Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Survival and pattern of failure after postoperative radiation therapy for medulloblastoma in adult patients.
Tytuł polski: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego.
Autorzy: Żółciak Agnieszka, Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.104-109, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników pooperacyjnej radioterapii 27 dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego (modulloblastoma). Materiał i metoda. Poddano analizie 27 choorych na rdzeniaka płodowego, leczonych napromienianiem w II Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1984-2000. Dwudziestu sześciu chorych napromieniono na oś móżgowo-rdzeniową (mediana - 33,6 Gy), podwyższając dawkę na tylny dół czaszki do 55 Gy. Jeden chory był napromieniony paliatywnie na móżg. Chorym nie podawano chemioterapii jako pierwotnego leczenia. Przeprowadzono analizę niepowodzeń leczenia, przeżycia całkowitego, przeżycia bez nawrotu choroby i przeżycia po wznowie (PPW). Oceny czynników rokowniczych dokonano w analizie jednowymiarowej, włączając wiek, stan ogólny, stan neurologiczny, zakres resekcji, lokalizację guza (robak versus półkula móżdżku), obecność desmoplazji i obecność zastawki w komorze mózgu. Do analizy nie włączono stopnia zaawansowania ze względu na brak wykonywania wszystkich obowiązujących badań wyjściowych (rezonans rdzenia kręgowego i punkcja lędźwiowa). Wyniki. Przeżycie 5- i 10-letnie wyniosło odpowiednio 55 oraz 44 proc. Prawdopodobnieństwo 5- i 10-letniego przeżycia bez nawrotu choroby wynosiło odpowiednio 44 i 31 proc. Wiek okazał się jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym w analizie jednowymiarowej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dla chorych w wieku poniżej 30 lat wynosiło 40 proc., a dla chorych w wieku 30 i więcej lat 90 proc. (p = ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To present the results of postopeorative radiotherapy in 27 adult patients with medulloblastoma and to design future management strategies. Material and methods. 27 patients with medulloblastoma were treated between 1984 and 2000, of whom 26 received craniospinal irradiation (median 33.6 Gy) with a boost to the posterior fossa (55 Gy). No patient received chemotherapy at primary treatment. Pattern of failure, overall survival (OS), disease free survival (DFS) and survival after recurrence (SAR) were analysed. Age, tumour location, desmoplasia in histology examination, extent of resection, shunt presence, performance and neurologic status were included in a univariate analysis in order to assess possible factors influencing overall survival. The disease stage was disregarded because of insufficient initial staging. Results. Actuarial 5- and 10- year OS rates were 55 p.c. and 44 p.c., respectively. Actuarial 5- and 10- year DFS rates were 44 p.c. and 31 p.c. respectively. In univariate analysis age was the only significant prognostic factor for OS. For patients less than 30 years of age 5-year OS rate was 40 p.c., for elders - 90 p.c., p = 0.004. A tendency to improve OS was observed with better performance and neurologic status, and location in the cerebellar hemisphere, whilst the presence of shunt and gross total resection worsened OS without statistical significance. Tumour recurred in 17 (63 p.c.) patietns. Ten relapses (59 p.c.) occurred within the first 2 ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Results of postoperative radiotherapy in lowgrade gliomas.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława, Dyttus-Cebulok Katarzyna, Zolciak Agnieszka
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.61-73, il., tab., bibliogr. 41 poz. - Konferencja pt. Postępy w radiologii onkologicznej - diagnostyka, leczenie, planowanie leczenia Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of postoperative radiotherapy (PRT) for Low-Grade Gliomas (LGG). Material and methods: Between and 1955, 158 patients with LGG (WHO II) received PRT. A multivariate analysis for possible prognostic factors was performed. CT scans taken prior to surgery and at the time of recurrence were compared to define the recurrence pattern in relation to initial tumour site and the irradiated volume. Results: Ten-year overall and progression free survival rates were 41 p.c. and 29 p.c., respectively. A multivariate analysis revealed that good WHO performance status, seizures at presentation, duration of symptoms before treatment 12 months, age 54 years and gross total resection were associated with increased survival. All but three analysed recurrences occurred within the initial tumor sites. Three was only one case of recurrence outside the previously irradiated volume. Conclusion: Long-term treatment results were unfavourable for most LGG patients. Our data confirm the prognostic value of the above-mentioned factors.


  3/3

  Tytuł oryginału: Anti-elastase antibodies and neutrophil elastase in children with respiratory tract inflammation.
  Autorzy: Polańska Bożena, Jankowski Adam, Kaźmierowska-Niemczuk Maria, Leszczyk-Kapusta Iwona
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.136-141, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The neutrophil elastase is implicated in tissue damage occuring in the course of several chronic inflammatory conditions. The aim of the study was to evaluate the presence of antibodies to neutrophil elastase (aE) in serum and plasma levels of neutrophil elastase complexed eith ŕ1-proteinase inhibitor (E-ŕ1PI). Subjects were 1 - 16 years ild children suffering from recurrent upper respiratory tract infection (A, n=35), mild atopic asthma (Ba, n=23), recurrent brobchitis without obstruction (Bb, n=27) and 13 healthy controls (C). Parameters were measured (ELISA technique) in the acute phase of the disease (I), and in the stage without signs of disease (II). There was no significant difference in serum values of aE in children from A, Ba and Bb group compared to controls. But in individual cases levels of antibodies were positive. We observed significant elevation of E-ŕ1PI levels in plasma of children from A and Ba groups. We found significant negative correlation between E-ŕ1 PI and aE in examination I and II in children from group A, and in examination II in children from Bb group. Our data suggest that aE may be present in serum of children with respiratory tract infections and E-ŕ1 PI may be an useful indicator of neutrophils activation.

  stosując format: