Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYSZYN-PYNKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Tylne zapalenie naczyniówki u 47-letniej chorej zakażonej HIV - opis przypadku.
Tytuł angielski: Posterior uveitis in 47-years old women infected with HIV - case report.
Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena, Przerwa Danuta M.
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.51-54, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To report the case of posterior uveitis associated with HIV infection and to discuss contemporary references on the topic. Case report: A 47-years old women with asymptomatic HIV infection developed acute posterior uveitis. The examinations for infections with CMV, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum and Mycobacteria were nrgative. After failure of empirical treatment with antibiotics, ganciclovir and steroids antiretroviral treatment with three drugs was initiated on the patient. The ophtamologic examination diclosed significant after two weeks of the treatment. There have been no evidences of inflammatory disease in the eyes for 12 weeks from the from the strating of antiretroviaral therapy. The immunologic and virologic parameters showed good control of HIV infection. Conclusions: Infection with HIV appears to be a cause of uveitis.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami hepatotropowymi u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
  Tytuł angielski: Hepatotropic viruses infection in intravenous drug users and in persons infected with human immunodeficiency virus.
  Autorzy: Wnuk Anita, Leszczyszyn-Pynka Magdalena
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.353-360, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV często współistnieją u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych HIV. Odsetek zakażeń HBV w tej populacji pacjentów wynosi od 10 do 50 proc., a zakażeń HCV - nawet do 90 proc. Wszystkie wymienione wirusy przenoszą się drogą naruszenia ciągłości tkanek, a wśród osób uzależnionych - głównie drogą parenteralną. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań klinicznych na całym świecie wiadomo, że współistnienie zakażenia HIV, HBV i HCV pogarsza stan kliniczny i immunologiczny pacjenta oraz przyspiesza proces przejścia ze stanu zapalnego wątroby do marskości, skracając czas przeżycia chorego. W poniższej pracy omówiono epidemiologię zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów HIV-pozytywnych, interakcje pomiędzy HIV, HBV i HCV, obrazy biopsyjne w wątrobie u pacjentów z koincydencją zakażenia tymi wirusami oraz zasady leczenia przeciwwirusowego. Ponadto przedstawiono wyniki obserwacji własnych w grupie 325 pacjentów HIV-pozytywnych (74 kobiety i 251 mężczyzn) dotyczące drogi zakażenia HIV, powodów testowania w kierunku zakażnia HIV, występowania markerów zakażenia HBV i HCV oraz rozpoznań chorób wątroby na podstawie badania histopatologicznego uzyskanych biopatów. Wśród badanych pacjentów u 74,1 proc. mężczyzn i 72,2 proc. kobiet stwierdzono markery zakażenia HBV. Markery zakażenia HCV stwierdzono u 61,9 proc. mężczyzn i 61,6 proc. kobiet. Wśród mężczyzn 61,2 proc. pacjentów zakaziło się ...

  Streszczenie angielskie: A lot of HIV-infected patients and intravenous drug users have a serological markers of hepatotropic viruses infection. From 10 p.c. to 50 p.c. of them have evidence of history of hepatitis B infection; 90 p.c. are anti-HCV positive. HCV, HBV and HIV are transmitted by percutaneous exposure and sexual intercourse but among intravenous drug users - chiefly by parenteral route. The relationship between this three quite different viruses remains unclear but clinical studies have suggested that patients co-infected with HIV, HCV and HBV have a higher risk of progression to chronic liver disease and cirrhosis. Some studies suggest that infection with HBV and HCV may accelerate progression of HIV disease to AIDS. In this paper the epidemiology of hepatotropic viruses in HIV-infected patients and the reciprocal interactions between HBV, HCV and HIV are discussed. The liver biopsy findings and treatment of HIV-positive patients with HBV and HCV infection are described. Three hundred twenty five HIV-infected patients, 74 female and 251 male were retrospectively analysed. The route of HIV transmission, evidence of serological markers of HBV and HCV infection and histopatological results of liver biopsy were detected. Testing showed 74,1 p.c. of male and 72,2 p.c. of female patients with evidence of history hepatitis B infection; 61,9 p.c. males and 61,6 p.c. females were anti-HCV positive. Among men 61,2 p.c. of patients were HIV-infected by intravenous drug use, among women - ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku kobiet zakażonych HIV z uwzględnieniem okresu dojrzewania, rozrodczości, ciąży, menopauzy.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena, Sowińska-Przepiera Elżbieta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.10-14, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Badania oporności HIV na leki antyretrowirusowe.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.60-62
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: