Alzheimera wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Basic on literature date the authors discuss the role of HMG-CoA reductase inhibitors in prophylaxis of Alzheimer's type dementia. Analyzing of the probable actions mechanisms they underlined the influence of statins to lipid-cholesterol metabolism and production of á-amyloid protein. Assuming on attitude towards action of statins to reduction of oxidation stress, generation of proinflammatory cytokines (IL-1, IL-6), plasminogen activate inhibitors PAI-1, tissue and necrotic factors (TNF-ŕ). Taking into consideration multiple pathogenesis of Alzheimer's disease as well as underostood currently mechanisms of statin's action in this disease is not clear. Next investigations in these subjects are necessary.


  11/11

  Tytuł oryginału: Schizofrenia o późnym początku: nowa kategoria diagnostyczna czy jedna z psychoz paranoidalnych?
  Tytuł angielski: Late onset schizophrenia: a new diagnostic category or one of paranoid psychoses?
  Autorzy: Jańczak Grażyna, Leszek Jerzy
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.67-76, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpowszechnienie psychoz schizofrenicznych w populacji geriatrycznej wynosi 2 - 9 proc. Prawdopodobnie stanowią one grupę zaburzeń heterogennych. Do czynników ryzyka zalicza się między innymi: osobowość przedchorobową, płeć żeńską, obniżone stężenie estrogenów, izolację społeczną. Podkreślono ich prawdopodobne związki z deficytami słuchowymi i wzrokowymi oraz zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Uwzględniając zasady leczenia, zwrócono uwagę na zmienioną w wieku starszym farmakokinetykę i farmakodynamikę leków oraz możliwość ich kumulacji, a w wyborze środków terapeutycznych - na znaczenie neuroleptyków atypowych. Potwierdzono opinię innych autorów, że są one kategorią wymagającą dalszych badań. W szczególności niezbędne wydaje się opracowanie jasnych kryteriów diagnostyczno-różnicujących z innymi dysfunkcjami psychicznymi.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of schizophrenic psychoses in geriatric population to range 2 - 9 p.c. They compose probably the groups heterogenous disturbances. Risk factors include premobid personality, female gender, reduced level of estrogen, social isolation. Their probably relationship with audiotory and visual deficiency as well as organic changes has been underlined. Taking into account the principles of therapy to point out to changes in older age the pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs as well as possibility of their cumulation. In selection of therapeutic agents has been underlined the significance of atypical neuroleptics. The opinion of another authors has been confirmed that schizophrenic psychoses to need next examinations. In particular the elaboration of clear diagnostic-differentiation criteria with another psychic dysfunction is needful.

  stosując format: